Galéria 2013

KAROL BELIEVEME

CHOVNÝ PES

MOŽNOSŤ KRYTIA

(s chovnými sučkami podľa FCI)

 

Narodený: 25.06.2019

 

Čakateľ na Slovenského šampióna krásy

Zdravie:

HD A/A ED 0/0 OCD negat.

plnochrupý

OVVR I..cena 

KAJKO

GENETICKÉ VYŠETRENIA

img Urinary 

Urogenital (Associated with the Urinary and Genital Tracts)

 

CANINE HYPERURICOSURIA

NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED]

 

 CYSTINURIA (SLC3A1) labrador RETRIEVER TYPE NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED]

 img Brain

Neurologic (Associated with the Brain, Spinal and Nerves)

  
 CENTRONUCLEAR MYOPATHY (labrador RETRIEVER TYPE)  NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED]
CONGENITAL MYASTHENIC SYNDROME (LABRADORRETRIEVER TYPE)  NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED]
DEGENERATIVE MYELOPATHY  NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED]
EXERCISE INDUCED COLLAPSE(RETRIEVER TYPE)  NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED]
NARCOLEPSY (labrador) NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED]

img metabolism

Metabolic (Associated with the Body's Enzymes and Cell Metabolism)

MALIGNANT HYPERTHERMIA NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED]
PYRUVATE KINASE DEFICIENCY (CANINE) NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED]

img circulatory system

Haemolymphatic (Associated with the Circulatory System)

 ELLIPTOCYTOSIS B-SPECTRIN (labrador RETRIEVER/POODLE TYPE) NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED]

 img Skin

Dermatologic (Associated with Skin)

HEREDITARY NASAL PARAKERATOSIS/DRY NOSE (labrador RETRIEVER TYPE) NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED]

 img Bones

Musculoskeletal (Associated with Bones and Muscles)

  
MILD DISPROPORTIONATE DWARFISM (labrador TYPE) NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED]
MYOTUBULAR MYOPATHY X-LINKED (labrador RETRIEVER TYPE) NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED]
SKELETAL DYSPLASIA 2 (DWARFISM SD2) NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED]

img Eyes

Ophthalmologic (Associated with the Eyes)

PROGRESSIVE ROD CONE DEGENERATION (PRCD) - PRA NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED]

 

Rodokmeň:


PLAY MOR WORTH WAITING FOR

HD A/A ED 0/0

Optigen A

EIC N/N

HMLR clear

HNPK clear

 

 

MEADOWLEIGH BROWN SUGAR

HD A/A ED 0/0

DNA EIC/HNPK/ N/N

 

 

KEENE'S WALNUT WESLEY AT RYEDOWN

HD A ED 0/0, CHOCO

CH NAIKEN WAY OUT WEST

KSBC 0242CU 

KEENE'S NUTMEG

AF04265507

MEADOWLEIGH MARIELLA

CHOCO

MOFZ FINNEGAN BYTREBURROW

2762CQ

TREBURROW TAMSYN OF MEADOWLEIGH

AB02471807

CLAYCHALK COSTA STERLINA

HD A ED 0/0

PRCD-PRA/EIC/HNPK/EE N/N

 

BEECHCROFT'S PARDON ME SIR

AK0901816

PRETON ARTURO

AKC SR33469202

BEECHCROFT'S STUDY THE RAIN

AKC SR19932002

CLAYCHALK COSTA MARKKA

0482CV

OULSMI ITS JUST ME

AC01421101

BALLYHENRY LA FLOOS CUM CLAYCHALK

AE00233205

PLAY MOR SWEET SENSATION

HD A/A ED 0/0

 

 

CH AM-SW-NO-PL

LABRY BERRY CHERBET AT PLAY MOR

HD A/A ED 0/0 EIC N/N

CHOCO

CH GILBRON PRIDE OLAF BALTIC ROCK

HD A/A ED0/0 CHOCO

CIB. LAB TREASURE'S DARIO

DK 14635/2001

CIB. STORMLEY ANAKA

LV 828/03,KCR AD03150105

LABRY BERRY ZENTA PRIMA

RKF 2348046

HD B, ED 0

MALLORN'S CHOCOLATE CZAR

FIN 10255/98

CH STENVEYZ HEAVENS CLOUD

RKF 1897/469

CH PL CEDARWOOD PLAY MOR SKYES T LIMIT

CH WILCARE LEISURE SUIT LARRY

SF25847301 (01-07)*30

OFA24G OFEL24 AKC DNA

CH LUBBERLINE PUMPERNICKLE

AKC SR06325801

CH WILLCARE'S GODIVA

SN79366401

CEDARWOOD ROCA DIVINE

SR22919201

LIBERTY'S BROAD RIDGE

SN91181201

CEDARSPRINGS JAMIN JASMINE

SN61784804

Výstavy:

Dátum

Miesto

Typ výstavy

Trieda

Známka

Rozhodca

 17.5.2022 Veľké Úľany  KVR Otvorená  veľmi dobrý  N.Calaghan
 8.7.2022 NITRA  MVP  Otvorená výborný 3  Konderla
           
           
           

Galéria:

 

 

Jak vznikají dysplastické kyčle?

 

“Jen málo studentů biologických věd je zvyklých dívat se i za hranice oborů biochemie a patobiologie a používat principy, jež považují za naprostý základ architekti a strojní inženýři. Patří sem správná konstrukce postavená z dostatečně pevného materiálu. Aplikace těchto principů je patrně základem pochopení kyčelní dysplazie.” (Wayne H. Riser, DVM; zakladatel a první ředitel OFA - Orthopedic Foundation for Animals)

 

Začněme s poznatky uvedenými v jiném článku (Desatero kyčelní dysplazie - The 10 most important things to know about canine hip dysplasia ), kde se uvádí, že štěňata se rodí s bezvadnými, normálními kyčlemi. Samozřejmě, jsou to kyčle štěňat, ne dospělých psů, ale jsou docela zřetelné.

Novorozené štěně na rtg snímku vypadá, jakoby vůbec žádné klouby nemělo. To proto, že konce dlouhých kostí a většina částí pánve jsou v době narození tvořeny jen měkkou chrupavkou. Protože chrupavka není na rtg vidět, snímek novorozeného štěněte nám může připadat jako obrázek jakéhosi příšerného vykloubeného tvora. Je to však pouze způsob, kterým příroda poskytuje štěněti dostatečnou oporu, aby se vůbec mohlo nějak pohybovat a zároveň byl umožněn velmi rychlý růst kostry v prvních měsících života.  


Kyčelní klouby jsou v době narození též chrupavčité a vypadají sotva jako kulička na konci kyčelní kosti, jež sedí v prohlubni na pánvi tam, kde bude kloubní jamka.

HD1

  HD

Jak štěně roste, utváření kostěné struktury, jež bude tvořit kyčelní kloub, není určováno geny. Jsou to síly působící na kloub, které stimulují tvorbu kosti v těch správných místech tak, aby vznikl kloub spojující hlavici s kloubní jamkou. Dokud zůstane hlavice kyčelní kosti pevně usazená tam, kam patří, tedy uvnitř utvářející se kloubní jamky, měl by se kyčelní kloub utvářet správně.

To zní opravdu úžasně, ovšem má to háček. Pokud, z jakéhokoliv důvodu, hlavice kyčelní kosti nesedí pevně v kloubní jamce, vývoj kloubu bude postupovat špatným směrem. Výsledkem bude vývojová kyčelní dysplazie, deformovaná kloubní jamka. U psů DKK, tedy dysplazie kyčlí.


​Wayne Riser, který se studiem kyčelní dysplazie zabýval mnoho let a stal se zakladatelem a ředitelem Orthopedic Foundation for Animals, vysvětluje tento problém takto:

 

“ U všech savčích embryí je kyčel založena jako samostatná jednotka z mezenchymální tkáně, jež se vyvíjí normálně, je-li zachována plná kongruita jejích částí (kongruita = tvarová shoda; jedna část přesně kopíruje tvar druhé). Kyčel je do určité doby během vývoje normální, k abnormálnímu vývoji dochází pouze tehdy, když se jednotlivé části kloubu působením vnějších vlivů od sebe vzdálí.

 

U psů je kyčel normální v době narození. Síly, jež mohou působit v době nitroděložního vývoje, nejsou dostatečné, aby vyvolaly inkongruitu kyčle. Takto velké síly mohou vznikat nejdříve, když štěně zaujímá svou pozici při kojení.

 

Výzkumy tohoto onemocnění u lidí, psů i mnoha dalších savců v průběhu mnoha let vedly k tomuto přesvědčení: Ke změnám v utváření kostních struktur při kyčelní dysplazii, bez ohledu na živočišný druh, dochází proto, že měkké tkáně nemají dostatečnou sílu, aby udržely těsný kontakt (kongruitu) mezi nitrokloubními povrchy hlavice stehenní kosti a kloubní jamky (acetabula).”

Riser zde tedy tvrdí, že svaly, vazy a šlachy (měkké tkáně) normálně drží hlavici stehenní kosti správně usazenou ve vyvíjející se kloubní jamce. Pokud však na kloub působí abnormální síly, měkké tkáně nemusí být schopny jim odolávat a udržet kloub ve správné pozici. Důsledkem je znetvoření kloubní jamky, tedy vznik dysplazie.


Jak Riser popsal, rozvolnění neboli laxita v kyčelním kloubu je předpokladem vzniku dysplazie.  Pokud během vývoje kloubu dojde k situaci, kdy hlavice stehenní kosti nesedí pevně na svém místě v kloubní jamce, mechanické síly stimulující usazování kostní hmoty formující tvar kloubu budou abnormální a důsledkem bude dysplastický kyčelní kloub. ​

U plemen, která jen velmi vzácně trpí dysplazií ( jako je třeba Greyhound), si můžeme všimnout neobyčejně dobře vyvinutých svalů držících kyčelní kloub. Riser zjistil, že menší pánevní svalová hmota je spojena s vyšším rizikem dysplazie. Toto zjištění platilo i v rámci plemen: jak u Německých ovčáků, tak u Foxhoundů měli psi s vyšším indexem pánevní svalové hmoty v průměru lepší kyčle.

Výjimečná stabilita kyčlí zajišťovaná pánevním svalstvem u Greyhoundů je patrná dokonce i u novorozenců. Všimněte si, jak vypadají jeden den stará štěňátka Greyhounda, čile lezoucí a sápající se při kojení. Je to velký rozdíl při porovnání se sice neodolatelně roztomilými, zato však téměř bezmocnými štěňátky Bernského psa.

Bohužel, většina psích plemen nemá při narození tak výjimečné pánevní svalstvo jako Greyhound, který je získal v důsledku stovek generací selekce psů s výjimečnou rychlostí. Na druhou stranu Bernský salašnický pes byl chován tak, aby disponoval dostatečnou velikostí, silou a robustností, potřebnou pro tahání vozíků. Dá se říci, že anatomické rozdíly mezi plemeny odrážejí také náchylnost ke vzniku dysplazie kyčlí.

HD2


Díky studiu desítek tisíc rtg snímků psů mnoha plemen našel Riser určitý společný vzorec:

Objevovala se silná korelace mezi tělesnou stavbou, velikostí, rychlostí růstu, množstvím podkožního tuku, typem pojivové tkáně, množstvím pánevní svalové hmoty a celkovým typem různých plemen a jejich prevalencí vzniku dysplazie kyčlí. Nakonec jsme identifikovali určité obecné charakteristiky plemen, jež zvyšují riziko vzniku dysplazie.


Velikost

Plemena s nejnižším procentem kyčelní dysplazie se svou velikostí blížili velikosti prapůvodních psů. Kosti měly malý průměr a byly hladké, tlapky malé a dobře klenuté, hlava dlouhá a úzká. Obří plemena s vysokým procentem dysplazie jsou dvakrát až třikrát těžší než byli původní psi. Mají hrubší kosti s větším průměrem, s výraznějšími výstupky a prohlubněmi. Tlapy velké a rozplácnuté, hlava široká a nadměrně veliká.

 


Tělesný typ

Obecně vzato, plemena s nejnižším procentem výskytu dysplazie byla v tělesném typu štíhlá a elegantní. Kůže tenká, hladká a těsně obepínající tělo. Svaly výrazné, pevné a plné. Kůže a podkoží u těchto plemen jen málokdy obsahovala více tuku než 1-2%. Kloubní vazy dobře vyvinuté, s hrubými těsně uloženými vlákny a relativně bez obsahu tuku. Dobře utvářené pánevní a stehenní svaly se pevně upínají ke kostře pomocí širokých, hrubých šlach. Psi z této skupiny jsou hbití s dobrou koordinací pohybu.

Ve skupině s nejvyšším rizikem byla čtyři obří plemena, jež byla nejen dvakrát až třikrát větší než původní psi, ale měla též těžkou, zakulacenou a podsaditou stavbu těla. Akromegalické rysy byly více či méně přítomné u všech čtyř plemen. Kůže silnější než u druhé skupiny, vytvářející záhyby na hlavě a krku. Na průřezu byla ztluštělá kůže infiltrována tukem. Tuk se v nadměrném množství nacházel i v podkoží a fasciích a běžně tvořil 5-10% hmotnosti měkkých tkání na zadních končetinách. V porovnání s druhou skupinou byly svaly méně výrazné a méně vyvinuté. Tuk byl obsažen i ve vazech a šlachách, jejichž vlákna byla zároveň na průřezu tenčí než u skupiny s nízkým rizikem. Pohyb obřích plemen byl méně elegantní a pomalejší než u menších plemen.

 

 Růstové schéma

Skupina plemen s nejvyšším procentem dysplazie kyčlí rostla a dospívala rychleji, než tomu bylo u plemen s nízkým rizikem. Toto jsme zaznamenali v několika studiích. Hned od narození tato skupina rychle nabírala. Štěňata těchto plemen byla velmi žravá, jak při kojení, tak při přechodu na příkrmy.

 

Když bylo 38 plemen seřazeno podle prevalence kyčelní dysplazie od nejhorší k nejlepším, byl vidět trend postupného posunu od špatně osvalených, hůře koordinovaných, obřích akromegalických typů na straně jedné k plemenům, jež lze charakterizovat jako elegantní, s přiléhavou kůží, obratné a dobře osvalené. Tyto korelace a pozorování potvrzují předchozí zjištění, že špatně osvalená a méně obratná plemena vykazují vysoké procento dysplazie, zatímco dobře osvalené a velmi mrštné typy jsou relativně bez problémů. 

Selekce na intenzivní růst vytvořila psy s nadměrným množstvím tuku a vysokou hmotností v raném věku. To vedlo ke snížené dynamické a biomechanické efektivitě kyčelních kloubů. Mladý pes nesoucí velkou hmotnost se snadno dostane do stavu, kdy dojde k přetažení podpůrných měkkých tkání. Poškození těchto tkání vede k oddálení (subluxaci) jednotlivých částí kloubu, jež potom vyústí v trvalé změny, jež nazýváme dysplazií kyčlí. Tento koncept není vůbec nový. Již před třemi tisíci lety zaznělo toto tvrzení: “Svaly a kosti spolu neoddělitelně souvisejí, mezi svaly a kostmi nemůže dojít k žádné změně jedné z těchto složek, aniž by došlo ke změnám ve složce druhé.”

Riser shrnul svá zjištění takto:

Nízká prevalence

- hmotnost a velikost původních psů

- kosti hladké s malým průměrem

- hlava úzká a dlouhá

- tlapky malé a dobře klenuté

- štíhlý, ektomorfický tělesný typ (dostihová, lovecká, bojová plemena)

- hluboký úzký hrudník

- kůže tenká a těsná

- tělo s malým množstvím tuku

- svaly dobře vyvinuté a pevné

- klouby pevné, s dobře vyvinutými vazy a šlachami

- pohyb dobře koordinovaný, mrštný a obratný

- štěňata po narození malá

- pomalý růst

- pozdní fyzická a sexuální dospělost

- chuť k jídlu dostatečná, ale ne přehnaná

Vysoká prevalence

- obří typ, hmotnost 2-3 krát vyšší než u původního psa

- kosti hrubé, s velkým průměrem

- hlava široká a nadměrně velká

- tlapy příliš velké a roztažené

- podsaditý akromegalický, endomorfický tělesný typ

- sudovitý hrudník

- kůže volná, tlustá, se záhyby

- nadměrné množství tělesného tuku

- nedostatečné množství svalové hmoty i jejich tonus

- nestabilní klouby; slabé vazy a šlachy

- pohyb pomalý, neohrabaný, těžkopádný, špatně koordinovaný

- časný prudký růst

- již v raném věku tlustý a těžký

- časná fyzická a sexuální dospělost

- chuť k jídlu bez zábran

Patrně si povšimnete, že mnoho z těchto rysů jsou plemenné znaky, jež samozřejmě většinou podléhají přímé genetické selekci nebo vznikají jako sekundární znaky spojené s jinou vlastností, na níž se vede selekce. Zdá se, že v konkurenčním prostředí výstavního světa se mnohé znaky uvedené v seznamu “vysoká prevalence” začaly s pomocí umělé selekce stále více zvýrazňovat a přehánět – velký se stal ještě větším, těžké kosti ještě těžšími a široké hlavy širšími. A aby bylo ještě hůř, snaha “udělat šampiona” v co nejnižším věku pohání selekční tlak na rychlý růst, který přetěžuje nezralou kostru a svalový systém. Vypadá to, že se sice snažíme vést selekci proti dysplazii kyčlí, ale zároveň upřednostňujeme mnoho znaků, jež riziko zvyšují.

Faktory způsobující laxitu kloubů a rozvoj dysplazie se objevují v prvních měsících života štěněte. Někdy mezi narozením, kdy chrupavčité tkáně tvořící kyčelní kloub mají ještě všechny předpoklady utvořit perfektně formovanou hlavici a kloubní jamku, a dobou kdy štěně dosáhne věku čtyř až pěti měsíců, měkké tkáně selžou ve svém úkolu udržet hlavici stehenní kosti těsně usazenou v kloubní jamce. V důsledku toho se kloub nevyvíjí správně, vzniklé abnormální biomechanické síly, zesílené dalšími faktory jako je hmotnost a nesprávná pohybová aktivita, rozběhnou bludný kruh mechanického poškozování a zánětu, jenž vyústí v dysplazii a artrózu.

Wayne Riser zjistil již před čtyřiceti lety toto:

U velmi mladých jedinců, lidí i psů, s nestabilními coxofemorálními klouby může být zabráněno vzniku dysplazie a nestabilita upravena, podaří-li se zachovat kongruitu jednotlivých kloubních komponent a nedojde-li k subluxaci stehenní kosti. Není-li možné udržet kongruitu, dojde poměrně rychle ke zdeformování kyčelního kloubu. Změny v utváření kostí a chrupavek kyčle jsou tedy nepřímým důsledkem selhání měkkých tkání, jež nedokázaly udržet plnou kongruitu částí tvořících kyčelní kloub.


Jen pár dosud analyzovaných genů přímo postihuje kostní struktury. (To stále platí.) Tvar kostí přímo odráží změny v jejich biomechanickém namáhání.

Rozšíření dysplazie kyčlí má co dělat s genetickým přenosem a dědivostí určité tělesné velikosti, typu, vzhledu, pohybu, růstového vzorce a temperamentu. Tento závěr vychází ze skutečnosti, že prevalence kyčelní dysplazie je přibližně stejná u mnoha plemen a podobnou stavbou těla a přitom mezi těmito čistokrevnými plemeny neprobíhá žádná výměna genů. Jelikož tyto skutečnosti není možné přehlížet, biomechanické a environmentální faktory, spojené s určitou stavbou těla a velikostí, je třeba považovat za příčinu.

Podle Risera souvisejí rizikové faktory pro dysplazii kyčlí s vlastnostmi psa a jeho plemene, jež ústí v nepoměr mezi silami nutnými pro udržení kongruity kyčelního kloubu a odolností měkkých tkání, jež mají poskytovat kloubu oporu během prvních kritických měsíců života. V době kdy je štěněti šest měsíců by za normálních podmínek měla být síla podpůrných tkání spolu se stupněm osifikace dostatečná, aby zabránila rozvoji dysplazie. S kyčelní dysplazií se můžeme postupně vypořádat jednak snižováním genetických rizikových faktorů pomocí selekce a jednak vyhýbáním se situacím, jež mohou vyústit v nestabilitu a inkongruitu kloubů.

Rozbory literatury i závěry naší práce, jež jsme zde prezentovali, odhalily nadějný základ, z něhož lze vycházet ve snaze kontrolovat a snižovat prevalenci kyčelní dysplazie jak u lidí, tak u zvířat. U dětí jde především o kontrolu laxity hned po narození, u psů by se v chovu měla používat pouze zvířata s radiograficky normálními kyčlemi. Dysplazie kyčlí je ve své většině problémem vyvolaným člověkem a lze se s ní vypořádat, pokud člověk správně využije možnosti, jež má k dispozici. Naše zjištění podporují platnost našich dvou předpokladů:

1) k rozvoji kyčelní dysplazie dochází pouze tehdy, objeví-li se u dítěte či zvířete nestabilita a inkongruita kyčelního kloubu

2) vzniku onemocnění lze zabránit, podaří-li se udržet kongruitu kloubu do doby, než je acetabulum dostatečně zpevněné osifikací a síla svalů přitahovačů a dalších měkkých tkání je dostatečně velká a efektivní, aby zabránila subluxaci hlavice stehenní kosti.

Pro snížení frekvence výskytu dysplazie kyčlí je nezbytná jak genetická selekce, tak kontrola environmentálních rizik. Aby selekce mohla být efektivní, je nezbytné pochopit, že některé rysy ceněné jako součást plemenného typu jsou samy o sobě rizikovými faktory pro rozvoj dysplazie. Selekce na rychlejší růst a stálé zvětšování velikosti zničí naší snahu o chov psů s lepšími kyčlemi. Stejně tak platí, že nedostatečná kontrola hmotnosti jak u štěňat, tak u dospělých je environmentálním faktorem, jenž dramaticky zvyšuje riziko rozvoje dysplazie. A nakonec, měli bychom používat trochu zdravého selského rozumu, pokud jde o aktivity, jež jsou vhodné pro štěňata. (Internet je plný “vtipných” videí se štěňaty klouzajícími a padajícími při divoké hře na kluzké podlaze, hrajícími si na skluzavce, padajícími ze schodů, při honičkách, jež končí v kotrmelcích. Házení míčků a frisbee, spojené s prudkými starty, obraty a brzděním – další věc kterou se můžeme “zasloužit” o zničené klouby našeho psa....)


Postřehy Wayna Risera (kurzívou) byly publikovány jako série článků v časopise Veterinary Pathology 12 (4) ): pp. 234-334, in 1975.

 

Wayne Riser DVM pracoval na fakultě veterinárních studií na University of Pennsylvania a byl zakladatelem a prvním ředitelem OFA. V roce 1975 publikoval sérii článků v časopise Veterinary Pathology, kde prezentoval souhrn veškerých poznatků v té době známých o dysplazii kyčlí. Mnoho poznatků o anatomii, růstu, vývoji a biomechanice, o nichž měl Riser mnoho co říci před čtyřiceti lety, platí úplně stejně i pro dnešní chovatele a majitele psů.

Carol Beuchat, PhD
Scientific Director, Institute of Canine Biology
Division of Genetics, Genomics, and Development, Dept of Molecular and Cell Biology, University of California Berkeley, www.instituteofcaninebiology.org

Překlad: Mgr. Petra Otevřelová

labrador Retriever /labradorský retríver

FCI číslo 122 zo dňa 24. júna 1987
Krajina pôvodu:Veľká Británia

Standard <strong alt=labrador" width="410" height="298" />Celkový vzhľad:
mohutne stavaný, krátky v bedrách, čulý, so širokým temenom;
hruď a rebrá široké a dobre klenuté, široké a silné bedrá a zadné končatiny

Správanie a povaha:
vyrovnaný, aktívny, s výborným čuchom, ľahko ovládateľný, vášnivý plavec, prispôsobivý, oddaný spoločník, inteligentný, pozorný a ochotný, so silnou túžbou urobiť majiteľovi radosť; priateľský, nesmie ukazovať známky agresivity alebo strachu

Hlava
Temeno:
lebka široká, dobre modelovaná, bez mäsitých líc
Čelový sklon:
výrazný
Tvárová časť
Ňucháč:
široký, dobre vyvinuté nosné dierky
Papuľa:
silná, nemá byť špicatá
Čeľuste / zuby:
čeľuste stredne dlhé, zuby mocné s perfektným pravidelným a úplným nožnicovým zhryzom, horný rad rezákov bez medzery dosahuje pred spodný rad a zuby sú kolmé na čeľusť
Oči:
stredne veľké, s inteligentným a dobromyseľným pohľadom, hnedé alebo orieškové
Uši:
nie veľké ani ťažké, tesne priliehajú k hlave, sú nasadené vysoko a dosť vzadu
Krk:
suchý, silný, plynule prechádza do dobre umiestnených pliec

Trup

Chrbát:
rovná horná línia
Bedrá:
široké, krátne a mocné
Hrudník:
široký a hlboký, výrazne klenutý a súdkovitý hrudný kôš
Chvost:
výrazný znak, je veľmi široký pri koreni, postupne sa zužujú ku špici, je stredne dlhý, bez strapcov, avšak pokrytý krátkou, hustou a hrubou srsťou, takže vyzerá okrúhly, čo sa označuje ako vydrí chvost; môže byť nesený veselo, nikdy však nesmie byt zahnutý nad líniu chrbta
Končatiny
Predné končatiny:
majú silné kosti a sú rovné od lakťov po labky pri pohľade spredu i zboku
Plecia:
lopatky sú dlhé a šikmo uložené
Zadok:
dobre vyvinutý, nemá klesať smerom k chvostu
Kolenné kĺby:
dobre zauhlené
Päty:
kravský postoj je nanajvýš nežiadúci
Labky:
okrúhle, kompaktné, kostnaté s dobre vyvinutými vankúšikmi
Pohyb:
voľný, priestranný, paralelný tak predných ako aj zadných končatín
Srsť:
významný znak, krátka, hustá, nie zvlnená, bez strapcov, na dotyk pomerne tvrdá, podsada odolná voči počasiu
Farba:
jednofarebná čierna, žltá, pečeňovohnedá alebo čokoládovohnedá; žltá od svetlokrémovej až po líščiu červenú; malá škvrna na hrudi je povolená

Veľkosť:
výška v kohútiku psy 56 - 57 cm, sučky 54 - 56 cm

Chyby:
každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky
Poznámka:
psy musia mať dva zreteľné normálne semenníky, úplne zostúpené v miešku

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAzMAAAH9CAIAAAChtLUMAAAgAElEQVR4nOydeXgVVbb2vd/Ter02kJz51BkzT0yBgAwiNijQEAIRBIGgeG0xKNi2CoIDCjQOCLaiOItiiw2K4iyINAoIKE0zhiAzgYTMJGequWp/f6w+++7UCSGQqEHW7+knz0mlateuXafdL+9ae+3LCIIgCHLRoDH/QxDkN8hlv3YHEARBkOaDygxBfuOgMkMQBLmIQGWGIL9xUJkhCIJcRKAyQ5DfOKjMEARBEARB2gqozBAEQRAEQdoKqMwQBEEQBEHaCqjMEARBEARB2gqozBCkNdG0/+Rl67pOf9U0zXDc8Bn+Cr/CT1VV4TN7Pgs9rigKe3e4EE6IvSkcYS+hfzLcS5Zl9gRDCxTaT3pf9gT2WnZADNBRMjxgE4N2tv6wRzRNozel59N+ni+xNzI8UewDqqrKvk1DU/Sls18PepC9xPAuDHfUo9CDtP1Gz6dvv9Fhjz1ytkdgm6U9iR1eejv4E/xq+FYb3imCXOKgMkOQVoCVVhRJkkjDOYw0VAmEmbwNMzrbDsx8dEpjL49VIaThTMmeb7g1O2XS41QEkBgBQQ9CO7IsG2Z6Vv1omgZNsSqQfS5FUWAiP5u+gQvZxg1ajf4KjRhuB4PPPpooio3qwmYC18Jd2AcxPLXhfPZX6DO9NvYt0w+siDHIMvo5Vl6rqkrb5HkePsBpVLKzwoh+M9lvEavs4XPsF5i9in496OuQZRke1vCdpCcb/tUBbyp2xBDkkgWVGYK0AnQGEgSBEKIoiiiKpOFsajCTBEGAk+lERRhhwfM81UCNuhqSJAmCAGqAnkkIkWWZ53lJkmRZVlVVFEX4KcuyoijQMUEQ2GbpfMnOyiQqa0AExCpCwyxLWzNoO+gJaag8YDKGIYIjBsXDyiBZlgVBgAchDQUNOzLwvCRGIQEwsIIgUB1wXsAgRCIRaB/eHYyqpmmhUIj2Co4oiiJJEpwpSRIMO/Shvr6ejoZBNMPJsdodfsKLg9HQdV0URWhZlmW4KX0pcGuqyQxjBU2FQiE67FTBa5rGfjcMgozKXBBt8Gbhe8X+NLwm9kuuqmooFIJX2ajBhiAIQWWGIK0Fnc9WrVo1atSo0aNHr1q1CqYlCogGQRCmT58+evTooUOH0qsMH7Zs2TJmzJhx48ax7bNuyieffHLjjTeOHDly5cqVJDrHS5J08uTJ0aNHjxgxIj8/f/jw4SNGjMjLy7vxxhuHDBkyYsSI3Nzc0aNH5+XlDRo0iHW2CCH79u2Lj4/3eDx2u93v999xxx1U61BoD6+//vpBgwaNHDlSkqRYs4cQApN0Xl7ekCFDhg8fzhpLuq6PGzcuLy9vy5Ytjc7NoFFGjRrlcDgsFovH47FarVlZWXV1dawQpJ1RFGXw4ME33nhjbm4u209VVamxRwgZNmzYmDFjli5degHejK7ra9asuemmm2A8R44cefPNN+fm5o4cOTIvL2/MmDE1NTUwkpFI5I033sjLyxs6dOiNN9544403jhgxYvjw4WPHjh06dOiAAQMCgQAratmxHTly5MiRI4cPH04fDdpcunTp0KFDR0bJz8/Pzc3Nzc298cYbhw8fPnz4cPguTZ06FURhQUFBfn7+e++9R0Uw+xVSFOX6668fO3bshg0b6L8ETp48OWXKlI4dO9psNofD4XA40tLSduzYYfhyAqNHj4avVn5+fl5eXn5+/ogRI0aNGpWbmzt27FgSNUThXpqmzZ49Oy0tzW63x8fH22y2t956i75H6oyiSkMQCiozBGlNeJ73+/1+v9/r9ZpMJhKddQxqICMjw263JyYmTpgwgQ30UJ30zTffJCQkuN1u6oIQJlNHVVWLxQKTaHp6OtUfkiTV1dXZ7Xan0+l0Ot1ut8VisVgsbrfbZrNxHOd2u+12u9vtvuKKK0hUz23evLldu3YOh8Pn83m9Xo/H43K5rFar2+1OSEiAxg3RMbfb7XK5vF7vli1b4Dgb8wLXZ8uWLSaTyW63WywW+mhwR47jHA7Hp59+ShgVFQwGwVPxeDx+v99sNttstvj4eLfbbTKZHA5H+/bttYZ5cuC6nThxAsSEx+MJBAJsmI+i6zrHcRzHzZo16wJeKzyO3+9PSUmx2Wwej8dsNrtcLrfbnZiYaDabCeMwFRQUeDwe+JPFYnE6nQ6Hw+l0ulyu5ORkgzFJnc4jR454vV6n02mz2UDZEEJ0XdU05f7777darXA7jnO73V74H8dxtHG73ZqSkgTi2OVyORyOWbNmgaICecQ+jsvlstvt69evh/M1TYPB+f3vf9+hQwe73W61WuH7mZCQMHPmzHA4zPM87arT6fT5fA6Hw+VyWSwW6IbL5XI6nf/93/9Nv8OSJG3evDkhIcHhcFx++eXwZYCnuP/++9mxZb9aCIKgMkOQ1gEid6IogmDyer0OhyM2ewymn8zMTLfbbbVaPR4PBC4Nrf3zn//0+/2JiYkQdSIxFkuXLl0cDgfHcS6Xiw1liqJYXV1dXV196tSpysrK8vJys9kcFxc3ceLE0tLS06dPV1RUVFRUVFZWyrIsSdK9997r8/k4jrNYLHV1dRAvq62thR7CPErvTh2U5OTkDh06WK1WjuPo47OPqarqFVdcYbPZ2rdv7/F42P6rqmq1WhMSEr744gtD2O6xxx7zer3t27d3OBzz58+vra0Fi5Hn+c2bN3fs2DE2Nqfr+pAhQ5xOJ2iL/Px8nuch1qYzEELcbrfT6XzwwQcv7P3++OOPdrv9qquuqqysLCsrg2E8ffr06dOnDx8+zObDTZgwwel02u326urqw4cPV1VVVVRUlJaWVlRUnDp1ytB/+nnAgAHwFF6vNz8/P3qCpuvqiRMnTp48WVVVVVlZWV5eWVZW7nJ57HZnaWlpeXl5TU1NaWlpff2Zffv2wHcAvhUzZ85kvS5QYHDEZDI5nc4NGzbQ8Ydbz507t76+HkastrYW3p3H43n66aepsJZl2ePxmEymqVOnVlZWQq/KysoqKysrKioOHjwYCASgzQMHDtjtdo7junfvDjFcRVHOnDmTmZkJv9JETNIwCI4glziozBCkFQDZIcvy6tWrYTJLT0+32WxPPvmkKIqsOwI/09PTrVbriBEjTCaT1WoNh8OQ5kUF1rfffgvGmyG/Hiawt956i+O4zp07u93uuLi4l156iTBpWzR9HiZjEHC33HIL2w78df369TabzWw233nnnWBZ0eSkQCDw3XffeTwep9PZu3dvQ/TQ6/VaLJbExESTyQR6lB0KMGlSUlJAnnIcB6YLfRaHw+F2uz/77DO4VyQSEQTh73//OwjE/Pz8UCjEijD6OIaAKegMl8vFcdy+ffvAKWTVHn1eTdPcbjfHcQ8//PAFvF9N03744QfwomIXSbD3UlW1oKAABBbtNh0Z+GAI4YGmB6uyqKgoPj4+Li5O07RwOKxpCuzCREWVKMqEELvd6fX62dbgTPp2bDYbaFAYPUO6vdfrNZvNGzZsoL0C0/HRRx9lV24qipKWlgZvmTDuptPpTEhIgOApPU7XFtCMtLi4OIfD0aVLl/LycvrdpqfRbxobDb+AV4Mgvz1QmSFI6wCJ1TB5f/LJJw8//DAkSNHIFGFUQlpamtVq3bhxI6iKF154wbBg7Z///KfP5/P5fKBy2ElL13Wz2ezxeL799ttp06ZBvIxaGrE6ALK1br31Vo1ZeQcTf4cOHdxud69evSBXnRV/MDFPmzYNAlVlZWW0/1VVVXFxcVlZWWlpaenp6StWrKDPRZ/izTffdLvdd911F5gx1dXV7AiAXPv888/ZkTGbzV6vd/To0dAIxE9jl3OShoUhjh07BtE0RVFgMNlhpI1DjA+imRemALZu3cpxnM1mYxUGYaQGtTYnTpxINaJBnNFbs54fIWTfvn3wTgOBAASgwdGE90AYWa+quqJoLpfH6XTR59A0TddVXVcJIaIoQth61qxZZzOiTCYTx3EQzYQjEJp87LHH9OiaSug8OGTg/tJnBBl377330kejf6LDEolEfD6f1Wo9dOgQ+8h0lNhvNRsKRxAElRmCtA4goex2u8fjgRnRbDbb7fZGgzXp6ekul2vp0qV/+ctfIKxJZyaY27799luv1+vz+egCSUIIJOzrug6pRYSQYDBotVq9Xm9tbS2s/jNM+bqu22w2u91OPTNA08iHH662Wu1er1/TyNm0iq7rdrvd4XD07NkTVvwRQk6fPu12u+Pj4/fu3Utz0dhLwKDy+XyiKMKZFRUVbGQN2vziiy9IdJIeNmyYzWbr3Llz05M0a6SBy3jttdc6HI7bb79dkiSn02m1Wnv27CnLMqyjJA09M6fT+dBDD53rTTbODz/8AEldseUqWJ9J0zTwzCAKHKsC2QArlSk9evSw2WxTpkwhhFgsFrvd3qdPH0VRwAljIpK6qhBZ0jmnl+PchrEBZQbj4Ha7DdFMemuwUR0Oxz//+U82mmmz2ebMmUOYeDQ8EcTcox1Q4WSXyzVt2jR2EAhTGQTWirrdbrfbvWzZMtbN/b/uRl90rGxFkEscVGYI0grAHLN8+XJYSwgiCXLDaco5tXwkScrMzLTb7a+//jpIH7fbnZWVBVUt4OTvvvvO5/O53e7YtOilS5eaTCZI/CeEcByXlpb28ssv0yR91pw4mzIjhGRkZMXFmRwOjqn5ZUTX9dGjR0P0iq7lPHLkCMdxiYmJ4XAYzKEzZ87A+TDLVlZWQuiQEJKSkuJwOI4dO0aYqRekw5dffgm/iqJoNpvbtWs3adIkQowZdbFdYsttuFwul8sFHfj44487dOjgcrl0XaerYltFmem6/sMPP7jdbkj2p0s6DHYmMH78eFjiwPpPJBq+NNRCg18h/hiJRHieX7lypcViiSYpahCjJOQ/6lmWdKITzunlnF62HVBmoONhwceDDz7I+rXsyVSZkWgsFZT07NmzDd+32tpav9/PcRwNRiuKAsrsL3/5C2t5GgwwQRA4joOUf52pvqY1LARDU81wbSaCUFCZIUjrAPk9Ho9n1apVhBBBEGbPng1p6WyCEcxJmZmZDofjjTfeUFV148aNIBq2bNlCQ2Nff/11cnKy1+ulddGgEUEQnE6nxWKBu6iqetNNN8GyStJYcf9GlZmiaLpOQJbdc8+9knTWNXGqqm7atMntdrdv355qnbVr1/r9/vj4eEEQMjIyLBbL9OnTSVQRiqI4duxYj8czfvz4UCgEAdONGzfSXqmqChP2Z599BuKS53lIFa+pqSFNeicGKXDs2LH4+Hiv10vjsElJSXa7PRQKGS5puWe2bds2j8eTlpYWiUToewQxDeKG5hpOnDgR3jthkskMgkyLVuuVZfnf//53+/bt/X4/jF4wGIRAtiAIrDIDBF7R1LMqMxheiCA/9NBDNMOMbQGcXZvNxnpmLpfLZrM9+uijJCqe4NWYTCaLxdK3b192cS44goWFhfS54IsHxdjo2zlx4gTHcR6Px2KxvPvuu2ywmzSsZkfOJccR5JIClRmCtA6KokCMkk7SkUjEbrfb7XbSMA8J8sy8Xu8LL7wAdkJWVpbNZqPpYoQQkGsQRWIXAfA87/F4EhMTtWgpMp7nzWZzYmIirHejLk4TykzXiaJoXq/f5fKsXv1JE0Ek8HhgfiXRCmFz5syx2WxJSUm6ri9evNhqtVqtVhKtYSZJEjwLzOUpKSlOp3PevHnsKgFY9QlVMwgh5eXlIGXYjPKzwZ7To0cPjuMKCwthMSYhJDk5OSkpqUePHrBCk7SeMoNopslk+sMf/tC7d++ePXv27t27X79+ffv2veGGG6gi0TQN8szgGW02G9TCgAfMzMyMNUGzs7P9fv/06dOptgPLrXPnzpqmqGqDOLgs6apyVmVGCFEUBZYG0wZjC6dBNJmuzVRVFUqBzJs3j34D33rrLZvNBsFoRVGgrDGJBrghag8ZfiDUXC6X3+9fs2ZNMBiEFiKRyDfffANxUhj8iRMnqoxDS7+i7JtCEASVGYK0Apqmvf3221BjDI7ADOT3++12e2FhIVuQjBCSlZXldrvvu+8+mu3u8/nsdjvUnhUE4dtvv01ISICUNWoIEUKefvppu92enp4eDoehKVmWwTObOXMm7Qw5izJjs9DAOFm3bl3TzwXBL5fLRVdu3nTTTVCaKxKJaJoGE3N5eTmcvHfvXo7jMjIyoAUQGRMmTKC9Bc/M4XBANFNV1ZqaGjjCFoY9W3/oZ0VRwGljC4ts3boVVlcY1rS2XJnt2LEDyndB/BSeGmrFZWRk0IKuuq5PmDABRgzy3mB9K4iYTp06gWCllpssy3a73Ww2h0Ih6piuXbsWkrToKwBhr2lEFGVdJxznZvPM6LuGk+HWDzzwgEEFstFkqJpBxxMqtEHYGoQ1BFgfeeQR8EpZOQVpjl6vF24ECyMcDgd8nehuDWAlQmFbm80G4+ZwOF5++eVwOEx7S7CSGYI0BJUZgrQCUH7T6XR+/vnnJDrvSpK0ePFiOE4abrmYkZGRkJDwwAMPUNU1e/Zsh8ORlJRUX1+vqiqsAEhISGB3tySEQBL60qVL6UGe5++66y6Y/llZczbPDNKAIBvJbrevXr26iVJSEIFKTEykGW+yLLtcLpPJlJ+fD7+mpqbGxcXdcsstsLlQ586dExMTX331Vfhr586dOY6jWXHQK5jRv/zyS7qkAGQBRDOb8MzoAwaDwYMHD4IdRffCgjFv166d1+utq6tjL2mhMoOqGRzHmc1mNmYHfw0EAmD8gKd4yy23wAOCr8kaV3S3UHr5t99+C4YT/XoAUFy3srISqpkQQlRVJ4REIkITygwsWCgkO2fOHBqUNIweVVH0QhCOPXv2hA0kcnJyIBctNTWVPgLNM3O73V6v96677iLMPzZosJLd6FPX9ZqamlAoxPP84sWLExMToUTtggULYpeqoGeGIAAqMwRpBcD0at++PfgNUOoTAlhut9vhcNClgoQQXdezsrJ8Pt/dd99Nj4ii6HQ6oU6VrpPNm7c4nS6Oc8P8BX6JLKtOp8vt9nq9fqvVznFuWns9JSXF4/GEw2HDmsRGlRkhhNaYuP3225t4Lk3Tli9fDvsHUIkDFt2SJUvgnCVLlkCxfj1aUsHlctHyuX369PH5fGC5kegEDA4ZrWemqmpcXJzFYoFAWBMpR9SMIYR06dIFyqpBOVxYcwDrISBuyEZ1W+6Z/fjjj2AOsVpEj9bQZ8d8woQJYA4Z1IYa3eSUMEHntLQ02DAAOu9wOKAEP0QkExMT4VrWVVIU7WzKjBAiy6rH43M6XfffP13XiSyz+W3/+elwcA4Ht2HDd9SQgy0f5s+fD+X34Bmh1h1ITPogsAIAHF92fGLrg7DLbOGvPM/DKgrYFoIwPh9hhCOCXOKgMkOQVuDll1+GumK9e/fu0qVLdnZ2jx49srOz+/TpA0k5BQUF7PK0jIwM2KOGnbwPHjzocnncbu93322qrw9arXaPx0f9I0XR5s9/0mq1Wyy27t179O3br2vXbt27d+/UqVN2drbT6TSbzffeey8NCDaqzKg80jStU6dONFG9CehpMGHrug4Ft3bs2EGncFjZFwwGd+zYYbfbU1JSaDrRvffeC2lG7JPCTkpffPEFNZ8gqa5fv37nzASnjXi9Xo7jrrnmmuzs7G7dunXr1i07O7tz585JSUnJycmQ+kZaSZnpug6emcPhIA0NHjbWDJbVxIkToZQuPdNwMn3GSCQCvcrJyYFHyMnJycnJyc7O7tKlC+xhypimOiGE58UmPDM4JzU13W53Dhs2HNZ26Pp//ke/Sx6PLyEh6V//+jdtAdZRPvroo7SrmqYFAgEIedfX14Pih/cF5eimTp1KL6dynzTc+5w0VI01NTWRSMTr9fr9/k2bNtET6Du6gFeDIL89UJkhyHlAZ1Y638AuQGAajR07li5gpBpo4sSJYKTRcI+qqunp6T6fD2p1sjNT//5/8PsT4+JMVVU18fFml8ujqrqq6pBgBLsl3nPPvbQ/1IDp1KkTpDSBMmMVABhUBQUFhqs++ugjsGdgN25aUp/VRlCg1WQyzZ07l44ALYVA61GlpKRwHPfSSy8NGDCA47idO3dSy+TFF1/0+/3t27cnzNQLDg2tZ0YIgb0yO3ToEAqFDC4U65PRUd26dSts8cQ6WPBTFMXk5OTLLrvs9OnTUFgLLoSKqbAHQKO6oQkgmgmGFmm4BygLHC8oKAC9xQoO1nOiv27dutXpdMbFxUEYlB0iQRDMZrPVag0Gg9R80nWiqrosq2631+l0Rf3U/xsiXSc8L+bnj3I6XXCCorD1zP4j7xwOzuPx1dUF6CJTqswI8/WGL4/H4/nb3/4GB+HrAZ4ZKDO23h4LG7HVmTIZkUgkKSnJZrN99tln1C1rzsoPBLl0QGWGIOeBIawDH8D54DjOIMvg5Pr6+sTERJhi6bUZGRler5et1Un/FB9vNpksq1Z9lJCQ5PH46MwaiQjgqEF8is6eVO1ByvaZM2cMBRrAM7v11lvZ/kMKFCikuLg4yNNiNQQcyc7OttvtXq8X8tYh6kprldHZd8WKFRzHwYboJpMJyrlBB7Zs2QJBQJpIrmkazcmjnYdgLmTTQ80LUCpUA7FeDiHE6/V6vd5evXqxmkCPloszm82wqJB9ceCxzZo1i2o1Q22tppXBtm3baD0z2jE2OkmLhhQUFNhstsTERDoOsRsGwPi7XK6kpKRu3bqBvmFzCuGFWq1WqKYR7SGB3ZlAWrH9hf6ASVZUVAyGa1lZOb2QRKOZOTk9YQsBTfu/4YUY9Lx58+h4QnpZ7969YWtzmskHaz+hnhlpqHHZawljodGHCofD8CISEhIOHjzYnGFHkEsQVGYIcn4Y/n0viuLcuXPj4+O7d+9Oc5+pNgIvBBKhrr/+enoQ8szY/W1IdMLesGEDFJEym81+vx/yzXVdnzFjhsPhiI+PZ89nuwSBJyjWShitYLVabTbb+PHj6SNQBfD999/DDo+JiYmyLEMmOyGkqqoqEolcc8018FdaOw0EBOyHzSo8QkhCQgKcPGzYMD264E7XdZ7nIRuM3Z8AnBhaNUPX9UAgkJ+fD+IMdnmHsYXVizCjg4CDdhISElwuV3FxMTymIQ/9448/drvdV1xxBSwpgONgC82aNUsURUmSYPd3KLfBrpdsFIhmwjILwggsg+UDv9LdmcDuikQi0HMICLJaMzEx0ePx7N+/n31ltNmXXnrJZDJBih74YYT8xzPz+RLMZiuJSjEKfUdJSUmQwk/riUCbBw4cgNzHzz//nN1PEyokz549m9Z8Ad59912Q7yoDbDtWWFgoy7IgCKIowmBC8bbovlKkqKgIvgAqsxfT8OHDoZCKQbPijuYIQkFlhiDnDZVEMFFBhvvgwYNJw0xtaghNmTIFUnOojklOTvb7/ffddx9r2NCMJZfL5fP5nE6nx+OhcyekhN93330gTWh5dy26+1N+fj7UWWUjdIqiWCwWjuP+93//l+0b7F8ky/Irr7xy+eWXw8Q8ePDgmpqa+vr6u+++G1LHHA7H7NmzeZ6nSx3B8aIbe1OjKDk5GdKwTpw4wT6OIAg+nw/2RaBjAmUXoGoGrcVKCBk+fDj0xGQy+Xy+Z555Ztu2bTt37nzkkUd8Ph+siySEfPfddzA4oAli3wsslfX5fD/++COJFviFI06nMy0tLTU1FTb9TEtLgw8GRRLL1q1bXS4X68Ox0G6Iojhx4kRIEcvOzk5KSsrKykpJSUlPT8/IyMjIyBg/fjz086uvvoKdJUVRNGTK67oOisdms1mt1gMHDkCxOl3/j2fmdLp8vgSqJA3Goa7rx44da9++vc/ny8zMnDhxYm1t7aZNm0Dru1yurKwsgwyFveRhdyb6omGvehDBlZWV9E9QAsNkMqWlpWVmZmZmZsIwwqiGw2HQ0/Hx8e3atevZs+f69ev37Nkzb968K664ArY5//rrr+lTs9FqBEEIKjMEOV8MwS9ZlpOTk+Pj42E1IhvTYcOdmZmZcXFxsImQruudO3d2Op0zZsyAdtjFAXC+y+WC5YqEEBANUBc+EAgY5jBw2kRRDAQCHo/H5XLV1dXR4CMhpH379mazmVYU05ntwKHx8vLyuLg4juPi4uIyMzP9fj/sDuT3+48fP27Qc7Ist2vXDvLM4CBMsRs2bEhNTTWZTIZNoiBfqkOHDvQ4lKI1m82rV69mxxMK1ZaVlbVv395kMvn9fpvNZjKZIEuPFZ3t27ePi4vz+/08z9M4rEGnut3uxMTEpKQkOv1DcQrYN90VBRa3Grb+bJTdu3fD8IL1pccsKqQPMmbMGCi0Bl4p/AQ70O/3X3vttXp080qv12u329nUQPa1EkJgrW5SUko4zNPR1nUdkujZ89kvBc/zsizv3bsXxCjgcrkyMzOdTuc111wDso/eSNd1iETPmDGDWq2UK6+80uVywS6chFHhEB2GLEYQyhDRhvEvLS2FI7QCHKwFtlgse/fupSXoYr+QCIKgMkOQ84DOwbTCU21t7Z49e4qLi0nDICa9BKbAXbt2HThw4Pjx46Bjfvzxx927d586dYowdguN7+i6XlJScvTo0X/96188z+u6fvjw4QMHDuzfv19VVUjYMmQmQbDs0KFDBw4cOHXqFKgHsPT27dtXXFy8Z88eNqeKSgEQW4FAoL6+/qOPPho/fvz48eNfeeWVSCQSDocFQTCU4SCE7N+/f9euXVEX5z8HBUGora0FUciuAFUU5eDBg4cPHwbjCtTMjz/+uH///kAgQJhQIJwAQbEzZ87s3LlzxowZf/nLX2bOnPnll1+WlZVBJXpCSHFxcXFxMd2s01BwS9f1SCRy5MiRAwcOwHuBmx49evT06dPl5eUnT54sLS0tKys7efJkWVlZaWkpLZN7tveuaVp9ff3+/fsPHDhAGnpUhkCqLMslJSXQfmlpaWlpKdzu5MmTp06dOn369IkTJ+CR9+/fv2/fPp7noWgw/VKx7+jIkY/QLP4AACAASURBVGNFRcWHDh0h0eUm8AG+D9H7wsnGDoPpdeDAgYULFw4fPvyhhx7aunUr9Bxuyta52L179969e6urq+EW9HtVX19fUlJy6NCh7du3k2hy3uHDh0tLS0+cOFFWVlZWVlZeXl5eXk4fGb5aEIWvq6v77rvvHnvssalTpy5btuzkyZPwzww9umqh0f/LIMglDiozBDk/qOygO1oSRujQdW0w0RomHjYBnJxlgifMOkTDdEXdNfZCan6wyw4IIyINhhyJMScMv8bel30uugU1G4rSm9xgh/7VcC/Dro4aU3khFrZLbEI9m2BuSMY3rHakSrTRpz5b5xs9md6CvnTDEfbn2Z6CNY0Mt1Cj2y2wt2Vj6AaPjS4TYYt3sBfS4+y6V8LIYvqODBfqDcuSsT3RmcW5JPrFYPtpeNeGZtkP6JYhCAsqMwQ5D1glQRquBmBnSsPkR09gJyT2HMNExbZpkD6U2Ok59rPKVPcw9IG2xgo7Q4NscLbRG51NyrBzOb2RYX1irFkSq00JIzcNtzCMFV0GSI+zetQw2oZ2mniQ2DMb1azsr7E3MihmNvM99r4GeQdFLki0mJl29qKsdK3u2d4OVU6xfzVIdtoHw6/sl4E+NVvxP/YrbWin0VdMYv5vhSCXOKjMEARBEARB2gqozBAEQRAEQdoKqMwQBEEQBEHaCqjMEARBEARB2gqozBAEQRAEQdoKqMwQBEEQBEHaCqjMEARBEARB2gqozBAEQRAEQdoKqMwQBEEQBEHaCqjMEARBEARB2gqozBAEQRAEQdoKqMwQBEEQBEHaCqjMEARBEARB2gqozBAEQRAEQdoKqMwQBEEQBEHaCqjMEARBEARB2gqozBAEQRAEQdoKqMwQBEEQBEHaCqjMEARBEARB2gqozBAEQRAEQdoKqMwQBEEQBEHaCqjMEARBEARB2gqozBAEQRAEQdoKqMwQBEEQBEHaCqjMEARBEARB2gqozBAEQRAEQdoKqMwQBEEQBEHaCqjMEARBEARB2gqozBAEQRAEQdoKqMwQBEEQBEHaCqjMEARBEARB2gqozBAEQRAEQdoKqMyQtoKu6/Szpmn0528VVVUJIYqiwK+6rmuaBoNAhwLOORvsiCEIgiC/DVCZIW0LTdNAkJ1TdoiiSC8BBSNJ0s/dvVaH53lVVSVJUlU1Vofpuq6qqh7F8KdfsJsIgiDILwQqM6RNEKszqIHUKNROA+HyM/bs5wH6rCjKwIEDHQ6H2+32+/2VlZWEUZwg1AyajMrWi/GpEQRBkHOCygxpE1Cpoeu6LMukGaFMCP8RJixII4MXBdD5vn37njx5Eo6oqhqJROCDIAiyLCuKIkmSKIqCINBz2MsRBEGQ3xiozJA2BFUbEJdsWnywf73oDCQQWLIsDxw48MSJExDDVVV18+bNcXFxVqt10qRJlZWVoijOnTv397//fU1NDehO+qQ07IsgCIL8lkBlhrQJ2Px3TdNkWZYkiRpFsaiqCqepqgrGErmobCQqsPr37x8XF+fxeBISEkBsiaKoqqrD4ZAkSZZlt9utaVowGKSDQ6+96PQogiAIck5QmSFtCEVRVqxYcfLkSRBqffv2bTT5HSgqKiosLFRVtWvXruSiTb26+uqrT506BZoSMswSEhJMJpPf7+d5nhDSrl07SZJYq+wiTa1DEARBmgMqM6RNoOt6dXV1WlpaWVnZhg0bwBLLycnRGHQGQsjBgwdvvfVWXdc5jmt6uUAbhBpgAwcOLC8vByWqKIrL5QIj0OPxwAl2ux0uiX3Gi+uREQRBkOaAygxpK1x33XXHjh0D3wg0R9euXSEXvri4WFXVoqIiQogsy/v371cU5fDhw+PGjSOEOJ1OXdcVRbm4lApIzBtuuGHZsmUrV6784IMPSkpKXC7X5s2bDx065HQ6CSGapsEHBEEQ5BIBlRnSJlAUpaSkxGw279y5s76+nhCi63rXrl15nk9MTAwEApFIxOPxQCDPbrdHIpHDhw9PmjRJ13W32w3LOS8uQEf+9NNPe/fuPXLkyE8//RSJRDRN++qrr06ePHnkyBFBEFRV3bdv36/dUwRBEOSXA5UZ0laQJElRlHHjxtlsNli62KVLF7fbLYoiLAhwOp1QjtXlcqmqeuTIkfHjxxNCbDYbtHARVc2g9cxgBQMhBBL/6SJNURQhxBmJRC6i50IQBEFaCCozpE0AGoUQouv64sWLn3jiCUmSXC5Xv3791q1bp+t6JBJJTU2FTHmHw8Hz/NGjRydOnKiqKqxe/LWf4MJh1y5AWFYQBLra9KJ+NARBEOR8QWWGtBUgwz0YDN57770rV66UJKljx4719fVOp1MQBE3TICleURSr1app2qFDhyZMmEAYz+wiyjOjKwAIUzwWYrIPPPDAee2eiSAIgvyWQGWGtBX+9Kc/ZWRkcBwHtTBCoVB2draiKBUVFampqbIs//nPf7ZarX369OnVq5emafv27Rs3bpyqqhzHkYtQvrDFL+immU6nMxKJNH8jBARBEOQ3BiozpE0AEiQSiciyrGmaIAhUtUBZLyiCL8uyruuCIEDqFXhpF++GReyeVISQhISEUCgEj8me86v1D0EQBPnFQWWGtC3obphspI9KLsPe3nR774vOMKM9h18FQXC73SQa0ASw1j+CIMglCCozpE0DosQgvC4ipWLIGKOrLKnWpEFMSZKaoy+pR8iezBahvehEKoIgCMKCygxp07AZV7RQ/q/dqfMDamEQRqXBB1EUNU2rq6v7f//v/xFCFEU5ZzSWngBjAi2zOrVRIYsgCIJcRKAyQy4yaLjzYoGVU6yzBZ+vvPJKQkgoFIIyGU00woZuG13aiYIMQRDkNwAqM6StQz0zQ27WRUHTntbll1+uqiposubsyE61HW2WOogwStRLa/UHQRAEQX4ZUJkhFwGGFQAXkfKgEUy6lAG0lKqq119/fTAYZJc7NN2O4Rx2TJr222L7gyAIgrRZUJkhbRoasIPCZjzPX1yhTAoU9ydRjXX55ZdDyQ/C2IHNeTTaCIVdTAD7wTfRDr2qNZ4JQRAEaX1QmSFtHWoIqapaXl4O22v+ul1qPtQqAzEkCEI4HPZ4PMFgUJIkQ0SyCVgtpSgKz/OnT5+G4CZsBm/YSEA/Fz/HwyIIgiAtB5UZ0qYxuErTp08XBOHX7tSFQLcqt1gsmqbxPM+WYWP3A2iiBeqQLV261GKxyLIcDodhg1FqLtJsPBRnCIIgFyOozJC2DrWUVFW1Wq2KorREVbCrGtkjbFjwwgKmhmR/EtVbtEZGbW1tZmZmXV3dBfRfZ+qiaZq2aNGikydPZmVlwRGLxRKJRAghr7322lNPPQXbw//0008VFRVff/313LlzYQwVRQmHw/fdd9/evXvJRZWuhyAIcumAygxp67A65ne/+11LmqIBRMBQ7hWOQKrW+cKuGzUIO4g58jyfk5OjqmogEGiJsoTGFy1atH///szMzLKyMkKIy+XSdX379u2iKBYXFzudTlEUX3/99Z49e9bV1RUXF5tMJk3TTpw4cdttt4miOHXq1C1btpDo9lYX3BkEQRCk1UFlhrR1qOckCEJcXJwsyxeWZ0avir1cj9azbQnQLBU69C6SJJWVlQ0ePFiSJJ7nZVm+ALMKLD2q/5YsWXLgwAFRFN1udygUMplM0P/Tp0+/+uqrHo8nHA6/8cYb8+bNg3vl5ubW1tZ6PJ4tW7Zs3Lhx7dq1nTt3hg1JyYV6hAiCIMjPASozpK0DugGUh8/na2E7oFSg0gQNNVITy1C7tfnQZtliFpqmybJcU1MzePBgRVHgji2MIcI4PPvsszt37tR1/emnn16wYIHf75ckafDgwcuWLQuHww6HgxDy+uuvP/vss4qiCILwwAMPlJSU2O32oqKiAwcOHDt2bP/+/bAJASacIQiCtClQmSEXAVTQPPjgg5IkXYC/ZSigbxBksMLRcPB8e0jvAotJodJHUVHRuHHjeJ6njhokgV3ALWh2PyHk+eef/+mnnxRFURQlKSnJZDIRQlwuF1QV4ThOVdUlS5b06tWLECLLssPhCIVCgwcP/uabb+hgSpIEyynQM0MQBGk7oDJD2jTs7t2wpPHCwo6xCf4gxdiqFq3iHlF5x/N8WVnZlClTBEEAAWTYQPMCoI/w5JNP7tmzB349depUly5d6urq3n77bb/f37Nnz06dOhFCXnrppfnz57tcLofDsX79ekmSwuHw6NGjPR5PSkrK9u3bW/6wCIIgSKuDygxp0+gxRf+PHz9+YXla8IGW4QCf7JFHHnnyySeDwSC0ecG7G7H2G2y4VFxcPHfuXJ7nqfgjUXOuJR4VeH5sThsVnZIkUSErCMLKlSufe+45EjXqZFmmjh3digAKeVxwZxAEQZBWB5UZ0tYxLHjcvXv3BTfCpnlFIpFBgwbdddddXq+3b9++pDWCevQuRUVFc+bMYc25lrdvkFAGWUYzxqj599prr82fP58wHiG99iIq1YsgCHKpgcoMaSmG2BybVM4G71hhwRZWbdqzMagNTdMKCwub0yu6+behXBm9nSRJKSkpuq4fP36c47i6urpGHye2P2w7hroboHg2btz46aef0hUGv0xZV3C/2FEVBIFGfqEPmE+GIAjS9kFlhrQI1qphq4LFigCafW+4nDRDDBEm/miz2ZpINTM0SM988sknPR4Pm/C+a9eucePGPf/884Ig9OnT55lnnlEUBYqZNV9IsXYU3GvLli1fffVVOBwGq+znVmaxLauqCuPMjjYuwEQQBLlYQGWGtAKsJmMjZexxehDUDwgI0gzRwJpwqqrGx8c3pzOsN6Zpms/nmzZt2uOPP0612ujRo99///3BgwcvXLhw06ZNfr+fTTVrojMkKj0N6lPTtCVLlhQXF6uqSjdf+rmVGR1wdmuEUChkcCJ/Gd8OQRAEaTmozJAWQbeDpBM/7DiuaVowGCQN91YiDSUa1UDnTEKn10Jt1abFE1tRFi4MBAJut3vv3r0DBgwQRRFqvSYmJh47dszn88XFxem6npiYyPM8mGpNixh2jSdVjaFQaPny5Tt27GAz9M/ZVKtABS6sPNA07dprrxUEodFSbQiCIEgbB5UZ0lLo3K8oSocOHYYMGTJkyJCBAwcSJqxpKFpBk8AMLTTauEFhZGdnN9EZg0sHlx8+fLhv376CIPTu3RtClqWlpRzHRSKRjIyMXr16BQKBAQMGjB07NhKJnFMmggZiK8oqijJ58uSdO3eCNmr68tZFj9azhV+LiooKCgoikQjtBhvQRNsMQRCk7YPKDGkpbPgyISGBRCNr4N8QQiC6p6pqXV0dWz8MzjznOkHW9RFFceHChecUT1QRgmrZvHnzH/7wB0KIx+OBLYk2btxoNpsJIeFwuLi4mOf5N9980+FwVFVVkSaXLtI/wSOAX/jII48UFxeDGPqFlz1SgSgIwhdffLFo0aJQKEQaCrJfsj8IgiBIC0FlhrQIKrDgV6/XSz+Hw2GTyQQnJCcnK4ry4IMPzpo16/3338/MzCTnI2LYPSiBpvtDZRlcO3DgwDvuuCMSiYwfP76mpkbX9RdffHHMmDGhUEiW5VAo9Pe///3kyZM+n2/kyJGk2WoGnL/x48eXlJTQWmK0qy3fiLOZwK7kL7744vLly0ENGwYWxRmCIMhFBCozpEWwufm6rns8njFjxowePXry5Mk8z1utVkEQAoGA0+mEv0IccNiwYZAEZohUNn0jOE2SpKNHj56zP4Txk26++eb77rtP07RTp05NmDBB07TJkyfDagDYZXzgwIGqqlosFrvdvm3btnNGVxVFqaurUxRl4sSJJ06cgHx/Nr557oFrJXRdr6urmzFjxtdffy2KIluBljqLqMwQBEEuIlCZIS2FzXZPTEwEr0jXdVmWjx49ev/998+bN2/37t2RSCQ5OXnq1Kl333331KlTQ6EQTZBqWgnBB7rUQFXVLVu2sNn3jZ5PGDGXn5//9ttvQ1d9Pl8kEpk8eTIsUAB1OGzYMF3X09LS3G43BGQbbY22OWXKlNTU1AEDBoRCIUEQfpkIpkHFgsaVZXnYsGFlZWXsjpyNliyhn9m/soKSTdFj78WmrLVwdykEQRDknKAyQ1oBGj10OBwQ15NlORwOE0I4juvcuTMhRFXV9PT0QCCg63okEiENFzmerWXDCgCQI7fffnvT+ezsXyVJuv7665cvXw5HXnnllTFjxkDRf1mWYdui/v37E0KGDh26efNms9lcWFgYDAYhYYtE1RtcHgwGNU2zWq2/+93vOnbsGAgEmu5/a2HIzwNNBgNeVVUVu+8nW2hNj5aaYz800ThbdqTRuicIgiDIzwcqM6RFQHEyQFVVp9PJcZzNZnM6nXBkzJgxBQUFoKiWLVuWkJBw2223denShc7051zMyEblVFVVFCUuLq5Rw4w0tJRI1GnLy8tbvXo1XKtpWm5ursfjYS+5/fbbeZ4fPHgwz/NFRUVut/uhhx6K3YAcjhQWFv7Xf/3XlVde6XK5nnvuuV8s5Z+1snie1zQtLi5OURS21r9hEEhDacWm35GGOzEYzEs2XY8CeXW4zyaCIMjPCiozpKVAkEuLbqpNC5/CFJ6SkiLLMmSpa9H9s5tfyYw9h7o4V111FWisWHFmkB3wa0FBwTfffAMSUNf16upql8tFM8YIIVOmTKmurr7uuuuqq6tVVX3iiSc4joNFA3Aj2vP6+vp27dq53e5du3ZBaLWFO5Q3E8OIBYNBs9kM1dfApKSVe1lJSq9i7UmDeCUxcVI2PE3dOPYZUZwhSJsCEwx+Y6AyQ1oEO2eDLKPFMiDlf/PmzTC7/+tf/4IP7LzOhs+acy/4kJ6eDrE8w3H2V9ZhKigo2LBhA2xkSQgpKyuzWq3sVfPmzTtx4kRhYeH69evhQfr16+d2uxcvXkyYAhmEkNTU1E2bNkF6GRVDvyQQKYZ8vtjKcIY8M9BY9CC7LwK9hPXJ2MtB1bGLCXAfdARpmzSd3YFcdKAyQ1oBdnaHz7HxtV69ekHxfcLkP5Hm7WhOGImg63peXp5BkbAnG3bnVFV1+vTpX3/9tR7lxIkT6enpbGWyffv2HTlyZObMmatWrQIBp6qq3+/3+Xxr166Fc0Kh0NatW0lDq+kX+6+hruuSJAmCIAgCbFrAOltsophhVCHcqev6ypUrr7rqqkmTJkH+H4kGZ/VorVpWZNPXx9YowfR/BGmboDL7jYHKDGkRNDrJRsSoOANg+l+3bp0kSYaoXPP/a0KVmaqqb7/9NqvMYj8YeO+990ByEUIURamoqEhISGAVzE8//bRnz54nnnjirbfeItFQoCRJVqvVZDKBOBNFMRwOi6LIbgDwiwFdqq6uzsrK0nWdNbQMP2nf6O7skUjE7XbTKDOJLn1gL4zNMFMU5fTp01OmTCExbhmuBkCQNgX9Z+ev3RGkdUBlhrQUwx6RsdO2pmlg27z//vvUNqMYcphirzWIBrCLQCGRs/xjkU2r0jRt06ZNS5cupccrKythBUB1dTX0v7S09B//+Mcrr7wC4UsSNaIOHTpks9lMJlNdXV1szJTe+pf5D6IgCH/4wx9oJh872uxKTBI1w+CzLMvJyclgBMIlPM+vWLGioqLCbrfDwaysrKSkpNraWhjbjh079uzZU1GUoUOHpqenDxkyBKq+ne39Igjy64LK7DcGKrNLF2qWNLFkj8SYW+z//5uepNlGwK+y2WyiKLJmVXP+U0L7w+Y/bd++ncQ4PQadRBclHD9+fNKkSdRP2rNnT1pamq7rgwcPJoQoilJSUvLKK688++yz69atY++lKMpjjz2WnJyck5MTDocbvUur/NeQbURnyoYBkiR9//33jz76aFVVFR23pgeftiAIAuxDBfVK4PLHH3/cbreDyPP7/aIo1tbW+ny+cDiclJSkaVogEJBlubi4uLCwMBKJgMfWWg+LIAiCNAEqs0sUQ0oWXbdIp15WObGizfChifapgqFrBrOzs9nMfdLQ3WkUNojJdnjt2rWGKly07gNrmMGHUCiUlpYG+VWKovz73/9OSkrief7++++HE9auXTtnzpzly5d//fXXJEZx3n333Tabbf78+bTIPkCf5cL0ytn+jcsm3cPPd99995133jnfBHwaaHa73ezr0HV9zpw5K1asIIRs3LixX79+U6ZMeeCBB2w2myzLHMeNHTsW+rBjx45p06bRPDPWk7uA50UQBEGaAyqzSxS2egUrBeBDrAhgV/YB56xDxnpXwOrVq6HQA7uJUDMbIQ2VwejRo2mXWPloUGb0c3JycigUgvPXr1+fnJwcCARKS0uhP19//XVeXt6yZctWrlzJPjK946hRoxwOx9GjRw3KtSXEyjK2capoH3vssW3btrELIEiMYo4FNpWHS/x+f319PXvV7NmzV61aRQj57LPPnnvuObpqNRAISJJ07Ngxp9PJ8/zhw4cnT55MCIFROlu3EQRBkFYEldklCsTIioqKYLdvKNlPc5gASCFn1zDq0XV8zb8LqyREUXz//fdjT2tCYRiMJVBLkiRBhI6uRjxbhFGPVuSyWq2VlZVwZP369bAFU8eOHQkhgiDs378/Kytr69atw4YNM0guKolsNltubi5hJCBpTLBeAKybRRpKn9zc3KKiIlZisr06p4sG6xiqqqp8Ph8hhAZk58yZ8/nnn8NgOp1OSZJEUYTtDSDVLCsrq6amJhQK3XDDDcFgELIDMcMMQRDkFwCV2SWKIAjr168fOXJkfX19RUWFJEmRSOTWW2+lQgQsMUPNMLZgxDmTzGKrS0iSlJGRwS6rjNUcjQJFvAij8Nq1a2dQbIa7GzK33n333cWLF4MWOX78eGZmpizLUG9WkqTt27f7fL6ffvoJMs/0aO1cNowbDAatVuuhQ4dihWlLxBmrLAkzsLqu9+vXr6qqisovusq1mV4j9ArWw4qiOG3aNI7jRo4cGYlEPvzww++//54QAgswr7vuuqSkpCVLlsiyPG7cOJfLtWLFCpDgo0aNys7ONrxNlGgIgiA/H6jMLlF4nr/nnnt++OEHKFiladr06dN9Pt/06dMjkYgkSUuXLs3Nzf3yyy9BFT366KNlZWX5+fkvvfTS6dOnSfPEGf1M5QXYVOwKzaajY+xyBLBzILKWk5MDW4kbvByDlKSUlJQUFBTwPE8IKSsrS0pKEgQhLy8PTlu/fr3dbi8pKenXrx+JWRAK91UU5YUXXrDb7aFQiGbEX3DxVUP7sSf4/X54UsMgs2VKmlCErJKmNif0lsYuDd1gdy43dMmgyxEEQZCfD1Rmlyi6rofDYY7j5s2bB8Es2PWSECKK4oABAzZt2iQIwoQJE5566ilRFF0u18svvywIwsyZM/Pz83VdB5XTRPvwkzpM8PnDDz8MhUIGVXfO1CW9IdXV1YMGDXrmmWfuu+8+gzNnMNLor7t37+7ZsychRFGU3bt3Z2VlCYJw9913wwnV1dU+n6+2trZXr14kmqTFaj5oWVXVxMTE7OxsOGjYL/y8iNVGJCp9BEHgOE4URbZABisBtbPsGRo7YoSRU4YW6GeakUZDmbQzsRFbdl0CgiAI8nOAyuzSBaJjy5YtczqdMB+7XC6YdJ1OJ5284aDD4aABPrfbDX86p90VexrP86tXr6YrD86pMEjDpQnwwefzXX755Zdddtmbb75JYrYVim1T1/WKiop+/frBCdu2bUtPTyeE1NbWgoEkSVJKSoqqqqmpqZIkffnll3Ah20O4dvv27Wazec+ePaQ1ditipaSqqoIgSJL0P//zPzSQasg8ayKA2yiskAKlRTUx6E5N02DBaX19faN6i+2e4QOCIAjyc4DK7BKFppCrqrpjx46xY8eqqurxeEDlQAIWnOn1elVVNZvN4J3AX8n5e0WgCVRV7dmzp0HuNEGs0yOK4rfffnvVVVe1b98+EonQPmjMRplsgjycUFZWdvvtt8OvGzZsSE5Ohs78+c9/1nW9vr6e4zhZlhMSEkRRvPnmm8+cOUOYoh5sNa9x48aNGDGC1uAw3Ih9NGpH0RGAD2er5SYIgs/nCwQC5Cy6tlVgewhLBCwWi6EgSKvfFEEQBGkmqMwuUaAmQiQS0TRt8ODB69atI4RwHKeqKs/z6enpJSUlkUhkxowZDz74oCiKHMcdOXJEEIRVq1bl5OSIoshWUmgOenSZpNPpDAQCVPScLdGKhQojLVo8luM4l8tF89Vi08sM6mfZsmVvvfUW6K21a9dCRFJRlG3btpWVlem6npubqyhKcnKyIAhPPfXUmDFjDOsfqfwC/dS3b1+63VNsh1nNyu6RwMpHtsORSKSuri41NRU2S6Dl5WJbazl02OFd9+/fH0TkecWXEQRBkJ8JVGaXKJIk/eMf/8jOzu7YsePy5ct1XQ8Ggy+88ILNZgsEAoqi9O7du1u3bo8//ngkEiGE2Gy2JUuW5OTkTJo0iYqe8/XMgLfeeovmqJ0zIGjQMWDyEUKeeeYZGoRttCobYaJ4mqbdcccdW7ZsIYQ89dRTQ4YMSUpK0qMVa+vq6gghAwcOVFU1ISEBtn7KzMxka5vRPShh6GbPnp2cnDxjxgxFUWginUF1GfpjKD5iOFhVVXXdddfBOsqmI7MthPZQEIRIJLJy5cp//etfqMMQBEHaDqjMLl206GZHrJIghND1j7BIU5IkVVXtdjtbyewC6ibQJKdIJLJt2za29kTT9czgg6EQriiKkCtGT2P7T6KCDOSjruv9+vVbuHDhwoULp02bVllZefXVV8MDLly48MCBA7quQ2vdu3c/deoUNOLxeOheUtTYoxlgqampTzzxxMKFC0nDmrRsH8jZ9Rl1AQVBKC4uHjNmjCiKWsP9DEg0Pb8VlROrXIPB4O233w7KG0EQBGkjoDK7RKGyjJbIYvWZpmmBQCAcDtNpOyEhAU5gY3MXphhUVe3fvz/NQD+nyDNEKulNYdGoYeUgu2WTpmkvv/zy4TUiGgAAIABJREFU6NGj3W53fHx8YmIi7Om0adOm6upqqBWyaNEi2Kv76quv1jRtwYIFO3bsgDseP368oKAgVksRQnieX79+/bBhw5KSkgYMGPC3v/2NVu1n+8OWQ2N7TsthhMPhLVu2zJ8/H7LWSMxm5ORnyLjXdR3eu8lkCoVCYNS17i0QBEGQCwaV2aUOGzWj1VxBtSxfvvyDDz5gd8Jmp/ALk2UgC6666ioa3CTncuAMOf5gUEGVNWopqVGgkOykSZOSkpIeeOCBkydPyrIcDAZ9Pl91dTXP84qiJCYmwuJKQkiXLl2g2ZSUlFOnTv373/9esmQJjZkOHToUbmfIjocODx061OPx9O3b12w2T5kyRRRF6rFRxUkfzRDrXLZsWbt27d57771PPvkEbmdYuPAzJZnBWEmSZLVa6b206FYKsSe34q0RBEGQ5oDK7BKFqhkSTaICWJFUX1//wQcfvPPOO5CQTquVUgFxYTO3LMvvv/8+RCSbmawGRhRrnrHWHXzYvXv3wIEDs7Kypk6dWlZWBhlgqqo+/PDDa9asAfMvEAjs37//T3/60wcffACNwBbmgiA8/vjjH3300bFjx/r06QMBXFmW6+rqli5dSlWL3rA8hyAIXbp0SUhIgHDkgAEDBEEAG48wkpcdJRjJ2tpar9frcDigOgmtHGZYzUAfmX1BLYH2pE+fPrIsw8pWNMwQBEHaFKjMLnVYU4ceBJcI/K3Vq1evWbMmFAo1Gqc7G41WiyBRzywYDO7du7c5ws4QwaRqUpKkcDgMgcjZs2enpKTMmDGjsrKSzehSVXXdunWbNm2i4VpIlQsEAiNGjIDT/vrXv37zzTeEkB9//PG6664jhDz44IPsDpJvvfVWTU2Nwd6jgcu5c+eePn06OTlZFMW33377yiuvLCwsbFRIsRJt5syZl1122WWXXeZyuYYOHcqGiWMXmbaWcqLm4muvvXbw4EE2AS72baJbhiAI8muBygwxQpOiaIjz73//+9q1aw2rBRsNfjVnRhcEQZblAQMGsG6ZIdGeNLZsk3pLoBrr6+tvvfVWu93erVu3YDAYCoVYccOuCYAoJ72Rpmm33XbboUOHeJ4HHQaZ+A6Ho7q6uqamZu7cudSv0jQtJSWl0TWkEL784IMPHn300XfffZcQsmPHjrS0tDvuuEM/y9ZVoijKshwfH5+UlPTNN9/Qjv0c5VsN7wtEbVVV1ZNPPkmXmrJy07BqAYh9p2zOnOHLgHoOQRCk5aAyQxpgmJVhtg4EAm+//fb69et5nmdXaF7ATAyXCIIQFxcHjpfhhEaDpOwaBdhLqqCgwOfzLVq0qKqqikRFEhhyNEIHZVQN7YBvNH/+/GHDhsmyXFJSAkl1giA8//zzQ4YMCQQCsHKTRFdIDBkyhC0wxtaAlSSpsrIyHA57vV66HCEnJ+faa6+F2q10lYOiKNBIXFzc5s2bIbpKE7wMLbccNpYK62Fh2JOTk0lDqcqmtRk8UYO2i138wVpuF7BcF0EQBIkFlRnSAGqi0PkY9IQgCC+99NKnn35KjbQmWmhCsVGNtXTpUqiqSpg6F/TuLOyFP/zwQ/fu3X0+38KFC0Ej0qskSTp8+PAnn3wCG66z+z9+//33VKOQqKJ69tln33vvvfLy8lmzZtFY56hRo/x+f+/evU+ePEl79cQTT2zatIk0zOuHEQgGgyUlJfA4K1asgEsikUiPHj18Pl9dXZ1hVeb+/fsjkUgoFCKM+fQz7XcUa0BeccUVhu3MqcBqVJmRht8EwwZN1CdDTYYgCNKKoDJDGkePbkbOLoR8/fXX169fD7M7LRjGuj702nO2f+bMmdOnT+vMlucA63KB50Q9sAceeKBPnz47duwgjJiDbhQWFg4aNGjmzJk1NTVHjx4ljJ2jqurWrVtp2TY2JDp06FBFUWbMmFFXVwfOGSHkkUcecbvdBQUFanSjSVVVCwoK2DQ7+piqqoZCIRCIsI0VXcg5cOBAj8dz/PhxQRDoJk7UoKIYvKvWglqPELiUZblbt25NL6GAkW909wJD+Y9YaPkVDGgiCIK0EFRmiBEtZgchAKotPPvss2vWrIm1Xs5rSoaFgX369KF3NKRbgZCiWqqoqCghIWHbtm20rD9h3CYq3ajgoJ3RNG3FihXFxcWg4UBAEEJg9aXf74cWJk6cSB9cUZRDhw4lJSURxhAaNWoUbZAw8lGSJGhcEIScnByw66i1NmjQoPj4+NOnT7Pp9o0WcjPEDVsLGKJAILBs2TK6E2hzLqTv11CyJLb92OxDFGcIgiAtAZUZ0oDYVCoqm2AOrqure+ONN/bs2QOJU+c7DbMzPQTXSMMdwVlrSlGU+vr6/v37L126VFVV2NOJ6ica+qQns7KDKoauXbv6fL5Zs2ZBRhoVZ4SQ7t27E0IEQYBNM0FV7NmzZ+rUqU8//TSYc3C+1+slDUu/0rvD5k6EkA8++ODNN9+kxclACI4ePdrv99P9wlmzijB5YPBrKxawoE1FIhFY00AYLWsISStRQqEQqEw4zvqLtGWqStl0QxCarJ5GEARBLgxUZkgDWOUUa5PQ+mfPPvvswYMHw+EwK3RIs10fiI0uWrSIxCylpCVtDx061L9//w8//FDX9WAwCMc3btz43Xff0R4abkdVHStBQF6MGjXq1VdfLS8vp51UFKVv376E0R+SJH344YepqalJSUnFxcWrVq3iOA561bFjx0Y1KyHknXfegZ6EQqFrr72WFVtg1OXl5SUkJPA8D0Zdoz03yMpWAZ6rvr4+NTWVEALJbXT8DR8AQRCmTJmyZs2acDgMPbzzzjvp/gSxKz+g24MGDTp06BD9E4ozBEGQloDKDDHCFowgDWsrsFHOwsLCPXv2gOBofg44m9V09OhRuiO4Fq3dunPnzlmzZl1zzTV+v3/+/Pm5ubk33XTTiBEj5s2bd+rUKeqW6UzivEHoUGGkMVtObdiw4c4778zKyvrhhx9ovtf9998fCAQIITzPq6oqimJiYmJWVpYgCOAAWa1WURR5ns/MzCQNg6T0c01NDSFElmVZlu12O2s4kehK0tTU1N69e9NNmWg/WRHTumoGlKIkSVdddRVh1CcL9JDdFZ4Q4nA4LBZLKBQSBEFVVbvdTqJKmg4+eGOgywkhffv2PXHiBOuZoTJDEAS5YFCZnQN24jTEoeBDrNXRaJIWaRgFY+d4wkychqsMB3/1CY81S3Rdnzp1alFREZSSJzE5WGyc0dAOmFuqqvbr14+aTNu3b7/jjjs6der0xz/+8fjx45BWDwFTSZIglAlnUutOi+5ZTpqRQaXrenV1NRhIoCZhH3Han9zc3MzMTNBYcM6iRYvgjm63m8Rkg0HPjx07Blo2FAq53W4tpqqILMtHjx51u91du3Y1qFtWpbXQM4t142RZ7tq1K92zoWn1TO/udrsDgUB6eno4HNY0zWazwZu6+eabLRbL2rVrQbTt3bvX4/FwHCfLcv/+/Y8cORIOhydPnlxSUsLeC5dtIgiCnC+ozM5NfX09nWuDwSBbcIuVSnT+Y2dfqKrKBtfYpCKtYYXP2DmbFTf6r12egH1AOCJJ0v33379r167a2lpDWJPCjhUbr4Snbt++fWVl5WuvveZwOK699tq7776bxvVAioF9RcuJ0dbS0tJgk3VD1tfZOk+duY8//jg9PR1Ce8XFxd9//z386cyZM263u1evXlB4Fpp9+OGHa2trS0tL8/PzY60g+LW8vBxUuyRJEydONKxwpB5SXl6ezWa7+uqroSIuzd5roexmNTFtBAbtlVdeAZeO9vyct1BV1Wq1SpLkcrmOHDmi67rD4dA0rVu3bqDPOnfuLAjCrl27EhISSFTR9u7d+9ChQ9dff/22bdsIkzVo8FwRBEGQ5oDK7Bzoug7lVfPy8v74xz8OHTp08uTJhPG66JkGLUXFXHV1tc1my8nJYW222Dk+dhqjsaG2YDzEJpOB2ySK4owZM4qLi0GD0lQqEpNvbngKGIQFCxZkZGQkJSVBJtmmTZt27dpFCHniiScmTZo0ZMgQk8m0c+dOapjBtVCHguf5Q4cO0XFrTtUJPVqk47bbbquvr4ccqfLycsjWv+WWW+ApCCHhcPi5555bs2bNvffe+9FHH3388ceGV0b1N6RhwWu65557qqqq2O8GfaGqqppMJovF4vP56F8NgeMLftGGOmSqqh4+fHjBggWQV0fjjOccHEIITa2Lj4+XZdlisRBCLBbL4MGDR40a1b9//3/84x+JiYmKokAgWNO03r17P/zww5A1aJCArVsKBEEQ5FIAldk50KJbSrvdbj1axIv1umpra+FMWv2Lrs4LBoM8zw8cOBB8lHA4rChKVVUVeGlqtA479U4gm4cQUlFRYZhHDf7Kr0Wj9h7P8zNnzjx48KAe3SWd9dUMc7Nhd8gXXnjhmmuu0aPlZ5988sn09HSr1ZqTkwPn8DyfnZ1NL9cbppcRQtiRbELZsBoauv23v/1NVdWuXbtCZPPTTz9NSUlZv349bad79+7PPffcww8/7HK5qLqijcQG7GRZnjNnzjfffGPIcoPuFRUV7dix48iRI506dfJ4PJqm0S0QWi7L6OsIh8PwCnr06ME+LGmGSIIzvV5vKBTSdf2ee+555ZVXnE6nKIp2u51+5wVB8Pl8MBRgzvXr12/Dhg3p6emgy1lPlLSBLy2CIMjFBSqzcwCeh6qqTqeTMGnde/bscTgcmZmZmqYFg8E333zzzJkzZrOZEAJTF1Rk+PHHH51OZ3p6+uuvv37mzJnk5GSr1QpTciQS+eCDD9LS0rp16wbBNb/f37lz5+PHjxNmnqbbY/+69oPesFQYzdwn0Tpnjz/+eDAYhJKt9DjrDhqWAeq6/sMPP/Tr169Pnz6gXSorK0G1XHPNNZqmwW5L4XB4+PDhn3/+OWlYwAwkgqIob7/99htvvNHoLWKhsT9IYtu4cWPXrl3r6upoOYwtW7bIsrxx48Z+/fpNnjw5JSXF7/d36tSJVoslDXO5qCQSRVGSpMLCwltvvZWVJnTcNE3zer2zZs0Kh8Px8fFWqxWMOp2ptduSVDOqUwkhV155JQhWg0ZsGuiG1+uFrZxUVfV4PGazWdf1nJyc7du3QwRWFMW1a9dmZ2fDo/E8f/XVV4Muh/+PsAYwaHR0zhAEQZoPKrNzA/NKRkbGiy+++Nprr+3atWv9+vU33HADIeTMmTNdunSRZXnx4sUdOnQALeLz+QRBCIfDsEeh3+8HMwyS2SsrK00mkyiKs2bNWrRoEWTqSJJEF8HBekBqO4XDYVYW0LylX2s06HxP+0Oi+x3dcsstVVVVEN2jMUE4jc29o9aj3+8/c+bM5ZdfDud89NFHLpdr6tSpNE5Krcfc3FzSsJwYQFdZGvbHbBTaAZrH9v333z///PMbN24EheH3+4uLi0nUCnrzzTeTkpKsVisEWA31ROhnwqjVkSNHQgIWdctY77CkpGTs2LHQDsdxHMeFQiFY+0nH9nxexf8NAvXeJEnKyMgAXUv/Ss9son1arGTBggW1tbXw4sLh8KuvvgpNvfHGGwkJCY888gg8/qlTp7KysvLz81VVXbp06ZEjR3ieX7du3ccff8wutkUQBEHOF1Rm54AWl/d6vWVlZSUlJTzP9+zZE3wXTdPi4+NVVf3rX/+6fPlyVVVfe+217t27Dxs2bNCgQS6XS1VV2OtaFEVBEKBwQ3Jysq7rsNwPZsRgMOjxeIYMGTJo0CCHw0FndFEUwcCAmZIWjPjlxRkoSDrNU5HE5p5rmlZYWFhZWQkKFUwvthG2ouyJEyf++te/qqp64403gueUn5//7rvv0gHXo8swPR5Ply5d1q1bB7/q0eK37M6YzXkEldmXE46Ul5d/+eWXUIWVEHL06NHNmzfTmHLfvn1HjhzJWj5NpLRrmlZZWen1em+//XbqVMFLZ289ZMiQxYsXS5KkKMqoUaNsNtuePXtINKewea+icSCS+Oijj5aVldFCGOcVBKeBSMK4j6zrCQmXJBp516ILbAkjuAmjBdkwfUseDUEQ5JICldm5gXkF8sxglurVqxfMOjzPJyQkqKr6/PPPf/HFF6FQaMmSJV9++WUkEqHOEFRSIIQkJiZCUxaLRZKkxMRE0FuiKNbU1OTm5tIoEnV33nnnncsvv3z48OEVFRWEWRPwKzpnsTJIZyryE0KmTZt25syZdu3aEUIgY4lNSqPzd48ePUBdlZaWiqJYX1//xBNPEELWrFmTlJTk8XgyMzPz8vLWrl0LdiNhtgxiYdVSEwMSm9EFVqUgCMOHD4fFksXFxWlpaRBkpCYcvfBst6bDMm7cuFmzZi1YsIBE3xQsFqF1K0Dabtu2TRAEEFILFixwu91Qq/bCxBl9fFVVKyoqXn31VXbVBXvCOU0sg6nJNgLfyUgkQrdhIIxCVRtuRc/eF50zBEGQ8wWV2TmgBgBYXDAbbd++vX///oIghEIhu90eDAaff/75r776Cuat+Pj4SCQC+We6rns8HkKILMuQsnPq1CmHwyGK4tSpU++8807QB7Isx8fHV1RUgMUCsoAVEGfOnHn++efbtWuXl5d35MgRusgA5sIm1AN7RGfytFivCz5csLFhED2iKHbo0OGyyy7r0aMHBMJodhe9kSAI3bt3p/P9bf+fve8Or6La3r4f+rsoAoaUc3JaCin0ID30IlIvIAFBihSRqogUEURAARWlgxQBG6BI79KRJh1MQicQAun95OS0qfv7Yz1nPSszSQihXLjO+0eec05m9uzZs2fWO+9ae61Bg+CMDh06dOzYMXAmSqSWOZKbR4lYwnOnzIPn+Xbt2iUmJkKy2Y4dO9auXfv69etAlUAZKmpg0Ykpy3J6erqfnx/P85A5AtCqVSuZLFlQDBQc/cqVK4GBgdOmTaNUBltWLHdQbIADwvO82+1u0aKF0+mkLPlhURS7hTbhJYSVWITToEGDBg2lgMbMHgzwCs2ZMwfdebIsnz17tlu3buPGjQN6dPTo0StXrsAG2dnZPXv2bNOmza5du3ie/+qrr8C6X7hwoUOHDidPnvzyyy9had7WrVtbtmw5ZcoUWZY5jps0adLrr78O2QcYCaBGwNFtNtucOXNeeeWVdu3aAQ/geR5zN8ieBZKM6Fs0YF/NwNQ1KEsOhZF2u93VqlXz8vIqU6aMxWIBoqDYnuf55cuXv/POO9DbEydO/Pvf/9bpdAkJCbA2AsgTrRqu6Hkp4rFovJfCZ5eSkrJ8+XLkHD179qxVqxbHcbNmzVq2bBldQYlMkXbA7XbXqFEjMDAwLi7ObrfbbDY83KZNm+7cuUOHCAgZXEr0/eXk5ISHh0dERBSatU4RKIYyleSpHwp66iuvvAJpLB6v61Dy5PU9ceLEhQsXXC6XRss0aNCg4YlCY2YPBpg6RdUdRsLbZU/SB/gKUUSMBA+huYVG0LxBaSMavQ6LNOXCMtNikBZGWNtsNp7nlyxZ4uPj06FDh8OHD4PapIiRV5+L6ElsAd1+FMcodg9DzkVRdDqdLVu2fOmll0JCQmi0EzCP7OxsLy+vK1euQJ1vi8Xy4osvli9fHoRGkH8U3EshEZUCNMTtgw8+wFwncApnzpxByRMym9SvX3/QoEEpKSmsiEgpyvCmTZvWtWtXaGfnzp0YYLdw4cKVK1fClpInCQgEHWI7QKPtdvvrr78eGhqak5MDv4PrlvoHGdHS4KvT6Rw1alRWVpafnx9t83H5EKlLNCQkJDMz0+12a0FjGjRo0PBEoTGzEkFhESlhwqqR8AHFKjDz1C+pjryhcTyKoCV6dGiWxuDTiCv4ESLuZ8+ebbFYGjRoAHIdNe1IFxRUD1E60iN7ChDBV+AH0B+e5ytXrpybm6touXnz5o0bN4Z98/PzmzVr5u3t7e/vD9FXjLGYmJiBAwd+8cUXp0+fzsvLUyShYKVlHvTE27VrB7IccNO8vLw+ffowjyjF8/zbb7+t1+sbNWrUrVu3y5cvQ3FM5Nx4xaG11q1bA03/8MMPL168yDyJOaKiopDQM08YVlpaGuaroyciCMKUKVOCg4O//vprRTIwejgF1zebzSEhIbDqAuIUH7umJUlSs2bNYGRoBj4NGjRo0PAkoDGzB0AkRWZYQVNaKD+gyhn9HY0rClSKGHOmKn0oFlFMUxHGji4w7CdU0V6+fHlAQEDVqlX37NkDhAkLB+HGilDuRwH61/AXcKF+9913gqcYNmPs4sWLJpMpISGBefjrjRs3AgMDIRVWRkZGVFRUw4YNR44cGRcXB0nCFIFTpaNlMJg4ng6HY/r06TjCLpcrKirq5MmTeCy32/3GG2+sWbMGhD11Vg482R9++AG3gbPAsV2/fj1VJWH7s2fPTpw4kS4sRU1OEITPP//caDQ2adKEqTL7yyQ1Gqiqa9asefHFF8uVKxcUFAQq4GOnZbIsp6am7tixAzLAaXFmGjRo0PCkoTGzEgHNKiVAtHB1oS4e+FEdHUVFIPxvMdFF1O2I+hnuS2UMzFUhyzL4xWDf5cuXV6lSJTg4+I8//sBYNEZkGFFVMKrkoIsKkS9STRHPxWq1BgcHHzx4EP2VkyZNkiTJ5XIFBQXxPB8TE2M0Gs1mc1hYWP369cPCwo4dOwaEgPLjUnQVVU8YQLvd3rBhQywr6XQ6z58/D5nkcFgcDkeDBg3Gjh1LJUyFtJmUlBQYGIiaZUREBOSiY6p4LziWJEnbtm2DMpSKKw6Umuf5LVu2+Pr6WiwWKpKpA/8lSdLr9WXLln3ttdeSk5Mx24hUsryyxQwU3d3pdHp7ezudTroqU4MGDRo0PDlozOwBQPlK/SNA7Z0shuUorKZCLWMF9TBG1iSqD0Q9qrRNGohGvZ/4d9OmTWFhYRUqVDh16pQsy+hDVJ9mSVCoc5aeCDaelZVlNpuPHz/OiIKI3CgyMtLlci1YsKBNmzaMsQ4dOjDG4uPjmzVrZjabN2/ezDwsk3ZSVqEkXeU4Li8v7+eff4ZKWczDogYPHgxuO9gM9DOo18RUlAU0pClTppw7dw60vTlz5hw4cABlLSCUCsEPShcMGTJE4QVGxyh8vnz5stls1uv1kH6FjifS+tTUVD8/v5EjR2LY4mN0MqIK26dPH4fDgTxS08w0aNCg4UlDY2YPANpFhTeT2mm6EFJBkhSpPtVqCk2pUChpUxxU/VXBJNSf6UHz8/PRpymK4qlTpwIDA8uWLbt//37IPVaK8VH4RtUd4zhu/fr1ZrP51KlTmCEW/o4aNYp5cu4DP3vttdc4jhs3btywYcOuXbvGcdyWLVuqVq3q5+d3+fJlyn0pJA+K7y0qTxaL5cyZM3B07KfL5YqIiPjwww+tVis0Cwsz5YLrJZFrnj17duTIkSAZrl27tlKlShiMBUIgKHB0NKCTPXv2lEhRBGgNNwDOl5OT4+vr6+/vj4tDcUsQRENDQ6FgOXUWl5ozKXYEGRVWFuPMLPRNQIMGDRo0PF48N8xMYZyKUpJYwexZCi1B4RJSfEUoPImsIOtS9wGgFpyeQYFBIS9RtSw/P1+v17/88stbtmy5d++e7FlKiaQH96L8D3eHD4rANVEU9+3bFxISMmTIEEYkQFmWYQ3m1atXkVEdOnTIZDI1bdoUim9KknT37l1ZlhctWuRyuebPnx8SElK/fv3Vq1fD7na7/cqVK8OHD79x4wZ04Nq1a/v37wehDi8cEB3KKnieHzx48LFjx/r27YusWhCEJUuW2Gy25s2bV6lSJSMjAxthhZFjSZKWLVsGDCw+Pt5gMNy4cYOe+MaNG+ngUPIK+XVlkhlEJmnPcNrY7fb69esHBQVBrjX8ryzLubm5NE/K451j+Ebx4osvwujhv0p4IEWtCLqgAadQofcRHV51r1jBYVQ0RX98RJeuBg0aNPwX8dwwMwA1ZszzFKaRTOrt4QONplfQNRQb0DpSNobtSCQwnxFzUmiwFx6rFP7BJwqFzsQYg3yqkIUrMzMT7L3L5TKZTGXKlPn+++9ZQaeqIs0YtaC0YKIsy3v37jUYDEaj8c8//2SMKTLIY/4FURSbNGnStGnT0NBQh8MxefLkFi1aZGZmXrt2TRTFefPmbd68+ddff/X29o6MjPzhhx+ioqIqVKgwb968u3fvRkVFCYLQtGnTkydP2u12nucDAwNXrlwZExMzZ84c1CazsrJ69+6Ncp0oihzHeXt7t2rVSiQlpzZt2tS0aVObzfbzzz/r9fqDBw9S5ym9mpCBNi4uLjMz88CBA4GBgb/88ktmZiYMLBSSOnXqFPoZQRRkJMRw9OjR6hBD2ZPqjHnEM8ZYYGCgXq+HzuPYgldUeuSkJxSSp/gVfF2+fHlWVha99KwEzIxydHqj0TWtrODNhemIFcocbQS2obQM/4UBduqWn7W7T4MGDRpKgueGmSlegguNuKd2i5E3b5pqS/FBnQVAbXvkYivbKPgcQiEbPCOghlwt0iChxD4LgpCfnx8WFlauXLmPPvoI8jKAfw1oluxZlADbS5J0+/btatWq+fj4tGzZMi0tTRFrJZEylBMmTGCeAaxZs2ZgYOC4ceOys7N//vnnFStWrFq1avr06YsXL05ISMD1pNCxqVOnBgQEhISEBAUFAXGBr1FRUb169TIYDO+//36VKlVWrlx57969WbNmybLcpUuXBg0aQCT7woUL3W73zp07Q0JCpkyZwjzxcHCyer2eMWaz2Uwm05o1a4qiJnDWbrfbZDJ1796deTiuJEmjR4/GaD+6/aVLl2CxJ2Ns4sSJkmcxB2yjSLEGQ+pyuZxOZ/Xq1UNDQ4FQKl4bnoRmBq1169aNkr+H2rfQG4r+CwmrerNi3LJF3YawoIQ+Ip5BuVqDBg0aSojnhpkB6POX0i+qpSnyEcBnJG1FRSMhKcG/ilRklM0oBAC6F7IH7MAz+OIuq1YPAH9CM4zpYfPy8mSPW9PtdicnJ7dp08bPz+/tt9/GRYjQQmZaz3wUAAAgAElEQVRm5rvvvmsymUwmU6dOne7du8eIoEhHDy/K5MmT4SgXLlxYv359fn6+y+Wy2Wxbt26Ffa1Wa1pa2uXLlw8dOtShQ4fhw4ejX1KSJLvdfvPmzSFDhvTo0WPEiBENGzasVq1ay5Ytg4KCDhw4UL9+/YCAgDfeeMPlcm3YsMHlcu3du7dGjRr79++fMGFCixYt7HZ7586djUYjrIGAE3c4HHv37m3UqBFjLDY2lpF1pvQ6YmHNtWvXms1mIKxwapmZmXPmzAHaisMI+UGaN28Og5mSkkITwzLG3G73iRMn1MItqG5ut9toNAYHB4OHFGfa4/XZ0YTAXl5eLpeLysmlOBC96ZiKrtHoTPW7ASs44HS60lcv9c2lFt40aNCg4fnC88TM8Mm+fv36+/fvM48As2vXLvV7OfWbFBomBZa1QoUKjFhf5iETeXl5+/btA8UCW+7Xr9+ZM2doLUhGckYo3CiUFz6b5IypMnewgl5ahTFGHQi8n3FxcVFRUd7e3lFRUcHBwVWrVn399dfj4+Mhs5fsycSBZJq2BkcBQsNx3OjRo3ERotvtvnz58jfffFOvXr2NGzdmZGTMnDlTEASHwwF8CPx6lPKi0xDdW8Dqbt682adPn169em3fvh3oJs/zR44cSUlJuX///oABAwYMGGAymQYNGnT79u0TJ04wTw62H374ARYc0Dg8tcm32+1ms/nChQs4VoIgzJgxIy8vj74AYD9btWoFH37//XcYIpoxGJdn2my23NxcumIAhsVoNFoslrS0NCw+8YRw584dyA9MGWcJmRnOEEEQcnNzFa9GrDB3J4JeU8q6YHhhuCi9Q8aPLw+MeNs1cqZBg4bnFM8NM5NJpFfdunWNRiM8i51OZ9OmTTFkSm3+GdG9WEFGIkmSv78/JsdXuB1/+eWXxMTE/Px89Ct17dr11KlTjHBEtZ9LLbGIj5Aq7MlBJgWgoHuUg+KAKKKqmSdlmt1uT01N7du3b2hoqMViWbhw4SeffFKuXLmePXu6XK6cnJz79++bzeYtW7Zgm4w4mhljSUlJQIYYY6dPn8YVo7AB5KGwWq2xsbG0TpEgCGlpaVevXlV0FX2d4CAD9xZEr8uyDDyDxpnBvtevX1+0aJG/v/+gQYOys7Pj4uKgWUmSrl27FhgYuGrVKpEk5kXGj8NisVgkT2YQ6EnLli3VLwOSJMXGxu7fvx/mGET001mB0hH8eOvWLZfLheOPhdUNBkPlypWzs7OLUX9LDei2IAi+vr6P8i6Rl5dXp04df3//sLAwnufPnTv37bffItGkc0n9psQYc7vdTqczICAArxdsYzAYYDwV9xf1vGMfaPsaNGjQ8HzheWJm+DkyMnLv3r3Dhg2DsJvIyEgwmVu2bOnZs+eePXvAKkOE+E8//eRwOPLz8xcuXPjee+9B4UJM+2kymW7evNm9e/fo6GhJkpxO57Jly/744499+/Zt3rw5Ly+P4ziHwzFq1KhJkyZ17tz54sWLNptNEITevXtPmzbt6NGj4FbLycnp3r37qFGjaKgye+Ztg9PppGH7AIXvSfaUSJc8dbhjYmKqV69uNBojIyOBzdCMD/Hx8ePGjfv3v//9r3/966WXXgoLC1MUW0TyeuHCBclT4ZuRmD80vdSKQwsOhyM2NhYqbCosOk38ywiPxDbxKHLBQPsff/zRbDZfvnyZEeFKluW0tLR27dq1bdt2+/btwJOoOMpx3LVr16AaPTIwjuM6d+7MyHWH40J2WWiBunQVfl5GfH9Wq1XBI2FWN2rUKDAwMD09nT1WWQiO63K5goOD8ZfSeTBDQkJSUlIcDgfE7R09enT27NmyLMMqExhhoM4ulwuC59DrjTVqDQYD0HT4r81mM5vNlB/bbDZZlqEFUEMZmYfYmccyOBo0aNDwNPHcMDNGTEXr1q1FUTQYDE6nU5KkFi1aOByOnj17Hjx4kOO4t99++7vvvnM6nb6+vhzH3blzh+f5N99889atWzzPm0wm+qZuNBrPnTsnCEKdOnUOHDggy3JISMjq1as5jmvWrBm8tfv4+DgcDofDUalSpYsXL0qS5OPjw3GczWbz8fEBDSk8PFySpKysrPbt2xcV+/KsQZblypUrHzx4UCQZ9ungsILqYEZGxscff2wymfr373/z5k3wD0qSBFYWnE1OpxMMp5+fX/ny5b29vfV6vU6n69mzJypY0CDP89euXWOFrfFEdkKlMlTF6Gb4GaUsKpYghaJtMhJQBVxEkqT09PQWLVqsXr0ag6swkiw5Ofk///mPTqerXr36V199xYg0u2HDBkjhQb3hUMKSFSRnERERy5cvpzFVarVVUsUyoq8TaTFs1qxZM4PBkJeXV8oLXzTS0tKio6Mx6R17+KkrCILBYIDktFC7/dy5c0uXLoXEuVevXgUy2rp1a7PZDHcNkDmoTGq327t06SLLMvAwp9PZp08ff3//evXq4Z0bFRXl7+8fGBjodDo5jjMajY0aNfrtt98UHX6mVt5o0KBBQ8nxPDEzNHht2rQRRTErK8tgMEDSBFEUMWJMlmWTycQY8/X13blzJ7AHvV7/008/rV27dsKECTdu3OA4DlozGAxgG6C0jiRJvr6+4HSLiopyOp1nz5799NNP7Xa7KIq9evU6d+7chg0bJk6cCHFR/v7+siwvXrx4/fr1K1asWL16tZ+fHyNuO1pW/FkDY6xSpUoVK1bU6XT16tXbv38/88RsyZ5KQYwxm8129OjRgICA4ODgL7/8EswtKywwHJ1NgiCcO3cOqAOMAPgZ6TpNYB5CwRT5FNAaUsO0tDRFVJxUWGJbyiyx5WLohSRJELPodrvz8vLat2+fm5tL+wBjZbfbmzRpMnHiRJ7nZ8yYAZJVTk5Ohw4dZLI6FTJ3sIIZufr27QsJaeFksU26mkTB5mVPlB6OMJ4dbN+/f/+IiAj03rLCeGqhULBG2eO2ttvtLperUqVK1DNbCsAbi8FgaN68eW5uriRJBw8eDAgIAIXMaDQyxho0aBAdHe1yubKzs4FvQb1RQPv27QVBgGpds2fPnjx5MtSK0Ol0oiguXrz4woULoijeuXNnzJgxsizrdLqcnJySXGsNGjRoeC7w3DAz6qJq3rw5fOjTp8+uXbtq1KjBGDOZTKhJQPSY2+1evHhxcHCw0+mEXFkYhISOM19fX1RQatWqBcYDjGvnzp0FQfj222/XrFkD3KJv375//fXXsmXL5syZwxhzuVyBgYGiKPbu3TszMxOcNRi7zRhLSkrauHHj77//vnbt2t+eMaxZs2b9+vU+Pj4vvPBC+fLldTpdgwYNli9fzvM8BpxxHDd8+HCj0VinTp0///yTxmlhSohCmRmOAKg+sNdvv/32888/S8TTJBW7tJC6CBs0aJCXl4ex/5InhAvcrIpJwgpLCFLUUTiOu3nzJkhlGJ0meyLKaTuCIERERPz6668jR45ctmwZY4zn+UGDBuXk5IBLjjEGE4Muzk1MTFy2bBmk1cVTBjefWpikIh/zlHLCtwh4x4DTt9vtoaGh9erVY4SYSqolkIUCl4VSzieKYpcuXTD9BJX3Hgpwp8iyfPfuXb1eL0nS6dOnP//8c5fLBfcLx3Emkwl4qiRJ/v7+kiT5+fnhPGnbti1jrFKlSpIkQbQZnLivry9jDNSySpUqhYaGent7Q2vUu61BgwYNzzueG2YmebxUoii2a9dOFEV4HAcEBDRo0IDjOJ1OZ7VaOY5btWpVz549YWOHw+Hr62uz2YKCgsCCQmsg58iy7O3tLQiC1WodMGDAunXrOI4DN4osy+3btwd6Zzab09LSXC6Xv7//2bNnIZ2p3W63Wq1Go9HpdObl5VksFjR4tLb0M7gqEwEe4aZNm6anp4N8JXlKbSYkJLRs2dLPzy84OHj//v0QzyepQrvkwjK9oSZEcwJjGFCh2kahNhW4F8/zXbt2vXLliuK/iuNSF6FCtSpGQFKcAo3oov+VPQneQMtZsGCBTqfbt28fbDZ//nyXy7Vs2bKQkJCzZ88qzojGll28eHHHjh05OTm///57XFzcnj17fvP44CTV8lWkd5C3Fk8KL4HT6axRo0bHjh2x/Kh6XzUk4rampxkfH798+XJWsK5X6YDD3qpVK2BmCxYsgD6bzWaYdbAmQxRFo9EoSZLFYmGMZWVlybLcqVMnyBInCELdunXBCQ5BBaIoVqxYERbeoqsX2nw219lo0KBBQynw3DAzatHfeecdZD9nzpwZMGBAfn6+JEmvv/56YGDg8OHDeZ7PycmpXr26wWDYsGEDxKN0795dr9eDzICKyKBBg3r16uXl5TV16lSI8u7QoQNwlOHDh4MMtn//fn9//9atW//666+xsbGSJCUlJbVu3XrOnDngu+R5/o8//ggNDa1Tp84XX3zBClp3NBv/XRQ6nmDzwIMJHOLvv/+uU6dOQEBAv379gPuC25GyzLy8vMOHD69Zs6Yo3YseEYZ6yZIl4CUstEuFkifYBoU6yRNohTuqHXnIzwp1dBYFOAUg1jSuDnme7HG/gqIWGRnp4+MDLnVRFHNychhj586dGzBgAO02HHfYsGEQceVwOGw225o1a2DdA6hTd+7c6dmzZ0JCAsTnscK8jZIk7d69G5QzGucuy7Ldbg8PD+/atas6mV8xoIOPS2JBPMYhlQrWAyg5eJ4fPHjw/fv3L1269OqrrzLGTpw48e2330LHvLy8ZFn+4YcfwGU5evToKVOmOJ3OH374oXXr1jk5OX5+fp06dZJl2d/fXxTFa9euVatWDYivxWIRBOH27dvBwcHJyclut9tms3EcB/fgoxNKDRo0aHhG8NwwMwA1nBgVDiaTFRGyo/gvK0ibmMfAo80TSW0lRow9pRRowwICAlhh5p9yiGfWYMDQISfbvn27l5eXxWL57rvvMJIMPoAuCJFeY8aMwdxjrIgChTBKEklkb7fbFblVC+WL6g0o0cFdZI/QhQoQpryCXF9UQnsgLaNHpG3SvyLJcCsIQl5e3pEjR4Brrlq1qmrVqt9++y1uicsPFy9enJSUBI07nU4oQI795ziO47h58+b16dPnzTffjImJUbg14Su0tm3bNjq90Y3rcrmqV68+bdo0nufz8/PZgzRCqpnBLy6Xa+bMmUj7FCPwsHC5XFar9Ycffti9ezcMgizLKSkp0Hh0dDQsDkhPT58+fXpaWhr8npOTs3///n379smyfOnSJZ7nL1y4ANMvMzPz008/zc/Pv3z5Miwl5nn+s88+++WXX+C94urVq8UHLGrQoEHD84Xnhpmh1VREKKtZEbXHElnRRltDRqLI1MBUxR9B3qAtM8aqVKlisVjAuYnsQSJQdEZB7P67QDoreJL+z58/v3z58jVq1MjMzETpCMYBQtpFUczMzMT4M6jO9EBziNFRGRkZ+FlxTYvZnfZWLniVC40eg802bNiglp2KJ2eyqiICPQoFhqBhLD98BY4FgyZ7vI1Hjx6dO3cuDjUj8XnQMqWq586dM5vNe/bsUTNF5lmdcPDgQUVmEPianZ0dEBAwduxYvEDFQy4o6Obm5o4cOVJR94m2/1CAucE8nIx5eDm0jzcjvNjQJR12uz0tLQ3ubiiihSMpyzIkObPZbCJJXAy7Ywach+2qBg0aNDybeG6YmYLu0MQHcsEcUUwVUs08EU7qwC+5sEgphdeMFSzPjMdCY6bWjWSyqLAY8vFfgUwi6CdPnlyhQgVfX99t27bBfxUrHLHWAm0BXcms6LPDkQFrWlRPHsjMmIpq0/YZYQ+RkZEcx0VGRn7++edwoRUB9YWiUB8ipnhV0xT4JSMjA/19IAIpNs7Kyho+fDidqIpuIPXH87LZbOHh4QqnqkJoVI8bsJbffvvN19d34MCBQINKIhPC6UBldySaTDXti2mnGGAHgDbhV4xlxM3guLAQmDqjcZZiTxSBg9hOUS519uzdeho0aNBQEjw3zIwVdO6wwswGqix0+0K5F5p8xbNbEaYjkfLb1ByCx0qxLzWH+PmZSqqE3BRSjZhMJoPBMHDgQPAAUlGNefxlGP8ke5YrUofyAy2fJEk8z0ORn1KYyaJ2obwEexIcHPz11187HI5p06ZJBTOfPVAzo22qN8ZpIHrqTWVkZPTo0SMkJMRsNgcFBSUmJuL0gOM2atQI0hTjeFKWSYdOLrjI4NNPP2WMZWRk0AWejOhtCIWH96uvvjKZTKNGjSr+ZJE+wl5Lly61Wq1YuVyh2JWO2dCFBYzcp4XeL/BjSEgIK1hzlhHyygrWT2PkkhWqnio206BBg4bnC6VkZoXaG0U419PxL9CjUOmi+F3oIxs7/MyqXGrIBRfWwQfqgWUq9Qs9j4sXL7ZYLGPGjLl69Sokgjp48OCwYcMUpw+GWaFUFQ+FcxPWeFLeU8zASqrFiQ+MQJcLlllcuXLluHHjOnbs2K9fvwcertRAdpuTk1OtWrV9+/aZzWar1Ur7PHny5HXr1qHw9lBwuVwnT57cu3dvYmKiwjNOVbfMzExk0szjZm3VqpVOp9uyZYtaXlKcAvP4qbt06aI4yhOFgo9C31577TXFNCvJOgYNGjRo+F/FQzMzsPGUlhVq/wr1wjw5oHV5YJ5M7HMx1kgm1XueRyg8Uzg4eXl5o0ePHjRoEAQk0eu4YcMGxhgUCX0onU9NEGl9KnRXsRLwJPVajWJArbjkqflNC01Sl/STmI03b958++23//jjD1ZQrJUk6cKFC1artXR0R5IkyNWCiULoiwSe1IULF65du0YvFgz1mDFjunXrFhcXR9OUUIiecqKiKPbt2xdkquIdvo8LdAJIJDHbwoUL6X+fTmc0aNCg4ZnFQzMzRWQ9ffRLqnD7pyA+ob0pNHRavbHCXoqe4tM0shj/9eS6XWrIpJQ1ZTBFuYqoqvTjjz++9dZbjDGaBUPyBOpdvHgRt6RNPZBhCKQqJfqeGGM8zz9UBSGO4/bu3UuJSDGXoNDIQpwJCu2t5H0oCWRZ5jiuV69eEB1Fg6LgWCdOnNiwYcOjk/vdu3cXKnfJsux2uz/77LPY2FhwRFK1slGjRhaLRfa4R1nBiwKw2Wx//fUXJOJ/Ogox9oG6IHNzc8uXL5+bm6vow1PT8DRo0KDhGcQjxZmhCaSOFYqn8NBXM61iNkYNiWo5aiLydGzVo6DQHkI4F6UsElm4wBgzm805OTmSJGFaeeYRQXmenzt3blpaGlrQkksXyMlAjKEULSYmRipxZiyn05mdnc0IWSzJoRVsmwZyFerLe0TA6bjd7gEDBowYMQLUR5mk7bh//35UVNTWrVtLPYtw5SYNnFdHQDLGvvrqq71791I3NPxerVq1unXrip5aWIqLAn2uXr06ZNl4OlA8H0AaPHHiRFZWFpX3nqZrVYMGDRqeTZSGmVGDwTzL2ukv0lPPfY/5tx6oUtCO0dwHVHVTWLJnBArbhgyM6mfoSZQ86UUkT+I3xpjBYHC5XJ07d3733XehEbqIFVJ3/vDDDxkZGczDNhhjuAigUIierFqMXHfoalpaGmbzUvdfAUmS1q1bB0tES0LLaGuYoB++Uo/2EzLzdrt99uzZUAxe9uSG+P333/Py8qxWa7Vq1Y4fP47O2YeCXDBdRaFSKFxfSKo3ceJE1L1w47y8PLPZ3LdvX1pEC/vjcDjq168PW0LNqNIOQ2lODfVpURTDwsJokhqERs40aNDwT0Zp4szgA7U6Ct0CnVmP3L0S9YfqdoVuQL8qdBRqAjHPAnvCdr0UQAap1k6wk+np6T179oR6zwpTDfDz80tOTg4ICAgKCsJcD8DhoJGbN2/u378/ICDAarV+8803DRs2zMvL+/bbb2lqWTUkSfryyy8vXbqEPjVo+fjx47ABreZUTCPffPPN+PHj6Qk+UAEtygsGySPw62O8jhDBNnXq1NGjR2NUnCzLCQkJVqtVEIS5c+e2bNly48aNsOK1FFAHA8DMVPNySLv68ccfU6ckSKe3b982mUyjR4+mgwB51xwOB6SBfcrTG3oLPZQk6e2336YFzXCGPzs3nQYNGjT8V1AazUxhO6n5pCm+nppsJpNkUZRpoXNEbcJRJ4NdXC4XzbH0dLr9UEC7xUiQH6piQBdEUdTr9eXKlatUqZKfn5/JZGratOnx48cxLr5y5cqDBw8ODAw8cODAvHnzwIQzT6DYF198YTabZ8yY0aVLF8YY1KriOC4zM5M6f9WA/65bt2716tW0b127dsXOFyqNKJCYmLhv3z5WskuA1JNSbeiJIjMWe6xr/URRzMvLmzBhgkKztNvt8fHxjDGO44KDgyMjI2/fvl269lnBy41XmXmqacGWkNsWPihWJcNV2LZtm8Fg+PLLL7GTMBP8/f3RPfqUffdwgQRByMrK+vzzz+12O51XTzM+VYMGDRqeWZRSM5NIieWtW7fi833jxo2MWM2n8ISFnFs//vgjI0vwMI8UEEd1SDhKO06nc/z48UajMSYmhprAkjjUnhrkggDzLEnSsWPHFixY0K5du1dffVWn07311lsVKlR44YUX/Pz8oqKicnNzkZpAnPiuXbuMRmNiYmKPHj3q168PadZhcO7cuaPT6RYvXjx79uzLly/T1CcYrlSMJAm8cOPGjdevX2ceirB27VqsHM9KoNBIklSjRg0a3/ZQ8wfat1qtr7/+Og3MerxrbEVRnDJlCg4L/b13796Q+P69994LCgoaNmzY0qVLS3cUhTOdKpEAmsyMclMaZsfz/OTJk3U6HVwUuGF79uwJFdCLcpg+IdBQAafT6e3tjRIa7YMWZ6ZBgwYNpc9nBh/cbrder8d4Z6PRiPG8NF0+9cVgSRbkGagHwAbUpYg2SSZB1jS+W5Zlq9U6adIkSJrAiITgcrnWrl3rcrkgmIaKeSghcBxnNBphkR0cVCLp41Fyw/9iBWiZVK2mEUXFWFNWMGEmFS3o0kIEDK/b7T569Ojy5cvbtm370ksvWSyWXr16zZ8/PykpCZ1cMDIcx1kslj59+kDyCxwo7IkoigEBAe+88056enrt2rVPnz4N/bHZbN7e3tu2bZs5c+adO3doflTFhcCvOD4ySZ8mSdKMGTPA4sqynJycjMOlmD/qpHdwFtHR0VC9m5WAydFJheQvJiamYsWKJXeJFgWF1xvbh+mBWTkYKeeVkJDQr1+/jIwMt9u9e/duIHC0haemCVFttUuXLhBfCFdt4cKF2Ct8g3rshy7qd5fLJQjC4cOHb9y4gZNKQZ0V10tWreSgnVdfoEJ3wf8quiepFgLTfRWNqHdhBceQbqlQMdWnSdtR7Ki4Lop6prSr9BDPb5YfDRo0KPDQzEwqmF3J6XR2795dp9Mxxtxut9lsZp5nxJdffjl37lzkH2vXrp08eTJ40NLS0saNG7dmzRoqxqjdUmDs9+zZc+vWrVGjRl24cIF5XG8rVqyYOXMmFMlxOp27du3Kzc3dsWMHz/Njx47dsWOHJElXrlwJDg7+448/Tp06hVSMMbZ48eLJkycDXdu3b5+/v//27duZ50m3fft2qCQIlZV5nne73StWrJg2bRooQIIgnDhxYsyYMampqaIochw3f/78JUuW4EoIqlswsmSSPqahJyBlMQ8DO3bs2C+//NKyZcsXX3zRYrF07Nhx2bJlWVlZsI3T6RQ9tQcwyB09ldgOxBJJnhWRdGWAIAjJyckhISHHjh1LSUmpWbNmmzZtBg8e7O3tvWXLFghTE8mqTGqcqDwDUCQJo3xXluVbt27B72ozpq6dJXvWDAqC8MEHH2RnZxcl0SEKdca53W6dTufn58cKGqpHkWHQ2MMqhzVr1vTu3fvevXs0jBKJmiiKN27c2LlzJ0zsvLw8ms/i6ahTjNhsjuPy8/Nr167dvXt3juP+3//7f6wgaXjs5ryYc5QkCSZ8lSpVIAhP8sQ84OjRK0XpL/a50EtJOQqdpQqORT3F9GZUt1kUZ6LbUOm90EYUL5yFHgsm1QOPRTtGaZn6rwYNGv4HUErNjFrEiIiIw4cPd+jQgTFmMBgEQeA4TqfTiaJot9vLly8viuLAgQMvXboEu9jt9qpVq7pcrsOHD48aNQoTJbCCRQzxeerl5bV161ZBEEJDQyG83dvbOz093W636/V6nuezs7Pr1avHGLNYLHXr1nU4HM2aNTt58qQsy/Xq1XM6nfj4k2X51VdfBYsVHh7ucDjS09MDAgKggjJsoNfrZ86cyfO8n58fOKf0en1mZqbL5TIYDJmZmX/99dekSZMEQcjPz8/Pz3/ppZcYYzzP+/r64lHwA9bARtKWkpJy4cKFb775pnbt2i+//LLBYOjYseOSJUuA6IiiiIwH3YgK6y54qrDTy6Fw3hWqDQiC4Ha7Z8+e7eXllZSUZLfbmzVr9vvvvycmJk6YMAHGlraMC/fAIkI3kE1S2VJxdI7jbt68yYomYdgliSTIAEbIcdzXX39dEjOj8IVZrdbg4OAyZcp4eXlhCJ3aDD8UqDTIGEtPTx87duzo0aOpjKowqCigfvbZZ3Pnzi1dJYBHBL094QYJDAzs0aOH5AErePmemlEXBKFnz55qFQo+0G7QH1EbxkZkEoHHCHtmhI0prp2abMEVxCL0tA9qObaYrtJDy7JMMy3jXpSloau9KLGQyrFq7Y0RKqbwMzw7ARgaNGh4FJRGM1N8rlevnizLZrM5Pz9fp9NJktStW7esrCx4fLRp0+bq1atz587t3LkzvMF/+OGH0dHRV65cOXv2bKVKlVD8SE1Nzc7OzsjISE9Pz8nJwTges9kMIVOgiFy9enX48OGMMZ7nN2zYMHjw4KysrIiICI7jKlWqZLVa4cnYvn17juOqVavGPKqVIAgXL14cPHgwPOh//fXXpUuXyrKs0+kwmJox5ufn53Q6JUkaP358dHQ0x3EdOnRwu90Oh2Pv3r0TJ07MysqyWCyZmZk8z8fHxw8bNuzq1atHjhyB9J6MZKVnjDmdztq1a5crV+DMDaYAACAASURBVM7f3799+/aLFy9G9YUmrMcHK0pTCsOgdpqo08wqKi3iwGJnOI4DUW3o0KENGzZMSkpas2aNKIqNGjW6evUq7RJNpmA2mydPnnzw4MHY2NjExMQGDRpcv36duiMVR6f6h4K+IAmQVUvwRM9qDEmS7t69m5SUpN6mmDkpSVKrVq2MRmOZMmUCAgLkR67igP2kFAdeNtxud25uLit4LyCBlmXZ4XB89NFHc+fOLV7jeXJAXoIK6MqVK//v//4vMTFRUWJcelordeByCILw9ddfQ74PRiYPTmngtci9gDah3kyn07179zAIAacK1XEpJ6NTFI+loFm4r+LOoj1UbwD/io+P37x5MyvIEeGId+/elUhUruLNBFujSelyc3PhfRWRnJyMS31RDke2V6jCp0GDhucXpc80i48D0KscDkdQUJCvr68oiqGhoeB6kySpS5cu586dY4ylpqYGBgbeu3evVatWeXl54KqA3A3od8NCMeAoZIwJggBaFLAKnU53+PDhWbNmwYPs2LFj7777bl5eXkREBGPMZDLhc7x169aMsVq1atGgpU2bNi1atIgxZrfbd+3atWTJEp7ng4KC6OkYDAb4MGvWrPPnz8fFxX3wwQfw1D5//vwnn3ySn58vy7LJZJoyZcr169e/+eYb5gl3o0YOzQlSTLQu9J1YbSEoo6JqGXUssoJcjRU0CWr2LBUsz5Cfnx8SEiLL8r17944fP472W5ZlWBZAG9TpdP/617/+/e9/v/zyy1WrVoWO0a7i+TKPJUOuyQqqZWggQW7MyMigahluJggChEOVZPoBbDab2+1OSEhISUkJDg6WVdFCDwvaPhJWWZYXL15sNBoFT9kD2QO6b/fu3ZctWyarUpxQYlrC8yodJEk6fvw4Nd4vvPDCW2+9pdfrcb7hMuonDTzrtLS0ihUr0voTdEq4XC4vLy/o/N69eytWrOh0OjmOmzVr1qFDh0JDQ8eOHQtn5HA4bDZb27Ztb968ScefLgCiTEgioaUAkNtFT6EqRuYJXfrKVCwNORa9l2NiYtq1a4dxrnLBarMBAQGwO2bdwycDvpjhIaDDc+fO3b17N8rtkiQNHjwYlvoqbiu8qYt6B9CgQcPziIdmZmodomHDhvCYmDhxYp06dQRBuH//vtFohP/6+fnBg4PjuKNHj37xxRdnz55t164dPpXQjUjbhDQW8MwNCgqC/3711VfTp09njFWoUAFEi5CQEIfDkZ2dXbduXZ7n/f39mUetad++vcvlqlu3rkzcf5mZmQEBAZD6PCAgALQ0f39/mcSLGI1GeEzPnDnzzJkzkiR5eXnJsux2u8PDwxMSEpjHBtSoUUMQhJCQEIU8Q92RVAxgBWN4KbmhSflZwfdg9VdWUPNgKkKmeHwrxCdQLCpXrhwYGAieZUZ4XrVq1S5cuBAREfHpp5/++9//fumllwwGw//93/9ZLBabzcYIycOjULUM2qlTp05eXh4yANpD2Kt79+47duxQ0DKkEfB7cnJy8TQFTR0OcmhoKA3coc2WAjR6DNo5cuTIrVu3QNDFzbCToihChHtISIg6S4iawBWKQqneQwEu999//w3TWBTFy5cvw6KQgIAAYOSKXZ5cqUo8HZfLFR8ff/v2bRwTzA7NPCPs4+PDGBMEoU6dOhCxyhirXLkycH14bTObzTC2rVq1iomJwVVBOPeo+ES/wjzBe6Fr166SJGEEAsw6uE/xXlC8KTEyjZF+CYIwfvz4mJgYWoEDG5Rl2dfXVyKuVfivYqqLnnU88Pu8efMg8hVvkMGDB0OZVMmTOBrffwTPgqrHfek0aNDwX0NpNDO6UFEUxbp16+LvFStWhDD53bt3m0wmYE6MsWbNmgUEBEDwmSzLa9as8fPz8/X1nT9/Pr40s4IKBz5DDQZD+/bty5cv379/f9gsISFBp9OZzeb9+/e7XK6srKzXX39dkqTAwEDIX5+UlNS9e3dBELKzswMCAmbMmME8glB8fPwrr7yi1+svX74sSVJSUhI8nfG43t7eYN1nzZp14sQJjuMyMjL8/PyqVKly8uRJxtjSpUv1er2fnx8wvHPnzpnNZpPJVLNmTcUQFWoqKKlCXYcRFkVjsxTxLvQz/UAZgOhZPIENsoImAQb2zp07RqMxODhY9OSFF0Xxp59+KlOmTOXKlbOysjDqa/ny5f369bNarYwxCLxjHhkJbRisivjtt9/gEFWqVFHMGRphs2DBAvCiKsZEUoUEFQ+FNOh2u8F5jb5pxSA8LLB96rrFoknU1tJ5m5ubCwpK6byEpWZmdEoAFbhz5w70B9gY6D2VK1fu2LEjeKvVjP+xA0+H47iyZctSLkK7DV87deqUmJiYn59vMpn69u2bnp7O87zJZBIEYdiwYSdOnKhSpYq/v394ePjt27dbt249f/58vV7/6quvQp6X27dv+/j4NG3aNDAwUBRFt9t9+PDhoKAgQRAMBkOnTp28vb3hWDNmzBBFsXPnzhaLJSwsDHL91K5du1OnTkajMTU1VZKkihUrRkREdOrUqWbNmgcPHsTrm5KSUqtWrdatW1sslr/++uv+/fve3t6BgYFvvvkmbCAIQtmyZd96663z588zxkwmk5+fX1hYWFBQkNvttlqtkZGRISEh5cuXf/vttxljx48fHzNmDOzr7e0tSdK33367ZcsWQRD69u3r5+cXEhLSunXrCxcu2Gy2wYMH16tXr2rVqsuWLcvLywsPD2/btm1YWBhjyhcwDRo0PL8ovWaGiohI1ijB0wHehu12O1hi2NJut2MOBbRqYODp+6hMYnuB34CPUpZlyEuJdhdWTTLGbDabIAhwOOwk7AtRQUwVnAFyCHju0BCKZHWhItEGNAv506ED+IYN22PIueLdGlugFkjBP2RViLp6QCi1QianNuGFijQKCQ29JElJSTqd7qOPPjIYDGFhYUBq8aTAfQy/wFUG7zMryDXxBPv3748One7du+MGrKD1jY+P37t3Lzi7FWdNN1ZIjGqoSeqpU6fAKaZmG6WwWIWSRYHUbsdO0msqCMKZM2d27NhB17UU0/lC/1U6cqZgZm63+88//3S73XD7uFwu0KEPHjwYEhKyZ88e3L50DLLkvQL07NmTzmTF7SBJEgR3tmrVSpKkN998My4ubunSpXfv3h0/frwkSe+///6FCxfg3Q/kooYNG+7ZswdeovR6PcdxAQEBcHU++OAD0JZMJhOUgvDx8RFFEeV5i8UCH8DVKEmSxWJxu90w+UF6r1ixYlpaGjw3zGaz0+mEh0bHjh1TUlLgrcxgMPA8/9577/3999/MM1tmzJhx584dWG0NslxeXh5k5xEE4eDBg7169YKmatasmZWVdevWrdGjR0N/IAnwN998s23bNqvVWr16dTiRxo0bx8bGyrIcFRUFp+/n5+dyuSpVqpSamopPQg0aNPxv4JEqmrOiX/HlwlDCHRnxi7lcLj8/P2QhpUMx3X7gf4tvsyTHKh2oAWMqu8uIWoN/RVUmJOwS/oVthg8fbjQaIyMj586dazKZwLxRXot9kAnnhh+BpR05cuTYsWM1atR49913KXOFD0jpsCmgdHa7HUyaWFgqMlaQ5SDUY674AJ8rVar02H06cAioJrRnz55Zs2YVv3FKSkrdunXv379/7NgxoO9FTYmizgL4gWLlRDHMUjFP6LW7fft2bGzsli1bcBuHw2G324cOHWo0GsGxqOieorVSg7YMXPnDDz+kp8kKXnc8rq+v76pVq+7du+dyucLCwoYOHQoTZtSoUVeuXOF5HhL0yLLcpEkTyKDLGAMu9eqrrwYEBBgMBpPJFB0d7Xa7u3btCgPy/fffV61a9cCBAzzPJyQkbNu2TZZljH8QBAEyrYDSZjabJUmCdd/Qvo+Pj+BZ8lypUiXmuZX0er0kSQMHDrx27ZpEMssEBgaazebs7GxJkiCuQ5KkyMhIWZbbtm2LTfXs2TMxMTE6OnrMmDEw83U6Hc/zc+fO3bZt2/nz54cOHQoH6tevX2xs7ObNm00mk4+Pj16vNxgMubm56I19LFdNgwYNzwieOWbGyEu8w+HgSUG9UqOYbj/wvw9ss5h2HhEy8WwqjqJYCMlUuQCYR5sURRF+6dWrl06n69Chw40bNzCCyu12BwUFzZ07F48C7SQlJVWvXh1+PHr0KCguv/76a8eOHRs3buzn5+fl5TV58mS73Q7h/Jh6ALhIbGwsZM1gxGCsXLly4MCBmZmZMnG7UN+WXFBTUUSzMcLXFaPEGOM4rlOnTqUd6UJARxu6VKVKlWI0MGC3Z86cuXjx4oIFC5KTk2n3SnhESZK2bNkSHx/PHj6DKF539KS7XK7g4OD27dsjG2aMQQEAi8UCogsNIaenrAgBLDWAo5ctWzYzM5N2kl5rhCiKRqMxIiICNvP3969QoQJsPHr06OjoaJ7n9Xo9Y8zpdLZu3frq1atAfy0WiyRJJpMJjuh0OuFvx44dIckL/NXpdHa7PTIy0uFwwJiYzWZQyg0GA4RhiKIIdM3Pzw8axzSNDodDEITAwEDIKSiKIgTRDhkyJCYmhg6dKIqwEoUxBh1mjDVu3FiSpBUrVixduhS2CQsLy87Ozs/P79WrF2PMbreDwDl79uzNmzenpaVVq1YNLgQsd7Db7X369IGLAgMLYiEj/opHvF4aNGh4FvCkmJl6A7lkzIyGYeGHUjhcHhcze9jjPgnQbqgfvmhTMRwYntpWq3XQoEGvvPJK7969gY3BwnvwIKMfduvWrWazmRppeMTbbDaXy5Wfnw+rLmRZ3r59e7ly5V544YXy5cvv2rUL7BPtGy73mzt3bmJiIvNIC5Ikbd26NTw8PD09XfQUy5I9PlzwMTHGsrKyxCJSANAJQOkCutT37NkjiiKY28cIcF9CnpHFixcXpcnJssxxXGxs7KZNm2w2W+3atXF1wsMys7Nnz8JaZkUkVlFQ+K/xs8vlglDL+/fvr1ixQvakEYHRu3Tpkl6vB+qAEg7siCS71JMfJxJ8iI+PT0lJoQdSu9eZZxq/++67wMbcbnefPn0aNWoEAQkjR46Mi4sTBCE4OBiEtDp16qBmBrL6ggULqlSpsmfPngkTJjDGOI6DFG52u33EiBHffvstODGbN2+OnTEYDO+//z7P8xkZGWazedeuXdWrV7948aIkSUFBQRaLZfPmzbVr116zZg3zqMW5ubl+fn5btmypVavWjh07nE5n//794+LicFZPnTp15cqVHTt2XLdunSRJkDdR9KwWz83N1el0s2fP7tSpU+3ataFNX1/fmTNnVq5c2d/fn+O42bNnQ9Jsi8UyceLE6dOnT5069fLly5mZmVWrVh06dOj27dsHDx7M83xgYKBElpQ+I88rDRo0PCIelZkBHsjMSr4L/Z3G0ZeiS8Xv+OgbPFFQA0mtL42Tww1wTVlmZuaQIUMqVKgwcuTIe/fuQeAXFElUqCAQkQNkzmw2Dxw4UCZJFoA/gbGBgDNZlnv06FGxYsVy5cpBslBkePBXFMX79+8vWrTI5XJB2gKkZb/88stbb70F/RQL5hBJTEwEp48oin/88UeHDh1SUlIkTxYAPFnoM14O2VOrnnlcja+++iomfHosoGFwTqczLCysqPZhnuTn5+/Zs4cxFh0dfejQIbyCD5zndANZls+ePRsTE6NwYj7wzUShmLpcrtTU1GXLlgFH37Rpk6Ibbrd77NixgYGB06ZNQ6oEjlRWAhdqMVCcDmPMaDRCjKlURMIXRqL6QILFuEa8CziOs9vtIAAnJycDXcbnA6y3sFqtLpcrPT0dk0s7HA48u9zcXFgTAMu6mYfN3Lt3Dwgrz/MQsQpEChJN5+fnw38xwhK+QmUO6CFE9WFnnE4nLEyGQ+OowiGgQQhBg9WmMDJWq1Xw5CjGO0sURZvNJnlSdeTl5UGAZkZGBtzR+fn5EsldV4rrpUGDhmcQj4eZPV5QZYJa6H8mKP2SC0b05+XluVyumzdvDho0qGzZshMnTkxMTBRJpW3F0KHTEJrCdu7du2c2m9etWyd4svyzggWyli1bVqtWrfz8fJvNVrVqVVzugAc6ffr0zZs3YTGsgkilpqYOGTIEf5E8y0E+++yzjIwMQRD+/vtv7AnP8+fOnQsODr548SKSSOy27Fl1SE07mLdPPvmkdNrqAwcf2oQlfsUorIIguFyuTZs2mUwmXFlSijiztLS027dvAy8siXCr+C8waVmWDQYDUmGe56FYFppw+NCrV6/AwMDY2FixYDYsSZXl4aGAcixjbMiQITypglDUuxZOWjotkdCgg5ted+rox5XCisg5GvtFv9IWJE/WQLxk0B+IIaPHVWS1Vbwa4YngljQqH+4pnBI4Z+iA41EU7VOGSuVG9S8Pf600aNDwLOKZY2aiJ73CP5mNsYLZI5FggQFzuVxnz57t37//yy+/PGvWLAj24kmFeFg9is99xbothekCfPXVVxaLZeHChfT92+VynT9/3sfH5+uvvwYXG7z0M4+8sXnz5tzcXIfDsWvXLkayaILV4Tjup59++vzzz5mnqADaLTT8oifJLQQDMY/l69y586FDh7CralZEbdvq1atp/s/HBQzRu3btWp06dVhhlIIRyrh58+aqVasqLGvxvErRjiRJubm5drsdQs2wheLvBco8YAQ+/PBDuExo7O/fv9+xY0dWcJmIy+WqUqUK1K6QPfWmShjWVkxn8G9+fv7o0aOps5JuwzzTT/GV/lhobAOelGIbAPJODMBinnQnsIHgqXjGClJPys9o+B1N6EMZHh4OrxHtCWwMbSLDo52EbTCRIdUp6Q2Cl4O+qMgezVgmeJirpEGDhmcazxwzY6qkDA8VrPP08SSejJSRAD9zu91Hjhzp0aOHt7f31KlTJU9QMwIX9BXfE4UJB8COq1atCg8PHzp0KET2pKSk+Pn5QZB1QkJCRkaGy+XKyMiAlEtwoJMnT2K0GY10cblc33zzzfDhwyFkhx4LBTCaMAUNJPIDjuOaNGmiMHjgVAUXFSMk4KWXXoIFgI+XzYPhTEhIqFmz5uLFiwttHK/+uXPnIMEs5oFbsWJFoSk8igL0PzU1VRCEgQMH4u/F003KeIDm5ubmTpo0CTdAgvL1118nJyejKxk4QVJS0tixY+vXr09LAmAsYAl7rgA6+F555RXFKVCaQikgMiFKYuhzoNADqeUrNcthZMqpQ/ckkntW8TvG5CmAoZyUNCtOkI4eldPwVlWcFBIyxdnRr5JKyFQ/GB+RVWvQoOEZwbPLzBSP12cTsgqPq02QBI4dO9atWzej0Tht2jQoeQm2HwwDhLBQc4J/Zc/aNyo2KA6EqgMIYDzPL1++3GAwVK5cOSwsDIQozBBGzw4VTZ5UYZJIbYC4uLjExETIP4f9oWYMSRVKdNQqy57gNjwRVCZu3Ljx888/Sx7vD3Rg2bJljz7s6qsAOckWLVpkMpnAgau+vjgyPj4+kBCOeXjPggULcnNzi2EVig/4mef5N954g5G1EcXMK0pSGWMOh8PHxwdZO44ez/OZmZmrV68WPBnkmec6bt26tUGDBoMGDZJV3sBSAGXRv//++/bt2wruQq8mK5hMH6GewLJHCYavCoKi2F3NeBhhbOphVz9nBFUZADqSagEMmZaa4dFe0R3VF13dDerEVzSIv1BSzjRo0PC/gmeRmT1pULICscNATTCuRVH1GaB4lDNiRxljsPwNQENA0CQU83Yuy7LNZkOt5dy5cxEREUajccaMGUA+IMtlqQ0nej1o/+mbN/M4EyVJ6t69e/ny5XU6HeY0R+EH7SLtA1ULqCVTCBXoFXK5XHfv3t22bduwYcM6deo0dOjQESNG9O/fPzY2FtukSwSQAgqCMH36dMmzGHPr1q3wYfr06WprVyjoICgaZyQ7MY6YXq+/du2awWCoWbMm1TMUB+J5/pdffpk/fz7QRNkTxrdx48bSZZ2QJAlSliAPKN7uyp78/jzPL168ODU1VTHTJI/XuE2bNnfv3mWEasDfqVOnhoWFzZs3DwLSsRvFH5QVnEuUBkGmCbwdij9fvFnoV9q+LMspKSnh4eGsBFdZgwYNGp53/BOZGSPvo5BDCJY4McbS09ONRmNeXh6GuzFiDDBURWGKeJ43mUzg11PbM7WLAb1FEDfmdrv//vtvs9lsNpsXLVqEIWLgtgOaqHD0lA4K5iF5QtngZHft2hUREQGGuU2bNv7+/tWrV4f0nqwgnYUPhfYE+0ldkCkpKevWratfv77BYPD19TUajSaT6ffff09NTU1ISIiLi/P19fXx8bl48SIjtExxxPz8/Hr16mFarJYtW8KqzAoVKsDKuOJdOep4HXpx8fOPP/4Ihx47dmzdunWrVavWo0eP+/fv01NWCB4cx1WvXp2WY3K73fv27YNksw++KgUBjTdp0kTd86K2h6sJS2IHDRqE6w9og9Cr8ePHr169Oicnh0pZMN/Gjh37yiuvnDhxAgj6A/tZ1DYwvGPGjKHrAIqZtJJn4SFAsT2QXUh2/+jzX4MGDRqeC/wTmRm1r4IgLFy4cOzYsZIkORyOPn36jBgxQvH0h6B7+Az+RNCxsIikzWaDVEmwWNJqtcJmlFtIniLEUBfc7XZfv37d39/f398fMpIDHaTMhtrXR4kgoVSpUIMaHR1drlw55glrg54fOXLEbDbr9fqQkJDBgwcDDQLDiTHdgifNPTgfofHk5OTdu3cvW7YsMjISUpbrdLrIyMjx48cfP36cMZaVlbV8+fL58+ePHTu2f//+H3/88a5duzDVGSsYcIPaiSAI1atXr1ixYnx8fKdOnd5//31JkjiOO3jwoFxYkHWhULuBgB8DsZswYQIoZ8uXL+/YseO4cePWr19fuXJlseByV9wRWMidO3dGjhyJmh8IZpDwvSQURwE4UIcOHRhRjIrfheO4WrVqXbp0CRLZ40IKgETCzBMTE/ft23f48GFGQvqYhwDVr1+/YsWKOG9LwoFoKBjA5XLl5uaOHj260JD/YtpRSGtIoJ1O5yuvvMJ7CqY9sEsaNGjQ8Lzjn8jMKEf5+++/Dx486O3tDYYqODh4wYIFOTk5PM+Hh4eDdalTp86dO3c2btwYFRXVp08fLy+vAwcO9O7du1+/fkOHDvXy8srPz4eknTExMbVq1Tp27FjZsmWZJ8wZI6Jyc3MvXrxYvnx5vV4PlZuhJ3a7HYQKVPIw0qX4oOCSgDoiaeMQ4JyTk1OmTBmn02m1WoFuwl6gAB09ejQwMHD8+PGjRo0ym83+/v4jRox4//33P/nkk5MnT168eDExMfHu3bvx8fFbt2795JNP6tWrV758+aCgoKCgIEjmPmPGjLi4OOZxRzJSmUAiof2yaq2cmhyIohgfH9+oUaMmTZrcvn0blB4o0InKYjH8FUdAMQ0wU1SvXr0gkdWXX37ZuXPn6dOnt23bNjw8/O7du4rOQIVHbESW5fnz58+ePZt5aFlycvKSJUuQzT/s9ZIkCUoIlORyy7KcnZ0dHh5eoUKF8PBwWpCU7o7VZo8dOwaZ5XGsqHbYrVs3WpWoGEekOpoeZeZy5crxPA8p9UuyyBr93fgVSB6EVALdzM7OxvPSoEGDhv9t/BOZGTUVO3bsOH36dL169XJzc2/dujVz5sz169efPn0awoxEUbTb7Q0aNIiPjwcDtnnz5k6dOmFwmJeXF4hJ4M00Go0Qp3zu3LlZs2YJgpCRkXHgwIGXX37ZaDTSPPs0lIrSr6LMmJpYlBDUPFOG4Xa79Xr93r17oSdUE8JdJElq3ry5yWQyGo0BAQFms3nSpEkjRozo3LlzrVq1jEbju+++27Rp09DQ0AEDBixcuHDTpk23b98GfmOz2dq0adOsWbMdO3ZcvXqVCoHo50KnsCRJFStWZAUXjaoXgoiiaLVake8yxmDYT548uWfPnnXr1hU/CAoBEr/u3LnztddekyTp8uXLLVu2XLZs2bx586ZNmxYYGEiJBag4Tqfzt99+czqdtHsLFy7cv38/eAl5nm/YsCE4vktRZxp6xXHcpEmTSph3g+M4i8Xyr3/9y8fHZ8qUKVarlZElF5StyrJ89erV4cOHy7J84cIFOCO54ArH8PDwxo0bl4RRKbg1VheA8t70oMUwZhpkprhMHMc1btzY6XTShLEaNGjQ8D+Pfxwzo1mOBEH4+OOPY2Njk5OT+/Xr16JFC1mWd+/e/f3330uSpNfrgX41a9YM6sBYrVaLxYKLBlq1aoVsALyBPj4+vXv37tChw3/+85/Vq1crIs8gibzoyeBFLQ3dTFEOXCw6W2lJgNYO04bZ7fbXX3995MiRaO0UkWFAlfDoBoOhd+/e4OYTPQnVcEskWHR3RsLq3W53ZmZmu3btWrZs+ddffynOHeSuWrVqQVJ1bAGlPrlgdlmn03n8+PHBgwd36tSpfv36PXr0YIxdv349NTW1UMuNXjbFSMJnu93+008/NWzYUBCEpk2bBgQEzJ079+LFi0eOHJk9ezbqTEhTJEm6f//+119/DY24XC6IgmrevPndu3fhlDMyMpYvX44rHkp3vRhjzZo1K+EuHMeVKVPGYrEkJSVJnqoMijkD/YeplZOTc/DgwaysrC1bttCrBhTKarWGhYW1b99e8mSYKwpUOMTIyKCgIJznuPj3gY3gO4MsyxAnl5iY+N577zFy15RwNDRo0KDhecc/jpkhwJZ079797t27TqcTygjKsnzy5MkxY8a4XK6AgADgKA0aNIiLi7PZbN7e3iBIiKJ48ODBFi1aMA+FCggIYIwZDAaHwwE+QbCCEskGqY70kjxgBWUDgELuKnWQDS6KdLvdCxcufO2116BlRSp/tTkHArpjx47KlSsDqYJdJM8CSaqaKLQu7D/qMZIk3bp16+jRo7179167du3333/vcrmys7O9vLzKlCmDygolFqIoLlq0aOvWrTt37uzRo8fAgQP//PPPhIQEGN4mms3DZQAAIABJREFUTZqAFUcOpNZmaLgVI0tEGWMJCQlhYWEbN25cs2aNwWAIDAxMT0+HqCwo+klPFs+le/fumEEDSouePHnSbDYfOXJk3rx5oih++umnyORKHR0oSVJoaChlhEVtyXFc69atq1atSpcgYCMiSVAieyLqRFGMiopijMEEVnsJc3JydDrde++9V8zaUrU3MycnZ+LEiXCD0G2K90JSgRYW4siyvH79+hkzZkDGFvaQ5Uc1aNCg4XnHP5SZoT+rVatWoHy89dZbf/zxB8dxt2/f/s9//gNyWmhoaJ06dRYuXBgXF9eiRYuQkJDatWvXrVt30aJF/v7+oaGh1atXb9CgAWMMtLS8vDy9Xt+qVav69esjY1CYdlZQIWPEfitCbZgqm1EpyBnYRZ7nL1686O3tDWX7KM8rym+FVEaSpM8++8xoNJ48eVLw5DTHNXRywSIz8EH2LBikHAv5H/Rn06ZN33//va+vb4UKFcLCwhTCG8DtdrtcrqysrNTUVDpWwBgiIyNxPMWC9YWwGwiXy3Xq1CmO4w4fPjx16tQWLVqMHj1aluXPP//cZDJ99913qKKxghcLeyVJUuPGjePj4zHL6KpVqxhjx44de/PNN2/duiUIQqNGjdSF3h8KeN0HDRrECqPLauj1egjqYipaDFAH2H300UdutzsuLm758uWMSMjQc47jnE5nYGDgihUrHthVRtZVjBgxgraj6EZRoLMxIyPjo48+OnDggORJZKOm/ho0aNDwv41/KDMDyCUAylqK3zGMHQG/0G2eXJ/hs5qLKHxD8Dk7O/vVV1+9ceMGDW4rHlTeg0EYPXq0n5/fhAkT6IGoOIQb08A1mooWRUHZE0p1/fp1Pz+/F198UafThYWF1a9f/80331y4cCEmbkC5BccWe3jv3r3MzEyJpCpVOOYYY7du3bp3794HH3zQv3//vXv3Hj16tEuXLgaDISIiApyPb7/99jvvvIPaGB03PBdZlmEd7sSJE3fu3Mk8/mhZln/++efc3NwDBw7ExMQsWbKEMQZFzUVSHagUkGWZ5/k7d+6AYqTwCdLuQdklxeKJ4q8vTNTMzMx9+/bJstymTRtkP7gjJs8LCQlZvHixrKr+BKCKoNVqDQ4OLuaUFeKf+gMct3v37jdu3Ci1PKwGvhgUdVwFv8SviumqPp0ndIMrUOhRFG8O9Fxo/wslx2rl/tmETF5N6S+Kz4WeCP2vXOKF2xo0PDvQmFkpoWBshRK4J9RtfNzgEZnKGQrhX3l5eTVq1Ni8eTMEpzPVYs9CG2fE8CDXFEVx69atvr6+NWvWvH79utqGMcYgTykQms8++ywyMnLGjBng3qIPUMmTR00QBF9f35UrV44dOxb4AeZ3wL8y0eRkjwgnimLVqlWZynAqlMhDhw7dvn0bllJCjrFx48ZdunTJ5XJNnDixa9euKSkpyKppC9gmVJ/keX7JkiUQUxgdHY2LHMG9m5WV5XA4Dh06NHToULFgrpNSQCT58Xfu3Am+coVNwg0gCYtcBPkoCkCXZ86c6Xa7V61ahRFy2AFcmMJxXLNmzSDBr8JGooGXZZnjuOjo6NOnTxd/3EJNLD1ogwYNaK61xwKZCLcKCos3ESsYg6i+R+hmjHhXS02+HxcomWaFsRnJE/RJhclivP//dWCH6VdW8G0HT5BGUFASxlQE9KkxaQ0aHgv+0cyMqV6Ui9lAsZl6LzV7e0IdLrSHjDyecnNzOY7r27fvxIkTwYog4ym0BQUUW8K+0A7P823btg0KCqpVq9aBAwdyc3MhnE4UxQEDBpw5c2bChAnQh5ycnJiYmK+++mrmzJn4o+wplwntT506FdOkKdZDMFV+eWov3W43hIfTTjLiJqbPaGpTeZ4fOXLk77//jilLFIlncRfgCrm5uefPnzeZTJs3b4bOT548mTFmt9vfeOMNJCjnz59njDVo0AANwCPSC9h38uTJagEML7dMlitSu1v89UV18/r163a7PT8/H2p00uvCCAXhOK5KlSpAnZElU/rIGHO5XL6+vqzYtag08SxaTWg/Pz9flmV/f3+M0Xy8ig59J8GrXOiCaPUg4FDTH9mjxX0+RoiqalH48JFIyAEreE8xlRD7TEFBnfFVgd6hJfdxS6rl3ho0PPv4pzMzVrTDAv/7GFt7LFC88kpk2R1E5X/33Xdt27a12+3gpwNrJ5Mo+GIax4egRBIuiKIYExMD+o0kSUePHq1evXpQUFBAQEBgYKDJZKpVq1b9+vXffffdBQsWHDhw4NatW2fPnv3xxx+HDh3apk2bmjVrDh48eNeuXXv37s3IyMjLy5Mkyel0dunShXl0KQBk6GWe1KMwmNglCFBzu91Hjx5NSUnBvhX1wJU9C/3wWe90OjMyMkBCw20Uu9DWNm7cOGzYMCiIKctyu3bttm/fLopi48aNr127BgIhz/OTJk2y2+1TpkzBS1PqOUDf9SHfLHtQCLzihaGERwFJjOO4RYsWIR8Cg02pDGPM7XY3aNCAFlnHY8FwjRo1CpluMSi0n+CxhUIOuCq5JKdQQlATriDrCt0FuyR6EhDCV3z3kB5tVcejg771FUqj6Za0yhZK1IxwsmeTmalVLkU/aRgJ/S91IDDVmDwLNFqDhpJDY2bPMRSaP8/zBw4csFgssMZQ9BSBZgX1J1asdcEHOnxITk4eMmRIWFgY3R1z38+dO3fgwIGzZs365ZdfPvnkk88++6xbt249evQYMmTIpEmT5s2bN2XKlOnTp8+ePbtv377jxo3r1auXXq+vVKlSSEiIj4/PlStXoCgnsCtoFsOecnNzjx07duTIkY0bNy5ZsqRRo0YffvjhhAkTfvrpJ29vb0bSwjEPP8NfFM4LeJRjEnmZJPqSiV8Yt8/Nzf344495ns/OzrZarUeOHMnPzx82bNg777wjSVL37t1HjRpFxbZt27ZBIjds4VGMHzIASGl28uRJVtBQUfZPjXRJ3gqQnaOWYLPZZs6cCeXn6Tb4FfKk1KpV6/PPPwcaTdmbLMtDhw4FglWMZkZ1C7SagiA4nc6yZcsqJuRjJw14UFhTgiOGHUZJVTF/0tLSaH8o8/6vrEiQSRIZicROoEJGJzMsZ6FcR61MP4OA1za4YWHuwfsVTUNIWTV1rLOCOW4UFFbjZxqeF2jM7PkDvgQzz2NIkqQ7d+7odLq4uDisAYqQC66RLP6JDGrKTz/9ZDAY/P39X375ZUwKj2qW5Kk0RakA/I5eRUbyhtBHKmPs5MmTTZo0geqZ/v7+RqOxSpUqERERVapUgR+NRqPBYAgICDCZTCaTSafTeXt7R0VFJSUlZWdnM8amTZvGSNYPRYgVWiaUmrCfqCUIggCOVEaWdsbGxr733ntNmjSBVMPR0dGpqamjRo1KTExs27btnDlzZFnu0qVLly5d6Bjm5eWdOHFi6dKla9eupXpG6SwfdlWSJBCihg4dqhb2Cm2c0rXiD0HbcTqdM2bMgAAvzKKHVhxnjtvtrlat2nfffccKejONRmMJM7dRugyzIj8/v2rVqkibUKl6jLqUgqPfv3/faDRWrVq1YsWK0dHROBkUIwZuTUEQLBYLdgancfGLAx4v1JceLk39+vVpGS7cACZ/rVq1fv31V7yUElkow8g4/1fIZfFAxv/hhx+GhIS89957b731FhSupbMOHz6UpEoFUx/T27CoFegaNDyb0JjZ8wcqfcFjV6/Xb/v/7F15fE1H+9eiuiFkubk3+yJUYt9rKapKtWotqi26BLUWVQ0vqovShSpKLbVUi1btqpRagsQWS4hEJBGyynb3e7aZ3x/Pe5/f3HNubq4ISb3n+0c+J+eeM2dmzpx5vvNss307OoRRZ2p8mdrfacmovhIEwc/P79FHH61fv352dja6qQmCYDKZIHUWEi/qaIOT2VlYBgm/GgyGevXqWSwWi8WSk5Nz4MCBsWPHdujQoVGjRvPnzz906NCuXbv27du3b9++GzduUDtLSE9P/+abb4YNG9a0aVONRpOeng4//f33319++eXff/9tNBrNZjPIWhA8FoslPT29sLAwLy8vLi5u0aJFkydPfumllz7++OP69evPnDkzISFhzZo148aNGzJkCBg6T548KUnS5cuXU1NTf/jhh5CQkBUrVvTp08dgMAiC0K1bt0GDBqEsxESsBQUFL7zwAqQjZjukHEACDeVYLJa33nrLnbtY8eyCMaCagdUocBz3xhtvyBzkqeOYAS7bsGHDGTNmiPa0cEVFRcnJyZRSd/ZBZzmNKIqpqamdOnUCVsTGr5QvQ68LsIatrKys3r17g9E8ODjYarXCNrhWqxUzs8CWAzDm/f39oX9A/yRzz6oUYQ/vunXr1jhIzGazyWTCYBF8O/DXbDYbjUZopuC4q0QVVJtB9ZYvXz5mzBh29gBlp9FoxBeRlZWFyy3UF+LmHDabzWQy5ebmSqqfmYp/IVRm9m8FzDKvvvrqpEmTcEaWEQJ25pUFKykBc+KdO3dEURw5cuSgQYOeeOKJRYsWsb8KglBUVPTPP/9Ijtv+YPmsLJf9hAfLly9nDX8Yo8DqApExgB4OF8RWq7Vu3borV65s3LjxpUuX5s6dq9FoRo4c2axZM41G4+vr26BBg5CQkJCQEC8vr7CwMNhUytfX18/Pz9/fX6vVent7e3t7h4WFNWzYEFLTwXSPGgiY5Xft2jVnzhyr1bpr1y7o2AULFkCKismTJ8usQgaD4c0337x9+7bM16d8kg9VONDbCxculGn+XDyCuBF5IHtHwNRTUlIwgy6yQ7wGdYGFhYV+fn4TJkyAEp588klWC1smI4QDs9l87ty5sWPHlpSUsIYn6ozc3yNkRWVkZPTt21cQhDt37jRu3FgQhGXLljVp0sTHx2fChAnw6ps1a9a2bdvIyEiLxaLVaimlBoNBo9G4LvkBA8JNqN3W7Onp2a5du/Dw8C1btvA8/8orr1y5cgVCa0NDQ5s1axYaGgoDld6bqf3B4JlnngGVNs4zv//+O4R7S5I0aNCgvn37RkdHa7VaeGUajQZmCX9/f5vNlp6ePnz48AEDBsycOfOJJ56g94Huq1BxX/E/ysyUOgZ0NMEDysg5lE8yySHzSpGZTmSBbFThYI5wEQXGPgUugOXgqlWrGjduTB29fUuDzM2ZlfTomGI2m4uLiwVBqFu3Luzp3rFjR71ej8TIZrPNmjUrIiICLqNlzXesgMdASEJI+/bt0asarnQt5PBXeNy2bdsopYmJiStXrhw5cuS5c+eo3UMIOE1JSUl2dnZeXt6pU6dOnjy5fv36qVOnfvLJJy1atGjRokVERISvr2/37t2PHj2KRFBkEuHCGcjdCq3++uuvwbCYk5PTs2fPlJSUwsJCHCpwzdChQ5GvyKy35QAu9Ldt23bnzh0katRxCFUsgyF2KH+izLs2GAyRkZH9+/ePiYmhjk57Sm96HGmwm6okSVarddu2bYsXL6YPyprGViY7O7t27dpeXl4+Pj4lJSWw8zpsA1+7dm1CSExMzLp164jdTKbVakVRDA4OpoqvvhJBCGnVqhXqrfv27Xv8+HGomJ+fnyRJvXr1unTpEqVUq9VCbX18fGCdU/VpGSHE09MTzZRQ5127dvXs2ZPn+dzc3KZNmxJCjEbjhx9+uH37dp7ndTodpVQQBF9fX0ppampqZGQkvK8pU6b88ccfVdBuq0KFC/yPMjPqODfJ+BZKa9ksxjouyC4mjFuDkn6xDtdUkdKTLYTVl8A1rN8P5K+Ki4t78sknsW6uJx0sh22L5Cy7DyFk3LhxQC+QTplMJqjktWvXgoODq1WrJtvM23UPyzqZ5/lOnTqBYy/be67BXjNjxgyj0YiRDRh6KZOa4CeEW4UCi8IzZ86cAT+2zz//nDrSa8L45BkMhrVr12ZlZR04cKBv377h4eE9evT48ssvt2zZwko4cGP/5ptvBg0aJIvNLIf8w5KhqHbt2jntIhcm6fKhNFomimJ+fj5rc4SK9enTx8vLS6/XFxcXsyOWXU6gUodSeufOnVatWl26dGnGjBl79+4FF+8KrL9rYK9mZGR07NixuLiYUurp6Qm29YCAgKioqMceewx2PoBbYNgHBATodLp3333XKS2rLE0MIaRNmzZIH0GfBwG2ERERer2+V69eSUlJyFQEQfDw8GDXSFUW0L2QhAUAFd6xY8f48eMlSYLUPPiddu/enVIKzaSUwmbHqampzz//PLVPvM8991xVzhKiQoUSKjP7L7kB4U0YN1LYhAc9NvAAzXYsQZFxO1nIPfI22Waa1FGEsy7G7BlQCHEcZzAYHnnkEXTWxra4IyFYDRZ7O1gNcnNzq1evTu0prKACWI3IyMgnnniiWrVqgYGBMspYGlgJjUEDNpttyZIlsqxRSv9rFtjtcHutWrWwObI+Z0kVdSS71JHgUkpv376t0Wg0Gg14q7AdCLdkZWVNmDChV69eo0ePbtmy5bRp0xYuXJiUlJSVlSUrFp64c+fOpUuXgvbo3oUfCtGXX34Zdg+jzCBkq3qPD3ITI0aMkBxDAgMCAvbu3evn57do0SKM61QqQQnj9vT000/Xrl375s2bWOwDUD6xIw2ck1555RVkXQUFBSDUjUajt7c3pbR79+7JycnYHF9fX47jPD09s7Oz2d6uXLUZIaR169YwLZhMppCQEEqpJEl37tyJiIgwm82vvPJKQkICpTQgIAB6ALRKrMtBpWv+SgPP8zExMYMHD5YkCXaw1ev1e/bsef/99ymlubm5DRs2hCa89NJL//zzD8dxoCkURfHxxx+HZWS7du2Af/fp0ycuLg73O67UlqlQ4S5UZvZf4XH48OGxY8firx4eHvgrTu4sdWP1KzDRi/YsO2i5A1Jy6NChunXriqIIChs0nIF0R1mLYWJYBygNNjGUJKlOnTpHjx6llEKmCcoowNxsKVUk2ASm+Omnn7711ltFRUWyorB8o9FYo0aNGjVqrFy5Usl+SoNsHpQkycPDw2QyIe1QKhddt4LjuKysLExkIDpmqGJVkqURX7Yr8vLynnzyycDAQFZHhS83JSUFbszNzV2/fv0HH3yQlZV1/vx5iXGwY5t/9OjRixcvKuvsZutYQAUMBkNeXt6VK1copYmJiSBm8LkPTKxCr965c2fBggVwhuf55OTkuLg4nufj4+M9PT0DAgKwu7Bi+Hb0ej3P897e3o8++mitWrXq1Kmj1+sfpIzEwSBJUnZ2dqtWrRITE5s2bdqqVSuj0fj444/v379/8uTJISEh8LkFBwdfuHABcgsDXeM4DvaeYtdUtPJczQghPj4+zZo1CwoK6tKlS0lJSfXq1Tds2BAVFQU7wfft2/fy5cuCIIDyiRCi0+mUfV5Z9XcBXG4NHDiwUaNGDRs2bNu27cWLF/ft2zd16lSYPZo3b16/fv1OnTq1bt3aYrFYrdZ27do9++yz3t7ezZo1EwQhNTW1Xbt2jRs3DggIgBgO1c9Mxb8L/3PMzKkVTxTFo0ePRkdHwxlRFGFG5nm+pKQELgBHGavVymq2WFOmZA9NlxzzBrE5kzBYHSKM8FeZGolSCjv/gFv6Sy+99N1331HH3WCUJlHXTWarBO4+0JBatWplZmZimCEGsqHikOO41q1bFxcXa7XagoICuAyvdw3WkevAgQOJiYmsostNCQfyHqwS1M5LWFYqu11maJZ1At4oimJhYWG9evXYVPtsL61ZsyY4OFin0z311FOdO3d+7733Ll26xIp5an9xhJBly5YlJCTYbDbUCZWPPGE9OY77/PPP4UWMGjXKYrGgDRdb98B0ZsjG3nrrrfT0dDCfQQPz8/PbtWun1Wq///57qA+74QS0KCkpqVatWqGhoZMmTWKH+gOov3KEFBUVQRgmfjjXr1+XJAlOwpeekpICYX16vR7WVzzPFxUVQQmVrnrB9Qb7BUE+ZIxMxPOy0Bx0jqyyOjOsM1ZVlkYOpxR8ETgxwuhKTk7u2bMnOp5iyVW2ySpUyKAys/9+7QcPHpw4cSJ8zJRSiMnq37//zp07mzRpEhERMXXqVKvVGhMTs23btoiIiODg4JEjR8KKzd/fv3PnzvXr14cZpG7duvXq1du0aRMEu+Xl5UEUmE6n69GjR926dWG7xrCwMJBhED1ks9kw1Agr+cknn3Tq1AlYGqUUJITMQFNmk2XiHG7hOG7+/PnvvvsuevzI5m5KKfwUHR19+/ZtSqnJZHJ/kS1TzhFCmjZtShnFFUtqXVdesqfNrFmzpugsHxurqpRxAupMOAGsVivHcefPn/f29j569KiM6GCZEApgMBgke7goew21ZxLp37//xo0bKaXx8fFOqaH7kBhXM0LImjVrMjIybty4UVmqGnwFu3fvHjlyZO/evYcOHcpG10qSZDAYXnnlFbC9sv4AlFKDwRAREbFx40b4SeZb+SDB2wH0i9qlO35TxDEJFlYVpwWWJVSiGgY197g8oHZHC+xVWUQLG+PClvPgK+8mZJ+zcj7BVyPas0zDGbPZfP369a5du7IrBDRZqFDxr8D/HDNTAlQyR44cwa0YRVGE4KA+ffqMGjUK5uWgoCCr1Tp79uyhQ4fC7Obn5yeKYtu2bWFGMBqNM2bMkCSpXr16SCBEUczLy2vXrh3wAFBWBQYGWq1WnU4nSdLixYs/+ugjQRAKCwtffvllnI927doVEBAAWwpCrZQZGdzXPbBqM5jINBoNZHkQmDyfLDmDyW7p0qVnzpxBMcA+1B3JCqZeURSHDx8OHsrU0fJI3dBAgOwsKSkBacpWgDgGQOBPIrNlk1Mmx3bm7t27fXx8IF0InMEAgpUrV3799ddgmGarzWrOQFr36tXr1KlTixcvxmaWT+zJJKsois8995wkSZ9++ilLaB6AmCF2UGbszZw5Myws7NixY1u2bAFpx4bZLlmyJDQ09PLly8h1eJ7/8ssv8QLC7Lx5v+sPwKUOa9dmwarAgYqV5vgo29GrEmmNbAkhO4kus7K7JMcdMqomLUMeqVwoAnD8lLaoQwUnew0We7/rr0JFhUBlZv+dsI4fPz527FjkLqAzGzJkCKhMRFHs1avXlStXPvjgg59//hnm8RkzZly+fNnHxycoKOjJJ5/09fVt2LAhsDrkEJIkFRYWRkVF8Tz/4Ycf+vj4REdHazQaURRfeuklnue1Wm1hYeGMGTM+/fTTvLw8nEqysrJYescKA9mq1zVDYp26KKUcx/3888+DBg0CBYZMDcNO1hzH/fXXX1u3bpXZ7+jdTHDQA0ajEQxzyl+pIoRTCaCPUVFR7HzNTrXE0V+tNK2AzKqLIplSGh0dPXToUFlNRFFMS0tLSkpatGjRf/7zn6ysLNzBnb0MBOGPP/546dIlSFLgZuxqacBG8Tx//fr1P/74Iz09PTU1FbtLqR2sWCAnwyfevn1bFEWj0digQYM7d+4MGDCgR48eoBVmwzYFQcjMzAwJCYFgRqxnabvrPBhyIPuIcIHhlKWB4zyKc6wnatHYalcWuZGNZPajUJpcXWgoqyY5U6q9nU6D1B6aDcfsOo1tcmkMT4WKqgyVmf0XhJDw8HDBvpF2UFBQSUnJ8OHDT5w4IUmSzWYLCQkxGAxz586FHaAFQXjmmWdA+STad6gERQuGcMOZ/Pz8pk2b2mw2iAXjeb5+/frgpvrLL7+MHDlSEATIgEoZqcxqLNyHzDkdCwHxyfO8j49PSkoKNpMyMxd6qEiSZLFYbt++PX36dFD1lbtXwTPPx8eHlJXdwwVAHGI6gwq3goFJC5JV4hkUBrdu3crLy4M9rwgh4GDHLsSBq23dutVoNIJVtEJqZbFYbDZbREQEpbRz5864LT2tCA8zfPXKoqD+c+fOLSgoYLk40MR9+/aBPtJiscTHx+fk5CiZrsFgGDVqVHh4+I4dOyiz3wBVCFeW9LtJ0+8foDf69u2L/9Iq6SPvGrt378bOfLhRZdV+KlTcO1Rm9v+IiooaO3bs/v37Q0JCUlJSeJ5/6aWXunbt+ttvv02cOLFTp05FRUUfffRRo0aN/vjjjzlz5kRFRQmCAG40u3bt2r179507dziO8/LyEpnggOLi4ubNm0uSVLdu3XPnzrVv375+/fqw34uvr++dO3copT169IBgfhmjuqupR6ZGwpMgSjdv3tyrVy9YUstIEqYCAcCWNf369UODVDlmQMmOtLS069evy1LL3hVMJtPt27fZDWcqcPkLTbNarcHBwampqZitjdpF9cGDB3U6XUxMzPbt22/evHnq1Km4uDi8HTVklNJr167l5uZigeWuD7bu9OnTaWlpsJs4FsiS7/JJJqcsGb2t4XjJkiUbNmzA66EratWq1bdvXwgXpfY9cwwGQ0lJCbuXOdTw6tWroaGhOp3u0KFDcB5jilmbGlU4bFUWq4A2Dho0CP+txMqUG06Z2UPJYFRmpuIhhsrM/gvevpVyTk4Osop+/foVFhYajUabzQYXzJ0799dff4WN6mBeAJkEBIsVlsTujnr58uX27duDyiolJYVVQcHkItrTbRAmR9rdMjNkUZSZsyDFuSAIgYGBqamp4C9FGQHM6v/hoXq9nhDSsGFD7JDy9ScUazAYateuDcmEyl2OzWYDhSKiYmdkSZKsVuugQYMGDx4s81qTJOn06dOUUoPBQOw+c1RhPwWVUnR0tNlsRp5xL0KdEGKz2Q4cOEAp/emnn2CHdfZx98JNkWnJzuPIhEx+wcHBGEGs1+u//fZbm82WnZ09ZcqUVq1azZw5E8Y8ZYgyci9YDBBCduzYMXjwYH9//5iYGJ7nQfOHXSQy2WewHKc+Ug8AUI3XX3+dOirzHnxN7gUqM1Oh4iGAysz+HzijYaTPoEGDIBsTtUf3zJo1a9OmTdSueEACRBz98dFNNSsrq3HjxpmZmay8gR3B0alccvSsV/rjuwP2YrgXKGNsbGzr1q0J49fMWuIArJbIYrE88cQTkiLyq3z4+OOPIdvjj34WAAAgAElEQVQItPdu+QR2b7t27bCqFTsdY9sPHz4cHh6OVjagKWfPnuV5HjYtwOeyjJbtxmHDhkmSBNfLCncf0O2CINy8eZPneY7jGjRoYLPZ0tLS2GtoRSgOWUccrCrsoEUp/e677959913gozdu3OjTpw8wNgRY8I1Go6ylbEAcPCUjI6N9+/Y6nW7MmDGXLl0S7eljXHs6PnhIkjRs2DD6b5b6KjNToeIhgMrM/gslMaKMbknpvyW7qzT6kpSURB1FqUypxh4TJi9aOZoAUxUSPpPJFBwcnJiYyIpwmTUQ2RI0xGAwPPHEE7BHpKzku60GIcRgMPTq1at8bAwgSZLZbD59+jQqY8pRH3dgs9mKi4s1Gk1BQQG+JkhWkpWVZbFYhgwZItjTAis7R7KnNDt06BC0/V7oLNC+wsJCQkhcXNzvv/+enZ09Y8YMVhQBcSxHP+BIo44WTMqsKJKTk6HD27Zt+8UXX1BKW7Ro0alTJ9gkmzouS3BRARnycEcsLB+jYYqLi99+++2AgACtVvvFF18UFBRg9ADchUq7yso7RQiBQBDq7PP8V0BlZipUPARQmdn/Q/adgyZMJsnQ/oImSPZ2ydnmmCjMADKzIzoqiczeAPdY/4yMjKSkpIYNG0LSDY7jlG2hjn7ulFKLxVKtWjWkhih975Yp4i116tQBc5jEZIEqs/Lss6BitWrVYpOs3o/pGB4UFRV17do19hEmk+nQoUO9evVKSEho3Lgxa3TGt48vNCEhAUJQ8Xw51FqojQMF1fPPP8/z/IULFzAZB62ICAAZ9ZFRyePHj0+cONFoNJ44cSIiImLixIm//fYbRCSwTUYFM7U3VvlRIPkDPaIgCEaj8cyZM02bNvX29g4LC5sxY4bZbMY1Ca0IXWC5QQh588032X9lB1UfKjNToeIhgMrM/h9K32r2y3dBm2QmNpYGUWdB4MrzsgC30rxbXMxEkN0DZGeLFi1OnToFoh2LwtbJVHfU7q7eqlUr2cXlk5Hw0KysrLNnz5aUlLCmUhf1V0pB4Cg2m+29995j91Eod8WcglWD/ec///n555+pIvvR0aNHGzRocOnSpZYtWyKJYZkisRuL161bt3nzZrBC3ovYADZvs9ni4uI4jtu3b5/FYsHMFOSeXaDwXtzI9cyZM8DgOY47cuTI0qVLL168KEkSx3G1atUC0yp11A2L9t08JXsqYNiDFYYThOWyT2E9GsHQ/84774SHh4eGhvbr1y85ORkNwRVus1bCafmEEHaLNhdXVlmozEyFiocAKjP7L/AjRyYh29GSKvJvKecFlOV4JXuL7HYsgaVKrucaF79yHGe1WjMzM/38/DCaUmaukmn4KKMt++qrrywWC5uuCfvhbsUkscfxybZ6pC7JhFNmJggCZF4Azzysj/uVcQdIQ7dt2/bVV1/JVD6QGGLlypWrV68WRXHOnDm4a4IyidqmTZt27tx5+PDhcleG1YdB5jxK6d69e9Exkd6bLkemerxz5w64te3atQsH/M6dO5OTk59//nmz2Tx//ny9Xl9UVCRrtdKsL4pidHT0nj172MeVlJRAqC9h3PzxVcKe3Lm5uW+88UZYWFi7du1AhSxb29wPlMbMpkyZQp19Kf8WqMxMhYqHACozq2Ao7ZvUUZTKxCr7101VEGGyHoBYzcjI0Ov1wcHBZ8+ehfN4gUztx/4L5RgMht9//z0pKal80xyrvwHrJ8/zkCAea+gOk5DRQcmeKuzJJ59kqfC9KIpKA1bearV26tQJ/cngoVarFdrVqlUr1gXeaf3PnDmj1+vffvttWq4AW8qMB9wP6s8//ywqKrrbt8O+EarQ+OKwXLduHWhb582bJwjCtGnTKKVHjhz58ccfCSHr16/v3bs3Ww5bSargebVq1WrWrBlsWI7azcDAQNAjUsfRIqsqpXTFihVarfaFF17IysqCrqb2QSt7OusSoCzwrroICscGAjOj/4bEpLIlInTL7t276f9GynuVmal4iKEys4pHaX7iLO1gBRXrzY2heTKzHWq/2MhNyb6xo9VqffLJJ8EVyWg0soZLmeBB0Sjacfny5aVLlxYWFirr7A6UrIvn+WbNmhUXF8tS1LqeRlnFHjQNUlQsWrSI7QF3iroroIyHMv39/SnDY+AkmDghV1lpZAte3L59++bOnQs0FzfJKUdt0aORUgqJ7spRCLsPNGWGJfwLCT7atGkDJyMjI0VRjIiIIIRYLBbIoBYREXHz5k3Yxh4r4HTbK+jGWrVq1axZE13+4YKkpKTQ0NApU6YQZz6L+C/HcZCaZPr06RqNZv78+aJ9uySqcOJkbyy3zZ0obP2iKE6ZMkVU7D5ZBRkAzgN4AFXds2ePbBcp+i/M/eEOVGam4iGGyswqGKySDM0KMsUSXImciSpyb+IF7AEWxdooCSGRkZF///03Ogy5kFgy9QO4Yw8ePJjlguVrLwowq9XatGlTUMWxxj535lDC6ALB4WnRokW4c6iMupWjqmVCFEWdTpeTk0OYHZBu3bolSdKxY8e+++47ZFpOK5Cbm/v111+3atXKZDJ9+OGHaJK7q9rKmpmVlQX1KUdb4EDpucgK7ClTpphMJp7nQ0NDJUk6efLkhg0bIPFYQUEBhprK1hWy2kKBQ4YMqV27do0aNTDRDJwvLCzs1KnT2rVrY2JiwFiJZaJmVDbUTSZTmzZtAgMDDxw4gIRSNsLZ9MhOmYf7PY8xpKIoTpgwgVIKCZmJs9woVQRKWgwHsbGx4B1IVZ2ZChX/WqjMrIKhnC/Y+RHTtxJFYgVWc8aG/hHGQQdLttlsFotFr9c//fTTIDJZGsSGB1JnS2fw7+F5PjIyEvyHlL4p7oPVERYUFCxdupTVRrhJpFhOhh3i7e3N9qdMz1EhkMWfvvDCC7NmzcItmARBOHz4MESGiqKITEVZDnRpYmJi27ZtS0pKxo4du2rVqvLpzJAGcRwXERFxL8l+cSSwyidi16FevHgxJyeHUpqWlubv7w+uijqdTpIkm81WrVo1OEMVtmaWceKLq1GjxqOPPvr44483a9YM6wC3fPbZZw0aNAgICDhz5kxprw80VTiWLBbLrl27/Pz8/Pz8QG8q2QM80VSKLSqtG++q5wVBCA4OfuSRR+rVq/f+++9jPassv8G+whnA09OzZs2aPj4+4LF3j991FYfKzFQ8xFCZWQUDdUgYuYYqB9QQ4F+WasisEoTxUWMJltVqxd2TfvnlFzZTv0yEsCkMJGZ7aYDVatVqtUA+lNTtriDas8hyHAduYWxRLK8qs3xsqcVi4Thu3bp1qCmh7ineygGW765fv75bt245OTn5+fnQtwaDAX4FtU1p8gAVOZGRkZIkvf/++0B6ysfMKKVWqzUmJgYMo+V4LywhxiEHcZRQ4HfffRcWFgbj7fvvv2/fvj08JSsry2QyLV26tLR8uTL9FgAsj/Xr19+6dStx3HMdL4uPj4+KioJNKXBAKnknfhpQ5ieffOLv7+/r6zt06NC0tDSWDor2RGjlI6+yOFOO4wYOHPj4449DSj/4dmSUtEqB/dB4nrdard27d69Vq1bt2rWzsrKcakkfJqjMTMVDDJWZVTBk5kvgPUVFRS1bttRqtQEBAefOnTt79uy4cePQ2UsQhFmzZr3//vuUiQOljhlu0ffFbDYXFRXVqVMHNwJi1WPUTsKU0xYrpwVBqFOnDqhD2BjMcrSXzR3/xx9/ZGRkgExVeiO5nkZZMQPHo0ePZo1iLCpWDUDs6ewppTdu3PD3909KSgK7G5y0WCzXr1+XXOYnQxXFihUriouLv/32W8oEAbhfGSQE2dnZo0aNovcsVtGwNX/+fCgKqM/cuXPffPNNGFc9e/bcvn271WqF9paUlHTu3JnneUxjwdoQsWQZBaeUenl5/frrr7IsuEieJEmyWq3PPPMMta8QWEsr69GF6xM0dCYmJg4YMECr1YaEhAQEBAwcOPDw4cOsFplV47kP1E3CjRaL5emnn/b09JSRzrsq88GAOJr+4cBsNteuXdvT05M6zh4PJVRmpuIhhsrMKh7omwIqipKSEpgrIdmYJEnx8fFTpkwBmQcOVcAMgMaBeRHnHTwA09K4ceM2bNjAcRzrp8xq3WRWGJa3AbfgeV6n03Ecx+rt7kX8oAqkYcOGqIFTikzX06hM9oPLFyuzsaj752cGKew1Gs3Ro0cPHjwInuyopPnnn39c9xLP85cvXzabzenp6e+//z52b/kqo9PpyuepBpC9U0LIrFmzqN3qKknShAkTkLTNmTMnMzPz4sWLcCYkJAS6Al+l7EUoy4fRXqtWrZMnTyo3X8dRIQhCXFzc559/Dv/ChqqyPIIybSurM+Y4Li8vb8GCBX5+fsHBwf7+/tOnTwevOLTcudld+BRZJb29vSdPnozJb+EnWSxLVQDbRsLk6Q0ICOjRowf7ptiJ4mGCysxUPMRQmdl9AU4Zoig2aNAAMnBSu+xJSEiYPn16cHCwRqM5efKkzWbbuHHjvHnzQDAMGTLEw8OjQYMGqDGC5W9RUZG3t7fZbJbljKWMmJRtRyibkSFss0OHDqAdYae2e5/mBg8ejBoI6sjM3H8EpjM1m82xsbHE0ZJ7n9yxUaIDF/H19b1+/ToEqwqCkJCQkJqaSik1m81r164trRB4BatWreI47vXXX9+wYQMtb6/abLaJEyceOXIEZWq5m8wSuy+//JLY/euhqrAFkyAIhYWFiYmJ586dkySpoKBg8+bNyK5KK5YyCk6sXvXq1c+dO8eyZ7b5sPaglAYFBVFKRVFs27at09TKbLVl7gFwnuM4cOYLCAgIDQ396quv0EwvuZ2shF35YM/06dMnNTVVaYuvmpAUET9t27ZNS0uj/wPE5aFvoIr/ZajM7H4B5Zavr69g3x+QUiqK4tmzZ5s2barX6202m0ajIYT88ssvX375JaVUp9PBvU2aNMnOziZ2l6MZM2Z89tlnrmMDqcInmhWQIC+HDx+uzGfhJmQ8iVU28DwPKpl7oU1YSUEQ+vbti35O9xXYV9ic8ePHjx8/Hs/ExsZCNlR3bEOff/45pfT5558vKipy53qlK6EkSWfPnu3duzf7Esusv/IvdcyQLAjCyZMnoVFms/ny5cs5OTmwcyXqaOE9wn72MlUrPkvGtKgjOahWrdr58+dlQ46tLcdxgiAMGDBg7969PM8HBATAqgNvcWf8IE2He7dv396+fXtPT89+/frFxsbiNlZKjZeS5iop5tWrV7EE5epCpqXGDmH/st+IrPfwjGy5IitHdg2rEWdrzlYGIIoiKD5xUce+L/YWZWmyK50eVymozEzFQwyVmVU8ZC5WdevWlV2QkJAQHR0NFkmNRkMp/fnnnxcuXEgI0Wq1kA5g1KhR4P1NCIEtC1njo3JKkrmLESbREU7cS5YsycjIKB95kokTOEAVHaQBgxbRcvEzlJoQdgp5th4YsCGiKP76668tWrQghHAcp9frb926ZbFYdu7cScrap5zjuCVLlvA8/+yzzzqVpjKwSiBqf1M8z0MuMaeJVEqDkhPI+AGldNKkSWaz2Wg0Xrly5eOPPyaE7N69mxCi1+uhsZRSSJkBD8XxJnv1MpsjALquVq1aiYmJuL0mewtlQlJ++umnPn36WK3W8PDw5ORkYEIsESmTjMo6DZwC58+f7+/vHxYW1qtXr71797J5W/BFYFwnq29m/2V3uVVq8lz8K0OZvFx5u4yuUWdUUnkvmzoEqCrul0WZwSDjfPivzNap/MbZfq5STEhlZioeYqjMrOLBzhc8z7/77rubNm0ym82wlpUk6fTp09OmTQMx7OfnJ0nSpk2bvv76a0qpt7c3uPiMGDEiIyODUipJkslkQlrgej7Ca5SzeWxs7IEDB9DLu3xQyi3Q8Zw8ebJ82VBZELsqLiMjIzU19cG4MLMiCg5OnTrl6+sLe7FfuXLl1q1bCQkJPM8fO3bMRX3g9rVr1wqC0K1bN3BUcvFcGWnAEIRx48YlJSXR0qWyi1bILgZdFHoBTp48GWJyL1y4MHjwYIvFkp2dzcb2QmAp/It7XzrtK/xJ5s9Uq1YtVtMpW0VgaQaDoVOnTtDYhg0bshlxy/R3RDrLki1qj5wVBCE+Pr5169Y+Pj4BAQELFiwAVzaqyLvLArggGEzhL3uxkmTLuB1lEkQ7fYSsE4ijtVfWEGVYj1OCyDrnwftVsjFZG0vTn7EVlhVVWiuqAqpafVSoqECozKyCITnzQfb19R09evStW7euXr1qNpsvXrw4ZcoUo9EoiqKnp6fFYlmzZs3ChQslSXrqqac4jjObzQMGDEhOTsYS2CW+0/mInZcxiQZIYkEQCgoKJk2ahFeWz99fZsqhdtnv6+uL0uteXMHgXqvVCvzgwUCmoeF5vqCgwNfX12qHKIq5ublWqzUpKalMK/CaNWvMZvOrr76qTDKnBKuBgzqkpKTMnTsXc6ii3stNBQz7FwEDgOf5o0ePbtmyhVK6YMGCPXv2HDt2DC7ASJQuXbrAqoCtElXQL5Dcx44dk3n6E0KqV69OS7HxIe1Yt24dpbRjx46UUoPBADtZKZmQO1Bq1zBmwmQyjR49WqPRBAQENGrU6Pvvv4dmAmNmOZCybwljXJbVR0l3XNRKUGw4WxrjYYma025HNiYwGaGVzSdMatzSqs0+SxZ7oayYsrZVByozU/EQQ2Vm9ws4O4NIEARh3bp1qampMJuACQlW+SA4IUsZtUtKXFvLlrYuJiOZIIQDiMFs06YNCC02cWg5wKY2AHzwwQcmk8m13cf9kiVJslqtr776qjvqk4oFq/DQarUlJSWCICQmJlK7nHPtFA/49ddf9Xp9+/btqRv0FHsJ1Y1hYWGobMPASffLoQpLH2S+mDlzJmh0mjdvbjQaIyIiYHiIogi6OkKI0WgET0eZjVUW4Akn3333XdiuniWXHMc99thjoj3rG1tDyZ5zi1L6zz//xMfHd+jQAYzFV69elT2xzK5js/8D8N3ZbDa0mYKy8Pr16++++25QUJCfn19QUNDo0aOvXLnC5pvArwy7GnqG1YHhZ0gUO3Cw/Elm7Gabwy6c2NhtvBFiZtm78B1h9yp7AJvJLgjZkVwap3fd1airQ/WbU9JfuVCZmYqHGCozq2Cw8wVhTH7ULmWJ3S6Jcyth9gRkb5cZvNz0KGc1W4SQ4uLioKAgkdnchrpBGlw/Ah/E8/yoUaMsFgsYgO69cErppUuX8vLyaCnr+PsBFGAoLHU63f79+1lphCKwtELg5W7evNloNL744otUIaeVD6WOfXXq1KklS5YQJikxdcPpijoycvwL9UlKSrpy5cqBAwfAMk4pHTp06AcffBAbG4v+ZIQQjuNq1qyJT5SVTClljZtTp04NCAgwGo3YcORw1apVowxrkY1GLHDo0KEDBgxgPxPRcV9XF2Bph+ToPiUzC8p68vfffx86dGj79u21Wq1Wqw0MDOzatesHH3wwbdq0tWvX5uTkQCZe6Bb4XiCkGk6yvA2JEdYZt72HYwjylRQGRDjPKghBQV5QUGCxWPLy8vR6vV6vNxgMUBmz2Wyz2TiOy87OTkxMjI+PP3HixLfffpuamnrgwIHU1NRbt27l5OSAHyos7eAuQgh8lcQe2AGGWsFxQ16Zjxr7RtiRoDIzFSoeMFRmdl/AqkNw7YszHSvMqOMKFWdMyZnHvQs1Eru8xgcZjcbq1avfuXOH3nNGWaogiISQxo0byyp5LzM4iA2ITn2Qc67MAmswGLp06TJjxgxqDzuljLAvrRD46dKlS2fPnr127RpLRFzfAiVbLJaoqChUnNBSXmiZ5bD1tNlszZs3B23ftGnTKKUg6a9du2YwGNCzjVK6bds2NkASIFMOUUqLi4sNBkPHjh0FQYAMLLJufOSRR0RmG3L2doDRaOQ4LioqCjgoO+apnf/RssY5YUx+xFG3KvPrl51H9lZUVHTixImVK1cuWLCgWbNmQUFBvr6+vr6+wcHBvr6+/v7+/v7+Op0OUkP7+voGBgZ6enoGBAR4enqGhYXpdLqAgICoqKjQ0NDAwMCePXu+/PLLLVq08PPzCwgI8PPz0+l0vr6+Op1Oo9HUr1/fy8tLo9EAI/Tz89NqtT4+Pt7e3nASEn9oNBovLy+dTufv7+/n5+fv7+/l5QW3wGX169cPCQnx8/ODf729vcPDw+EyjUaj0Wh0Op2Pjw8k49XpdIGBgTqdLjg4OCgoyNPTMzAw8OWXX542bdoXX3yxYcOGI0eOgFaYVUCypBMoqZKiuRiHDxgqM1PxEENlZhUMVI9RRk7IRKxSX+IUMonr/rSI6ooaNWqYTKbCwkJ8YrnVWuwkKNl3L0hMTLRYLLIowvJN3yBizWbzBx98cO/BBHf1XDzA49dee23QoEFK65LrokCYJScnZ2Vl5eXlue4HyW7shoPk5OQRI0Yo+9Adky4qYiV7smJCyLx58ziOS0hIuH79OnSswWCA+A900oenmM3m9u3bKwP6qOM7BcoFcZSyFQXSwUceeYQ6DgAZvcvOzjabzW3atEGzvqy9St+sMvuQKrzTZDoeWT2pXQMK+iQAtfMSKAp8APR6/c2bN2NjYw8dOhQfH5+fn3/+/Pm0tLQdO3asWrXq4MGD27dvnzVr1pw5cyZPnjxmzJjRo0e//fbbQ4YMGT58+KhRo8aMGfPOO++88cYbY8aMWbBgwe7duxMTE8+cOZOTk1NSUpKfn19UVFRYWJiamnru3LmkpKQVK1bExMSMHTs2NTW1pKREkiQILy0pKTGZTJBkR6/XFxcXl5SUFBcXFxcXg4ItMzMzIyOjpKTkzp07169fz8vLS0hISElJWbRo0ccff/zVV1/Nnj07Jibm448/njhx4muvvda1a1egoX5+fj4+PkA9Gzdu3KVLl/fff3/btm23bt2yWq2YOlG2kqwiUJmZiocYKjMrA8opvmKnA6XYuNvpD2YonEOpnSKEh4ezFop7BzsVFhUVeXh4VGBudCh88+bNRUVFUOwDS7wu482CIGRnZ/v4+Ny+fZsVSGVKAiAEkBArODjYzZ6Hh7700ktl5m9jrYSyn2AArFy50mazZWdn5+TkdO3aNT09HbYxgEAQtpKsrO3duzewE6d2TDyYOXMmimrIi6HUS1WrVo0ofJtQYUYp1ev1u3fvfvHFF++FxDuFbOXAfqrss5SqQSXgdtmx8nHYKFyo4NORH987ZE9UVkBWbeWvrvvNYrEkJSWdPHly2bJlU6dO7dixY2RkpJeXl4+Pj5+fX+PGjQMCArp16zZlypTdu3eXlJTgqklgcjQSx87Hf5Uj1ukYu9tlJ1UwfspMpLSip2gVKh48VGbmLoAolFvnVGbJ1O77X27gBGe1Wtu2bQv7PlXgJMU6xs2bNw+3+q4oEELq1asnMZ7RD2aGVYoNg8Hg5+cHuXPx7bhTGUEQLl68KIpi8+bNWWld2sWoYZVprZQgipAI1o0dKt+1a9f8/Pwff/wRkkd8+eWXgiBAfAari2JvNBgMsMUnZbaPZHOjwPXPP//8zz//LFPfEkfLNVgziTNmhg/Nzc2NjIx84YUX7seblclmpUMV6sZcP529oLSLWd5DFGROZDJCu6Zcbl7mTk1KK9b1gygT0Ar6VFCOwlu+efPmjz/+uHjx4m+++ebNN98ES25ISEiTJk2mTJmybds2GF3YZKRloj3lDUvd2MUnu/cX+/pcv1z2E5AlbqRMyg+nHaVCxb8IKjMrG8pYsAqHzJDkYmYp7ScUSBzHvfvuu7du3bofOifJ7hDdvHnzirU5gjvUTz/9RO1tvCvDVkXVAQ5EUezevXv79u1l792F8JDseT5B5MCO4GU+C9jbiRMnpk6dWmZ7Zb+y0g4McAcPHty/f3/jxo3hX7PZLGOH7L+Qjt/DwwOcjXDgse7zxM4zMjMzIY5Y+SEQhpk9+uijrH+SEsOGDRs5cmSHDh1cd869gK0hsWtr2GUVrSDG7w4fqkDcVbHuMzPJ0b2VMgmB0bYLJzHJiMViuXLlyoYNG3r16hUUFOTt7d2oUaOBAwcuXLhw+/btmECuNPUVO2DYAzcV/PB9KT/Mil0tq1BRuVCZWdlgXYLI3eRbch/oqnW37vk4+cLfgoKCjRs3slsuVhQIE2caGhqK2UAqqnBK6axZs7DMyvJowWZu3LixRYsWMo/yMpmTJEmHDh0yGAyQlszF8p3VWKxatSouLs7N9+U0S5ZoTwW3bt26Hj16QDeynam0Mdlsti1bthQVFQHlYiU0sWvOUEKzbS9tiILOjGVmbD1B7r700ksDBw785JNPcLuIu0VpBIX9glhikZubm5ycvGnTplWrVv34449Go9Gd7Cfu14StzP2jZeXA3dbE6cUSEzku2X0NWd25JEn5+flxcXFz5sxp3759cHCwj49P3bp1hw0bFhsbiwMP1y3E0S2ErWSZ40E58tndJoijrk6Fin81VGZWBpRa9IoFUihWxeXmlMrOayA+jx07tnbtWnbjvAqsKsywer3+p59+AlNmhWg+oBWQDQv8otif7r38Mp8u+xc4xO7du2HLqbuScIcPH7bZbFu3bj1+/DgW6KIEaHh0dDRoGlw8SFlPmZ7AZrNlZWW9+eab33//PSv/qCJNMai+zGZzq1atZCn78TguLm7UqFEQ1SsxDvVO/YQAgiA4ZWZ4GSFk9OjR586dA25UvpVDma9DkqSSkpLjx4+//vrrzz777Lhx4/7666+cnJybN2/euHHj7Nmz9B7Ck5WVqZByKhGyCYTtXsLE58oIqMQkqKN2jRrHcQUFBd99992bb77ZuHHjkJAQjUbTsmXLKVOmHDlyBK+UPVdG38usLZC8mzdvZmVlZWRk3Lx5U+aNUHXIsQoV5YbKzMoASlZW917hRA39YMotriilqampEydOxP2YacVJIGo3b1FKa9asyZo5KqRkQojVaj1x4gRlxPmDnF7ZZ0G7jEajn0mpERMAACAASURBVJ+fyWRCQ5jrlw5SasyYMTab7aOPPiooKKCMB4+yLbjEt9lsrVu3dkcdywpINtcdsdukjh492qRJk8LCQqpIkiJLKG+xWJ5//nnizIMbpOzrr78OJIYyAk9yDB2VNUoUxerVqztlZti0MWPGQPmCfT8oF+11Cqc9CQ1BbnHixImUlBTW7YxN5udm+TKOco+VrLJwyrmVv+J7Z03VbCZealdYwluAdHcpKSlbt25t1aqVRqPx8fF57733rl+/DoXgAHB/6Yt1sFqtXl5eNWrUePzxx6Ojo9lrlONZhYp/I1RmVjbYdV5pPjTkHkCZtWCZBVIFawGZZDAYunbtCjmKaAVps2QN5Dju0KFDRqMRpt0KsWZiu4YMGQKeT7LWVRYEQdBqtatXr0brGHXPSdlqtXbr1g0N07J3J3sEpZTjuNdee42UtV06dRSQLOHAX3/77bcuXboYjUaMCWCrTew8zGKxmEymRYsWmc1m5I7UvjAAP56SkhLcHkCp58D2EkdGW716dZHJZ8b+hYtHjBjhPklyB1B51mkPKRpsboafFevM5OLppCKY2b8OsvfInlFa5MFiiH1O7EZ5al+/wTHQL1jY8Dy/e/fu6OhonU4XFBQ0aNCgv/76C0epO3SKXVoIgrB169YnnniiTp06MBex0Qb3z4VRhYoHBpWZuQVWvo4ZM8b1BXcFnODeeust3GFassd5uQA8V5Ikm81mMpnq16+P6csr1tMZH0QpDQsLKy4uZlMP3GOx2BxIUso+68GLQ1YS8zzfsmVL95WOxO4yTymdMmUKCCTMLsG+MvZZhJDi4uJ58+bRsryYlbJTFMX09HQoH+r5xhtvREdHs1KKKjgQ/Ovt7Y3u/IRRg9lsNn9/fzSsu4iyFJldH7DHqlWrJtp3fJLVGSr5wgsvYIco61YOELtVFzLgZ2ZmLl68eNCgQdu2bQPeWVoPqECUZqFWUjTqbDdPpwNbtiRgM8YtXry4YcOGfn5+3t7ePXv2TEhIkAUFlwb8FUagh4eHv7+/aM8Io6yYChX/XqjMrAwQuzoB/rVYLJ6ennCsdNvHFaTM9UFyDIBCCYeTnSiKsbGxVqsVN83E1PNYAvp8UMdJMzc3t379+vcvXByJxdChQ2HnGTZPfTkKZDsHStDr9YWFhbLMrpU7vRJCPvvsM9hj0Z2aINtITk5OSkoSRXHLli2yxAFKTiBJ0meffZaamiq6vT0RPkgQhDlz5kiSlJubC2ciIyNhYyun5eBKYOfOnenp6TJJRgjhOC4iIiIuLo61kLJ1xmNBEA4cOEDsej5i15rAvpm0FJktSdKIESPYn2RSnzJyvTSfIWwFe/3YsWO7du06ZMiQvXv3lpSUVJSPv4p7B84ekiPS09OXLFnSsGHDkJCQjh07xsXFKYOKlKMIx4Moijqdbty4caV9Lzgm4d/KiiiSQTl7A9g8QZJjsI5yPnSaLxCvV36A7PxTRfpBRZlQmVnZQCcw+Fer1SKjstlsFy5ceOqppwICAoqKigghvXv3BkcKOKCUzp49u7CwUBTFpk2bhoeHx8fHU0q/+uqr27dvN2jQALa3kyRp7NixkMlzwoQJnp6eX331lSAIw4YNKygoEATh8OHDP//8M+yO995771E7aRNFMTIyEue7e2cz7MdMGR5pMBg+/vhjdGJznXzLNViKCVQvKiqKXRC7yVHuKziOi4uLGzt2bFFRkfuVIYT88ssvkiQZjcZly5ZlZ2cTJq0rdVRlQQ88++yzpSktlMd4O2jjPv30U0qpIAi3bt0ihMydO5cyqgV8BFJevV7P83yjRo1ktiE4CAoKOnLkCK438AI27z9lgvJkUSaiPdOsyWRir6TMAmPnzp1YrFKEEEWEAf7LShRsDkYSwENzc3Pz8/MxiOTBZ11R4Q7YpSzEDcyePTs0NNTf3/+jjz4CL0lkMKwRQOY6OX78eNgh1OlTiDP3gEocD2yT2QORSfwmm1GVKxD2g6IM64VrZAsS5bIH/31gSbxVlBsqMysb6PIPc72Pjw9+J5mZmU2aNIHAuqeeeopS2qxZM9B4vfzyy7///jshxNfXV5IkDw8Ps9nMcVxkZCTHcTExMRqNBmP4eZ5v0aIFtW/UKAjCs88+GxcXl5GR8eGHH1JKo6KiwsLCJElat24dxv1RStu0aQN0TfaVVgjQwgXWUtjjuUKiCrADYXry9PSElJXUUX1SuZI1Ly8vICCAnd9d1wcGyaRJkyRJ+vPPP2/dunX+/Pni4mJsrOx6aGBERASbJ6w0ZsaeFARh3759NpttzZo10If79++HUcr6+yvX1nq9HkYRZvRg1WCUUtgPmyrW7sicBEG4cuXKRx99hBKC/TQeffRRuB4LT0hIgA5E8y7WR0kB8UbR2cayxB5VajAYioqKiouLL126tHnz5tGjR7dt2zYuLg4YJBtGo2oIqgLwbcJOUwaDAScWuAB2eLt69eqzzz4bGBj4zDPPzJgxIysrCxef1HGcwBlIvFLmFIHOZ1XB/wxzOMu+TRn7lC1XZCfZr1I2ZyKXpYrsytRxLaSiikNlZu4Cv3CtVkvtX0WXLl2sViuM/g4dOly9evXXX3/dvHnztm3brl271qFDB0mSmjVrRgipU6fO4MGDBwwY0L59+8zMzNmzZ//++++UkW1du3aFg1u3bmm1Wl9f3507dxJCPDw8TCZTs2bNmjRpIoqit7c3qNkopfHx8cTRoiRD+T5CJcm7cOHCzZs3LRYL62+rnF/c70acI0DQsqs9fHTlziCwsoTEGYAyxbwgCCBgjEbjM888YzKZZs+eDYknqGLypZSCwnXRokU4X7uuDwokSumkSZNEUdy3bx+8henTp8tYlHJpDk//7rvvqKPegp360SbOKt6oo1xcuHAhtkj20EcffRSVqfAeYadOag9Tpc48yp2elJ1hmeu1a9cOHz68ZcuWAwcO3LhxIyEh4fTp0yDmsdWqVuAeQRxR7nJY0gB/z58/v2LFilOnTknMZgmsxW3ZsmUajSYwMFCr1f7zzz/UcRDiX9dfDXteVofKgkyJJdlz7xFF4ly8nlVUs5OtjMaxqzLZI/C5GGOu2jT/FVCZWRmQqdApY80URbFt27ZGo1GSJJvNFhUVlZubK4oisqjQ0NB9+/adP39ekiStVsvzvM1mg5lo+vTpu3btQgrC8/xzzz0niuLJkydHjBhhMBgWL17822+/UUrDw8MvXrx46NChv/76Kz4+vkGDBvi9FRcXu/7GyjGlsnoUUMXxPB8QEKCMxLyXaQ6rLQjCY489RggxGAxs3khZTSoFsPcoUA2nvuQs8CeTyWQymdq0aUMpjYqKkt0os8pt3779xo0bZW4AJaOqPM+D7z9oAiwWy/bt2ylDwlBFwRbIcVz16tWBPlK76OV5HqLklMYU2XNRhGzevJktGYc0pbR69erYG3BmzZo11JkpR2nARRLAcjIQOfAvbAmampp65syZ8+fPX7t27erVqzt27HjnnXf+/PNPp0HTlTt+/r0gClRIUchFKKWiKC5fvjwnJwfGDwSOUEph4wpK6ZkzZ4KCgsLCwurUqbN+/XpKqcVikZjUj2V61spURKURoAcG9ukwneKXxSq6ZC1ivzXCZJjDtuMB+9Xg7XgNdfRavm+tVFExUJlZ2WA/DEJIUFAQSERBEDIzM3U6nWT39zKZTISQ+vXrR0VFiaK4du3abt26gSz08vJCcsPz/KxZs/bu3UsZodW9e3dJkn766acZM2bYbLbAwMA///xTEITVq1c3bdoU1ohdunT5448/4LOkjt4YFdtknCAsFsvMmTMJ47Sh1JTcFdhlHKXUYDBAgJXsmnsRBhUCkPSvvfYa+JlR99JgwtvMz88fNGiQXq8fPXo0daSYrGGOUtqhQweTyQRjyQUtw/7neX79+vVGo/HDDz9kvYadGkPxX/j14sWLQLXxWbm5uZ6enmx2X5B5gn1fJiyEfSOlBcHxPF+zZk2ZTnTTpk2UUnyEjKHKBD/Kb9mD8LLMzMz58+dHR0fPnj17ypQpX3/99YoVK2JjY6kzvYgqfsoBJSe7d3ImAztfpaSkXLhwAdObYZYNTL1x8eLFoKAgrVYbGBh49OhRavd6ZAeni2chF6l0Uyba7tlhKQgCfBpKN0qRyT6DgkM2ecKB0Whs3779tWvXKKNag88cHweGHbj+m2++qcDtW1TcJ6jMzC2g9lgQhKVLly5fvvz7779ftWqVJEl5eXnDhw9fsGABThn//PNPVlYWYXQGhBCO4xYsWNC7d+/Vq1eLonj48GGIyIPyeZ6fMGECzEoLFiwYP348x3HHjx+HQlatWgUydcOGDTLbpWy1dO9g5wKggwsXLsS9dHDtxS7Fyv0gURTz8/NxJlKuFyuXnxFCNm7c+Nprr1F7bV3UB8mWKIrFxcX79+8/fPhwTk4OTqbYgfHx8Uh0Bg4cqLQIsy8X51ZBEPbs2UMIWb16tdlsPn36NFU4ncCByKSbona/K57n33jjDawDlGwymWw2G+YskKXmZ4cWIeTPP//Mzs7GMtlHgwixWq0vvPACtdM7GLH79+83GAxotMI2sjIG/yKPhOutVuvevXtHjx79888/Hzt27NatW7DzBAbxoeLBKXVwxwlJhQwVzszwRlTW4r/UPhRTU1MhakSSJPDxgLkUps3s7OytW7e++uqr/fv3nzhxol6vl9ninT6UnZqgNOR/lQK2D3HlYzab+/Xrt2LFir59+8JHCkOaXafBx8VmUxJFER2LBUHo27cvHlN7h+AXCspIURT/+eef9957j+f5/v37V04XqLgbqMysbLDGfvgXc6LKEj2wt6AXBUxJhNkimjoKXSi/bt26YDjT6/Vsmew18EHiQrA0Tcm9AGcQoGWNGjUCySpbrpVbUceWIwgCJNYqbQVciZIV3p3RaNRqte74geFdlNLx48efP39+1KhRSv2i0Wj8z3/+A+QjPz9/48aNbK5XooiZx+CA3Nxc0L8WFBTAMKCO8VxKlR4UBXP6iy++CJlX4TIIRqGM2pV19KGM2hJGuMViWbp06fbt250+BStQo0YN6sjXBw8eDFtzKq/HPmHLtFqt6enpFy9eBGltNBpFUczOzl67du3rr78+fPjwDz/88JNPPvnyyy/Bi0DmHs5+XG6+MhUIF7SsonqSLQopOAzy1NRUODlx4sS1a9cSQsDQSe2vdevWreB89tZbb1GGvZXWCspEPhJCfvnll8rVFSnNjlqttqioiJ3MJUkCJT3P87DVASEEFiSyQV5cXAzNadCgAZwnhBQWFoaEhMBOuKB3xD40mUzQ4cHBwep3UfWhMrPKhyiKPj4+4DkEH08lGmJwUhME4fbt23///XfFVgZFJmhrunTpUjVV6zBRGgwGsPfJfFaUYDlBmzZtSkpKFi5cKDBbOMPB6dOnFy5caLVaTSbTwIED0cNMtmshSpdTp05xHFdcXPzCCy/s3r0bbZrsQ103ged5o9G4YMECURQxhmPt2rUuOBaAZWY2m23FihVobHLaFYIg1KxZEx99/PjxX375xcPDA3ZxZQkfK5upPQMLsYcd5OTk/PXXX6tXr27Tpk1UVNRzzz23bNmys2fPVrpB6t8OpZ2XZTDUcbkFr6OgoGDlypVwpsIVTjLCJ9pzFBNC8vPzt23bhppRUOvCxHjmzJmGDRtGRkbeunXLZrPJAnJRFYdDKy0trWPHjjqdztvbm41hf8DA9gJtgup9/fXXbdu25TgOvkqTyeTh4XH48OGXX35527Zt8fHxPj4+U6dOnTdvHrauXbt2S5Ys+eyzz5o0aWK1WqdPnx4aGjp+/Hh4d3v27NFqtePHj//ll1/S0tJWrFixfPlycBc5f/58//79CSF+fn4V+x5V3A+ozKySQezWQ5z4qoJ/jCiKNpvtqaeegpVWhZdPCJEk6fjx46AgrApNVgJcPYKCgjIyMtyJ9QMtY1pa2rZt21avXg15QEC6YPDpnDlzNm7cSCmdNWvWypUrQWGGr76goAB7Gw4gtDMuLm7kyJHp6enEUalWJgRBsFgstWvXxup9/PHHly5dkmXgxAIJowYmdk65b98+cAZidYcypSkcV6tWjdrVjXv37u3evXt4eDg+hV1yCMwePlgmHFutVkjoD53GcRxo+NxvtQp3gEZteCng8CQIQkZGRlFR0Y0bN1q0aHHw4EGR2c/qvr4CXJcS+5LgypUrixcvBuIu2X3/BUGwWq1//PGHv79/q1atjh49ipMnDDC4cuXKlcHBwTqd7oknnqhWrdojjzzy6KOPenp61qkkeHp6Pv3007Vr1/b29jabzdicHTt26HS64cOHcxz37bffHj58mFJqs9n8/PwkSQoJCWE9XlJTUwcOHEgIsVgsb7zxxunTp61Wa9OmTfFLkSQpMDAQ3J3B6AnxW6IoXrx48ZVXXiGEhIeHV835VgULlZlVPtiJj1R2QCKq1j/77DNYrVb4WhnVJ08++WTFllyxgFl+7ty5c+bMcZGaBIBUZsKECTabbfz48WBJ2bJlC8yYoHBq1qwZpB1OSkqCvSnZYnFepnZbz/79+/fu3btu3bqTJ0+ihkDJn5SAC0wm08GDB+GJNpstIiJi9uzZoiiCbFAGXrD3wgVQ7c6dO7NDVHY9DtoaNWpgmUeOHPHz82vatKnMGQDbm5eXB9G46FuDrZ47d+6LL7744osvvvHGG0OHDmVrpaJ8kFEr4hhpkZSUBNckJiauXbt22bJlYWFhBQUFQMeJG5u6VizQz1UQhNmzZ8OOcOwAgEE1depUb2/vb7/91mg0Co557EA7RSk9e/bs888/7+fn5+npCaqpSgFSRvYvMCpCSMuWLS9cuPDKK6+Ayf6dd94ZNWqU0Wj08fGBjWHg+rFjx547d66kpIQQsn79+i+++IJS2rhxY8q4LgQHB4P28dy5c0FBQXv27AkODpYk6dy5c/369aOUBgQEqMys6kNlZpUMnG5YZUnlqgc4juM47tVXX8Xo9Ap/BKijxo0bJzNvVR2gdio5ORkUP7QsZgYHsbGx06dPN5vN4OHx7LPPnjlzhthd7IODg+GNR0dH470oNefMmYMGUFEUf/zxR0EQRo4cOXr0aHD5p0ymLjbw3imAEYIbSk5Ojk6nW716tewamQFL6bh26tSp3NxcyMwuMBlx8dH4+sxm82OPPYZlms3mgICAffv2USZpH6pDwJ2oRYsWFy5cwH0PgQieOHHixx9/7NmzZ0hIyPr162/fvu3Cl06Fm2AJAXVUfN65c6djx46EkJkzZ6ampv7111+zZs0C71Lq2OcPpv9x/MOANJlMFy9eBJpI7aMaruR5Xq/X9+7dW6PRvP/++xaLRZY8BW3xFotl8+bNlbhtF1sryR4uCqy3qKho2rRpx44dW758OcR44SQQEhLCautzcnK6dOlisVj0en3Pnj1v3LhBCImKiiJMfJKHhwdsrKLT6QwGg8VigaSMFy9eHDBgAKU0ODj4AbddRTmgMrPKB3GZLfYBA9apHTp0QAeOCn8EzJ4//PADJqSosgDRpdFo0JG2NCD3slgsc+bMARlgNpt1Op1erwfj3Z9//jlq1ChK6eHDh8GMa7VakbIUFxcnJSXBsh5K8/HxEUWxdevWcXFxEhMPj3WjzsYMal4FQRg9ejQEDaxdu1ZmPXThzggMief506dPp6WlKQMgUK5ThpnZbDawZgLHkiTJx8cnOztbNoRQ4Wez2TZs2DBmzJj27du3bNmyZcuWWq3Wz89vxIgRYLdlk9aqnOzegT5PKMXhSxw2bFhaWlpSUlLv3r2tVuuNGzdA/8Ta0Ui50kq7rozTfyVHN3lU4cvSyrBDQhCEo0ePBgUFBQQExMbGsjpaGbmsXFdF2UdHCNHpdD179mzVqlVYWBil1GazNWrUaMCAAePHj4+JiRFFcdGiRUFBQV999RWsbSwWS+fOnfv06dOtW7dhw4bBNxIVFYWPsFqt8+bNa968eWxs7MSJE3v27NmxY8eePXvyPH/p0qXevXsTQiBXeeV0gQq3oTKzyofMM/fB2w5kEARh8+bNbLqsCqSM2DrYzIpWVSczZBuU0jZt2ixfvpy6pM7QipSUFKvVajQaIVJ9x44dAwYMALcPQkiXLl1SUlJEe4ZMmSooKSkJwtOAkRiNxnfeeSc7O/vAgQNwGSsaXfj9YMklJSUzZ868dOlSTEwMdRRLKP9YBS2akKj9pXfr1g20m6x7tdM6wF9gZtTukd2wYUPq6MqGdSsoKMjJyUlLS9u9e/err766ePFiSmleXh7s7ImDhCVkSvOriruCbJ6hdtfDwMBAQRDOnj37559/So7hrsoQloqCkpk5NZSzGiMcfrhEweUKHMTExOh0ukmTJikby2ptKwVYAbZRFosF0ufirxzHYe4xdFTFboEDjuMwyQhk1mQXMOCrAG6aJpMJ1oqYMxxAqoAKQIVrqMysSsDNaLsHUxMvLy/q6IlS4bXief6HH35g90ev2PIrBDCXcRw3f/788PDwMoMAMLQQ1Y2DBg3Kysqi9j3+unXrxnEc+ooB6YF7BUGIjo5mp+8tW7YkJCSsW7cOIkOVdqjSpleY6Hme9/DwOHPmzNy5c2UlsLcrvceIIs+4bBigAZQ4ZiMrLi6uWbMmSEow04SEhMAxCgMULbt27YqJifnggw9WrlwJakJWKYh1kMWiqrgXyNg8SPfly5dPmTLFYrHMnTsXHRzZux6wFBeZzP7s4MRasQMJgEZ2k8mUmZnZo0cPnU6XlpaG08v9m8fKAaw5m5KN3f5EsO9gSxXaPonZjBzOsOlkWSMvtS+6WPdNvLIS/e1UuAmVmVU+2LnGhS7kwSAvLy8zMxMNWKzMrhBAgfPmzUMWUhWmSyXYVnMc5+XldfPmTRddgUxCZHb47t69O9A7QsjixYvz8/NpKe0lhAwdOpQVISEhIQcPHty1axfKKtnTnSqQgEiJohgbGztr1izctpK9XRaPKTlmUIO/4BIuk3/KZ7E3njx58pFHHoHuAivq8OHDIZIOE5SznA8TubGilyhUibKmldL9KtwFmpKzs7NhtXD79m2LxXL06FHJcRcytsPvx1TgGk6HAVsBnDbZORNmlU8++cTX13ft2rWsG2XlRpBg9WTMUvkxUkcqyX4a7DXUUaEo06uxx7IPR1U8/yugMrMyoPR0EZm4bpmlxmkJ7NqIneCcGhdoKUSNOKru0YfU6QfvVKGCQlH2k7LyskwZsmkam1CmmJSpefBeURTr1KmDSviqCXZSEwQhICCgfv367OtT9jCeB7eY+Pj49PR0aKPFYoFU3WzaevYujuNee+01YjehFhUV9enTp6CggNozarqAbB4HHVW9evVY9RX7RJmIkmXQgCA4KMSdjsKhcvz4cchnRghp1qxZVlbW559/DhVYs2aNYAdh/JyqZiq7BwAcKk4FKoC1vlHH77QcDEl2i8FggF2tYBdgq9WamZmJvz6AD1MW51Ruzuf0M5QkyWAwNG3a1M/PT5bI2ikHqsoTkYr/TajMzC2wihBKaXFxseyTlhEXapdwyJxY923ZRCAxm42wExZqSoqLi7Ozs202m4wwFRcXU0a8lebuCrYt5XlsAksW2XWYpPDGLSoqYmOjXM+nkiLnNTyI47hDhw7hNVV2WmSpyU8//RQUFJSSkgL/snVml7/scvadd95Bf5FPPvnEbDYTJsM+ZV4cCI/vv/8euf7WrVv37t0LNlDXJFhG66EEDw8PMFiUFr8pOeaywmPWe9p158joIKX02LFjtWrVIoTs2LEjKChoxIgRf//9N2Xc1wghx48fR/OK6/IfVuAXgaEYrCoRl15wMU4LMvZcjk9GsrtbwUOLiooMBkNJSUlISAjuyuXmiquKA1oBYTfNmjXTaDR5eXnsSkOZ3rnS6qpCRSlQmVnZEOy77cK/v/76q06nCwwMrFevnsFgIPb0CqwgZwmZLNEOloZh4VShsWdTWhuNxnbt2kFqMVCSgRAVBMHPzw/yQ8omF7RKEMegNrwMfRSUcXNUsWcwHmdmZmIcEOsRVRrYFSr7b3R0NOtsXmWBdBx2R/H3958zZ46SW8s6Hze/27x5M3jjZmVl7dixAzdEYvWsEuNSc+LECSjBYDBAP6Py0rXwYEm/xWJp1KjR/PnzqUI3xtZcxsBgPJjN5l27dqFyq8znsv3A8/z27dvr1avHcdydO3fatm07YMCA7OxsfCikETl06BC7gPnf5Gds5ztdqlH7JEAVO2E7VYe7A3wQKER/++03nue3bds2depUales4kt/aN6LXq+fMWOGp6fntm3b2PMuvl8VKqoCVGZ2d/jss89ef/11oD4cx4HMBl9aSqnFYgGVEuT2hAkOckFxHIdJInAuAFENt0MEH1va7du3YQ+f8+fPs4vpoKAgmKB1Oh1cCcGA1J4jB69EyxHP87m5uZRScAZnE1OBXgfSBYmimJ+fj0SzsLCQ5/levXqlp6cTQrKystq3b19cXCyKos1mw90b3QFKYp7nw8PDRceNOKumJGBbZ7PZYmJiunbtyopG9gJW3Yi6B7jgo48+Yi+W2azhBd2+fTstLU2y++eOHTsWS3azc0RRhJHj5eUFAV+UUQ+UZjmC41u3bonOsui5eL9sreDeZcuWabVam8127Nixdu3aDRkyhNj3TYdrEhMTDx8+XDXf9YOExMRVFBcX4/YGrHMndbbcgoNyMwl0k1+3bl1qairHcSNHjly2bJmo2N31oQEENppMJo1G89Zbb5lMJjiDTFe5MFahoipAZWZlAD9gmDG1Wi1lHLwEQcjOzvb39/fw8ADfKY7j6tWr16NHj0GDBu3fv3/NmjWhoaEhISG7du2Ccvz9/SMiIjw8PMCK8fLLL/v6+mZkZOCi1sfHp06dOn5+fvn5+YQQf3//kJCQmTNnwvSh0WiCg4Pr169PKdVqtZMmTfLy8vL19QWTxPbt24ODgxs0dXHhRQAAIABJREFUaDB58mSov8ViEUXxm2++8fLyioyMvHr1qr+/v0ajefvtt8FYFh4eHhYWptVqgS01b978zp074DneoUOHI0eOBAYG6nS65557Ljk5uWXLlnXq1Kldu/bChQtdO4qx0gWFDcR7Q4RB1Tcl4FtGxVLdunWpIg0EXg8dyPN8fHw8MGAgwZDFntVgyYxWlNLTp0/funULTL3ffPMNYTzSXFcSOLQgCP379582bVpcXNyNGzeoIydjYx5lLWI3jcZYUZBbrh/NEk3okGXLlnl5eUmS9Ndff+3duxcD/YxGo8lkys7Ovnr16rFjx2ABUJqu6KGHTIfNcdzZs2eV7g3sxeg/ICP3dwU24u/777+HkdC5c2ewOKPKX3KMxr1/qCg/MxflU0djsa+vL8y0uCwUK3WHYhUqXEBlZmWAXU2Koujp6YkyD8iQl5cXIQScNtq2bUsI8fb2zs7Otlqtu3fvfvHFF2Fbt4CAAEqpn58f3HXw4ME9e/ZQuwIM5k2r1dqzZ8+kpCSYSoAt9enTJyEhASWZ1WqFxNCSJD399NN6vR5ikTZu3Giz2UJCQiDhdaNGjbDmJpPJy8sLfOP8/PwgxX9gYCCltE+fPnFxccDDgO01btw4Ly+PUiqK4nPPPSeKYr9+/ZKTk61Wa3JycmRkJM/zFotFo9FQNySETACbTKauXbuytKzKhmcqTU4GgyEoKCgvL0+ygzKTOxsgsmTJEmrfs/LDDz/Mzs6Gn9BITewGa6RrBw4cSE9PBzIHUXLUZTwHC7h42bJlhJCwsDB8HGU4MWt9Ro1pSkrK1q1bk5KSSut/d3ghHGzatOmHH37w9/eXJOn1118HD0jspTVr1vz999+JiYmHDh1S+k79r0E2YCilly5dQt02snZWnSOLBrgXGAwG3IupRYsWx44dk13wYBZLrI8HvYemOb0LTqLPBrV34ODBg/39/VetWlV1shSpUOEUKjMrG/D1wv5lOp1O5q0fGhpKKeV53mQywT4YWq0WLt63b9/o0aPhdo1GI0lSw4YNtVptvXr1PD09J06cCOcxtaAkSf7+/gUFBYQQo9Ho7+/P83z//v0vXLiAM4jFYsFwKlDgWa3Wy5cvT548GQiTRqPx9vbW6XSYhNBgMGg0GpgKQXYSQgIDA/V6fVBQEO4H7OvrKwhCw4YNwRRLKe3evTultF+/fmlpaZTSjIyMFi1aABd5+umn3QmskzGznJyczp07U0fP9H+FKQHYzNtvv71lyxbJMWYCr0G/tK1bt1JKof8bNWpEGYWZ0sEFjMLr16+H/QCAryNhdWcndbDRmM3mwYMHg98hOimi3MK6IS2IjY394osvYmNj/4+9746voujeB4ICiqCk3vSEKr1EpFcBBZUmfkHA2FAsCNIFlNcCgkCoIqivAi9IlRrpTUAh9BJKgBSSkELazW17t838/ji/ez4nuzchQAhB9vkjn5u9e2dnZmfOPHPOmXNiY2MZiU6OdueiV0p6gyzLbdq0mTp1arNmzVRVff7550EbxF30ND4+PiAgICsr69dff8Wa8Ifk1d8PYO/BPg1MwKBw/euvvxRF+frrrzE/BJ0s7B6cwNBLNTc3F6hJ//79jx8/jtY9ah8ooYYWirt2mHMLRgBXsJdQBQjq4aVLl2KaMlbwRI4BA2UHBjO7PagCIyQkBBL5wVItSVJISAiYBR0Oh5+fnyiKoHzinG/atGnEiBFws5+fn81mCwgIgAUbVk1ZlkH5xF1ajSeeeAJKUxQFbEM9e/a8ePEiCB2oSVBQEEjPkJAQ+OHZs2c//fRTxhjotGw2G7UVCoLg4+MDDQHuCIo9KAEDRvv7+1ut1mbNmmVmZsqybLPZWrduLUlS//79L1++LMtyUlLSc889B+uHn58finK3cGs7i4uLS09Pxxt4GZaJ+NKp7D558uSHH36oD4yEXQE0KyMjA+7Zs2dP69atNac0NA3fv3+/qqpjxowB0+fNmzf1dtIieglXOEmSPvvsM6qH05SDK67D4WCMtWrVyuFwrF69mlqvNKt+cdZOmAht27b96KOPnnvuObPZ/MYbb9A+gcG8Z88em83WqFEjGN5FN+pfDNpqnBecc1mWgTkNHTo0IyMjMTFx+vTp4Hu6Z8+erKwsjf/o3T2dMQZnhEH4DBo0iO76Sh8logXk5HAxLc3tPJVlGcjZgQMHqFLNgIEyBYOZ3QaaTZjT6fT19X377bejo6PHjRunqupnn33Wu3fvkydP+vr6ZmRkoF4N9B8jRowAbYTJZMrPzz9z5kz9+vUvXLiwefNm8PwFvReuiOnp6WFhYVeuXOnVq9f3339vtVr79u17/vx5KnGeeeYZyNgDMdZVVUVm1rx58xEjRiQlJU2YMAGOc4L2AsL6c85DQ0PRVMo5T01NDQsLO3fuXM+ePUePHi3L8vnz58PCwjZt2tSkSZPu3bvLsrxw4cIXX3xx7969KSkpLVu2BHHm6+tbnL01Cn34ULduXarIKR27yR2BLhWaZQMYRqtWrdBlW7MSQIfcuHFDdXnfd+nSJTY2VtGFlwRIknTy5MlvvvkG7EpywXzh+opRjkhDe8O//v7+rGASGE0r4CcWiyUpKUkUxVdeeYUxtmvXrqK1F5qXhaVRfinLcu3atceNGxcREbFz586lS5dyEswdajVnzpx58+Z17NjRWAgLg6qqdrs9JSWlQYMGiqJ88sknsbGxcMYIdnS8oB+YRm2J5WioPyMBfXhBZdLixYtBV8d1L/phAVR+yZIlZrOZE62wSkL2UM8E2Fhu27bNx8cHQtFi17kNGGTAwAOBwcyKBepFpKpqZmbmqVOnIB8ZCIKzZ8+C2gwcnBVFEUVRlmUIqyOKYl5eHmPMarUyxk6dOpWZmel0OoE8YShR1CUcPXoUMl4rimKxWKhQhqhmly5dcjqd6JUC9EuWZXAyO336NFhJ4H5JkqAQPJekuMA5FwTh6NGjKNFEUczJyUlMTJQkCWJi5efnX7x4MTc3FyOAQMOLjoCq99PKz89/7733yiAzc7txZySxCXctAKIogtaQF5Tj2JmSJJ06dQpdtr29vbku3x93NVyW5dGjR8+fP18UxR49etCYc4UBj+/BitK3b194m8nJyfHx8WazmTYEP6uugPtms1kQhEuXLnHOo6OjaSCrIh6KK7fGM4yyQD8/v8jIyM6dO9eqVQvIhEYPp6rqrl27ateuDXqgR9aOWRhod509ezYiIsJut7/88ss3btxwOBxr16596aWXYPxYrdYuXbrg/TS+CeXrhVFqTg6gbNmy5fDhw1yXn7Q0GlxykGX59OnT/v7+mvFMGSdVDDPGHA7HgQMHfHx8Bg4cqB+K9M5Sa4UBAxQGM7sN6N6Lcw6UC75CRysIVSW7Qq6jczfGsIA7YemFnLXgRy/LMlIommgWLgIBgtLoOUEwNYJVFGxDcD9GpQLtC3UtglAX9CweiCqoGLA3VLChoRb9nERRBJMcuqrwOznZBD/ZvXs3nFgsg8yssK+ojIaumDt37tWrV1USlJVKdmDS8FkQhFatWnGdqzv1Pm7YsOGZM2dSU1NXrlxZzM7EUHBXr149fPgw/Orpp58Gf0FcgPEdUX6ZmJhoNpvhXdPjCMVkZvAvfcq3334Lmw1gZoMHD37ppZdoagruGsxQjV69esG/mu41wAv2RkZGxsGDB2VZHjt27IwZM2w225o1ayZPngzduHv37tmzZ6uusIVcx5v1tEzzCORzW7Zscat4e4gA9a9fvz7YyhkJioE30CiS3OXBGRcX5+PjM3jwYLDw4s3Fl2wGDNwnGMysWMCpTg1GGhFAxZ/GcEDVEvhbvbik4hV/i0omjQlDQxk1hfOC0tntnhgFFt6Mji+0/jTEAzKSYgpx7B+Hw1GtWjWFpCsum9DY/qjpB/6uW7du5syZeL/GXKu6QsE5nc7Lly+/9957+hcKcDgcZ86c6dq1q9VqXbRoUVxcnF4pRUG5oCRJcIBXFMXq1at36tRJ3wr6Q0EQgJprci7BxoAuS247hH6gQ1pRlN69ezscjsuXL4eEhAwbNqx3797z5s2jVlcckDCovL290euuLA+DBwWqjpUkCd7a/v37BwwYwBiLioravHkz3LlkyZIjR46ghp67JAPSNbqJohojqpxbtmzZxYsXNTzm4SIlzOVkeePGjZCQkLfeeotunilzpb+CTlNVNTU1NSAgoHPnzrDj1chSY4gaeFAwmNltQJci/bc0qjsvSK2Q6+j3qfr7Ne5Bbo1rvODqTukXDRfOXOA6/kd5GF7HFECah4JOxa3VCR9atBCndWCMff/9926bVnag6QR8lbRjLRYLRiShFARA+fT06dNnzZqlKQH+FUXR6XQmJye3adMmOzu7Z8+ezBXArAjAIJEk6X//+x/cf/369SeeeOKxxx7z9PRMTEykbJK2xWw2Q1AVrAzck5mZ2alTp1WrVhVtW9S/ZRj2165da9iwIWNs1KhR9erVi4yMbNasWXp6Op4lxP6BgSTLcmRkZFJSEvZ20e19BEH3XUAdnE6nqqpWq3XkyJFOp3PFihWrVq2COM+jRo1q2LBhXFwcL7jd0mzM3EaIgM+DBw8GAqfR+5ZGU0sItLZpaWleXl5RUVF08wxfgaSlvYTy0OFw+Pj4wBF73Kyi20DptsaAgf8Pg5kVC6gDR2cglSS5czuBKa1B5kQ3rBptBO7z6HqvEndvCrdBB1QXaJ25bmUtjFVwsgHV6IqwthqGcVugfJw9ezZ3HVwv5m9LB/QtUDajURzi8gYnPCCMHCfMGz/ggrp///7vvvuOEmJeUHuxYsWKL774IjMzc/Xq1TA2imC6UB9BEHbt2sVcCQaGDBlSrly58PBwiErlVodqNptPnDihGTAwkidNmtStWzcIbFF0F9GRhsP+wIEDAwYMEATh5Zdf7t+//wsvvFC9enWr1aoJEUIH5MmTJyHcmkoijxjg7o6bwAfNvo5zfv78eQj6wDk/fPiwp6fnrFmz4Oc4SFCLhoXQXQE+pX79+irxytKYrR8iyK44umfPnq1du/by5cvpRdoiTeuwewMCAho0aIBGA+5uQ2LAQKnBYGa3AS5LhVmaNJohXnDVoYoKTuQCFZ3U+wG+1VtI0TtHIy9ocDWNaZLrxL2+zrQaaA2hJeuXZKzGbQ2atNiqVauCGausQcOPeUEi4lYL1aBBA8hxSZkQfS/w0k+cODF27FhNL8HNNptNluUffvhh1apV+1zBV4tjIGbEAC3LclhYmI+Pz5UrV3C5RdpEXxyo7jSMPDk5uWnTphcvXqSOX3potClQfnx8vKqqu3btmjFjRnZ2duvWrWNjY7t37/7000/zgjsQOpIVVxInnBQPIwm4T6CiAy9SDwrk7qorW4OiKOBcOGbMmJEjR8IP7XZ7Zmbm119/jUlL9QdQ0GzXuHFj9AJ0W4GyDyqygIRlZWWFhIScPXuW6ya1ZquAHQKy3dvb+8UXXwQlpabrDBgoZRjMrFhA5qSRXyg69YooOv/dUiWNhoMyPPwh/YpCLehkpiF8rOA5eQqsZxFCpwgDroZBFg3UBSqKsn37dvaQnMiDBQ8WP9BAJCUlDR48GL5ljHXq1Gny5Ml61ouqLHjjJ06c2LlzJ36F9yuKsnXrVkVRJkyY8M8//2h0b4VBluXhw4dDFi9VVS0WiyzLderUYcRoSDWd+fn5ERERbo8pwJHb0aNHc5J2rIhHa0avoigDBw4E0+S1a9fWr18fHBzMGGvfvn1gYKCep9LWqaoK2tOHVz1z/6DZvOEGD4cNLyiI0OIG423cuHFXr14VBKFv374Oh+PFF188fvw4nDTSaMWw/LfffvvEiRN6S+jDpS5SCkalgWi93t7ekLCYF2wO7V56RVXVpKSkwMDANm3a8IKEz4CB0ofBzAwUC3qJhnoaDV3TCHdFUT799FP9PaXP0jQrn4YK4yqoKIogCIcOHWrZsqW/v7+/v/+4ceMoh4iMjOzfv39hzsWcc0EQrFbrRx99RLVHqBgTRXH79u1ZWVkrV66ErKbcXfcioYe/Fotly5Yt9KGbNm26evXqrVu3eEH/JKBobdq0adeuncZEjgCdGagHirkCQbHXr1+XZfnNN99UVTUkJIQxtnv37mHDhkmS1L59+/DwcAitoukWXOccDkdeXp7VatW02sC9gBHY7faYmJhq1arl5+cPHTr0ypUrsMHQKIHgw5YtW3777Te9NUA/JG5L30sHKvHuoORe48KhquqZM2fat2/PiOOvZjNAJRLuag4dOhQcHPzOO+9opBk+RbMTNmDgPsFgZgaKBZSJIKOpuQrllFv/DIfDAXH/qSjUSLpSYGnU7Ku5QuUsXFy1ahV41nt4eEydOhUZG9xz4cKFhg0bcsKHsGmKKxyxJEkNGzZEnsQLBhlZvnx5Tk4ORN/AR7vtBEhyqqrqnj17ONGJSpIEuSg0DZEk6ddff7VYLLdu3UpNTaXFYjOpH9htex4VgdADUVFRTqfzgw8+sFqtLVq0+P333xMSEiAmX3h4eO3atelvVZcbOydqWtDuPBTa04cFlJnBueDY2NjatWs7nU44osEYi4uL0x/Ezs7ODg4ORjKtOZxY1qAxUGiqikIJpJDNZqtdu3ZMTAx+y3W7Mlosd6VhWL9+fc2aNX/44Qc8v1lYTQwYuH8wmJmB4oLp0viAs4te30MZA64ZmoXhgdhNkBAgiaSmEHD4EwRh48aNjz/+eJUqVYYMGYJqLe6iYpcvXw4KCsKNu8YYBHA6nR999JFe0wB9uHLlylu3bkGgYL3XC1oYAQkJCRcvXkTOh0Vh3GDMxKWqanx8fK9evdBz0a3LF3wFtp7C1h5aYfp58uTJMTExixcvNpvNGzduhNDK8JRatWo99dRTEIND712nqmpsbCyEVp42bZrG4m/gXsAKAsZkbm5u69atc3JyOnbsqKqqKIoDBw7Ua5hodjjuzqdC86BSalIhj6Z6errlwFlAW3Hq1KmAgAD6c1bQhRQGKuVzcM+YMWNq1qy5detWTjxN9fPdgIH7B4OZGbhjgJCCHAaJiYk2m00UxZYtW2JqdpTslPrwgpJ90KBBcEwPPbrud7U1B9a4u6OvgiBUrVo1NTX1+vXrtWrVQu94GpYsJSUlMDAQzIjc5UgHxYqimJqaKsvyokWLEhISaMPpc0+ePElDB9PqYXpE+NZqtXbt2hWiCsNtmuMC8POcnByHw9G7d+8uXboMGzYM1Sec2GtoV8THx/v6+mpMNm4B9yALHDlyZHR0dGJi4qhRo2jJiqLUq1evRo0aoKiD9uI6is2H9AO7d+8uInKbgbsDnXfQ+VlZWVu2bPnjjz8g8tmCBQvAfk0j9dSqVctqtdITJEV4oD5YjRrd0TGXcVazNdLscyIiIqKjo/VFadqIfA7ElyiKERERvr6+V65ccVsBQ+Nr4H7DYGYGigW14KGtGTNm1K1b9+TJk6dPn/7iiy8YY6GhoaDR0eil6DKAG3rGWOfOnZnrvB4vFUcWWr6mkvAhMDAQktWghzWSD6y5qqpWq9Xf33/Tpk2gcHI4HCtXroQCLRZLTEyMoijdunXDx2kMqYIgwMExvRIRl1Ws5549e3JzczXlYMglWEi2bt165MiR8+fPz50799SpU7TJmiUEDTTgZ8Z1S1Rh/YZtCQ4OBi1LVFQUaOaYy9xpMpmeeeaZw4cP07gMnNBfVVUHDBigKMrff/8NdPy2jzZwF0CyoqrqrVu3HA5Hz549z54963A4PvvsM7gHZ2W9evUyMjJUkk4A9ldYWilMzOKATg0YSzhr1IJHJbirzqqqpqSk+Pv7g9pb7zpGLezI6uCKIAh16tTx9vYGswBujQyFmYHSgcHMDNwZQH1So0YNh8NBtSbBwcGCIGzatAnoAgiyHTt2ZGZmqq4Ti+fPn4e0kk6ns1u3bnjsH3Ip3tcFgLqC4YYbpfPQoUNHjhzJORcEgZGTrXCzht9YrdZ33nln9uzZuFqAExhkhnE4HFar9cyZM3g/9Y9hjEGYUDSmcB1/Qi0U5zwmJgaNlXiRWl4gb7qiKEePHgV/PhpRE2+jmgaF5Brnt4t1jlZUqGpQUNBrr7128uRJSq2cTueuXbt8fX3HjBmDgWRRe0pPIUyePJlz/vfffxvxCO4r6I5CEARBEHr06JGdnd2oUSON+b527drz5s1DU50oipmZmXl5eRob/QNsCwDnCM6OrKwszjkcf5YkqbDcEkFBQRpvM7gTzl9zQraom52qqjabLSgoqEWLFpqwMsbQNVAKMJiZgWKBbis//fTT9PR0oBco0/38/KZNm7Z3796wsDBIx16jRo1bt26NHDly69atdru9devWMTExFy5cePrppxVF6dChA2MsMTGxefPmvKAt5n5ALRjxBFnXn3/+GRoaitFWsQ4a+Yv7aVjPfvnll/79+3PXgvH111+vW7cO7oEco8BIkNVhsYIggA5M31K6KsAHYK60zniz7MqmyjkPCgqCxUZjisJdPi0QuSa7XaA+CpvN1r17d6fTaTKZIJ8PWGPxt0OGDKlateqff/5ps9m4LoQHdlRSUpLVat2wYUNOTk7pmLAfNWg0r8wVCy0lJeXs2bO7d+/etGkT3sk5HzVqVNOmTfFlOZ3Ojz/+OCoqir6dsvCanE7nH3/8oShKeno61PbUqVOSJB0/fvz333/HoU43GzAXjhw5UrduXdR/Y7cMGzYMStZvvQDgq2cymT744APmMnTiV6XRZgOPMAxmZqBYwH22oijBwcGwq6arflBQEOdckqTg4GBFUb788ktUUHl6ekqS1KdPH+ATbdu2VRSlf//+6enpQMs03mn3D+ghJ0mSxWLx8/O7du0aXYQ0MprpnNkB58+ff/XVV4HobNu2bceOHWvWrOG6M6eFgToda9Y/qu3A67Q0tWBuiczMzDVr1tBjmMg76RX69NzcXFZkjk59bVNTUyMjI2/duuXv74/0DocEY+y1117z9vbevHkzTSChdwASRTE5Ofmnn35CxlnMOhi4I+idKRVFmT59Ouc8JCQEtKowBm7duuXp6Wk2m9EX/p9//jl//jwmEigjkGX5woULFouFc3758mXYFm7cuJFz3qlTp7CwMP3E4ZzDdstkMmVkZHBXV4AbwPPPP69JfUHHM1jqVVU9ffp0SEjIwYMHYdgbCjMDpQODmRm4A4B4+vnnn5cuXcpddjGQ4EC/4APn3GQybdy4ceXKlRs2bFi5ciXnvFOnTuvXr1+/fv3y5ctlWX711Vd79OhRp04d9OIqWWamZz/Mlb7GYrE899xzy5YtA7XWHT0Xis3Ozp4wYQI0vHnz5snJyagzw/WMLmz0Efon6p+uORZAgZ4xqqpu2bLl4MGD27ZtUwoG2yyM8cCvli1bBjZHVjCFq0YlQGu1b9++sWPH7tixo2/fvmDZpJxPVdV69eqVK1fu0qVLtBqcGJFVVzyzGzdujB8//rbk9d8KWZbz8vJwwPNSpKeCIGRmZi5fvtxut6MZXVGUsLAweHGMMUEQzGZzcnLyd999h75ZpakrUgvGDMPxA1QeQtiYzWZBEODkTUJCgiAIDRo0aN68OZrpNabYRYsWTZ06FacnRONr0KDBhQsXClOYIWRZ/vLLL0NCQkBVrNzuLHMpQzOJNOKO6xIe0MprpmrRJeNFjZTT3KkxEWi2lPoC9eWoJAq6ZoNaRMX+fTCYmYE7A1iyGjRokJOTA44piqLYbDYfHx/OOWMsJCREFMVNmzZNnDgRaBDnXJZl0KVBAHq73Q5HDrdu3dq0aVPwXSsRZkYFEFXegC7H4XB89dVX//d//we+I4zgjh5ht9vnzJkDYr1Dhw4xMTEXL17kBWkTLyiMNOqrwgSfxrtZ80PaLkVRPvzwwyVLlkybNg2d8YuuObRUkiQMoEAro/HKhx4Ddebw4cM3b968atUqOJGK1cC61axZs0KFChcvXsR6ahgqBIvCxKnA1R4RIUsBXZeVlQU9UGo6GHiuxWJxOp2zZs2iK2KXLl1ef/11MIWDU+Ds2bOHDh0K+xZk1aWsQkMdnsPh2Lhx48SJE61Wq9VqPXTokKqqv/zyC4zPpKSk69evK4rSp0+fDh06ZGZmwhiTSb4pznm1atVAC6goyvz5861W67vvvpuamopulIVVA4qKiIgIDQ3lZdjJTHOcSFNPTbw6VP5hF9G+0pxY0pAtXnC7xVzRTPQBI7lLEqKgAKCNQiMM3brbogh91MSFwcwMFAuUwcDErlevnslkql69eseOHTnn4D3GOQ8ODnY6nenp6T179vT29vbz85s1a5bT6YQ0Pj4+PqBU69y5M7C6iIiI3377raSYGS8olVAo2Gy2v//+29/fHwIHQBj6u35oXFwc7MJzc3NXrFgxbty4xYsXU3d+pCZU60ANLkU/V7Pvx+t4EZjltWvX8vLyOFlaNEJQXyz87dmzJ+VVVHOA227g0PC5QYMGELtfVVW0AVGxPmnSpMceewxVL1hbRVHwYATU86+//lJJDLZidfe/CLAsgUEZ5pH+xMb9gErOIXbo0IG7vBhFUbx69SpYA1HhNGPGjP/+97/0oEZpvik6hGRZFgRh+/btFy9ePH/+PGMsLi4uOzsbjh9lZmYqipKWlgZuZElJSe3btw8NDQWtPDQHOnnatGkYMjomJkYQhKlTp8I2o2iyBeo6WZb9/f0//PBDzjm6rD0QFCE35IJZQ3B2F9ZAvazQkCE92XI7Hmgh+FC3G0WNKNNzPs0O020/PyJCw2BmBu4AVJlPDWH4GRZgvA124WrBWPNUW4D0pURoGRSCZAj4iiRJ+fn5NWrUiI2NBZWARlte/OdCmRAa6pdffuGcw9rQq1ev48ePwz10MwrA/IaKolD3Hb3WipPdLS/op8V1O1pZljHMmCbI2W37Jy4uTk/g6BVZlnft2mW326Hw0NBQVefUTyV4dHR0uXLl4uPjNTwPMWjQIKArLrq8AAAgAElEQVR6ixYt0iTMeQQhSdL58+dVEquidABDcd26dUBcYmNjOeeyLAcEBGRlZeFKCYHQPvjgg48//pjpEhzdb1A1CXyIjo7++eefr1+/npGRARkOUDOEKj2opCAI165d++GHH0JCQtauXYvHMGVZDgkJgX8VRTl27Nj7779vs9lQoVtEfWBIb9u2LSQk5MyZM7ipKKmd5L1AXw0aQxsv0m0Yd+euAKISi6L7NLxZQ9TwCnNnIuBkj0d3pBrJRneweD84EVIG7FZU/rthMDMDxQLdYKkF48fSkGBc5+VAmRyu2ZpoEUox8mrfFpSWQW1BJdC2bdv58+dD7ACaQ5D+vdPymzRpEh8fz11crUGDBiD99a3G3+LnjIwMzUrAiNcRgsY015SjsT7o/xbWKLi+adOm7Oxs7tLfaN4FFn78+HFo0bZt28aOHavh1nAPGiZkWa5YsWJubq6GuMMbdzqdO3bsiI6OVhRl0aJF6enpZWFVeyDAhkMGUrhYCvyMsmp0bwcn+tjY2OnTp0dFRdFpGB0dfeLECbfD775Cs8ZjPf/3v//BFVEUgS7Q3mMumxon83Tv3r0tW7bs3r371atXGWNz5swZMGAArPd9+/bt3bt3cSQATihBECZPnlyjRg1eBmgZI4Ar0BsaDk1D01HRoWFgbndTGiskyDRI+6aR/5y8L6gAPcfKiPqfF1SnaSg41XFSi6dGPD4icsNgZgbuAJRS0BmiUbcwl3sBJ/ozt6KEhom/x7rhHIaddHp6+rp16xo1agTh0+hTWMH4+HdUvizLv/76a3BwMAaf7NChQ1RUFG0+fAABhCIGxNyFCxdmz57Ni3SbwAUGgrNTuYmSFASlQgK9crKKFMHM6NaZXsfKY52BZjmdzpYtW164cAHVcnoiCHV+/PHHe/XqBWsY9gB9SkREBGNs8+bNqampoL14NIHcaP78+aW8wLOCSdJEUZwwYcKIESMcDsezzz6Luxq4wel05uXlbd26FVSzpane0288WMGo1Po7IUwg1xnp4uLiOnTo0LBhw6lTp4aHh0OgwWHDhvn5+RVt+kdQAuHn5/f2229rYilrKlM60D9LVdWvv/66atWqJpOpadOmOFWxjXa7/cqVK23btgXNPXYmnlgHn2DVBRRc+AqqVas2a9Ysi8UCjig+Pj64r3O7FwVjNIoOcEfTiCm9Fu2rr746dOiQxvjgVn/2L4bBzAwUC6gHchvoy62A03gMUKlKtUqaTdXdQUP77HZ7+fLlOeeQAArrQzdzd+TMi+Xv3r172bJlSOxOnTo1aNAgvZFUT7ygjb/88gtGuKCbQrgBeBgnhDU+Ph7ix3Li4KJfmfBD0SsNdjWyZ1z86BsB/SJ3nQmoX78+fct6yQht8fDwMJlMN27c4EQu43OtVmtISEhWVtbq1ash/cBta/uvBL5rRVFGjBhRaj1Ax6TGluTl5cUYmzBhQkpKCi60siwnJSX9888/R48eBadMmeRgvX/ASUG1NfQGt96cdrtdowDGHQteadGiRY0aNTw9PfPz869fv16tWjUIjVYccsxcrhH5+fnPPPOMxWJxO8dLAfo9FXQCNH/OnDmQBcRutz/55JPMdRKCkeCFKGRweoK0CQ0NtVgsOEJQCQc/hPOwLVu2xA0w5xzSgVCbCdNF5wYto6IoN27c6NOnD7g0aLRlVAnKGPv666//+usv7hKJmrYbzMyAAS3ojNLME5yNlD1o1nINt7vtNqj4kxCZk9PpLFeuXFxcHCekR7P+ud18F7P8zz//3MvLC3bbjLETJ05oNtB62oSbQsZY7969ecEtJqjuJUmy2WzZ2dmwH7XZbI0bN/bw8ChfvrzZbKZNQAql4WTF2VNqXoSeFuANixYtgmrPnz8flHwaYq35iSRJHh4erVu3/uSTT+SC2QwR33///dixY3/++eeUlBS3T39EgNPEbDbTKXO/oVGB4Czo2LHjpEmTcnJywsPDaWVQpWS1Wq9fv85La1GkhF4jQOggpJkwGGMNGjTw8PCYOXMmzEeqKbfb7WazOTs7+8cffwwMDAwPD4+Kijpy5Minn36ak5NTdGU0Q12SpFmzZvn4+EiSVMwD0SULjXhRFIW2dPz48SdPnuScK4piMpk457GxsQEBAWFhYfv27bPb7cnJyZ06dZJl2dPT8/fffw8MDAwJCXE6nRMmTPD29vb29h4/fjzsymw2W3Jyso+PT6VKlXbs2KEoSlBQkJ+fX7Vq1bD//fz83n///aCgIMgczxirXbs2CLp33nnnr7/+atWqVUhISOXKlbOysry8vHx9fX18fFRV/fvvv/38/Bo3brx+/XrOud1u37x5s6+vr5+fX1pa2sSJEw8fPmy1WgMCAnJzc0vQrvIQwWBmBso09NpstxQE2MCrr776/vvvK4pitVptNtv9OPWWn5/fp0+fMWPGcM4hDAQnXreaJUQDSZIgUisqxtBGabFYLBZLZGRk9erVgZBVqFChXLly8LfEUb58efwAn+nfcuXKValSBb6qVKkS1gQrg7+CKx4eHhUqVIC/Pj4+jz/+OK08bYuHh8eTTz75+OOPw889PDzuR+vKMrAby5cvX7Fixfv0fu8IlSpVeuKJJypWrFipUqVKlSo99thj+FXFihUrVqxYtWrVqlWr4kun35Z6Zd2gfPnyHh4e1apVe+yxx2CMVaxY0WQybdq0iTEWExNTr149Ly+vypUrV61atWLFik899VS5cuU8PT0rVKjg5eUVGBhoMpn8/f39/PwCAgL8/f39/f0DAwP9/f1NJlNAQAB8CwgODvbz83vssceqV6/u5+dXo0YNk8kUFBTk6+uLv72vAHoUEBDg7e0dHBwMxxocDgeIlBkzZpw6dUoQhKVLl7744ouKonh6etrtdkEQatWqlZOTEx8f36JFC865r6/vjRs3GGNDhgxZs2YNmCZV12Fqznl2djZo3Ww2W3BwMBwG6tatG82m8PTTTycmJnLOY2JiQH8WEhIC0u+9996LiYmx2+2hoaGgpYuPj3/33Xe5yygMirdWrVpJknTq1KmXXnqJu7adM2fO3Lt3b6tWrc6dO8cLbvUfHbWZwcwMPByg2gVqlwE7y59//unl5WWxWKg3TGEGkXuBLMs//PBDcnJyYe7bGod6vAhp/mrVqnX58uWWLVs2bty4QYMGISEh1atXP3fuHLUzOp3O7777rly5cpUrV65SpQrkO2L3B1gy3Zj+9NNP3GU8TUxMxPAZyHRVV3gFahH28PBISUmpX7++IAg2my06OhpDQiiKAofmIiMjIUIKvqD71K4yC6pNlGV57NixGN/hgQBqAmbolJQUb29vdBNUybm57Oxsq9WK1i6sPxr1HmD9weJWq1YtT0/PJ598Mjo6mrvO+jHXARRZlo8fP16zZs2qVat6eXnt3bvX09MzPDwc0yHg4OcFD48zEgQbGUlubm5gYCCkD+HEMlA6XYFVRXMtc2lDo6KiBg8ePGjQIIjx9uOPPy5duhRu2Lx589ixYxMSEtq0acMYCwsLAxvo1atXIRqIt7c3HZlz5879888/rVar3W5ftGjR5s2bGWPt2rWDGzC5Ako/f39/VVUDAwMFQVBV9Y033jh27BhjDKyZnPPExMTBgwcrijJp0iRU7H377bf//e9/X3jhhZs3b6Lw/PLLLz/55JMWLVrQBHc4JtkjQMu4wcwMPBTA+Y9bOpC8oihardannnrq1q1bqNKnHiclCBCLK1eurFevHjwCxbfGeIfOE5xQtP/85z+5ubn169d3OBxeXl7ly5d/4oknfHx8MEgjil04OCnLcm5ubq9evTSuYPcO5uIHzOWkQiUy5/zq1au42ED4N1o9To4gcOIS5+HhIYpiVFRUZmYmY6xVq1bYIbCEf/fdd6+//nq/fv1wOSzBRj0sQDIK4Vc2bNhgtVqLWIbvd30YY4IgDBgwYM6cOaqqdu/efeLEibIrx4NK4nrAQg5LNSvoulCy4/OOgF5Nv/76Kx7KwZB76BsHA9vhcIiiOG/ePGAkISEh48aNg3K4S4fNiFYGY+1ycgRBVVW73b5t2zaTycRIaJ7S6Qd8NZzs1nCiTZ48ee/evbIsQ3vXr1//+eefQ92WL1++aNGi+Pj4559/XlXVsLAw+MmJEydGjhzJGPP29uauRO+KomzevDkqKkpVVafTOWTIkBMnTkiS1KVLFyycMQbmb4fDoSgKfA4MDAQiOHjw4H/++YdzDoZOSMv2+uuvc86XLl26ZMkSqNXw4cP37NnTr1+/2NhY3KJMmzZtxYoVzz///IEDB+BVamLIlbhsL4MwmJmBsgtG/LSoY6koiuCj07Rp0w0bNnDOMcA3/aF6D/GiNDszXCOffvpp2ClqnsUL+pOhuFddkSp79OihKAqYVEJDQx9//PGIiAhcQujRS6VgjCVWEickimgXXAGJjDyM3qwS3Rg9RaHZzpYrV44xZrVap0yZwhjbuXNnUlISnPbinEuSFBkZOWzYMAxzyh/JeGbYpfBvSkrKtm3bHmB94EUcO3YsICBAFMX8/Hx/f3/OOfhR4QSEyQVMJSYmhhfUXpSFlRJHMo5JfbQtyrpUVb1582atWrX++OMPUPNgOaiqoffTR8DNHTp02LNnD96gIUn3FZQ6czITp02bFhMTg5yec+7v75+Xl5eTk+Pn52e322/dulWrVi3GGJgdZVm+fPnyu+++63Q6X3jhhcOHD0P5EMi3WrVqnPOcnJzKlStzzq1Wa7t27WAnBo975plnFixYIMtyx44d9+zZY7fb69atu2XLlvT09EaNGv3zzz8YUYhznpiY6O3tDeTY09MzJycnLy/PZDJZLJb09PSgoCDVlall0qRJR44cAc82KsA1c+ffDYOZGSijoDtClejtQeh8/vnn7777ruqKkYFMiOuyfzB3gU+L83TNv/AIp9PZuXPnZ599lmZ0oaIQoBK1maqqiqK8+uqr4AALaV4iIyMhvhoveARJ81y6YJQU9M1UVXXZsmX0ItansK7Tn2n38PCAKx06dIBfffrpp6jgFEWxffv2PXv2HD58ONetdo8OVF0GiCZNmtD8raUM7gqXABogznloaOiuXbvo8GMkaIuqqtnZ2bCCsoKnfB5gE3CU6o8cabwL4F+02GZlZfn5+UFeClZI4g2m41twJSUlxd/fPy0tjZ5FcDtZShD6+UhtqcnJyWAW5GRDu2zZsrVr18IctFgshw8fFkXx6NGj0HtWq/Xy5cuKomRlZc2bNy8xMRHcJ6CEtWvXrl27FvZjiqLAkUmA1Wo9cuRIamrqtGnTrl69yjmHZKZLly49dOhQUlJSbm6uLMsWi2XmzJmyLOfl5UFp0Mnr1q37+eefMTK5zWabP38+RK2Li4szm82Msfz8/A0bNtA3yO5KmD+MMJiZgXsFFZElXqxKvK8cDockSX///XdgYGB2djYjWyj4S1U+1ApTgvUBm05QUNDMmTMZsZliIk7FBQjZdeXKlTp16ixYsMBqtdatW3f+/PlPP/00I9SHuwS6IAiM6AiBceLnEmkCL2TxsNlsV69eBZHN3Z2xYK6EnvAv7VJQpaiqWr58+YyMDMbYggULFEUxm80vvPACZauBgYF9+vTZt28f/FsWFC0PFjBaQOvwAKsBqrKmTZtmZmaqqjpt2rSwsDC73Q58kapL4YPT6czOzpZJXqmyoMZAj0b4l6qUkETSoDm4l7t582ZAQAANsIczUU8BOZEDnPM2bdp07NiRTo2SIZuFgxMTLW0XPF2jJuQFzc34QSEZcjU3a6Slpj81XYdgOuu23qSAnws70IrFovVD8xRN1Nx/NwxmZuCe4FZ2lGCxaJF0OBwWi8XT0zMxMVFxZeR1y7qofCnitrsDVKZ79+6QwR2J48GDBwcOHMhdvlmMsYULF5pMJkgJxRizWCxDhw49ffo0nJZC2wpdlbGxrOAyUFKVx5JRFwKf09LSMjMzGzVqxAtG9EAFD/05K6iJhJuTkpI8PDzmzJkjiqLdbj979iznfMiQIeggIstyq1atvvrqKwgCAnhEtr8UdLGB5p88eRL1HKUP5nKir1ev3uTJk1VVFQTB09OTBgLULPzwq+XLl/My8AaZTomi35tpDPQaPy1JkhISEiB4BHd3GBxvpv9CV6Smpvr4+CQkJLCCe63SAbp2cJ3nBlIcTiJXc1fgD00J+BVeR+sE1wU50khXTbdQEzCKODRiaGgiihpK9fTcTiOReKnkzHjgMJiZgXtCYRu7kipWkiRQkrdr127OnDkKiQyJOzD4iV7K3I+tPBg0IyMjwWcCJPLFixczMzM/+OCDOnXqZGVlRUREvPvuu0BK6EbQZrO1b9++SZMmW7dupTYgTrzTzGYzyDvanBJvCGVmsizHx8cnJCRMmTIFvIu4bh0q7LViOdu3b69cufL8+fM556IofvPNN8BWwczBOZck6fXXX8fwlSXbnIcL9G3269fP4XB88sknD7wyM2bMaNy4MQTHeu6553x9fcEapbmNE3VUfn4+vz+zrPjQK+309dHsQzTcC5rTvn17OE0MX6EDqJ5nIIAxdOnSJSIiQtUlLLp/oDIBm4aPdmsr0HAvRo41wBXaOr26yy1JdavopcVqHoqCRTOoNLvQwh76qCXbNZiZgTuA6joRKcsyHGVC1brGeRxB56Fm1lHWgrNUQxrsdvuCBQu6du2KW9JSm5lU1KKUEQRh3rx5fn5+QUFB+/fvX7p0aUJCwsqVK994443w8PAqVars2LHDZrPZ7XY8EECLEkXR4XBs376d6+KAwL9Dhw6lPVPist6tjLbZbJ06dcrOzkY7TjHLgXcqSdI333xTvnz51NRUiKsOg0GW5VmzZnGXHnHixIkYf5wW8kiBahxVVV2/fv22bdvS0tJKcFdzd1X6+++/w8PDYRB+++238+fPpyFMue5lwRB1u9iXZTv1xYsXqU8nCDRVVW/evAm5LhhjDodj7NixRevAUArdunUrMDAwLi6OqtxwOt+/LaKBfzcMZmbgDgDUxNvb29PT02QyeXl5BQQEnD17FgKocnJG0mazgbMR/JCKLSru7XY77Lw54WdA+1RVTUxMBK8sXnBfWIKSTq8c0j9CJrne4EN6evqzzz47aNCgffv2ybLcp0+f7t27S5I0cuTINm3aqCSWEi0Z/3322Wc1j1MUJTU11Ww2b9q0Sb9DLdkFG8tHV7aMjAw4kYcOKMXJK4oVkyTpiy++8PDwkCTp6NGjsisjqqqqjRo1gk5zOp2QsvC2xf67QV8leFW//PLLNHDGg6qPIAhBQUHAxm7evHn69Ono6GjwvnLr38MKOTKsoSZlDampqceOHbPb7RrHKc55165dQWMty/KSJUvgfGIRRWEJffv27dixI2VylLM+4hpiA3cHg5kZKBaYy0EBaROkBOacC4IQEBAAe01OKIjD4YC132q1wl/uklMQeQg0KK+//rpKUr+BusXpdFatWvXIkSNQAlWwl6w/RxFroerOVRa9U2VZ/v777ytXrtyvXz+M8aOq6q5duyBKGS/IxvCDqqobN26kPhacc6fTOXny5CtXrkBwIE7CupY4UIGHdDMxMbF///6gMMPnFt3PlEkwxt58880KFSpwzpcvX06b/Morr0CPRUVF4XJ4n9SBDwtgUOHLbdGiBXXrKWVQy1SdOnWio6OhYtOmTZs3bx6GmOLu9jAajbLeD730mlFsCILQoEEDbBSdhjdv3hw0aBDMjps3b+IRxcKA4zw3N9fPzw8yxtLTAG5twQYMFAcGMzNwZ8BFPTAwEP/19fWNjIwMCQkJDAwEkV2/fv369evv3btXkqS6des2a9bM19cXMiYFBwc3bNjQ39/fbrcnJiY2bNgwKCjIy8uLu8J5DxgwYMSIEaygbwcV9Pd7O05NM+hzqigKHA4VRfGLL74IDg7mnDudzuDgYIjvj1Rmy5YtvXr1wt8qJFMhPmLu3LnU6GO1Wt966601a9ZYrVYaTaPEW0ofylzBci9durRr1y5w6YPYTkCyb6szw0p++eWXFSpUYIxBchhY3vLy8qZPnw439+3bl/6QuXPceURA7deqqs6dOxejZtynJxanZND49u7d22azybL8+uuvOxwOq9Va2IE4jf5Mf4i4bL5cSZKysrJeeeUVTjRb8CEzM9Pf31+WZZvNZrVaMzMzb2uWVV2npyMjI5s0aYLBOAo7lGDAQDFhMDMDxYLGbcLpdIaHh8NyIkmSyWSCyOCdOnUCiVa1alXGmN1ub9GihSAIsiw7HA6TyaSqKkQfzc/Pb9asGWNs0KBBqEKAzJJ5eXng/EQfzV1hTvl9kHRuVx1q0QM9R25ubtWqVUeOHEnjOR08eBAVRaorMtnUqVOjo6OVgnFZuYuUAAHinONZfZvNtmDBgu+//55zfu7cufT0dNrM+8FEFVdAc875kSNHjh07dvnyZVmWv/zyy8LOAehLwBrOnj27XLlyqqreunXryJEjeE9aWprFYlFVdcKECVQzWuLNeViA9nructVatGiRxv2uZFG0nZQquq5du9a2bVuYd5B0Er6i6l63hbh9s2WTeQOXeu2111JSUjgRa7AVef7558+fPw93Xrp06bb1x0mdk5MTGBi4f/9+m81GXzF7ZOJvGShZGMzMwB0ABY3FYqlVqxZcFAQBwlTKsjx79myITBgYGAgSClRrQEFCQ0OdTufhw4dDQkJq164NNtD+/ftDAHooDT8AXdOYBu6TrGfuAF9BAqi1a9eWK1cOdH4a7Z0sy40bN6arF/C2rl27QnQMzXlSVJlorlit1mHDhuXk5Lz33nt5eXn0ESXbWHqyARjwzz//fObMmc2bN6uq2rNnT+4yyhTR25qTDYsWLfLw8FAUxW63T5w4MS8vD4aKIAhbtmyxWCwQR6Owajw60LBth8ORlpaWm5t7/57odlRTIDu5fv26yWTinIuimJOTA87yNOZ7YeWjTNDYwcvg+83Ozs7IyLBYLP369YMrVNu3bdu2P//8UxAEq9UaGxtbdFHQnziM+/bt++yzz9rtdgx84zYolwEDxYHBzAwUFxoRA9wLJJqPjw/IqTlz5qxevdrpdIJHuaqqvr6+iqLk5eUpiuLt7W21WuvUqZORkSGKYt26dTnn/fv3By0aemtpnqUxBZas3YdaS+lxM8ZYdnY21Llnz552u93pdMKGmOm8aj755JM5c+bgyQZZlgVBOHPmzLVr19atW6f3GNNYgrCNn376Kee8e/futPz7ESdJ04RLly5dvXr122+/tdlsI0aMcDgcEJKtiBKwRYwxSIpXpUoV+Mkrr7yyatUqUELIsnzq1KmhQ4fSUxTsETZlcs4hRmt+fv6PP/4I/yYnJ9+nZxW230CgrhpuDgoKwtvatGmjiX3ltgTmMmVev34dzXklO0lLFq1bt7bb7ZipgiI5OfnAgQPJycnXr1+/du1aEaSKFTwAIUmS2Wx+5plnwNtMn1PIgIE7gsHMDNwZcCOIOXHz8/P9/PxAVzRjxoyNGzcCIQORNGnSpI4dO6qqWqtWrV27dgmC8OSTT3LOW7RoUadOHbPZvGTJkpdeeik+Ph5Ko1SJ66JElvgGlDIMoIZw5eDBg56engcPHtSQGE50DLgtTktLA9uuJmC6JEmjR4/G3JFwP7VkYeHwUDAEDxs27P7ttmmvYhMURbl27dq8efMURWnTpg1WGD+4hVIwBHmFChXADLp3794pU6ZgVLbLly936tQJm8wL9nmJN7CMg2pMa9euDST4ts7mdw09M3NLrbjrbYaEhKCFvVOnTrDZ0BzB0XxQXWm2x48fX/bfrCzL6enpX331FfiGUu8IcLQYP378rl27Lly4QEMiFwFssqqqXbt2HTVqFPyr330ZMFB8GMzMwB0AJbsoirm5ueBpJIpiRkYG5O2GnHqyLKelpaE0z8/PP336tM1mg99mZGRcuHBBVdWUlBRBEOx2+7Fjx1JSUjQ+ZHfHSwrTCnCdoog6WqEVRpblbt261a1bF+QyNIqTFQ6LUkmEa1EUa9aseezYMcqo4HO7du1kWaYrHJajSbfHGLPb7SkpKcOHD9eEOruLfigmsF3Z2dmpqamMsRdffJG7otMVceCfnq8ESurh4QHNvHLlSuPGjZkrQsrly5fj4uKKqAMyNg1rxBuopVtzMoMX9IDEIVSWdTYAVVUhgypEaijx8qGv8PQ0kH63KTEUV05MznndunUvXrwI1yVJWrFihVIwP2ZhYIz16dOHvrsH61+FA4BOIuiQzZs3jxkzhvr24VgSBKFmzZqqqiYkJBR//ODYS09PDw8Pl2UZIwFxIwuZgbuCwcwMFAuavTJjjIYlwyVcfzgLSQ/ISs26Cz9UFAVtdoWdBSs+KGfCK7ioQ8AO6r4mSZLT6bx69aqvr+9vv/2Gj9Zn9daIe/oV2DIwpgbcIAhCly5doKMURcnPz4f4bdS1ha6LiqJYrdZ169aBtqkUgutSxnn+/HlFUb7++mtw4YfswkX/lvYDRM3gnDscjuDgYOhzURQxhkjRoKwLKwZvh7veGtyJAw9sZ7A3yMnJgYuUFpdBcoacnjHWuXNnqHbJLt70ZAZGeJk0aRIowwpTW0IYs/Dw8DVr1iCH8/Lyoo6VRfennug8WGh2UxjIxmq12my24cOHUx05TkYIYgKeDEUXznUdAiN/4cKFOPzKcgARA2UZBjMzUCzoxS5yFLqU0p/gQqvRAGlcWzQuZfRBdyfRNL+iDJIu2Iwxh8MhiuLHH3/s4+Nz5coVWLrQV4YT0y3Ya7CZwMAcDkd2djbnHByllyxZMnz4cGwmBH7btm3bjRs34OAqlCnL8pEjRyBBO/QGZFOAwnNzc7dv3x4ZGUljbdxXyQ4tEkVxw4YNnPN9+/aBC86iRYuKWJzoiQeoZ7ly5UBdyhgDxQOsgpMnTy7i0fpH0P4H6A/kMsZ69OgxaNCgxYsXZ2VlORyO3NzcXbt2jR8/fkTkFOcAACAASURBVOLEibc9S/gAga6ZjLGffvrp3Llz90O3BG8BhhYkN0tMTMzNzaU7Fs1EVhQlOTl5zpw5S5cuheuiKPbp0yctLY0e0CmiXci/6Yx7gNAQSqgh9MzGjRvfeustJKCyK2mYLMtNmzaVJCklJaU4k04j+hhju3fvBl89rttsGDBQfBjMzMCdgXIpt/tvjfmAk2OVmo0mkjPmCuJKhendGaTQskAfqrpO9auqCgu/KIq3bt2qV6/elClTMEceVV24tSQCCwEH/7feesvPzw/Vb/Dcxo0br1ixghoBLRbLN998g4sWfCUIwvLly5s3b960aVNwGeauoPmqqo4cObJz5864ib/fYh37WVEUOF43ZMgQh8Px448/Fr3EUraqqmrFihVR8/fcc89xzlVVvXbtGuoI9Q+lC5jsyhzASbdDBWRZhmxXELsY7oSvnE4nRDB2q5womwELzp49Cz2Wlpa2ePFiXnIrN+4ZuCuN9MKFC3EO4uyjsxIBkVxGjhwJqcoZY5IkffbZZ2+++SYvOOuLANUuP9jO1zjGoW4MTlwuXrzYbrcnJydrjlqLovjhhx+i30UxwVy5toD8BQYGJiYmYgllcxAaKOMwmJmB4kIvrfRmDo341jsOa2gcXaHpPfei7dB7IOEj4Dz87Nmza9SocejQIfC8xsWMuzuhyVwH4x0Ox65du0JCQgICAipXrly1alUIiQQ3g4aMcx4YGLhq1Soww8mybDabITiZ1WrFZYAxBq4/AQEBNWvWBLKIvHbZsmXz5893m5n4PoGuo7Isd+nSJSUlZenSpbe1sjGXM5kkSU899RTGmK1Zs2ZSUpIoit99953bYYPQs2EasAO1iZzz3NxcLy+vIUOGfPzxx+vXrwfvPcUF7mJ4uBKXzRVREISYmJiMjAw4njlkyJASpGX4HkE5lJWVNWLECK6Lzs8LOvOhDhvCJkdFReEOxGw2BwQEwMAuOssQ3WXd3Z6qxKGpBviDdujQAQ5Tp6enw7yjI1AUxTlz5pw7d06zQ3BbeGGPGzVqVJ06daivQlnoDQMPFwxmZqC4oPtmzf5br0XTiEWNaZK6wrh9kObDHVUS9WRYSeBJVqu1S5cugwYNQtc3TqxL6BGs/4v3C4IQHBzs4eFRo0aNzZs3w/JP+0QUxfT0dH9//7S0NLiYmZlpNptVVZ0zZ861a9fgKWhDiY6OHjhwIC9IYWVZ3rVrF/x7P0JmFNZvSHHS0tLGjx+/cOFC4JRuoTnrwBgrV67cvn37YIV++eWX4RwuWGw1DA9fEHIC5M3Qh8iGV6xY0bhx4yVLlty8eTM7OxsiTfTs2RPybfOCRF8zCMvscijL8vTp08EJ7+eff+YlVFXsVTDGwSYkJyeHFbSsofKMcnH44HQ6AwMDwfoM49ButwcEBBTHHV7zivEpDxDYQBgqwMPOnj179uzZw4cPJyQkUCstCq6zZ8/CzooVT02o33NaLJann35a78lnwEDxYTAzA3cAtwxMfxsSGvqtRjHGC4pvt1vtu9acUd7gcDh27tz5xBNPrFmzBtYb5AR6sw41iuk9qRcsWPDRRx95e3v37t1bJgnyVJKGz2az9ezZ8+WXXwZDJzzR4XAcP37866+/hjOPSB1UVR0wYEBycjJVF9ntdnBfQ4+r0kyKDDXx8fH566+/UlNTi74ZNVuiKFaqVMlisUyfPl2SpNDQ0OjoaEy0qvkJZWZZWVlgR5Nlef/+/RMnTly9enVISMiOHTvggBtEktu7d29CQoLFYrFYLGg5YiQKCSdDC5fbMphMGqr0/PPPc86tVuv+/ft5SZwAoNPHarV27NgRjLz6OYhzk6pzcCT7+/uPHTsWpw9jbOnSpa+88godt4UBlZ23VTiVAnCK4cS0WCyiKK5bt65JkyaxsbG//vor3MkKGl4VRfn44495MV4KCjSc44wx2GZ069Ztx44dmAPXgIE7hcHMDBQLbskW/YqTXTsvKPFRhaZZBtyWQIu6i3riUT4wL44YMaJJkyZWqxXNXpo9Lv1Lv2Iuoxh36dWeeuqp/Px8p9M5YsQITMdOmRy2ThRFX19f7uJ2qqquWLEiLi6ua9euVAcG9//www/Xrl2DbJV4XVGUGTNm3HUn3AVoPzidzgEDBqSnp9M8S4X9CvU05cuXF0WxVatWoijWq1cPEiHoVyZKy+CH69atGzp06FdffZWTk2O328Hs63A4rly5snXr1rlz54LRmdJZXgjvV1xBSR4sLSgaqqq+8MILMHJ++eWXEqkqzi8YorNmzaJegFw36fQX4fM777zz1ltvwRXoTEh0WxzrMB2uD7z/6ThBY/eCBQskSfLy8mKMbdy4Ee/EX8HkbdGiRXEeQdsoCILFYmGuAxY3b96sUaPGA+8EAw8vDGZWduF2s8vd8RgKPTEqzNcB+YRGM0RZ1B15oLOC0DfkLnQD2BC3v9XwP5DCVqv12rVrPj4+s2bNgrVKb111WwLX9a0gCE6nc+nSpQMHDgS/YGAbbmUuVSr06tXr1KlTiive29ChQ9PT0+vXrw8HETh5oXFxcYGBgbGxsTTGhyAIe/bsoZW892AiRYMOG0VRkpKSzp07t2zZssLUopqapKamlitXjnPeqlUrSZL8/Pw0ow45nyiKSUlJOTk5t27dunnzptPpRKPSr7/+Om/evIiIiNzcXKRuhQ2qhxeKojRq1Ai6ouhA80VAs4eBkSlJEgYV07iU3bY0uO2zzz4DfR53GQFlWR45cuQvv/yij+9fll8H7qyon0CjRo0EQZg6dWpmZubff/9N78TxqShKnTp1eLENsigNjh8/zkiyppYtW8Iw5mWApxp46GAwszIK3Odxd6IQryD3ogYIrlsRuS56Fm7vNAcnaQWKI5iKWC/xZB8+q/jN1zwCP1BRq5K4ZWBJURRl6dKl/v7+NpsN/HhEUdQwIQ2o0EQNGSxyoLmpWLEinv5jrkNY+qI0wnfIkCETJ07EMqdMmZKTk9OgQQMNw2aMCYLQoUMHSJSJq6koimPGjOEFM1ZxsgzTCpcgKA/+448/3n///SKYGfVY+uuvvx5//HGHw/HWW2+ZzeaWLVvS0rBzfvrpp/bt2/fv33/kyJGNGjUaMmRIZGRk165dBw4cCPkG9ErWfw0hQzDG+vfvDycY7sXwR8+IqKqanZ29ZMmSEydOaL7iRVIojdrsv//9b1hYGB2iMJVq1KiBtdU8vYy/HdzUSZKUnp6+efPm06dP37hxIzY2ViURTLiLnsqyDGndbxv7Q9MDmlgksbGx7dq1U0kwEQMGig+DmZVR4AynHxjxm+bkPJTbEqiHb9HSk9qJqHaKFTRNukXRuii6cS9ijS8CtHzaFfgZQoUlJiZWrlx54MCBqqrq0wkUvcBrjG4Y/HbhwoX9+vXDU5bc1SFFlAO/FUXxp59+ioyMBGsdY2zhwoVg46MRDVCgp6WlDR48GKKpMZebzsyZMzGvuVvRX+K0TCVJeDjna9euHTt2bGHtRaIP5xv27dtXvnx5zvmYMWOuXLny8ssvo4qFqg2AaEK4XbBRQlfQeG9l0DmsBAHvHRQ2qJS6i3Kwl/D8hCzLY8eOhYvFp3pISqDApKQkyGZLKYskSR9//HFMTAznnDr28TJ/9hCqimefJUlq0KCBJEl49llvz5Ukaffu3du2bSuOixgKFigNYrvgV0FBQRBhp8z2j4EyC4OZlWng+qcXE3pViuY8kUZjgSKYkaP1THeijeKuBQqlZZpH3B05c1sOaMX27t1bsWJFcAyHpQ4T/3F3Zko9aLHQ1RaLpWLFiqIoIoHgJIZ4cSq8e/fumjVrchLzU5IkHx8fm81mt9up+Rhk+ldffRUVFYV0DffZcAVJOVVm8BIlZ5q3r6rqwYMHBwwYUPQrE0Vx7ty5nPPdu3eXL19eluUPP/ywbt2627dv5wXd9RRXMPobN240adLkzTffnDt37jfffNOmTRsa0wFN0iXVrrIGeKHbtm3TvMq7AD172K9fP+7Kc6qqamxsLITHcxvmjULz3jMzM/38/GjFcJOD1+mj3RZSRgACQVGUKVOmqK5wiZ9//rnT6ZwyZQo9mEmV0PD5pZdeKrrrULrSHYUgCHBoBkoeMWLEwoULeVntHwNlGQYzK6OgrlGMhNFHp3K4TUO/uE4KUO0Rmj65brPo9udI6aiOpzDQG6iOh14BwXfbojS/orWCysOhp1q1aj333HMWiwXUWqzgST2KwiQjK+gq7nA4JEmaNm1aZGRkRkYGJ917W66g6dXc3NzGjRtnZ2ejmZVzXqdOHbvd3rZtW+Rb3PVy4TgY5iBSCbjLsnzz5k2bzUZvKE4fFh+axcZqtfbu3bswZoYVAFXKggUL/P39rVbr8OHDa9euDTE8Oek6URS7d+/esWNHSODNGEPrGLXY/ru1C4yxmTNnOhyO9PR0MJHftc4Jz71KkjR69OjPPvuM2uLPnz+veW4RVYIPMDclSTKZTIwcbYEaWq3WmTNnXrp0iY5J+GHZpNEwqKB1Q4cOBc0u5/zq1av5+fnA1fBOTo47QMd6eXnx2+na1YKuI/BzOJKJAhDo7L97VBu4HzCYWVkH3fhiBkZ6A8oOmtaGLtvUNQqXSe5SxeF6zHVCCsvnBYkXfTR9ImVmNA+mJvVeMckZVRch5VIU5eLFi9WrVz98+DBjDMJlYb5w/C2G5i9i2aDVgBCpTqfziSeeuHXrFncnTG9bZ6QX0HUhISGaG5o2bep0Onv16sULcmXO+bp161asWIF3wvWcnJxly5Y1btzYx8enZs2aGIYD7ynZRZG2Dk5WgnW4sFbDuIKIqdOnT/f29maM9ejRA5SFMBphLL399tvDhg3LycmhhydQtUkdB/m/1JqJg61NmzbQTNBv8XtjNjD4c3JykDCJohgQEAB2cLxSdCHU5YAxVrNmzcTERE2tQFZAagfqRFH2FZyqqtpstn379nHOIdzgvn376LaHk52k1Wp99913zWZz69atDx48WExJhTYNQRAkSbLb7eDeyhjr0KFDfHz8HZ2jMmCAG8ysLIMeAuCc5+TkrFix4siRI7Ac0k0h51wUxRUrVmBIISouqXWPFzyLhH5RiqIEBwf7+flRQiO7sn03bdrUrZDS68mw5mFhYQ6HA8miKIovv/zy9evXVeLcXXTz6T0QLqhdu3be3t5JSUncneYPA4wVoVB0Wz5kZxoxYsTYsWPRdsmITquYKxwnKhBFUUJDQ3EBAEbSsWNHzvmAAQPoWgivwGaz9erVCzm0oigZGRkVK1YsX758lSpVateuDZt+SstuW5k7AtacKh179OhRGDNjxNT1448/zpo1KzAwUJKkyMjI3r17o2fPoEGDAgICDh06RJVDmsOt2M8l26IyBRzzLVu21BDQu36VKB9QPZmbmzt58mQwK/M7ydtIZ/2AAQPeffdd3LZRbfqaNWsOHTrESXQSWpMyBagehnRG6yS0gkotKmYFQejZs+eVK1d+//33kJCQInT8Gkso/Uun0okTJ4YPH86Lsa8zYIDCYGZlGsgtGGMmkykzM/P69euQL4W6D8O0f/XVV8G5hOsMl6+99hp4YnGdjGCMiaLYsmVLh8MBHEVzflOWZVhOimZmCFVVRVEMCgriLvd82Nl36NAhOzsbmErxmZmiKHl5ef7+/v/73//AMQ5URzLJ4cN1gpKqEIpT/hNPPGE2myFKGSeylTaq6NpyogaDD6GhobCMYVGjR49WFAUltcbw2r9/f046//Dhw4899thjjz3WvHlzzMSsOdlQsisiZbTw2WQyFaEzwzHWtm3b7777ztfXlzHWp0+f3bt3w/VTp061adPmn3/+AW6KWRb0D+KEn/37FjBG8NZbb6FClxecp3daJv0XyklOTvbx8alUqRIdWkUPXRy0ONlXr1797LPPgrGV3gazuH79+iqJUluWWTXq9lRV/fPPP2G3IEnSzJkz6TDTVD4nJ8ff399utwcGBiYkJBTGzLjukBYS2czMTCqOwsLCwHxfNnvJQNmEwczKKDRrGOccXBacTuf27dsnT54MSpRRo0ZB/kdVVXfu3An379+//+zZs0OHDgWl+uHDh0NDQ3fu3MldXrGiKCYnJw8ZMuTo0aOc8+zs7OrVq2/fvh2iroMUXrly5YQJE0Cp07p164SEhMjISHTltlqtkydPXrhwYWZmZm5u7qVLl5KSkkC+R0dHq6oK3iqc8/z8/EmTJm3durVdu3apqakQimLSpEm//fYbtGvDhg2MMUicjETTYrE4HI5vv/22WrVqly9fpmbWYnaghlK4ZZCc81GjRk2YMMFsNqNm8V4EKC5viqL07dt38eLF6A9kt9uBo3Tr1m3FihVggWVEu3n69OmUlBSHw3HmzJnAwMCcnJyrV6+Gh4eD2YvqALg7leG9Q9NwRVH69+8PJki44lbRxRj76KOPBg8e3KZNG8ZYo0aNwM/m4sWLEE/u370g6VvHCmqs4YalS5cCIevcuTNcp2So+I/DCeh2W+Lp6VmhQoVq1aoVNvI16mR9Q1RVzcvLa9SoEX0EfVBCQsL+/ftVEgyixNW3JQjV5aSRlZV16dIliFRiNps15ghsJrSrXbt2S5cunT9/fkBAgL7Hin5fiqIcOnSIjoH+/fsnJye7nbD/7qlh4F5gMLOyC5zGoGwICgqCmdytW7fU1NR//vmna9euNpvt+++/b9u2raqqjRo1Ak1S7dq1Y2Jizp07FxgYaLFYEhISfHx8srOzkSX88MMPb7zxBmNs6tSpAwcOtFqt4eHhN2/ezM/Ph3s++eST3bt3W61WWGX9/f3PnTt3/vz54OBgq9UqimLt2rXz8/NjY2NBgTdx4sRVq1aBPKpWrRrn3NPTU5Zlm81WpUoVp9OZmprq7e2dnp7udDr9/Pzsdvvx48f79u0ry7LJZPL39z927BhaeRwOR5s2bT788EPw9Ecns+ILMurZppGG1CmkSpUq4FDFiV/Uvaw0INyhkHPnzvXu3ZuWD2tzu3btjhw5AqcN4Few3MqyvGrVqipVqsTHx0N7bTabw+EAWzOtlf7A/71Ds5YDzp8//9VXX2ElsYGan4waNeq9995r166d2Wz29fVVVXXx4sVxcXF2u12zBP5bUZjFHNU2s2fPTk5OTkpKQmYGuK2JnBH7r/4RVI0qy/LOnTs9PDxMJhMY5SkbQPJBlcr0X05s656enhjNi2qGwL0Bkozxh+G1QgPB9wu2SYwxGjIX75RdyXPBccLPz0+W5ebNm4MZQXNz0Q3PyMhAjSOcd+nXr59bFlhi7TTwr4PBzMooqKs+wGQyeXt7m0ym6dOnc5elCZJGQy6gevXqwYRv0qQJY8zhcISFhXHOBUHw8vJCQeBwOMLDw1EogyouICCAc66qKqiOpkyZ8sYbb8iyDGm8W7ZsCYfMQRMG4a2hho0bN75169aUKVPWrFkDkXuCgoJUVfX39+ec//jjj2vXrhUEQRTFzp07p6SkREVFLVq06MiRI7t37w4PD1dVNTAwEMSi0+kUBMHHx2fnzp3o78V13htF8zONLgGDTNKvzGbz2LFjv/zyS4w/VHzrT2HAXTKtXr169eADBhQVRfHZZ5/ds2cPpHORZRmszFevXn3yySdPnjxpsVjwPD80VlXVlJQUbE4Rao97By0TD6nRkyIaQH26du368ccfR0REZGZmgneOJupHidez7EDTOmQ8nFAiQRBGjx6dlJR04cKFDRs2cJ32t+guok5dFy5cQN5Mtyvw2Ww2x8XFgecZ7nP47d6CXgnUtGnTo0ePqi5gJalKWBPwrFidVYrA9uKHzp070/eivxPpqcPhmDNnzuTJk69du5adnY17OV68M9GiKG7fvp2yN9jHct0hoX/31DBwLzCY2UMAkAXguYXaoMDAQJTvgYGBqqpCskLOeUREBCyZtWrVwk0wJycW4Uw4ECmTyQQlUG99URTj4uI8PT3PnTsnSVLz5s1B0JhMJrPZHBgYCCm3nU5n9+7dU1JSJk+evHr1avBECQgIkGUZdCdvvPHGtWvXOOeKonTo0CE5OXn06NH79+9PSUm5fv16XFwc5/yZZ57Jzc3lurBtjHixaEwnRUg0veMO1RbIspydnQ25t202G26U4c57X2DQesJdSXgyMzO5i1QBZenSpcuBAwc2bNgAS3hOTk61atX27t2Leg4ki7hUbN26VX9U9h6rqoFbZZgsy//5z38WLFhAW8cLsgHGWOPGjV977bW+fftmZ2e3bdsWmqCQvOMlW9WyDH1j4aVDMsrNmzerqoq7DnoQpOgy4YY9e/bAFFZd0bkyMzPxtzabrVWrVllZWRrrs15JQ6/TF4TjdsiQIePGjaMHjOgkwqFYxqPbUzWVqqrPP/+8W6UjXqR0kzHWr1+/Xbt2oWbxjgK7REREMFcUQ855ZGTk77///lA45xkoIzCYWdmFxoZlMplQOgiC0KtXr40bN9rt9ry8vOrVq9tstmbNmsFyDmZN7tKHcc5DQ0NRwS7L8nPPPXf48GGHwxEfHw8xDjB+D9A1YGnHjh2bOHGiLMv16tWDtTYgIECSpAMHDjRs2BDuAc63c+fO//u//7PZbAcOHPD09FQUBYhjampqzZo1nU6nLMt169ZNTU1NSkrq0qWLxWKBwwGyLKO6DqvHXEmQ4Aq16haz3zg5s4ZEx2azffvttx999JHD4aAimOuWxns300DT5s2bl5GRQbNUMcYiIiKioqLGjh2blpYWFBS0fv16p9OJXGfdunXcdVyUu47Hzpo1C852IFfT17mkoHGIUVU1LCxMcUXxpdoXXGOaN2/es2fPDz/8cPz48RMnTtQQOFbQ7+pfCbrKAm2iiihFUX799VebzfbXX3/RbQYvGLbQLWBGQ2njxo2DnycnJ0OxEN4CbHCqqlaoUCEuLg7GHp63oM+iH1D3xokqCP69dOlSaGgoZWOUVUAyWf0wKFOg9lnowPfffx+5pl5hqdkEQjNDQ0Np2rTicCnYnQ4aNAgC+sBvs7Ozg4ODYedJ++qOXAwNPFIwmFkZBUoBXNVatWpFLRROp7NLly61atXq0KEDSOd27doJgiDLcpcuXUCY1q9fHyb/q6++6uvrS11SunTp4uvr++qrr4IzULNmzfCJVqt1yJAh/v7+7dq1UxRFEASIniCKYosWLeBZY8aMMZlMEEwVJE6zZs3CwsJWr14NOYiAzImiOHLkSG9v74iIiDFjxsTHx4uiGBUV9eSTT3p6en766aeqqsL+krvTh9E1HqVYMV1z6L8gHL29vdGZDPQWuOZRcXl3e1mNKRMK3LRpU48ePbhrtQZjcbNmzQYOHBgQENC5c2dBEDRKlA8++CAhIQHaiMqJESNG8DtJQnB30KyvsNiLoti4ceOMjAyNNRlXHcZYrVq1+vXrN2rUqLCwsLi4OOAEZVyhUlLQjBxKs3CPkZ6eDgHzMIYZv8MzHDBOtm/fDhRq+vTpoNg+ffo0dy3wly9fzszM3LRpE1X9qqoaGxsLtXLrXwXTGb7CV+Z0OitVqoSfNb9SVfW7775T7+oEQ6mBuZJg4lD88ccfVd2ZBtoV1LVOdcWc69q165w5c/AeuE4jR+qhKEpUVJQoirTr6tSpk5qailrJstlpBsoODGZWpuE2hTAvqKin+znUn2skPtVI8YKWMs1OGq2BLieT/x9ei0ph/DldXXCp1n9FK09FId5MaShaAdxqs+BiEas+fRCUb7VaJ02aNH78eKfTSQMW0M5kd+LKVhg0FQa3OT8/P+hA1OFVqVLlm2++ycnJOXLkSP7/Y++6w6I6ur5YXo2N3nbpigoiIPYWy5vYUIJRURN7N2oSe0sxr74xGjUx0cSSaNT42iMYe4lExSiCARRFRQVRirAFtt0+3x/n2fMM9wISLCGfe/7gWXbvnTszd+ac35xaXAxpQqEPDMMUFxd/88034PiPrW3evBkO8VqtFuTNc/espzUfMrHxzjvvxMXF0etKsnoXwYd///vfffr0iYmJ8fT0pIUWOsxVQ53K8yIar8CuQf2iKIq5ubmiKB48eBDt5lLpbClPXWzQJs/zT548AbU3wzDp6elwupg6dSo4hkIkDc/zsbGxer0eFtL69esFQYD4a47j9Ho9aF6F0onKWJbdv38/louFXrVp0wZ8DGhjH3xgGKZHjx5SWebv6kPIlMDJtbCw8MqVK1jCskz1IVH4mxYVFcXFxc2YMYN+TU/ddOBCGhsbC+FTAA0///zzSZMm0dvhqRXTbfQqkw2ZVVNCXkB7jcg0FngsE0tnl8XDokAljEVNPuAtkB/ImGh2AxhConIw0niIxmHQH9Fa1REbQQAHp0M6CJFYwZMy06bsIEsjzjJRWgWEacm0Wm3Dhg15njcYDJiookyJgo94FlhGtwOzERYWlpaWJklSQUFBx44dV65c+ejRI1EUExMTIYPahQsX6CRqIEvQO41QMCg9PX3Lli1lHvefF9EvEc1YI0eOHDJkyJMnTxBi0tdbLJZhw4a1adNm+PDh7777LoYLKJWRrwIxDPPgwYM//vgjOTmZZdnXX39dFEUU0niZTHNT8SzBZRs2bIATy507d2CV3r17t2nTpoI1URys88OHDz98+BAavHr1qiRJsPwIIRBxQkrvJkmSzGbz0qVLGYZBG6UgCMOHD09ISNDr9aSsPfjdd98VFBTg9n/+8/g8CBZht27dCCEjRoyAoG/8SfkBh0mP1N/fv6SkhC5oQZ72vsDOAHHZeL1er3dzc6Nn+IWM2Ub/X8iGzGz0zyaZwJOsiW21Wu2iRYvmzZtH6wWfnejTtvL8jfpC6AnP84sXLx41alSPHj0mT55MCLlz5w54uX388cc8zx88eFCv18vkpSiKkP4KM+kD3Dl16tTAgQMR0crsp/Q8VG28NCajP7z99tuDBg3SaDSy7KNQZJDn+Tlz5oSHhwcGBh45cqQKz/1HE70GEFszDANJat5//31JklJTYS6VnwAAIABJREFUUwk1vYhZ6RMCnrXoa6BxUD0mJCTASkhISIDKHGazuVu3biD+tVptfn6+JEkHDhy4d+8eNAKeBklJSaj8piuPgYEV/n3w4MHs2bPR2Mpx3I0bN6ZMmUKPkYbaW7ZsAV83Uo3BN4wOsjC2bNmS/MUQH9jCY8eO3bt3L/0ledqhCH5t0aLFuXPn4Bs48DRt2hROZbIrbWQjJdmQmY3+kSQo8jigDgCEUN26dRmGAWvm8xUeMv4uY9Yo7UCSjRkzpk6dOpAdA2xMZrNZq9WOGzdOFMX3338fXU/ogfz222+TJk2SWRW/+OKLhQsXmkwmmQlYLJ0focouLDIVCG+tOnDmzJmhQ4c+ePAAbHMClc8FPOSmTp3aunXrRo0avSK+ZTLCFwGGRTBfwtRBJTFCmcmU2jL8CdHYxYsXCSEajSYhIQG+3Lx5MyjGRFHMz8+H6zMyMn777Td478HBwfBeVq5cmZiYSKya78LCQki0Abf8+eefYBUVRfH27duQ+wacUyG+m9YZ+/v704VGCLXSNm7cqNfrwfvtRUzpsxMiXchK07Fjx7+6L2A76HQ6tVotWBORSFRoasW0fPnypUuXgpYObly+fPmAAQNEKkmvjWxUHtmQmY2qNVXmeEqLN6PR+MknnyxevLiSLfxVkmUkksV44jUajWbMmDFQysbNzW3z5s2IvQBTLly4kOO4t956y2w2Z2Rk0BKRTnRCrDozURT37duXnZ2dk5MDJZMJ5dsEVyo//CVC0EC7FkmSFB8fn5ycrNPpIPEvfT1YM0eNGtW2bVsQYFV47j+aaIe/LVu2wIeoqCij0YjWc1I6VWyZbuCS1Zvz1KlT8fHxGo1mwIAB4Bd1584dqJYLHmZgEWNZNikpacyYMfAWAFcJgjBz5kw6zfLjx4/v3LkDyYpZls3MzAQ9UG5ubosWLezt7bt27cowzO3bt2fOnAllRdBrokOHDpDqhShicrdv367T6ZR1LKobQf9zc3M7depUNWQmSVL79u1PnjxJqIjpCsaLHCkjIyMjIyMnJwd3aF5enpeXFykdalClYdno/z/ZkJmNqjXJQA9NKOoka1kVnud79+4NkomuAfp8OSD658mc89ADb/PmzRMnTiRWtdPhw4enTJlCe9eJonj06FFCCChFUlJSCKXtE6wlBG7cuCGTASaTafny5YIgQJQr/XRSjmWzkqQMvRSsOdgePXokSRIYxVDq0/J49OjR0dHREyZMeNWsMzhekPoTJkyAN7ht2zZ6hVQwLTilaIWfOnVqVlZWYWHhpk2boFnQgdGuY3Dv1atXDx06ZLFYnjx5AsKeYZj79++XlJTgsQHM+nh7XFwcIWTKlCmiKO7fv3/evHnR0dFwGcMwy5YtozW48fHxeXl5OEBaNbt3715BEIqLi6vtGy8qKsINcujQoY8++gg+V8BPZIQvJSkpKSYmhlgZzlNdUWGuRFHUaDSxsbG0jXjw4MFPnjwBXWPle2KjV5BsyMxG1ZrK418yoWgwGN5///3vvvvOaDSCKCIvK+MXhlUajcaPPvrI29sbQh/ge/DEgnRxNE/ftm2bJEkXLlxgGAZsVXRSDBAJjo6OILnhiSAU586dSwjp27cvBuWJVIVp8gw6QpnnHMMwcXFxABckSdqyZYuyVCJ0af78+bVr1+7Xr9+rowNAhQqxgnKtVvu///2PEPL48WN8NYSC7zTIBnAvUUE2IMunTZum0+kePnw4a9YsMMOB37pk9QzD84bFYrl06RJo5nx9fXNzc4k1lbSkCKARrRE/ENTZsmVLsK0fPHiwQ4cOc+bMgeu7du0qUWFD+fn5Z86cIQrEbzabISuEclzVh44dO4YqrhYtWnTv3r1M9XbFhIcllUql0+lov8DybsGXDjlN/vvf/9K7cs6cOVFRUc8wLBu9KmRDZjb6hxHyVq1WC+kcWZZt3LgxVKIECacM/HzufSCEQCo4i8VisVi+//57qMKJUbG0dfK99947e/Ys/ouCNiEhgWXZI0eOnDx5EsZFB9h+9tln06dPl3mlWCwWvV4fHx+fm5u7YMECuktlgoDKkyxjnCiKS5YswfqeK1aswNKrpLRwys7OrlevXt++fV8dBxpEZry1sNiHH34IHxISEmQaERrvktKYHn/leb6wsPCLL74wGAw6ne7x48f040RrGi2MCxFFMTc3FwKf27RpQ6wYXbJG8mLLdEQhqNYGDhwIDoILFy4sKCgICAiAdXvs2LHCwkIM4r516xZUE6EttpIkWSyWMWPGDBo0iLwYnXSViZ5zrVYLEQwMw3Tv3h3mk6eqGpR5V5kkCMLrr79+6tQpUrm6uvhCly5dunnzZoR0LMvm5uZ6enrCG6meiNZG1YRsyMxG/yRCiQjczWAwTJ48+euvv8ZEZbSooJ3Zn2830LLDsuyZM2fq169fUlJCP1QWf1dcXBwQEJCSkoKppIB27dr1+PHjGzdubNy40Wg0XrlyhR6FIAj29vZPnjxBeQwE4iE6Ovr69evp6elEAcWqICllIhbsmMuWLcMGv/3229OnT0uK/HmAg+vUqRMcHFwN6ye+CJIoQle/Ll26GI1GURTpBBmyF4Eoh1DgCeJUFixY0KNHD47j7t+/f/ToUVl2MWI1TeI32dnZoJG9e/cupHVQvnQlOgQl3JtvvgnrEAzQkydPXrhwISHkwoULsbGx2HOWZVu2bClTTgPt2rVr+fLl8fHxqND924nWYhJCGIZp3749IUQUxVWrVtEzr7yrgv0CYG7btm3//ve/QRX6VMJdv2/fPp1Od/78edg1EFEL1VOqyaTZqNqSDZnZ6J9EyElZljUajU5OTqBIACQhA2QyXcVzIQRVZrM5OTm5UaNG4DdNFFkn6HA8URQ3btzo5+e3dOlSvIBl2eXLl/M8f+vWrYMHD4qi+P3330ulM4H9+OOPUCGeULIc+b7BYOjevTsqUZ4xhRhtnoN/33rrLcGa3O706dMZGRmyCAD4YDab7e3tVSrVK5LZnIZlYG28cuXKrVu3iNUiLNOZiYriFoQ6PAiC8Omnn27evLmgoACid+nCSrQFnDZqQ31MlmXd3NwgfYkoikajEd8gvQywM3CYWbZsGUb4EkK0Wq1KpRJF8c8//xw9ejR9o5+fn1L9LAjCo0ePrl279vbbb2P7z2lqq040XIZvBg0aBJ93796NCWiUdyGQKq9ZQRCysrKaNWsG31R8/KCBbEFBgcVi6datG/AoQoggCHv27Jk/fz6pnPrNRq8s2ZDZU4iW7rKNhJtQtleVl9G6axmffe5dlXVAyallXsmyfA34WXm4JxQsKJPv/yVGg0m/iOLkSjNQWfdAT2AymWbNmvX5558jKsJ2Kt8BWWfoD8issVl60iDbU/369bOzs+nhl0cI1CIjI/38/FD7xfN8UVERz/P37t0DQ9Ldu3d5ngcTLYqZ/v37m0wmjOfC2lyiKK5du/aXX34BHyPEZ8oOVMY/RvYKAHMMGjQIUW9qauqPP/6oxF6SJFksFnt7e09Pz+LiYuwhveBfjuQWq5oluIIG4YNE5SLBA4DRaLx9+3ZiYiLDMJj9RKqElYpGbyzLXr169ddff12xYgWkeJDBuDKZCSEE69s2btzYaDTCjRzHPXz4EFbCkSNHYM0IpQt44Gf6y06dOp0+fTo3N1elUtHehAEBAZIiT4QgCNu3bzebzaCU+tuJnqL8/PyioiKYivHjx8PL+uOPP2gnAdm9kiQpo2gHDx4Mkcjw6j/55BPwHy2zkTLJYrFAzc3NmzefPn2aTtMNlYKJlc9UB1xro+pGNmT2l4kWObhXhbLSQ8vcGvCCp0ZsVblXtGBQClFZbSKME0TAAS0ga5Y5+ZYna2VYrcwzJV4vKWwH2IEyDZHYIPjzgoqiUaNGoDYTRfEZTQM0t5WsqizZNaiy4nn+7t27DRs2TEpKwsiDpz4CeD0IgAEDBmRlZdFjFAQhJydHFMW0tDS47Pr16zjh4IgNhXdo6QJL68SJE6IovvXWW0ajkWXZ8+fPE8oHWaa2qeR6QxDPcVxQUBDOT0FBQVRUFLaJg4L13KBBg0mTJqHPNd1aZR5arYheq7IPOBsMw0C4X3x8vE6n0+v1dBaMCkZNAy9I6DB9+vQtW7YQQh49egQ+STLTG0Rg4MZkWdZkMul0uiVLlly9erV58+arV6++cuXK/v37LRZL9+7dFy5cyLJsXl4eWEXhNdF94zhOq9WivyPHcSUlJfCunZ2d8SWaTKaOHTti1Ceh9FLTpk1jGKZVq1YvDXZXTHiuALsw7A7wM4MvZQlKCMXEnjx5smrVKpnmLCQkJDMzE0ptEkKGDx/euXNnwVpgrWKi95rJZEpKSho2bBigNHgRXbp0OXnyZMXFN230ipMNmVWWZBYrsayAOBnIoK8EKrOp50Wyczat/6BBFcpspWqKvgU+0OdsWouGY5dJGrxAxq+VHFyGFWTZz2WPJoQUFxcXFRXNnz9/xYoVZrMZfD7oB1XZNIAAWgajUaSBE09+fr69vX18fLwy8WblhVNiYuLgwYPBYYiW9wzDQNUdQshXX32FvkrwzQ8//LBlyxaz2SyDPgAW//vf/4KS4Ouvv5b5G9HTXvF6E6i6BfBNbm7u1KlTAQpDmxEREbJ2QHVnsVgaNGgAoouUVtC+NJWA8ilVfq5yrUrWGqz4Dc/zY8aMKSoqKikp2blzJ7HurKcuQrrx3NzcVq1aHT9+HBwWlZ0XBAGqisHbOX78uE6ny8jIuHr1qlqt/uCDD1Qq1bx583bt2pWcnDx9+nRJkubMmePt7Q33qtXq9PR0WZdkJzfc+DNmzIiLi3N1dY2Li8OBjBgxAsJcCDWfFotlx44dkiSFhYWRZ5jn50LKo2/37t2hw8uWLQMzIm04lnE2+LBkyRJSmstNmjRp//79QUFBoDl79913O3ToAPkvKjbZ4yPgRRcXF+v1+suXL9MHyEOHDjVv3pyULvKrHIiNXmWyIbPKksxtiCgMfDSVt7Vkguo57kDZQbBMiah0EkJ5LFIZE3B0yJFp9EPjSxo94Jm14mM07StDFLOn5FAw7RaLxWg0Nm7cGEAhzXDp4VSBaIkoA6Y4Uo1G06BBg+PHj0NEm8xaRyoEhXRTgM5VKhVWMKQVLY8ePSooKDAYDBs2bJDdIklSx44dwdmflh8wPzzP9+vXTxAEo9G4aNEimYynTXIVzxI9fJ7nt2zZsnDhQlrSzJ07988//6SDG/773/9euXJFkqQaNWo4OTmV6ehW5gZ57qT0FngWZCb7TH8DQPzSpUuTJk1KT0/Pz8/Hd0QqZ7rFPeLl5YW4h1inFLVTMJmQrOTy5cvh4eH37t3z9fU9e/Zsenq6q6vr7Nmz7e3tMzMzT5w4kZiY6OPjI4rili1bnJycoKj5zJkzFyxYkJycDJrde/fuoSMaXaoVKDs7293d3dHRMTo6WrCWeZgyZcrDhw+hS7TWzWg0bt26ddeuXcS6RKs21c9OsglnWXbkyJEQirFp0yZaL0WzKfp2hmHCwsJkx9Rbt24tX7787bffBjPx4MGDAe9W0pNStOadIdYFs3XrVgTBAJoxV5xyFDaykQ2ZVYpQGCMPwuxTNDoBknlokbJisoCeOzLDx8l6Qgtd7ACdQEt2Gf0Tilta+6KU96I1JvGpCn/RGkOO/+K9xAoLaPvpkydPPvroowULFsg0Rsr+V1lCyJqSJEmr1TIMYzAYPDw8tm7dCg5tiFbpk3clYQdiqVOnTi1evJheEjCu4uLimzdvajQawDoy3aHBYHBzc4OMVlJpnzxJkr7++muolvjxxx/PmTMH8OtfcouhxwU3jhgx4s6dO7m5ubj4//zzz969exNrUSZCSFFRUXh4OCGkdu3azs7OqH2ktaqVmZxnJ+WCfHZkRstLmUiOiIhgWfbhw4eCNUICvq/kqFmW/fDDD1NSUhiGkdkuYQ45jtu1a1dwcPDEiRNFUWzbtu369ev79OnTp0+fqKioQ4cOiaLo5uZ2+fLlCxcu5OfnT58+3cvLi+f5c+fOhYWFQWqGR48ede7ceciQIdHR0b/88sv+/fsdHBxmzJhBcwNak9SmTZumTZu6u7vjiFasWAGFDfAWWAwGgyEyMjI7Oxt8HP92kigvjrlz5xYVFTEMc+HCBeRa9JlBoOoxAPn5+ZHSTNJisXTq1Ck1NRWyQLdr16537974WitgcfRc6XQ6eC7LshD9ik9ZunRp+/bt6UQnNrIRTTZk9nSimb5gTcOIv8oUUUrBoMRkcM3zPWgChzWZTDIRQu98WtIoNStl2lNo1IV8rbCwsF+/foWFhbQKDe/as2dPBVCAhlxK9EAHgkmSZLFYDAZDgwYNQEOm0WjQGY7u3jNqZVD9RjvesSzr6+v7zTffQN5awCIybcpfwmTEumxMJlNwcPDx48dJaacuQsj169cfPnwIuTMkSdJoNPBcOBLcvn3b09MzLS2NFv+i1YcG3Nc4jvP09Lxz5w49q5UBK4jJsNnRo0dfvnw5KCiIhs4tWrTIzc2lV4VarWZZtnbt2t7e3gzDcBz3xx9/4BQ9Y7joXyLlOq+CzKP3CH6gFZ8sy164cAHktOw8VhlYBu2fPn367t276KEPPyHKX716dXZ2dmBg4Lhx4ziO+/jjjyMiItLS0gwGA+4Xi8VSq1YtURR3797N8/z9+/e7dOnCcVxOTs6VK1fCw8OhLhDEJ/bs2TMwMFCv11+8eLFZs2bNmzcH+ykyB8nqxObv7+/i4gLcief5I0eO7Nixg1bj4ZDHjRs3c+ZMQq3AakIrVqwAHaHs9ZGyugpHiA4dOhDKWY0QwjDMyJEjb9++/euvv4qi6OvrC+e0pyq3ZA/FLQCqR8B8oOeGjSMo6v/ayEbEhsyeSsi8DAbD0KFDO3Xq9M477zRs2DA5OZmU5VIjczVFuVtYWEhK+//SUlNJ5fWnvOtB7+Ll5YUuSkoQBhwWRIuTk5MMIGJXweNYiTiJVXK3aNECWAw9S4iZgoODJco8SveZvp5Q8gA6hvgPXLsgrf/SpUv1en2Z9xKFDasKCIBuGdyGiouLQ0NDP/vsM8hOKZXO4EVKm3RpoFke0bgWKC4uTq1WI+LB9zVlypScnJxr166dOnXKZDLduXOHRoTXr18/efJkUFBQVlYWXWoaTws8z7Mse+DAgbCwMLxRueTKIxouS5J07NixhIQEJycnrMosiuLt27ebNWuGzxVF8cMPP9Tr9XZ2dq1bt543b57FYpk0aRJWpLl9+/ZLM3WBnCPPG5lJkmSxWKKjo2EGeJ5v3ry50WjEzMb0llfqcWUkCEJqaipkGIalhReD8mz9+vUGg8Hb2/vw4cPFxcU8zy9btgxKj2OvBEH47LPPRo4ciW6FPM9/+eWX4LJGCDGZTP369SOEZGVlMQxz+fLlyZMnHz9+nOd5d3f3zz77bMKECXfv3t2/fz9Y61iWBYeqI0eOBAYGPn78GPpWUFAwd+5ci8UiGxfHcfn5+SEhIeTvDvKQTTXP8+vXr8fkroh7yvQ9wBfXpUsX1BlLksQwjNlsTklJGTJkyK1bt0wmk7+/PwZHVzxeaJN2fcGfoBQ9PigqKmr79u02nZmNyiQbMns64d4eMmQIKLctFou/vz+hhC7tWIDiEEXa/v37V69eTfM1bPl5ITOLxVJSUrJ7925i5Qt0nDah5C4YUEpKSvBBKCQMBoNarUYvKEJZZ0Src4xOpwsMDDSZTOCzgpODpfrAuZU+C4qlfW8lylc6MjISqu/JRKnFYqlbty5cYzKZDAYD9p9uVnZjlXUz0CWLxfLGG2/MmDEDvpRZKunsIYSC7BWTDMNhOy1btgTlEy0nrly5kpeXd/bs2Z9//vnMmTN//vlndnY21PwRRXHp0qUQlOfu7v7kyRMZKoV/QYhu3LgxMTFRplojFSIGpQB74403bt++vXXr1p9++gnBH8MwCxcuhNxdhJCSkpIdO3akp6fXqFGjXbt2TZs2BVXQu+++C09csmTJ4cOHX4LwliQJAlQJ9WqeRebh0uJ5Xq/X79y5E/7dt2/fzp074ShCLw/ZCa28ZvPy8n744Qc41dCHIovFcu/ePS8vr+vXr7dv395gMOj1eviVPrfgIWHv3r04QBi1Xq/X6/VwqiGE6HQ6fArcdejQIUJIixYtBEGYMmVKcHBwamrq3LlzfX19Hzx4gGlsVSrVl19+CQDFZDINHToUuoHLCRZwXl7enj17qgmqoFfvqlWrbt68Sag1T+N1WYdhA06YMAE5Er5HhmFatGiRn59vNpsBg2Km2YpHLVODIWs9ffo0PkUQhNjYWMiRpuxYNZlVG/2NZENmTyfBmrc9JibmzJkzoigWFxeDJ0dQUFD9+vVPnTp1586dmjVrHjlyxNHR8d69ezqdrmHDhrGxsSEhIQzDxMTEvP766xMnTiwsLHRzcztx4kSfPn3++OMPi8Xi6empVqu7d+9+6dKladOmTZs2zdnZGdKpb926dceOHdAHX19fQRB69uzZoUOHb7/91tHRcdu2bYsXL/bz8zt48CAw344dO5pMJo7jXn/9dS8vr4MHD7q6ugqCwLJso0aNBg8evHLlSl9fX5Acffr0KSoqcnd3d3d3nzt3rrOzsyRJ+/fvd3Z2jo6O3rx5M+bQCgoKWrt27YgRI1QqFSGkb9++arU6JiYGWdjkyZPbtWt38uTJ//znP4SQFi1auLm5derUydXVNScnh+f5evXqXbt2zc/PLzMzE8r8XblyJTIyMicnx9fXd9q0ae+88w7wL5ZlLRbLqFGjvvvuu+dlApMhGPyAcleSJLPZHB4e/vbbb4N72XN5bnkEXNhsNvv6+k6aNIkeJojDyMjI//3vf1OmTCkqKlq3bt3UqVPh13Xr1sG9RUVFzZo1g1B/Utq1GVl/s2bNUMcjmwfaXZ1+NH6AFjZs2KDT6RYtWjRy5EiWZdHUKwiCu7s7IQQg/pMnT44dO1arVq3Q0FCe59u3b282my9cuDB37lyoMd+wYUOtVkvn8sCHymShDMDRF5eJtGS/bt++XaYAptGS7KFIgL/BZk3DbmIV6mazOTAwEPQoOp1u4MCBNB6qgPDAhn8ZhunZsye9wBDy/v77797e3l27dn399dexV7QWkG6TZVnQZSrVPzzP0wCCnjeZj+zSpUvT09M1Gk3z5s29vb1jYmJgjE2aNPH09ETVe7du3cqE9UePHoUHKeHO30K4blNSUgoKCiq4THlW0el0J0+epHWf8Ot//vOf4cOHX7hwYcyYMUr8VKZVoQICVky336RJE3o1vkzTv42qOdmQWWVJFMWhQ4dOmTJl5cqVbm5uZrPZYDB4eXmBrqVJkyaEEEmSDAaDp6dnSUkJ5OYG6fLzzz9v377dYDDs3btXp9PpdDqO41QqlSRJCJUSEhK6d+9OCGFZNjQ0lOO4tWvXbt26FTIjgIquS5cu9+7d43n+xIkToJbged7X1xdcRoKDg2Fvu7q6AtPMzs4OCQlhWdbe3h6O4NOmTTtx4gRkKoIrgb9cu3YtKipKFMUmTZro9XqDwQBMZNeuXR9++CG4soLLkdFodHd3lyhzp5eXl8FgMJvNIKoDAgIAYDk5ORmNxvbt20MxPoZhIE28k5OTYC03OWbMGOg8Sq9atWoZjUaoR1Q1XQutXcBv8EtkoII1SnT8+PF9+vQh1iQUL7p2CjBxURRPnTrl5eW1dOlSWVDIrFmzrl+/3rFjR1EUN2zYMGTIEGIFbY8fP4ZJtlgszZs3/+STT4gCoBCr+g1eNN1ymT0hFO6hEYBGo/npp5/i4uKSkpIIlRzEbDZ/9NFHv/76K2LBw4cP16lTx9vbWxAEo9Ho7++fmZkZGhp67tw5QsiWLVtUKhXHcaD8u3nzptKjUVIU/aR7i6CwzFEgNW3alFYvlQnmUGNBSkvWvXv3YnyJTMrOmzcvNjZWFMWSkpI1a9aAfH2q1VIqyw1x+PDhRAEODAbDmTNnfHx81Gp1ZmYm6L1k74KUXrocx82fPx/y+kqUBwWo8aAUusx+B4wIHBVoXRpkR9u2bZu/vz+wiG+++QayqgI6BOM1PVJ43IwZMxiGuX//PlFA6pdMfOniH6AarICksqLOu3TpQkrrO4FpuLm5xcfHX758GQ85stcnVDosl2EY2BHARTmOO3r0KFSOIqUBWXVAujb6e8mGzJ5CuP1Ylh0+fHhSUhK4mAC28Pf3B29Te3t7uEyr1To6OnIcd+/evXr16kGd4x9++GH79u2EEAcHh169eg0aNKhXr159+/YlhHh6egITT0xMHDhwIDzOzc2NELJx40ZIlcRxnLu7O8/zAN0IIWlpaWPHjgWJBWJv37592dnZwHFcXV1Fq+NXs2bNEhISoAAiZC2fOXMm6DYkSfLw8AC+9vjx4yZNmkiS5OPjA8dl4DiTJk06f/48sOaffvrpwIEDWq3W29sbLgCnGTT/wS0tWrQghEiS5O/vz3Gcm5tbdHT0m2++GRUVNXz4cJPJlJiY6Ofnt3btWo7jIiMjZUGavLUieNXOjjKhSwtp+kue5zUazdixY0NCQjiOw1oCQC+aM6LYXr16tZubW2JiIrEm8SeEFBUVaTQakOL79u3r1q0bCpJ169bRwxw8eLCnp2dBQQFteEXn7tatWxuNxlu3bmm1WlDYnD17VnbQp/VtKGDwcbDICSFYThFIq9X6+fmBmOd5fvny5XZ2drCSAd0uWbKkTZs2Xl5e3333nU6na9269aBBgwRBWL58uUaj+fPPPwHnKVVoSvOxTKNW3quxWCxeXl4nT54Uysn5DANRxscQQlJTU+nqBbjlGYb5/vvve/XqBUJXq9WCBb8yK1Nm3DQYDCkpKeg2QAiBI5bBYPjiiy/69u1rNBohjYJM3pPScEGSpJKSEjAjyqYCR43xH6R8uEC3abFYVq9ePX78eDgmlZSUREdHQxgHx3HoYiVRhYzgKV988YXxinSRAAAgAElEQVRySl8+4boFJ/0jR45UEDsplrZ046mgV69eRKF+JoSMGTPGwcEBM1woByuVduWsoJNwXkI/M2jNx8eHWPcaNK5M12yjV5BsyOzphFxyyJAhCQkJtGwDVGQymZo0aQL+UiaTydHREVREer3ey8sL3L9++OEHnue/++67I0eOwA4EwaZWq4GPJCcnDx48GJp1c3OTJOnUqVOzZ88WBEGv18MG7tKlCzCCa9euTZkyBYwdYOj08PBgGAZ4qKurK6SczsjICA4OZlm2YcOGIJmGDBly4cIFjuPatm1LCPHw8IAnZmdnBwUFcRwXEBCANfUkSdq/f//o0aN5ngclH8MwFotFrVbDaRvuhX+JlTcFBATA935+fizLvvHGG3fu3MH05YQQo9EoCAKoDEFZRUq7sonP4BVLqxAkRUAGsXrKr1ixws/Pz2w2g3TEFy378OJIFEW9Xs9x3Hvvvefp6QkBIsQqKjiOgwPA7du3k5OTQbQTQg4cOIDxGYDG4uPjfXx8wOuIBmeEkLy8vNmzZx88eLB58+bA7h8+fEhKJ39RHvdp2AHRZABrzGYzAAs4pfj5+f3222+iKKalpcXHx9esWbN///5wAUg1nufT09PbtGmzevVqQkiXLl3279/PMExQUNCxY8cmT56MT0FtHPylS+XIrIFlYhF4YlZW1muvvdaqVSv4CY2nOFKe52EIgCpu374tWY2SMC20Og1ewfHjx2fOnJmVlQVfZmZm0iK/MogER4RrzGKxfPvttxDXzDBMdHT0+++/D5+VAl4sHbAMPxkMhtdeew0yAMsmCsjDwwNuwRsBLsuWN63ssVgsDMMcPnwYBpWWlhYREQEvYuTIkTk5ObLZBhgUHh7+t5veaDRvNpsnT54cHx9fwfU0xkVTMiiwb9y4gY4rcA0YPVq1apWXl0crJmVNkcqZIGEXo90cnr5o0aJz587JXr1NZ2YjGzJ7CglU1blhw4ZduXKFWEU+6LoBx2RnZzds2DAmJsbR0RHO3126dImOjg4ICLBYLHfv3g0JCYmOjuZ5PiQkZMCAAVFRUWvXriWEeHp6woMuXbrUp08f4Hp169YlhIDFqn///qGhoVC6u1OnTmBrS0tLGz9+PCHEYDA4OztbLJZ169ZhPLavr29wcPCwYcMaNmwIMmbgwIFt2rTp3bt3x44di4uLRVFs3769KIru7u7wxAcPHgQEBPA8P2fOnJCQkDNnzsAYBUFo06ZNVFRUWFgYVDsxGAygXSNWfvTBBx80b9587NixEydOlCQpNDQURuTq6koIYVnW2dl52LBhgwYNiouLMxgMAwcOHDVqVGRkJM/zqampvr6+MTExpLSagVTaxb48kulaTCYTTMX+/fvVajUYlNGZhlARly/NNINWjP79+zdt2hTMwTJBm5mZ+eTJE4iVA1vVqVOnaFwliiLLsmFhYYGBgWlpaYB6ceBxcXGpqanNmzefNGmSxWLBvKZlKghlVhWZtJBZx/7zn/+MGTMG7K2nTp1q0KDBhQsXZIAPFLcZGRlvvPFGUVHRjBkzvvzyS5Zlhw4dumfPnk6dOgmCEB0dvWvXLo7jZGExRqNRo9FoNBq0G5Yn/EDI9ezZ087OzsHBAbQ+snnG0lXQq+vXr+Mx4MCBA2DzRTegoqKiwsLC9PT09957b9++fZy1UKlsxspTR9EETvRJSUnQyZycnFatWmk0GovFcvr0abVaffnyZdR34vxDxCU+F4ARsQIFURShMBRRpIHgef7q1asNGzbMzc1F2KHslUyjjIMqKiqCopNms7lt27ZQ++vDDz88fvy4qEjml5ub+/PPP2PHKp6HF0e40uD0OHHixJs3b1aMk8pUG4OfrkDVR0Fwv3jxYvDHoBGbZNX40ofSCp6LSwWUkSJFvr6+mKSQPorY6FUmGzKrFImiaDAYwPkJdUUYrIdHc5ZlGYaBv0DgBA1HTBAYcDucoUFSCqXDgtD/CS8DmSFJEmslQiWqEATh4sWLEP0OhJmliDUUHzIhAXQj1tQY2GHOWrUaHa2INQcBsDyANXCyh3wWoG2C4UOtJGhKpDJKYAps8B9HdgY/wSjMZjOojmjfo2cBZMhAUfmBiod9+/Y5OzvDVNCppGipQ16idYYGPV5eXmq1ev369fRigLXBsuyTJ09Ea53Q8PBwOgEbvvTExESVSrVz504cGnz/9ddfP3jwwN/f/+bNm4IgXL16VdYBWtzi2kNJo1TbwDclJSUuLi48zwPqqlGjBuhd6MlEqCGKYkpKyuPHj3Nycn788UeO48aOHfvpp5927949PT09MjKyX79+Dx48wEdg6geGYWJjY0+cOAE/lSexRFH08PBo1KiRo6MjuGYSSgBDSghYn4IgAP7AX9F2j62Bf16PHj1gkfPW5MkIjkklFgktxWFmUlJSBg0aBOA7Jydn4MCBMF248mmIvHv37jfffLNVq1axsbGYthdo9erVgrVoKX6J/Xn//fft7OxUKhXNWAiFsxFWlpleEbfPpUuXnJycWJa9cuXKqFGj6HZggf3www8ajeYZj0/Pi5CrnDx5kjzN/w8nExgyaqm//vrrI0eO4GX4gWGYvn37SqV1+bIPlcFS8I40Gg19duJ5/uOPP05MTKwO02ij6kM2ZPYXSHbWpMPmZTtTojwVSFl8XKkWolsAZo2sE2VneXyWFqvEmvyTlBa6eCMKVyVXpU+Q+A0+SBm7pGRVkjWzGt0gLXtkGpoyz690g1UgvBHgrMlkSkhIcHR0zM/PB9BJT2OZmqGXozZD7AhIcdy4cSqVaty4cUTh1Ey/+vDwcBrF0rl5GYaZNWvWTz/9hMUW4Vi/d+9ei8XSsmVLQRBmzZpFV6cmpedZac+lFxhAQ/ieZVkwfDdv3jwrK6tOnTrlOY3hIoHbUdNw4MABjUazYsWK5cuXb9q0ycPDY9u2bRcuXCDWAEPa8TwjI4NUiMxYlh07dizoBUlZOw5h4qFDhwRrhhFMWQdd4jjuxIkT+fn5X331FS2JxdIZlcvUOSmJPqJMnDgRvAIAIEL49t69e69fv04IMZlMycnJs2bNatOmTYsWLZycnPz8/MBnTqPRPH78+Pz585A5lud5e3t7eovRFlt4HXZ2dq+99hpgFEJtTEJtOuQYNDonVp6m1WqvXLkSHBy8YcMGlmWbNm1KrGc8ZH1qtRqn7m/U8dBIa/fu3RCvWsH+xaVICElNTSVUIhKO44KCgvDQCASnSk9PT4ChxDppQKhJfaoCFRmLKIp//PEHrZ+2WCzoVSJU1b/WRv/PyIbMnkLImpGFKXcgreegrySlZars3/J2sux6+imkHIGKV4I8BklPh4+JpetdEgVoo/+FW2iRT1/AUxV46AvoXimZS5nshh4Ljo7+vmpMCrtqNBqTk5MbNWp0+/ZtTLetVHuU6TjycgifaLFYJEnq3bu3Wq329/cHICKUThsB/06ZMuXYsWM0B0dxC7D4jz/+aN269Ztvvnn69GlQVQqCAMrOJ0+eBAUFoaqA7ga9EmRiBl83bbgxGo3e3t6PHz8+d+7chAkTatasKVE54pWLXLRaDxEvSpJ0+/btzMzMnJyccePG5eTk7Nu3z9PTs3///rCGU1NTIdGU0Wjky6+CBWtSFMWpU6dimnX66fQxBmN+RVHctm2b7HjwzjvvxMTEQOEHqbQiDduRQfnyCPfjhQsXvLy8du/eDTMQFxfXv3//du3aRUREtGvXbsqUKS1btlSpVB07dly2bFlGRga8xE2bNvXs2dPFxWXIkCGTJk3atWsXosm1a9cqoaFoTZji7e2tUqnatWu3dOlSUPhhl8o7dch2/ZtvvhkaGjpu3LgJEyao1WrIcUinlYbo4EWLFr3MY0x5RLOdTz75RKlNVBJ2OyMjA/3/YHnfvXtXVg8AmhowYADWocJloNVqHzx4QIPairuKb7CoqIiU3iNRUVFfffWVUntqo1eWbMjMRtWdaNygVACQ0joMNCs/ePCgQYMGGRkZFZ+hqw+BMJgzZ46bm1tAQABUZaYdt2ESkpKSoqOjCYVf6RZEq/f92bNnL1y4EBsby1uTkvM8n5iYuGLFip9++gls4pAbhbemziKlpQVdi4ZhmCdPntA5Y81ms7u7+40bNwAJ1apVS6JiLWlYQ6t+6VfJW+uB3rp16+HDh/fv35ckKTY2Njo6OjQ0tKSkxGKxbN26NTg4OC8vD9MaI9iS6Yk5jpsxYwYN4MrUv+KpSRCE1NRUegJZlm3Tpk18fPzjx4+VymlZazRIlTUOfRMEITY2NjQ0FMI7jEbjypUrmzRp4uvr27Fjx9DQ0L59+/bv33/79u0WiwUdyOimoJGcnJzFixenpaVdvnz5wYMHCD5kT4dvQNEoCAKoHuk5l0p7ieEjRFFMSEhISUnhOG7Dhg0eHh5nz57FFxQZGalSqVQq1b179xBPC4JQWFiYn58fGRlZ1kKuFNEzT08ybQdXXqkkPGUJgrBp0yb6gFfBLXDBw4cPodosXs/zfFhYGCAnOmb8559/3rNnD/ZNkiSWZX///ffz58/TZ4/KDFwQBIinIdS7kyTJzc2tTDNCZdp8OSTTQ+NU02sPfpKdXmTcG/IllXmljZBsyMxG1ZpoEag8leI3tHWgoKCgTp066enp6Of3UntcVQKxxzDM77//7ubmBoER6MyOzKuwsBAiEJXIjFDiDZqSJZ4ASTxy5Mhr165duXJlz549hBAXF5cNGzYQyskdbm/dujWIKEmShg0b1qdPn3Xr1kF/QAmnVqtzc3Phrlq1aqGRtEytjKyr9PsCXAJIURRFvV6fk5Pj6uq6ePHi3377rbi42N/f//PPP5cZWGmCYU6ePBl/ksFZGsbRsh+V3KIozp0799KlS4WFhahsVoZEiFaPe57nITUr/TjUJkK8bYcOHd58881Vq1a1bds2ODi4RYsWkyZNevDggWj1ECXUwkadIr0Y4HGDBw/esGHD66+/PnXq1AYNGohUPmF6Tui+oWF3yZIloEeHsCQcC6iIDh8+3KJFi6tXrx4+fDg8PPzo0aPoig5NGY3G4OBgtVr9448/0hP+ySef8Dz/5ptvkkojEhnJdKv025Gdu56qi0L/LfBHlJkpynwujhGcB/Aui8WSkZGhUqkwiS5g/aysLEz4TAiZP3++JEk7duzIzMykkXHFhI6/hJCLFy/Sa4bjuEWLFi1btkwJzqob0e7CuFwNBsPBgwdJ6b1JnwRocHbo0CH0eCY2WFYO2ZCZjf4ZhAwavMdoNQY4MDEMo9Vq//Wvfx05cgRSlghlpbaqzoRnyvv379vb26vVand3919//RV5HIxIpVLpdLoyc9DTM0NLOFSQoNxq1arV9evXU1JSmjRpAslf4CArWR1xGIbp169faGhoeHj44MGDL126BJlf4EFFRUWQjxRas7Ozg1cg00LJtDvlpSiTKZ8Apfn7+8+bN2/AgAEWiyUwMLBly5Z5eXkQt4g+TwzDQIVQnucnTJgAt8vO7qAhk+nqSGkQmZ2d/dZbb+l0OuVBHzCTXq+/efMmOIpJkhQeHo5BMDAolmV37drVrl07tVq9du1a0KyAGBOtPgA4XQj76G9kIgp1hNCBb7/99vbt25s3b6aXiqQo6srzfFJSUq1atYqKinx9fU+ePDlhwoT58+drtVrsDMdxubm5YWFhjo6OarW6Xbt23377LbGaKUlpCJuVleXj49O0aVO6/O4333xTWFh44sSJZxSrqPEi5Qh1XMNSOcRZs3nn5eVBPlh6USlJxgp69+5Ndwa2wNChQ3/44Qc6Glej0YwcORK72rVrV0EQxo8fD2uPUPijvOeS0kpBCGSWKCBOCHF3d4cc3USBV6oDfKHxYufOnTt37uzq6tqxY8f27dunp6c3btyYUDPAcRw4zyETwECW5s2bP3r0iFDvtzqMrrqRDZnZqFqTDFrJdCESdWizt7c/duwYsFfQEMhu+UcQ3duuXbv6+fl5eHh07doV5QTDMG3bts3OziblczTEQEpPKcmqS5s8ebLBYGjTps3hw4e9vLyysrLwGvhQUlLCMAzUAGBZNiYm5smTJ8QqYH7++WcnJyeEPjVr1qSfrkRC2FUUnDL1AKbgQknG83zXrl1zcnKaNWu2a9euwYMHu7i4QKI+7OqRI0cgaJoQAlldaLSE/cFuKwEQtLN8+XLQsMqEJYwiNzd3/fr1qKzq3LmzXq+Hc/+1a9caNWrk6uravn17COpEQxXAOFplK3spSrCoJFBPSpLk7e09b948MDEjvKb/wvdXr151d3dv1qxZnz595s2bt2nTpkePHknWvP+EEIZhZsyY4e/v/8svv4iiiL3FXgECwy5ZLJZdu3bBCsHn3rx58+bNm5B/tWr7CyEpbUbHN5WcnCyzvVZALMsWFhaazea9e/dWpjOCNacrx3GnTp2CQeGNWJJOtDoGQK9CQ0OxMz4+PoIgBAcH08iyMr3F/YIMCsGi2Wxev3599+7dZZyt+hBqUiHfkCAILi4uOGRXV1ee5yFbGyFEkiS6AElhYSGOKDw8PDs7mz4lVsPB/u1kQ2Y2+geQzBoFOxnq2EB+tS1btpQZAIv+5i+/z1Um2h/rm2++cXBwcHZ29vLyunbtGpw7161bt2jRoqdaaXHUMk0VgIZjx44VFxePGjUKiowdOXIEOC8NmKCcucFg2LFjR/fu3WkvrgkTJkBhCbiyVq1aojWfAuaYQHCjVAspP5DSgg0wkCAI0FpxcfGWLVvi4+MDAgJSU1NRX2WxWP7888/du3fPmTNn+PDhymAOkBAxMTHKn+BxYJ8dN26crLfEKopYloU8z/BTq1atsPRZWFhYaGjonTt38H3BNTLXexqb0tNLv5HyXiJcM23atPPnz9erV4++HeYTIQUk9OncufPjx4+HDBkCed0MBgOkvOF5PiUlxd7e3tPTEwvH4SST0kFO9AzAvLm5ub3zzjvEagblOA4SCJeJdCtJiMOwdnt6enqtWrWaNWs2bNgwCNTAM0Z5uiiWZePj4yEt8y+//AIZUuCuMgmQKLwjSKQHawlOLICkWZadOHFifn4+/AsBVREREdAlCJKQJKlLly4QWIMRVzAzZZIgCIBm4BrwNoMNBd8AdG7VqlVBQQEEhGKOJLod/m8iURQ1Gg2+OFgkXl5euPJ9fX2bNm06cODA+vXri6LIsmzjxo1Zls3Pz3d1df3ll18CAgJcXFwEQQgICJg5c2ZUVJSvr+/FixdlinYbAdmQmY2qNcnghewbPz+/zz77jJQGH7S+5J+lMCNlARqO4/r06RMQEODp6Qn54u/fv9+yZcunNqU0d+KpF6clOTn5zJkzUVFRixcvls0VSLgvv/zS3d09MDAwIyMDpQshZMGCBVi3QBTFGjVqwC03btxA9Z5MhUBDZN5qyyPWzHmEcs/H20EQSpIEZWoLCgoWLFjQrl27lStXQlgcb3XHNpvNY8aMgYgEGlgQQkpKSnienzRpEq02o/u2cuVKlmXRMgUE8IthmF69eqHnWY8ePcAZbty4cc7Ozrt27UI1GwAdUhbWVKpS8C0/dX2CkAsKCiKEHD58WKywRP3Vq1f37NkzcOBAg8EAOdvmz5+vUqm8vb3d3d3DwsJycnKg4ButRaOJNuGJVLqTw4cPo0ETbhw4cCDP87Nnz5bK8iysDKHCKTw83NXV1dnZuU6dOnXq1PnXv/5lZ2dXt27dunXrvvbaa/Xr169XPtWtW9fPz8/Ozq5WrVqNGjVq3LhxnTp1atSoUbN8ql27do0aNerVq1enTp0GDRrUq1cPvqlVq1bt2rVr1apVs2ZNFxeXevXq1axZ087Ornbt2v/6179q1KiBv9asWdPZ2bl27doNGzasVasW3FizZk38VUnQK7gM/sIT4S/cW6NGDTc3tzp16tSuXRuehY3jl3X+JrKzs3N0dCSlF7OHh4dk9ZNTqVSwYb/44ouff/4ZrJmSJDVs2JBYVaSQezwsLCw9PR3Wlbu7O61asxGSDZnZqLqTTI6CYAgKCvr0009J6UrPtBKClmGVsYlUHyoTX968eTMoKCg0NPTGjRv5+flubm50drGKCbAL/Q09M1lZWXFxcRMnTgT5mpqaCl4gMvsjR+U7ZRjGwcEhOTmZ5/k1a9ZYLJb69etLVjea5cuX0+gK+4kaNdSCIJohCr0R/dLp3oI6ZMqUKe3atZs+fTrCLI7jJk2aVFBQ0KVLF0iSgu3AgwoKCq5evQqdwZxnoITo2LEjXgwiBO+aNm0ahEGYzeY2bdoQQu7cuePi4nL06FGigJL4UGX6A1o1xVPqNEThFby+devW/fjjj1BHVZYsEAEufHj77bcvX74MG2Tw4MEODg6NGzdOSUm5f/8+KDzAS48ociUSSlUmQ67Y7a5dux49ehT7D4UmsXDwXyX6ufhlVlaWi4tLo0aN3nnnHchMRspJVIQELxTq2n3//feoSyvvemwTZunMmTMA/SGWhcbW3t7eYJuDtxkYGIhQcty4cb/88guWjiCVroJQXt/ovRYeHn7//n2ZarAyjb9ook9csON8fX1h4Gaz2cnJiRAiSdLevXvXrl0rSZKnpyfLslBpEG5s2LAhy7KtWrV69OgRtObl5UVs1syyyIbMbFStCTctfNBqtT169Bg/frzZbMa8Esi8pNLO7+Qfu+dlAhuxwjfffOPi4rJmzRofH58ydR4yEqnEwqQ0ksAZ4zju8uXLH3zwwYQJEwB+jRw5EqMyJWsiXGgB7h06dKhKpdqwYYNOp8vLyysqKrKzs8NHlJSULF26FIIQQardunVr8uTJ8L6wb1CdDPtJKLklU63RYwE5DYGHer1+6tSpO3fuhDGOHz9eFEWLxXLkyJGxY8eS0kK9pKTkgw8+4HleEASsuSSKYkhIyB9//EEvG9TkXb58ecKECYWFhX5+fj4+PjqdbsOGDUuWLAGRXB4iUZpuZTo8JPotlyewRVE0GAzDhg1zdnYGiVieZs7T03PNmjVwTUhIiI+PD2gBS0pK4C3T2afpHtLYqALckJeXp1arYSWIojh16lSz2QxFcqumMxOoMEx4HYWFheggT2vvKiAYXe/evQVBAEDw1C0PQBaMj3FxcTAcsKjCTObl5QmCEBISEhsbC99otdrw8HDErNu3bx85ciSa2pWOg0qi9yCNtxDt4WX3798fPHiwWDqFSjXhY7KVrFKp8LOrqyvMw+7du7/66iti1agFBQUVFBQQQoqLi93c3AghLVu2hLMfIcTT0/OfdWx+aWRDZq80CYKAaatoMxApHdOHX9JSBHkH/aWM18suUAIOokAhyu9RGvXq1Wv48OF0AN0/iJSokZQjmyWrgQAvE6yJHgRB+Pjjjx0dHX19fe/evUt7zePFVeN0jx49at68eXJyMiHEYrGkpKQoC3TCQfnevXsqlcrNzQ2yVMA6qV27tslk2rhxI7HGdWq12g8++CAyMhKzQ6WlpQ0YMECj0UBvzWazRqNZuXLlzp07wd0H3YA4a1ZbkKCEEL1eL5slURS1Wu2+fftmz54dERHRtWvX3r17Q9FxSZKePHnSrFmzBw8e4ARKkpSVlXXu3LmrV69+++23kjUMtmPHjpDmV5KkwsLC33//HUadkJAQEhKyZs0ad3f3zp075+bmLlq0CGMgyEuUlzzPFxYWOjg4LFy4EF4Bbj3IjMXz/HfffXfx4kWTyfTo0aNGjRpFR0fXr1+flIO0KkmyeyVJ8vf337ZtG7HGXhBCQkJC4FclOnk5k5OZmZmSkvLFF19AcrJK4jmWZc+ePQsXY/Hcr7/+Gj6YTKa8vLwhQ4ZgKQitVgvJ20ClevXqVZgHjKOkF6dyKirYkrKdK0kSwzA9evTIzMyUcdG/nenJOiCKIhZ9FkXRwcEBhhkbG7t69WpJksD6yTCMi4tL7969IyIiAJl169YNkBnP85DF7W8fWjUkGzJ7RUmy2oB2794N33Ac991330mKwHJSOnQLHZWUjBstBdggKa2HQMLwKPpZqAyQmbGKi4tnzZrVunVrKNddZraIakuiIpWX0pCEF9Ae2YQQWWQfby2BqtFo5syZk5iYSKymFqESqc+fSiUlJe3bt9+xYwf8S+vk8M2WlJQEBASo1WpPT08XFxdCyOzZs2/fvg11M3U6XVJS0vTp08FzWZKkzMzM+fPnR0ZGQq1VlmUTExNnzJgBRQ5A+QSpVm/evEmXbwK7m9FoPHfu3MyZM8eNG9esWbNOnToFBAQEBgZ6eXm5u7t7e3t7e3u7urpGRET06dPHz8+vadOm3t7e7du3d3V1nTlzppubW1JSEirbzGZzcnKyl5cXoDeTyRQREQFRcuD0fe/ePVEUk5OTBwwY4O3t3bRpU19f3zt37uh0OqgKAD7g5OUWVxVFMSYmRq/Xd+7cGTJpkdJi8v79+6AHysnJcXNzi4qKMpvNvXr1ojdglZ/OW8PxBEHYvn37/Pnz4SeYh27dusnYhVJl+EJJp9MdPXo0MzNzyJAhlXwibsDZs2dDC7A82rVrh+t81qxZp06dGjhwIOh9jx49mpKSAjpISZLOnTuXmpqKKFBpnialPSkrJnrLwweTyRQaGkr3tvoolpA/cxwHUd6SJEGKImLVwRMrh+d5HirFgScoIDmj0chRhVhssKxMsiGzV5TweIcl2yRJ8vPzQzMWhA6BQwbsRp1OJ1iLHhLrJgThivo2o9EIEl2wpptCHo3p5mmOJlnLJckEHpZgX7ZsmZeXF30U/ifGWtKxeDghMswq486FhYUqlcrf39/Nzc3BwSEoKMje3j4jIwOuP3fuHCQlf/To0YkTJ8TS+SCqzMctFsuAAQMcHR39/f0jIyO3bdsGCjBQZbEs27VrV1dX15ycnGPHjnl4eOzevbtjx46urq41atRYsWLFsWPHYEl89tlnrVq1mjJlysGDB0+fPp2UlGQ0Gnfs2LFv3z6DwQBmoN27d0dERCxcuHDZsmVffidyKagAACAASURBVPnl5MmTW7durVKpnJ2dfXx8IF2+h4eHr69vz549P//887NnzxYVFRkMhuvXrwPfF62RgzBwsK/duXOnb9++jRs3httBt8dbg+B+/PHH7du3gyQOCQnRarVms3ny5Mn9+vWD7BujRo3y8fEB2BceHo6OWTirECtHFOrkF0SwC2rVqgWfBwwYMH36dIhpgEkAaH79+vUNGza899576KS/evVqjHqrwn6RadBhgel0OghTBZIk6b333iPWTLlK3flL2KeCIAQFBbEse+7cuczMTOxtedfT+v5NmzbhFPE8D5wQmFJmZubDhw8hIJpl2UGDBoEtHi5u2bKlrAIvNl7mkCuYB/pAhXzVYrEsWbLk4sWLmLux4kZeAtEWDPobJNkZGxdDenr6jBkz9u3b5+HhgZUkCMXG/1kn7ZdGNmT2qpNarcaN5O3trdPpRFFctWpVamrqiBEj4uPjwZPjq6++unfv3ogRI6AgtCAIRqNx/Pjx06dPB+m1evVqs9k8YsQI3HJxcXFDhw6FRPPgKp6Zmbls2bK0tLT09PSFCxdOmzaN47jTp09PnDhRtrE5jtu0aZO3t3dxcbEkSRi+V33OjlUg2QGalmTIlJFtsSzr5ORkZ2f3r3/9y93dHVyVMUgwJSUlKiqKEMJxXGxs7LP3DWEHz/N5eXlr167NyMgAZYzJZBJFMScnx8fHR6VSZWZmFhcX6/V6Dw+Pbt269ejRY+LEiXZ2di4uLh4eHqDH8vT09PT0VKvVLi4uarUabmzSpImXl5eHhweo3BwcHNRqdb9+/YYNG/bBBx+cPXt20aJFSUlJ9+/fLywshEABdMpGJRyhsJEsFdbEiRPBYwnSdRYVFWVmZjZq1GjUqFHNmjUzm823bt1yd3eHG9u1a3fy5Ml33nmnWbNm58+f12g0kyZN8vDwcHd37969+/Dhw3/44QeRKsEp8wcilXb6fkYCPU1aWhrqU7dt29amTZsePXoMHTq0VatW3t7eTZo0ef/998EQhm7pLMvevXsXGqmaUMfViCM1m83NmzeHwxv0ByIhiAKnvkwwsXXrVoPB8Ntvv+Xn59MREuWRZA3RFUXx0qVLxLrs+/XrB68blD2HDh3y9vaGUFy1Wl1cXIxpL0JDQ6FCKyldNJlYIzzKtBtUQDh1tELdz88P/60O8IVe/HTpKkKxL1k/4Rim0+lgR+P3L2fv/KPJhsxeUUItC+rMCCFQwFgQBBcXl/Pnz5vN5nbt2l2+fBlSOh06dIjjuLCwsHPnzplMJnt7e0EQ9Hp9ixYtJElyc3MLDg5+/Pgx7rp79+5xHBcTE3PlyhVRFL29vUePHp2Xl3fixInAwECj0fjNN99A+qVbt26Fh4cD4NNoNHFxcSqVCnR1hDpWoodN1TyO/xbiqGxM8A3NywRrHgoYLM/zS5YscXR0HDx4cHJy8sGDB1Uq1dChQ2WWEbDEdejQASDsG2+8gbpMkSo5/1cJtaGEmnPAOsXFxT4+Pm5ubiNGjCBW96+WLVuKVh//OnXqYBImQoherwdLByAqGKbJSsXFxagurbhLojXbJykNZAklCHFmJk+eTEp7+UiSdPPmzXXr1qnVar1e37Jly99//z03NzcoKMjb29vFxWX9+vUajWb69Okqlaply5Y7d+5ExbBY2gWbWCX6p59+Cnkyycs6J/Tv358OjIXBZmZmvvfeewcOHNi3bx9WyYROopP+mjVryLPBI1pBAsujZ8+eu3fvppeiJEkJCQlo9JTd+KIJrGmRkZFmszk9PR3DVMsj1PrA3+7du8P3YP+F8qyEEJZlT58+7eTkVFxcnJ+f7+DgAG7s8GtMTAy0A7xI6Z8AVEmnNxn8xQZjY2M3btxIuzT8vedSfDoaLpXBKIQaNXJv2feyu16aY8A/i2zI7NUlEORqtZpY+YKPjw/EKDk7OwuCUFxcLAhCYGAgIcTb2xuMR+DRqdVqx44du23btv3793t4eLAsGxAQAM4EyGJ4nt+4ceOoUaOgArezszOcJg8fPvzee++BMsDb2xsK7IBzKMMwvr6+Op0OrJl0bytzGq6eJFLxdLJgQ0IIx3Hff/+9SqXq3r17fHw8YB1AMzqd7s6dO0pcAt4b4eHhhBBBECZOnFiZOM2KiRYqGFIAssdgMPj6+n777bcRERH4XhITEyGLBKwiMLehzMOUmDSSRsRDaxTwJ3x6mQ469AUyd0bs6oQJE3CR4KQlJCTs37+/adOmarX6/fff7969u5OTk1qtnjNnDjhmjR8/vqioiFaWyGxSPFVYSRTFZs2aQY6Gl0Z16tSBDyKVegN2GeoU0akArgRFTsuWLWXRIZUn+jVhm4SQEydOtGvXjlCCWRTFXbt23bx5k1Cr9KXpzOAokpycPHbs2BYtWmC2tkrePnDgQJhJk8nUunVr9H9atWoVy7IqlSo+Pv6LL76IiYnp1q0b6gVnzJiBqtyFCxdKpZOMFBQU0Ebwp3aGzkZB6ylZlg0NDYWjgnJZ/i1Eb2TZl6R0hKnMtC1DaUSB82wkIxsye0UJz7h+fn6w7S0Wi4+PD4R6eXt7S9bgryZNmoii6OjoCOxeFMXAwMBHjx7t3bsXnIrAFcnT05P2IeA4zsHBwWQyGQyGf//734QQSDPI8/yxY8fAjkkI8fX1hX3r7u6OKh96A8sCBWgD1j+CEJpgAnFCCMdxe/bs8fLyCgkJOXv2LNrpRKv/u6wRzAFGKOYIAeeSJM2bNw+QHADfKrNveL+0HgsQSYcOHWJjY0+fPv3pp5/i+121atWSJUsQJNWpUwdUniaTSWbKobtN22rpR0uK+o+EMpDhU2Cp0FoxQsmDzp074434F4r2BAQErFu37vPPP1+5ciXtfUxKu87gZxSEspXG83zjxo1VKhVtsXqhVFxcXFJSQoNRfMUysQdEI10sZVi1R+NDUQsL29PV1fX+/ftwDbxHk8l06NAhnK6XqeMRrOnENmzY0Lx58zZt2oCDeXnX00cOURTXr1+PP0HNJZjP9evX8zzv5+e3b98+BweH/Px8Hx8fGM7du3cTEhLguQ8fPiwoKMDzANj9f/75Zxz4UxVCiG5lSA7WeUpKSmhoaHWw/dHwC3cxKcfbjF6ZSkBJrxOZItxGSDZk9koTy7JdunRJT08XRdFkMkGcsyAI3t7eoDybMmUKVDv29vbWaDSCICxatOizzz6TJMnZ2ZkQYrFYGIZhGAasomgGys7O7tevH7iLRUZGSpKkVqthB8bGxs6YMQMeBJkGRVFEo6ryBEaqU0afKhDy3BMnTvj5+QUEBGzfvp1hGPBcwQwRtFKwTIYlU+T4+/uDXDx79qzsmmecKxoHcBwH2s1OnTpx1urR8C/oJwghJSUltWvXBnB/9uxZGlvLMAT9FNqPXsbrlSdsZQ9lGE6SpC5dusjuBVSRlJR0+fJlQggYjiUqQQy9rspTckA/YVC//vpr7dq1XVxcIKLzJazJtm3byh4kM6QqtwYObdSoUaSqPj00GiYUCOZ5vl27dp07d6aN5oIg7N+/n+d58AqtwuOehQRrsNGIESMWLFgQHByM8cVlEg0c7927R6wmYOBFhEqJ7O7u7unpuX79ekEQPDw84EEff/wxGBN4nt+8eTMGRwOWysrKys3NpQ8VT52Q8lY7GCjatm37l6qIvjiScWbZBoQP5fUQL1DORmWm6BUkGzJ7RYk+mUVGRrq7u7dv376kpAS2n1qtHjFihJ+f30cffQQKGz8/v6lTpwYEBIwbNw6slmlpaYGBgb6+vtHR0RC1R28/SZLatGnTvn37Gzdu9O7dmxDSvn17EBJnzpz5/PPPwWzXs2dP4GIQoE4qsclfxDyQ0kp1peaJ5p5KfwvsOQBccA0Bdn/lypXXX3+9SZMma9asQXerZ++wJElt27Y1m83KUkgVo1j8SRkTWibxPM8wzNmzZzHOANaMi4vL1atXsUGozkQISU1Nbdq0aXZ2NsMwcC+NuvCJyi+fnTp16qQceJmn9qoRy7KBgYH29vZOTk6jR4+WVXN6LkQLP6iD2ahRI7rEeGXGgm82Li5OpnJ+LjRt2jQXF5fMzEypdIIbSZLAW/Q5PqsyhHPC87xOp5szZ05YWJhWqxVKFwCV3UIIKSkpgWMn/NulSxdACceOHQPtl4eHR0hICCzXd999F0oCQE1SGGZYWBiifPjm+++/J4oMyc8yNI1G4+/vz1uT8co2jg3T/H8lGzJ7dQnNOoIgQPFj0er51LhxY0mSjEYj6j/c3d3RFwf1HIAMAIKIVFASQhYw4QGbI1YdBmboQctXmfDopTEdWtrJHLZomEhDH+ynzMkXUFdGRkafPn2cnZ3nzp1LCCkuLgaYQiodq1Um0chVFMXRo0fn5ubKRG8l5SI0UhkP5fv370NEnkiVFZIkCZwL4V+z2Qy+UGAM7devX926df39/a9fvw7LA3uu9Cd7jvSikRkhhOM4rVaLaZyeLzjDTqLJXqPRmM1mLPiNs1fBW6bXgyiKFy9efO776O7duz4+PhEREbIiVCzLXrp0CZIVvzQdD73y4bPBYNBqtdHR0UOHDiWUSkag8vLAlxaLpW/fvnA7x3GrVq2CzxBILoqiWq3+7bff4MvY2NiYmBiO47p27QqGe0mSRo8eTUpzCTDxy9RgVXgFyHA4jlu8ePGQIUMI5fJIN0sDUBv9vyEbMnulCVgMKe2ewjCMq6srMnfRWiINq1nLnGwEa5pTmgGhDQXZB82s+dLFLuFe+uhJXlbMDq3uor+n7REyrxGJChQlVjf2O3fuREVFubi4xMTE5Ofn0wKAViU+Lx4qSdK0adMg577MUlBJ1xakiq+XJGnmzJnXrl1LS0uDf2G8zs7O6F1+/fr1mjVrongWBMHJyalGjRp2dnb29vbKNmWqx+dFLwGZEUIOHz5cZozCs5NsQjiOa9u2razzlZk02lALbgPPcaqhqfnz5wcEBOzcuRPydKAeFy3gz/ehT+0PThEdHHr+/HmAzhUgpBEjRuCXy5YtA09QQRAg3tnHxwdCMkVRtFgskHuldevW6F0XFRVF68x4nl+8eDFRJFCt8lRgI+7u7vHx8fBZtvBsarP/l2RDZq8oKTk+zVWJ1acEz3+oFaNbUDYr06yUaUxBfKOU0KKVkNc/l8FWTNhh2WEUv6Fhq0jFrJWUlIwaNapBgwYdO3aE/PX0eGUxlc+OD2hEZbFYfv3117lz58qyiVZy3mROMBVLDkEQ9Hr98uXLaaUXBI7AjadOnYLYTKRFixa99tprqEgjivIGL+L9lofMnkvjqJk4cOCADA08F5K1BmK+ZcuW8C+taq34ubJ8FuC++XxBEujIIyMjVSrV6dOn4Uv6lPIcn1XJ/siWMRgBlIcrehHCyapXr16QYVgUxQ8//JDneQCaEJDeokWLu3fv4jaZO3fu5cuXY2JiMCR2woQJhJpzjuMGDx5M57mocmwszT1APweObniBLDKjCo+wUXUmGzJ7dQmZKb2xpbKy1IiUkyYCFJmcQK0YKUs5JFNNlen2QSdrIJU2zD070VoxUlr+QZoxiCUE1x+TyTRr1iw7O7uIiAjBmmoLhyZRRDdIz4zSie2vdhUedOrUKUwCR0obayogvJiGjBVMNfzUqlUrGq3yPK9SqZYtWwZhuUeOHAFkhvpRyRrwUb9+fb1eX1JSgg3S2sSqTUJ5VCYye44E8OjEiROAwl/EI+ilmJWVBckF4d+/FMiGUQve3t7Pdx+JVMIOLy8vR0dHzBBBG1uVSvQXRDSrUboK0DtUeaqUJOmXX3753//+B9Gv/fv3N5vNUK3u4sWLQ4cOhapf6MUhiqKfn9+0adNycnJYlr158+bZs2ehA5gtCMprwq58FmsmKb03BUFYs2bNhg0bDAYDUfBGm9rs/x/ZkNkrTXQ0nNLHSwZZ6IvxMtm99K9KwyXdvsztA3+iOelL4Dg0UqTHRdtezWbzpk2b3NzcOnXqlJ2dLQgClGqBAlaktJVT1jjODKbJrXI/6XstFoter2/atCn8BKZG5WVPbbO4uBiqC5dHkiQdPXp01qxZMs+hW7duOTk5wZdHjx6tW7cuoQAfy7JGozE7O5sQUrNmTbiFLjVDFG5nz04vFJmhogUiIRCDPq/2lVAvIiJC9nRSiUBLWTuff/75CzrhMAxz+/ZtBwcHR0dHRJCyg8fLQQw0m0LIRWu7JYWnBLGCJ57n+/Xr9/jxY0JIcnKyxWIJCAiAOigREREeHh6DBg2iW757966fn9/Zs2c5jjt+/HhaWhq0fOjQIehJjx494OhCSvOTZxwjBG5DThDUzcOGevlKShu9BLIhs1eUZJasMhkrUSjVicJPmVDSQuYRjCyDVs8QSnjIvJVpRvYyq5EI1kwKkMsN7IOCIEAC2ICAgNTU1DI5oFi6IAFqNSrw1BasOeGq3FVs02g0Qs0GSZIwxIwWSGUSXIMH8cjISLVaXXGi2latWpWUlGChYqPReOvWrQ8++GDNmjXwTj/++GO1Wk3bkuADjFSv1/v4+IDwwwXwImT2i9aZwQCPHz8O43oREhHNbZIkNW3aVK/XK63hlVeL8jyfnp7+fLcSrnB4yqxZs7y8vHr16qW0U78cnRkpfRqkIRHNhWieQ/MZML8uWLAAFfa3bt0qKioCFuTn5+fl5YUBTED/x951hkdVtG3aqxRpabubtukECCWEjoBKC116EKSjICIoKCjlFRBR0VAChqZSRToIgoIgfL50kRJCgJBKAull66kz34/n2ueanLMpJAEB9/6R62T37Jw5c+bMc89TBwwY8N5771FKT548CcZcs9kMsT6UUnDVV2SaLd84KKKnJUn69NNPg4ODITUJuxo/DQnPHKhcOJjZvxTsYqHWGFHVNp0lVSzHQl5VXHy+WqWvaN8u41F38jEB7wgCRffs2ePn5+fv73/q1CnRVjNbcWtqYqFY7hUHOEoVkVUKyQdd8vLyopTyPL9hwwaFcCoVkIXO1dV127ZtJTDF9PT0ESNGKMIyBEEYOHDgm2++CeFs8+fP9/T0xLtj/8qyDJGMzZs3f/jwIX2cz/SxMjN8gocPH35MpkzWOenevXtms1nhSl8Wa6Zi82M0Grds2VK5/cQOAD977bXX6tWr98EHHyh2BU/G+Um9jiEUr4wihTL7vmzdujU5ORnoFO7TKKUJCQlarTY+Ph54G/7EycmJEPLrr79GRkYSQjiOmzhxIng+dOzYEb3Qym59LgE4qsAj/f39b9++ze4AHTqz5xIOZuZAmYBOafCv2ltI4UlWHL0rx2ZaIZnsHtCiAoMlBwhJkiA3GySKBPA8f/LkyW7duul0ul9++eXJBISWD+ztoC8XZDa5cOECJj0pVSLibrtnz57R0dGkaM0o9nKEkIiICCjkgNbn77//Xpbl3NxcZ2fnAQMGJCUlzZ8/X6/Xl3zRwsLCkSNH3rx5065PtIKLl0+oP26dGTQOzOyxXkgQBKhJWr6fs++XLMuDBw+u9A4rLgFK00uXLtFiXsnHih07diCjsvviK6CwacLfw4cP37hxA7L8UEotFktWVhaltF27dm+88QYtOjO7desmCMLly5fPnj1LKU1ISJg9ezacMGXKFKxbqrYGlBu4bMbGxvr7+0u2gh/UUXfyOYWDmTnwaCC2QtTscsPyLcLkWKdFA6PKsb0rTkuHnyj0CmrNHBxgjijQgZ09e7ZDhw7169ffsWMHWDTAu5+9xFMFVhDiULRo0SIjI4NSynFcRkYGOzjFtQOJxSVJiouLa9KkiSRJmGtNfUVCyGefffbJJ5+AkRdbmDhxYkZGRnp6+vXr1zmOmzFjRkhISFmuu3Tp0kuXLhEm7z871GpnoEfCs87McIpKktStW7fyXYKd/2AbrVevnlSBoJMSLkFtKfEKCgoaNWoEhj/KRAk8AVit1h07dsCULs7dkwWqnNn1BMac5/n79+8TmytFhw4dcnNz79+/HxwcDG5e2PLNmzevXbv2+++///jjj1arNTU1FeybgiB07twZ6kOwl6s4cIHleX748OGgB624Jt6BpxYOZuZAWcGKUvXqbPcrWOMU+rNHgoIkKbahCjsjYRytrFYrBkzBCXFxcYMGDXJzc1uxYgU6ggAte5L20/JB0TH4d9q0adevXwcvsb/++kt9ml2A4jAgIMBgMJw/f75knmG1Wjt37gzH8AStVmtOTo6fn9/NmzdBHEZEREBp1BK27/i89u7du27dOtb5iaXO1F4BhjLiWWdm1DZRL1++DIm4KnIV0VZEVV3fqYJgN2D4b0pKipeXV+vWrVkXqycAjuP0ej3ocWnZFEjqJQW3mhzHNWnSpLCwEPTQY8aMkSQJHP5gRwrvmtls7tGjx71791auXEkpvXz58vbt22EZ3Lp1qyzL6LgpV16MKrQDnff29oYZUu6sHA485XAwMwfKClZtQ4sqq+Siqc7U64Xdxbrsa5bIlGJkHVmQLCrEORwbDIaHDx9OmTKlVq1aixYtKigogLApBVPEfxWfPIVQPILt27fv3bsX7ig+Ph7lQcn9F0UxKirq7NmzIGxIiflvjx49unnzZrPZjAoJyBlx5cqVJk2aJCcnU0pHjBgRHh5eqjwGtRnHcadPn541axbQaIWOsyJC/ZlmZji8kiQ1a9asfApmbAH/FQRhy5YtlZvmgzCpHOATMKl/9tlnUDkeSOGTia3+6aefevXq5enpyWb/KYvaDBcui8Vy9uxZzDPC87ynp+eYMWN4nvf39//7779btGgRGxvLpmqDJMA8z4Pj/4EDByDAmef5ixcvZmdn08fglY+rpSRJo0ePXrZsmclkempXKgcqCAczc+ARoJZJik8Uxqny1Q5SAPfoLCdjV0lYNEHqW63W/Pz8+fPnV6tW7d133wWyIqtynGLHoG8sp3k6FzscBJacnT59etq0acBKr127VsZ2ZFkeOHBgQkICy3eLw9y5c8HhBs88f/58cnKyLMu1a9eG/owaNerll18uWRSx1m1Jkv7666/BgwcTW664SvFlfqaZGbQP2prXX3+9IrSG9R+glJpMJozxrJRO0mLeaEJI8+bN3d3dISv1k3mPBEE4c+bM5MmTe/XqBQtOGf0sKUOelixZwt6XxWLp3r17SEjI8uXLx48fP2LEiJycHDgTbcSU0ujoaG9vb0mSfvrpp5SUFPytwWCAygG0bAXQyg52E6XX69XB4A48N3AwMwfKBJYTECbzAlUl4KBFo/No0QVF3WapK7hC5BMmXS2YwCwWS15e3hdffFG7du0JEyZkZWXJtnwWkNFb0T21KU1xj08nOaOq3qampkZERFBKJUk6c+YMhDiUqjAQBKFHjx4obIpb1mE03n//fZbFQpL0V155JSIiQq/Xg2qkc+fO4GdTAvCRUUrBEJOent60adOyhL6WEc80M8MpevHiRZyf5XDuVryD8IA+//xz9gWsSOcVUbqUeR/NZrPJZPL09Fy0aJHi5McHtCGmpqZGRUWBQ1gJUOjLYVeTlJRkNBqBUGJkZbt27Tp27Ojl5eXm5maXAAmCMG7cuNTU1PPnz4MGWhRF2BYqTLqVa94VRdFisURHR8+ePduRL+N5hYOZOVAmwPorSRKktsK82PAtaD7QhRlElyAIly5dQv8P1uUCW5Ns6cKLuy5rLZVl2Ww2g2mG53mj0bhjx46aNWu++uqr2dnZElNdym4VKZYcsEoaNlsBfYpjnVgWi/1v1aoVxoIpvi0B3t7eJa/pcC1ZlkeOHInkido0XtOmTZs5c2aDBg3gQh06dPjggw8kJt+6XbD6A3ig4O5msVgg4wApJkq0jHimmRm1kWZvb29adPPwSGAJLrX1uVmzZnLRfIEV6Sf7jFA/h/+ePHlSo9FkZmY+MdKA4Sl4X6X6O1JK0cJrNBr//PPPOXPmAKvjOC4yMhKWOHd3d61WC7lpWGs+tTmlnThxYsyYMQkJCV999RWOQ3BwcF5eHrXRvkqnp3gLQUFBRqNRLFrF2IHnAw5m5kCZQAgxGAw6nS4sLMzDw2PTpk2YehROqFevnuInRqOxdu3atKhnGNsgcrgSrot0CrazlNLff/9do9GEhIRACiKomwTxUKxuTKFeYr9VqNCoyufsaQZ7d1arVafTUSbWrFQrGLCfl19+mZZousWnM3ToUCgIw7Jqi8Xi4eExduxY+LBjx44ffPBByd1mxxzJOqBBgwaQ8qMssXUl4JlmZtjglClTKjgOVFXp9cUXX6wsZmb3t6xSXJbl3r17Q93JJ/A2qXcjpdIUlk3Cfm/FihUDBw4EiiMIwsiRIymlaWlpR48e9fb2xlRt6iXFaDR6eHikpaVNnjwZwwg6dOiAe1RFJyvrfmFPe/PmzR49eijK6znwfMDBzBwoK/Lz85s2bQq+XJjznRACeiwoFWKxWAghRqPRarVCIlNCCOQPg9VKkiSTyQR1jdzd3dHTGYkFZbRu4D0mCMK5c+dq1qwZGBiYmJhInwX+9AQgyzIwMxhw8MJmB7M4CIKwdOlSiSmdyX7LGn8fPnzYtWtXBZEFpyWtVpubmwufdOzYcdasWYqrsGo2RePIGKgtNrZWrVoVdEaklcfMSPHGd0rp4cOH2RKWrHWs4gLy+PHjyIPL15qaPYiiOG3aNLbMA7tRUf9c0QL7OEroEqvvtFgsOp3uwIEDoAVU/Iq9umIyPA4qUypgS6DX66HWGc/zEJ6ycuVKk8n06quvvvfee6xeitW6UUr37dt39OjR7t2741fbtm0rKCiAc6xWK9Zwq/Ruy7IcEBDw4MEDSFaCSkqHCu05gIOZOVAmEELy8vJatmyZlZV179498D/98MMPN2/e7OfnJwiCm5ubKIo//fRT69atW7duLUmSxWLRarUGgyEwMDApKamwsNDT03PSpEm+vr7x8fFbt26tX79+UFDQ2LFjQdODQi4vL08Uxbt379asWdPT0/PChQuYAZIUdXH7l0MQhMaNG1+7pwcDXQAAIABJREFUdg0G8I8//qBlCApLTEw8ceJECaZPlJdGo7FNmzZopsS/b7zxBvg+U0plWfb19f35558pU+dK7XGoEPmYVB0aMZvNL774YgWtyRVhZgo6YlfhCr09cuQILcpR2AFXWPceFV5eXqBHpLanUBx/KvlGCJMxjlIKRYTgFuyqitmf250YZX8oEN64c+dOb2/v27dvI2NjGb/iLlh2++QBBvoJEyZotdpdu3ZZLJaTJ08mJyf/+OOPRqMxKyvLx8cHzkRGziZ0BIs8+KKBDTQhIeHOnTvY/t27dyuxt+xbw/P8lStXmjdvbldT/tR6ZThQFjiYmQNlRV5enouLy0svveTv73/jxo28vLxZs2aNGzeOUiqKokaj4Xlep9PJtnQ+FoulVq1anp6eoOhatWrVnj17wGlJp9NJkuTu7s62D7IkICCgbt26UCGYjVSXH0+lwmcIyG9Y9dKgQYOgaKbJZFq1apWijIxdxMTErFq1ipYYooH6oXfeeYdlG/AUJk+eHBQUhMwsODj42LFjit+yzw4h2YrMsGeCqpVSWqNGDUXe4EfCIzGzEqhYcWdCrw4ePIhecYQJRsFRKh87BB/KOXPmlL3bxbWjOJ8QwnFcamoqLRo9U5ZBflRFJm6feJ7v1q2bi4tLWloaMAl16kFqyztYwq09AeUZsdXMrVGjxv79+3Nycv7444/Lly/HxcWBNaB///4ff/yxgj7igdVqvXr1qp+fH8S1gCJ58uTJ4GVhMBgq3cjOevdSSsPCwi5evAhPmS2Q9ST1jg5UOhzMzIGyIj8/PyQkRBCEBw8ehISEEELef//933//Hb4FhydBENzd3UNDQ3NycgwGg5OTU61atWBpHjhwoFardXd39/Ly0uv1hBBvb2+U0+iZQQhJT09nN3ysn76sSl3274FdZvbFF1907doVdvPnz5+npcU2yrKcn59/6dIltTWTtSgRQkwm0yuvvAKhFaxghjhQcFSHkwMDA/ft24c9VDw72NCriQs8cYUscXNzK/f4PFY/M7ypffv2qWmNwmJbvkvs3bsXdMOs12A5mrWbIKZv374KbqSoI8m2QIpmqIFvSw1KUNg9BUHw9fXV6XQWi4X10FdvA2hRxzjsw5N8zWVZbtGiRXR09I0bN06fPh0VFRUfH2+xWGRZLigoCAgIYMsGsEpN8H8NDQ3Nzs5OTEwEh1coiQGAYkqVdS84hvAvaPi8vb1Zzzacnw612bMLBzNzoKzIzc2FfOKSJHXq1Mlqtc6ePfvUqVPwrbOzM7UtW4cPH46KisrIyAgKCjKbzYGBgfn5+Z999tnevXvZJdjT01OSJEjfgFJEveln18QnesNPPWRZjo+P1+l0kBLMYrFkZ2ezHkVqgMMfmOQACocwVivQuXNnmam0g2dC2Bq1PTWdTvf777/bNYSV5ZGBNyG1J54fCeVgZgrxryYoivMVGaQU8g9Gvnz9N5vN4Gyn8LgqrtslfKvwgUOahS5fpGj6fnWbrPhXxC+Xel32igaDoXHjxj4+PpATFQHnQOZhttpB2RWZjwMXLlwYP368JEl379794osvrFbr7du3KaUWi6Vjx47r1q1jY54UA/i///2vX79+hJA+ffqIotimTRtQA5tMpmbNmnEcV1m3w66EOGh6vX7fvn2KZ/Tv3L4+N3AwMwfKisLCwkaNGs2fPz8oKKhjx46U0hkzZpw8eRJpltVqbdeu3RdffNG8efOcnByr1erq6srzfN++fZctW5aZmenv7//GG2+sXbt23rx5sixPmDBh+PDhyO1Y9QkcyEWrMP3LoV5qJUnKz8+vX78+qh5///33sjCDZcuWYfUeWrQgEh7k5+dHRUVBmlnKqFh4nn/48KG3tzc+HY1Ggw+RpQVAqTHFGqtqgi2+2iVOLaHLjgoyMzVLY7+S7JXwwnMUY16O/lut1i+++AKOUbmFo6HoWMme+HCAakiFLFcQixI0rHjL+PaV+hrKtgBqloRFRkZqtVoMEoJvCwsLjx8/bjAYcJIoVHp2b+rxgRASFxen1WoppX/++efEiRMTExM3bNgAr8b58+d9fHyIzUzP9gqZup+fHyFk8ODBZrN57ty51PYEIdi2EokmPjvcsl6+fBnCF9hhd6yZzzQczMyBMoEQosjVrlhJcSGADAhwDizTsH0EfQPP87h3h5SJ8CuFa61ddQUc/JutmXgAAAWYi4sLpjT75ZdfStWZUUrHjBlDi8p+xYUEQYiKilqxYkVWVhaasVCQr1mzBozX8MMGDRqcPHmSqtQJODcUalFIVwsZT9TUsNx4VD8zvHf0ElMQIDzAoBP2r8IaCD8vd73LTZs2yaqaGexIQvq3UnPcK0yZhLFLwi2bTCYkT1IZaijB1UsNMGRtnazaDwjZd999FxQUdP/+fcoU7Zg7d+62bdsIIX379oUuWa1Ws9lcHF+vFJTQlCzLgYGBBoMhOTl52LBh4eHhjRs3hjwagiC4urqGh4crcrlRhiGlp6eHh4fv3LkzIyMjNTU1JiYGlMEjR468c+cOy5kqAkUUMHSPUtq0adOrV69KkoRF5WkF1M8O/ONwMDMHHgH4qheXcokVG+rYLlbBoBA/tOhyg58oPHj+zQZN9WgTm8oqOzsb1+JS/YEIIf3791f4EdOihFiW5datW/fs2TMrK0shkjmOc3d39/DwAJcaSqlWq8UIAAXVAyVKv379Onfu3Llz527duhFCXFxcKKU///zzlClTaIkz4ZHwSMwMuSASlOLEGAzpihUr7PYNr5iRkbFp0yaO48pXpLJu3boGg4H9hDU+wh4G0s2U2jhqy9gnCw8iPz9/3Lhxx44dg25DyEhxaiqO4zIzM0Eb+vXXX5clJlrNKSml4Jn+8OFDHx+frl27FhQUADPjeT4uLu6rr76yWCwtW7YEcpaTk2M2m9XG1spCCQpCURTDwsKioqKMRmN4ePjYsWPv3Lnz4Ycfgi3y3LlzGo3myJEjCp9Ldk27c+cOx3FQD2PQoEFAko4fP379+vXKYmZ4C+xTk2X56tWrgYGBrGbXgWcaDmbmgAOPFwormIIAKT7Bz9UaMmIrnMCeIMvyO++8s3HjRjiZ47icnJzixACqKleuXFkczcUutWvXDhLOKWRAly5d2rRps3//fryjOnXqnDt3TnEjeABpaeErkO5eXl6SJEHgJ3wOFk+TycTqS1BBhXZtYktxh4PAinC7zMyuLJRl2c3NDVW/w4cPT0tL4zgOlbvUZsuD9s1mMwwFten8ZFsFCxyx2NjYzp07U0qdnJyww8B74BgPWNEOajCO46KiohQ1EiRJcnV1pYyKzsXFBSttICEASsHzPP6cJZ1shymlbm5uoNVDDwTooWSLnWQ9omRZPnfuHDgeQP5CHHnUbJWFByA/y87O1uv1bdu2LSwshFJI0DFQyDVu3HjatGnHjh376aefUDvIPgW2YzhKpV69jACyKEmSi4tLfHx83759Z8+eff/+/W3btqWlpYmiaDQahw0bVq9evfv37yP5xi4RW5BEbm6us7Mzx3E1a9aEu46NjV22bJl6O1pZRA0gSZJGo4FyGuyCgx2j9ra+j3oJ9l/UtqL7HU4Jk8kE14IQCuxMue7sXwoHM3PAgccI9cKktv+yJytMOcUtpqwr0o4dOyZOnEhteo49e/YUp9cBCIJw8OBBRSSdWsjp9Xqw5rAmPELI+vXr165d++WXXwIDIITUqlXr6tWr6nsHvgXpcOG+OI4zm81arVaSpF9++WXq1KldunRxdnbet2+f2Ww2GAy7du3y8vIKCQnJzc2VJKlDhw6UUqvVGhoaCnf96quvgtKFvbsSmJkawI0gCBQk1vDhwxMSEgRB4HkeFDZws0DUjEajJElarRbzgIBFnhACmRF4njeZTDExMVBZAXJqAPmAMwHE5vOOuebxkX355ZdQZoe1A1JKwe0JbhzCNi0WC2vWhP7DV7Isw7fYAs/zoGmDY6vVyt41hFFTG3WzWq1wJt6aJElXrlwBlynoCVwCBgGM5uxuwS5Y6iwIgsViGTlypFarff311yFnNct3ly1bptfrjx49Om7cODS5QtpqxVtDii/kVRHGQwiZOXNmYGBgr169Fi9eDEWWWrZsCTcrCEKXLl1cXFzy8/Px6gqySAiZOnVq+/btDx48CGMly3LXrl0hBoJWKptkwXFcfHx8y5YtFSRMcXe0YgwJFfMJCQnp6emJiYlJSUmpqanXr19nr8hx3KFDhyRJ6tevH1D/il/63wYHM3PAgUoAKQbU3l6flStsQgGFMgCVH6IogqsWiHY4B/esycnJOp1OtFUmZfvDdg+PRVFMTk5GpQv7OWXCD9esWQNpz4BqUJtEt1qtERERoaGhSAJq1ar1119/oTZIIad5ntdoNB07dmzTps2GDRuoTcwfPnzYz88PzvHw8KCUnj9/fvTo0eArU6dOHVEUvb29ISnUiBEj4OoeHh5o1FPoIR6JmYE6CkZs0KBBGRkZkiR5e3t36dLlrbfeCggIgMZ1Ot2iRYvefPNNZ2dnGIeAgIB169YNGjTo+PHjoii6ubnp9fp58+bdvn27S5culFIXFxcI6/vqq68mTJjQvn174Bl5eXl6vX7Lli1waSSXHMc1bNhQ0XPQJ7m6usIgA0fUarWiKK5bt27q1KkzZsxo3rz5vHnzQE/j6em5YcOGGjVq4LBYrdZJkyYNHz48MjKyXr16sizPmjVLp9NNmjQJr+7h4dG6devo6OhGjRp9+umnoihu2rSpT58+K1euBI/yS5cuATNr2LAhaGU4juM4bteuXZs2bYJelTrmkg2odYuLi3N3d/fx8fn000/xUUJrkEKM47iOHTsuWrSosLBw27ZtK1euZOfVY6rICSSb5/ktW7a8+uqr69atA3NkZmYmlswSBOG7777z8/ODk9UaZbgXHx+fkydPxsXFAXv+6quvRFHElLP4olUuUyGEQKZi9GdAgo5br3KHBWALoF49fPjwDz/8MGHChPfff/+HH37YsWMHnAYUnxDSvn17SmmrVq0qVzX474GDmTngwOMCYbKqojqkOJ0ZkjOWXeFBnz59nJyc9Hr99OnTjx07lpKSguuv1Wp1cnKiNhF49uxZUDjJ9lzaSdFwPEXuMTwWRfHTTz+9cuWKotvw8+PHjw8bNgzbbNCgwc2bNxX3ArQSRB0krsNxALPLoUOHJk+eDJJsw4YNO3fudHZ2hgtxHPfyyy/n5ua+++67ycnJ06dPt1gs/fr1y8zMfPvtt4nN+qlQnDySNRPUePDzQYMGgXO6v79/YWGhIAjNmjWjlO7fv3/69OmFhYU8z/v4+HAct3fv3sTERGqzhxqNRuDEkiTFxsZ269ZNlmV3d3dZli9dutS3b19gmeBXp9FoQC13//59LDPK87zRaNy3b5+a1EqSBGEWki2riIuLiyRJ69atmzNnDohbrVZrNpvr1q0LP8nLy4uMjMQJ5ubmlpeXJ8vynj17RowYIcuyl5cX6PngHE9Pz6ysLBhMb29vi8Xi4+MDwzJs2DCz2Xz16tW5c+cSQoBMr169es2aNfAEsbclK4HY3Qg40qHydc6cOd7e3vXr1+/SpUtKSgrcJrtjycrKioyMnDlzZkZGRpMmTT788EM2w0ulMxu2w40aNVqyZAkY5iil8+bN279/PyEEVKpjx47t2rWrwkET+2axWPbt2zdy5EjQZHMct2HDhuzs7M8///wx9RkgSdLevXuXLl2KWykFQPP3xx9/FBYWFreTLGGHSYs6ClNKV65cuW3bNniF4+LiNm3aBNpEQRCuXLkiSRLwM8W204GywMHMHHCgEmBXWcUeKBYmrESE7kfsV7ItTE8QhL/++uvIkSMeHh41a9Z88cUX69evHxAQ8Msvv7CmTy8vr+zsbEIIaCAePHiA8k/dGdbAhJ/gv7jstmzZUrRXLlAUxcGDB//+++/QeUEQqlWrlpKSoljH2fYx+Rno/MCmdvr0aSggYbFYli9f/vfff3t7e4PwNplMjRo1gvbHjRsHtMDLy2vSpElgULPrvFJGZgbPws3NDUdv0KBBDx8+lCSpfv36oLlp06aNLMsRERHgu81xXEhICM/zbdq06dOnT+/evUeNGjV06FDoFcSZ3rx5E3Rmrq6uHMdduHBh9uzZMFzgztWwYcMhQ4a8/vrr4eHhU6ZMQRaybNkyRX0nGEO0NhJCTCYTqB4ppRs3bly7dq0gCAUFBe7u7hA2OHTo0O7du/fr12/BggUweW7cuDFixAigdOnp6aGhoWiTxWcEP4eH3qhRI0mSPDw83nzzzUGDBoWHh5tMpmvXrn300UeCIEAxLkEQvLy8rFZrx44d2VlaAttAZs9xXHp6OrH5nKFn27Jlyzw9PT09Pdu2bXvlyhXKBGijOxdonlJTUx8+fGhXYabmEI8KpFZgV9Xr9bNmzYLyl9DbJk2agEIXzgkNDV22bBnGRGM7qNJ2c3Pz9/cH+zjP8wcPHrxw4QJMJzy5EhNboELLxcVFtuUuAWc+uLWbN2+2adPGxcWlUaNGJYdv2wVY5PFxy7YY7c2bN8OMio+PJ4RoNBpo3N3dHXwPcL49Pkr6XMLBzBxwoBJAGI2UgoQhuUG2BMotkLjokX379u0LFy4MHTq0QYMG9evXDwsL++CDD27dukUpFQTh8OHDNWvWbNmyZWZmpsFgYFc6i8UC4fq40K9YscJu6CV2SUHOFEsn9A0TOCFQdHl6eubm5uIlqlSpkp6erm5csqUb9fT0TE9PT01NTU1NBSbB8/zhw4cDAwNzc3MLCws9PDzMZnNWVhZwo+vXrwcFBQEv1Gg0s2fPNhgMY8aM8fT0xEuw6iXyKH5m8Ft/f//c3FxCSFZWVu3atWVZtlqtQH1kWQ4NDSWEHDhwYOLEiWC0cnFxIYTs2bPnp59+grECgghqLUppXFzcK6+8QimFRq5cuTJz5kyYDGCrrVu3LvpmoVWaEPLiiy9ClCv6jeFTc3JygkEGsxpELaxduxbqcYFNVpIkJycnuBC4xFFbYIFWqyWEFBYWfvPNN5988okgCFACEvVzGo0mPz+fUmq1WqESrpeXV0ZGBrUlsEA/M6gLKUlS165dV6xYAeewj7vkAQcvN39/f1o0Hxg8L6PRuHjxYhcXF1dX15iYGHDOw9+iXzk+XMxPq2AYFWcAcC2LxfLqq6/OmjUrKyuL2DzkCCGzZs0aMGAA+hp26NChT58+6nQh1OZ+EBwcPH78eOCv/v7+sizv2rWLMpEZ5e5ncZAk6fXXXwcFMFxl3rx5TZo00ev1L774YvXq1atWrVqjRg0nJ6eXHh2QN5F9EKtXr962bZsoimazWRTFmJiYli1bXr9+Hcr0UUrDwsKwJ+ULO/jXwsHMHHCgEmBXN4Pxbuw5eXl5KSkpUVFRdevWfeGFFzw9Pfv373/u3Dk4GZxs2BUQpGxOTg4kfWVD7fDg9u3boIiyWCwWiyUtLQ1EF7WX4Ap7qNDVsQzSYrEANyJMRWr4dsGCBRqNRmbyz/3nP/9JTU1FtzOUT9jgunXrNmzY8N13323fvh2yWxFCEhISkpOTIyMjQRWB7Xft2nXv3r347/bt28E7vrCwcNOmTahroaoV/5GYmdFodHFx+eSTT+rUqYN+ylDHguO4tm3bwvCGhIT07du3adOmY8aMEUWxoKCgefPmXbp0mTlz5scffwx+ZjAOt27dAg0BxDdcvHhx3rx50B+NRiOKoslkcnZ2njZtWvfu3UHBSQjJy8vDwhjYedSn+vj46HQ6jUbj6enJcRxIu/Xr169YsQLCEdzd3YEjajSaOXPmgAmS2Gzoo0aN8vHxGT9+fKNGjUBFBzZcnAl+fn4BAQGzZs3SarVQe/H//u//XF1d58+fDzL16tWrn3zyCZhNQYmVkpICtywz0aklJGpBFlizZs2tW7eyX8Ekx7iKwsLC7t27e3t7h4eHWywWNuG+oilZlocMGbJo0SL8t+L6GIXXwRdffLF06dItW7ZQxmibm5v7/vvvL126lNiCP/z8/EJCQh48eMAySGjHZDLt3r27S5cuoI6Njo4uLCzs1KmTWs1WKcAFYfXq1VCpBRYHsC0KgpCVldW5c2fQmZXDUU8QBFxSYE2QZXn16tXff/+9LMt3794NDg4WBKFbt26xsbGiKHp4eIii2K5dO2KvMpsDpcLBzBxwoBIAsgTWIEmSwH8oLy9v3759rVq1ql27dp06dYKDg7du3QqiFEBt9EihacNjPMBcCXYdv2RZ9vPzwwRjoihCvUu2BcWyiP9iByiT9j0tLa1bt27AERV3umjRIk9PT1bfVrVqVVi1FdoyWsxGGRUbrPKAMM4oLFPBC7HZIuyOVcnWTPYAfgKETxRFeHbQDaPRiDH/INjQNwj+gqrMbDbDUxYEAfOQiTYUFhZCbCa1KSDBcR4OKBMd+fnnn4PrEnYPRwMugQ8FwhjBNIbO8pRS7C0pCjiB2EI3rFYruh+xQSQ4IOg5Dp0xm81IH4GBFRQU8DwfGRn5008/YYJoUoYUg4IgzJo1q3r16pmZmcTmgIgjjD2Br1JTU4ODg93d3UeOHJmXl4ddYt8IaOHw4cPNmjWDopxi0QS85WMAyFfy8/M1Gs3HH3/s7u4ODpTYYYPBsGPHjtWrV8u2ZB/Lly93cXGBkrU4T3DzAOHG8PRjY2N79eqFqQcrqN5TAJ8sqD/BGxK/wqVAluVTp06JtpoEZYeaghNCVq1atXXrVkEQQkJCTCZTXl5eWFjYjRs3eJ738PCQJKlt27Z4mw6d2SPBwcwcUKKEF0kh5lkJqiYTrLZGLXvYdhQyWH0atSe/SdHUUFLRrI8KmVHcTRXXbZa4UCaQCv9V9C01NbV3794vvPBCtWrVNBrN/PnzQbLKNoB4Q+Fd3Aqo6B6xZx5VAGw6AwYM2LZtG7UJcvA+tnsvJQD1djzP9+jRA7uEf+HA1dWVpVBVq1Y1Go1laf+xomPHjixbpSVKaNke4AZRiyPLMlbjBsAJsi0BmCLIzmq1YnIQUKLgPAHVBfv6wPSoVq2aXXKjmBIWi4UQAnzIarVC+4qT7R6zlMsu2OT+MlNpAGc7RNtB7EKPHj169eoFBMvu60yLvndw8Ouvv9asWbNKlSoPHz4s4YkgYAIvXrxYq9X+/fff2CxlHii+yAkJCZIkRUREKK7Lznl2QGjRWcHuXlgOERQUtHLlyokTJ9apUwdMdXiaLMuLFi2ChBowVW7evOnm5rZv3z62ffgKImRBLTpp0qTffvvt+PHjioWLHSt1bx8VkiTVrVt31qxZiklVwiLzSGBfrrVr14IeFLJPe3t7792799q1azzPw+YNIgAcOrNywMHMHCgCVpaLxZSCsctOKLOjYsmE+rTiNk+KbbR6FZYZn3f8EL3U2ddevcNmW1PTHcWCRQhBoyE4PoNnPZgax4wZ4+/vX7169Ro1akREROTm5ubk5BQUFKDXi2zzjFZDsTiWulwiFbD7LWWESnR09ODBg6GdrKysUaNGoXCVGctjCWCllMlk+v7779luwOd3794VRTE8PJzNRFWtWrWSW34CwEAw/JdWBlOUypBUXaH4ocVIWXZ6w+cpKSmxsbF221TMCvZ2ZFWS0pLFbanfFndRduJhPApb/Efhy6i4CiGE47idO3fWrVu3evXq1atXz8vLs0tK1L3FoWvatGmHDh0UVI8dFlgTUlJS+vXrB1pMTH7G5oNVX0ix2shF/dggs+6QIUO2bdv29ttvKx7ojz/+6O3tDbsRGJbExERXV9dvvvlGLBp9KQhCfn4+pEDr0qVLZmYmFJNgr85qLhU9UYxMCePG/uqdd97x9fUFe6tiYCvCjVjDMVJYtGhnZ2cXFhZaLBaYIfn5+bIsW61WUOTbnSEOlAAHM3OgCBTbyuLWC1ZlopYTipWUfZ9FW4J1YFR2l07FrlG9ptilhrItwbri53ZvjW1QZtzJMS5MluXPPvusVatW9erVq1atWo8ePY4dO5aeno5p0Nk7RbMRZlRXjEPZoV68yrie5uXlNWjQAM4XBGH37t3Hjx8HQ4/6ltXAFZZSarVaExMTc3NzWfUJ4N133wWF3HvvvYc3WKVKFcrYyP4pdOrU6TFluip5/Iubb6WeP3LkSLRXqs/B56X++zigaFm2p+TGRPl2z1S3AHsVi8Xi7Ozs7e398OFDu9cqrifg77h161YPD4+CggJkMPiSsuf//PPPPXr0oJTGx8enpaURQvbu3cuqA2kxI0lUpJkQ0qpVK1EU+/TpY7Va27dvn5qaqujkuXPndDodZBmUbfbfRo0aabXay5cvs81KknThwoWePXseO3Zs48aNAQEBROU8gCiOwZS6CKC1kRASExPj4uISFxeneCUrZfJg53EjKjHZ/wljRgc9KwS7VJAU/gvhYGYO2AG8e2A9gVTmxKZGovasYyi/1TJGobJif0WLro9ss2oywVa/poy0QEUdSmV2D6pYvqF0INSWkW2xbFu2bOndu7eXl1eNGjVatGixfv36u3fvFhQUQApvYJBot8Krq++LMP4clBEAj7QklWMJgxWQUuri4gIbVp7n27dv365dO9bfqyw0EYnCoUOH2MA3VJmEh4dTSk+cOAHBevBttWrVMOrwkXpeiZBlGZlZ2U0nhAF+gg2q53lxv6IqoqA4me0npdRoNFoslho1amA0ZXHdw7/sXqi4xhVvUxnnknoE8N4VOxYETqeSJxX86t69e5Ik5eXlsengSwW+1waDIT8/PyAg4JtvvmE15ez2D/WI3bp1MxgMbdu2TU9P37dv3927dyHhCFvMtIQO4CBHRESYTKYdO3bExcUVFBT4+/ujshBXnhs3bnh5ee3ZsweidymlhYWFkydP9vPzW7x4MQ4gYNasWX/++aezs3Pv3r2BobKBLMRGNyEToV1mVuqI4eBAgpVRo0aV+pOyQ2YCPlhdKY48SzfhW8WcKfujd4A6mJlQx1DzAAAgAElEQVQDCih2wAsXLvz0008XLly4aNEiWJUUdiJ2acav2BaKa9kukWK3rewPqb3dpPpVJzadnF1R+ueff7711lvNmzevW7eul5fXRx99dOHChQcPHsCuDvqDdW+obRVWmwJZNRJu3+3K17LLxeL+LTusVmtQUBAk9x83bty5c+eaNGmiEJ/F2Vgp8xTgRlatWoXGXGQGMTExFy9ehFpJS5YsIYzO7B/fFhNb0i+WUpSvPxX8ld25pziZ5/nMzMzk5GSF+qfU9hVvVnHM7JG6XRyVhL9sIg/0wMMT1B5shFEVgyz/z3/+A0+njFpVUlTZDKGFZrO5SZMm7du3Z5XWbE/g3YfJv3bt2tDQ0Fu3bkElA1EUW7RosX37drR+4kql4N/4ghw5cmTv3r3Xr18fMmQIIeT+/fsQ38qOFbjoLViw4KuvvsJuS5L0119/6XQ6SG6HZxJCRowYceLEiRkzZkDSE7w7yrCZ/Pz8jz76iBZ9lGV5s/AcGARXV1fM51KJYJ+s3c8VsxRXdXWkrQMlw8HMHLADfNPq16+fk5NTWFgIKRvw/ZdtOYpAkcYmemBNHhBHRooGB1Fb4WT05WKvq96Fq+UQ7IDB/Qv+FW35KSRJysrKWrx4ca9evVxdXV1dXUePHn3gwIG4uDjMeYgO1Gq5glRGYbVhXbnxTFyAFPSUVVCVfUktH1ju1bRpU8gLevr0aUmS3N3dwU+5jAozhMlkaty4sdFoxI7BXX/wwQewwh45cmTatGnY+SpVqpTA+Z4M0KQCsLs3KCMeieuoL1Qc0UHArJs+fTqbwKLUq9g9R32tktt5JCCRUiu5CRN+yCpO8Hz4F97QjRs3orm/7J0kqt2OxWIJCwsLCgpCCqXehuHrwPN8u3bt9u/f7+XlJUmS0Wj09/ffuXOnYvdIVUyUUioIQlpaGuRSgYwnHMelpaU1bdqUFlWcw/lvvPFGfHw87m3AGzU8PNzX1/fatWuUCa1o06ZNvXr1mjRpQmzBGZRSiGsWbUkufHx8oKzTI40Yu32FRho0aFBC5MejQrFzU3cMeaHi/MrqwL8NDmbmQBEQxusCFyY06lFKx4wZM2TIkIyMDLPZXFBQsHv37iVLlmRmZsqyPHPmTMhzSAjJz88fN27c4MGD4RU9d+5cSkrKsGHDZFn+8MMPs7Ky+vfvf/ToUVEUhw4dumzZMnSnZTkNLk92hYTZbN68efPYsWODgoJq1qzZsWPHjRs3njlzRpIkrECMjla4XcY9HKufU1Ax9YKiNlMq+qP4LWHSgCnEagWpmALYJUEQRo8e3b59ezhetmzZJ598EhUVxRoXStizsgMriuLcuXPT0tLY6ApZliMiIkBKoZM1/IUalyW3/2Sg4AflbkTdYAnciP2qLMeUUkEQXnjhBcyLUWp/yj5nKjK72N8qtlKUGRY2NT9V6UvwQJZljuNGjhxJbLlCaBl0mXhdhQcesSXv6Nu3L2R3YxthX0+YovCCL1iwYPz48a+88ookScnJyW5ubocPH8bczupuYCa5GzduhIWFmUymnj17gjMZx3Hnzp1r27Yt8Gm8a3D5eOutt/73v/+xbg+yLH/++eceHh6ff/45TiGz2ezh4XHnzp3//ve/2HNIP4Zje/DgwTlz5oiPXscJyZkkSStXrvT19U1ISHikFsrSPrW3caVFjbNwgDslVJj94/u3ZwgOZuaAErhAi6Ko1WrPnj176tSpv//+m+O4OnXqUEp5nndzc4MVsF27dpcuXTKbzYGBgeC/5e/vD2sxrFmurq5ZWVm7d+9u2rQpmA7d3NyWLl1qNBo9PDxatmxpMBg6deqUlJTELmron2G1Wi0Wy7FjxxYvXtymTZsXXnihSZMm//3vf/fv328wGOASEpMhCSDbi1fAhRs+ZO107L3jiiMzmcbYFnB8FGKGdYJRt/y4IQjCH3/8odFogJmFhITcvHkThIpdIWQXKOECAgImTJhAGHtWTk7OiRMnBEHIyclp1qwZMGk4oUqVKv/45lit13liUGsO7HaDJS7oGqjQ1pQAxQyshH4XD7ZXJWt/S57hPM83b94c1efwYVmiNOw6MOCbO3XqVD8/v5iYGPR8ZUmDorc///zzjh072rRpQynlOE6v1x85coTV6CiYN/w1Go0BAQH37t1bsGBBfn4+vtpff/31xo0bcafHbgOaN2++a9cuUtTd6tatWyEhIc2bN8f+S5K0a9cuvV5vNBphYfnll19gNws6s5SUFKheWu7VQ5Kk//3vfy4uLseOHStfC2rYXfEUg6bYjtKizP5JLobPARzMzIFiAWlp/vjjj5MnT54/f/769es9e/YEtnT16tWPP/5YlmWtVgsOsHq9/ttvv12+fHnv3r3BtPTbb7+9/fbbUDpm7969X375pdVq5XkeSj5brVaoZgPmztGjR8NFV69e3atXLxcXF61WO3z48NWrV0NJHwAow8A4whI4+V/sXirb4kMLCgo8PT0fPHjAcVz37t0nTZoEhSbLblqltsX3xo0bK1asYLe/V69eJYQ8ePDgyJEj9evXh8ri0HL16tVx4VYzJJkJfRXtFeJUHCjsIAohyhrOWBFIGbFht0G2KYUwxpbVP6EVcI6RVYEsEpNyT62gUvxKLdKectmmNmCdPXuW1f1U5A1lJb0kSQcPHnRzc4Ny2uyIKdzgQLkLs+7TTz+Fgy5duixevHjMmDHQsvr5SpKUmZnZuXPnhQsXXrhwYd++fewUio6OHjRoELU3Zxo3bgwKOfgENfQzZ84MCwtDlw9BEFJTU5s0aUJtmsVWrVrhXfA8HxQUlJSUhP15pPcXrjh37lxvb+8tW7bYXRj/tUvlMwQHM3OgCBR7UDc3N1zmzp49O3LkSPg2LS1t0qRJ4MwEZwYHB4u2PKUWi6V58+Y3b940Go3Ozs48z+/evXvlypUgjcBCSilFJ1me5wcOHAhXwYzesKawOdKwk4pNm2OhQdOPXq8/dOgQISQmJkaj0WBxxlJ1Mwp14IcffggRZDD+6A4oSdL27dt9fX07deqUlpYGn1StWpVVhLDcC55gdna2VqvV6XS+vr6HDx8+evToe++9RxkXJUWaOla7KYoiGk+hbwcPHjQajX5+fjqdzs/Pr0OHDkDZ3d3dOY7btGkT1PLDPlCGMipmi0LmsaZbwmhhy5cQBOkChPVh3nw03LOXUBBoAFTUVn9bjs48brChDDBbOI578cUXK4uZyUwuQ2gfvCG9vLxyc3PZxcFufC5Q4czMzIKCAkmSjhw50rNnz9GjR5tMJoXfGOrsP/jgg5SUlDt37rz//vt4XThn3759H3zwAXaMZYfdu3dHRTVl5tWGDRs8PT0huRdc4sKFC/v374cWdu3atWbNGmJTmy1atMjPz4/YNHPsLRQ3PiwtlmV59erV7u7u69evL/eAO/DPwsHMHCgJWq0WF8ScnBxvb29w3oIEDYQQjABydnbGijRQ3gT0W87OzpIk7du3D1IsEkKgwLMsy+Hh4aAAlySpX79+lPFglSQJy7QhUfvH3ZieQrDaHVmWW7VqBfVkrFZrixYtNm7cCP9S2w6+1AZBnRkUFGQwGGDAOY77+eef3d3dMzMzJUmyWCxLlixZt24d/qR27drgZ0aLpgWGg+zs7NDQUMkW2WexWH777TcQbOwzVXsgoTbUy8uL2qJGJEmqXbu20WjU6/WSJEHfxo0bh+3/8MMPUJdT0Q1SNL0we4JaD8eeUL4caexcjY2NjYuLS0hISElJyc3N9fb2VnRPzRo5joMa2AphDM0+prRtFYSC/fM8v3HjRqn4/ILlvgRlnubUqVPd3NzmzJkDK4/akwkfBJt4FtaWzz//vGvXrmFhYVicgGVyP/zww+XLl7Ozszt16kSYoG/YbKxfvz40NFRB2eES3t7e8C/7WCVJun37tlarBZouSRKEYYqieODAAXA/wOpqZrNZp9OlpaU9Usgz25lz5865urp++eWXZRxYB542OJiZA0VAbI5WsPq//PLL8Dmsg/n5+S+//HKnTp3u3Lkjy3J2djbqvTiO69+/f2BgYP/+/cGFtnnz5u+8884bb7xBCDl06BCo1imlXbt2BZk6Y8aMwsJCSZIePnw4f/587EBxig3F9tGhLQOgQosQ0q5dO3CjsVqtCxYs8PLyklXO1MWBMHmA9Xp99+7db968KQhCUlJSw4YNIV4MXJhfe+21H374ASUB62eGdhz4V5blhg0bAkfHDvz6668TJ0709fXVaDRHjx41mUwmk6lBgwbNmjXz9vYGjuXn59esWbOZM2d++OGHzs7OTk5OixYtgskJZtbg4GAwjiclJU2cOFEURRcXF1mWN27cGB0d7eHh4ePjA5o5k8nUtm1bPz8/Pz8/QRDeeuutsLAwnU63YcMG0KB4eHh07ty5Y8eOOp0OuKOTk1NoaChY2ysyx4BZenh4bN++/ccff/z1118LCgpCQ0MhfA+HCB6i2WyGAoswelATmqjyTTydbtSsjgoUZmAulB8xxrA4sIpVtlmr1Xrnzp1mzZp169YtJydHkfIUFb3YPdYuKcsyz/NHjhx58803L168CP4S1DZ7T58+PXPmzKysLF9fX9B34tsBLZw/f97b2zszM1Nh+46JiTl79qzZbAYSRm2LpyAIEyZM8Pf3x3YsFgtYIf73v/9du3atdevWoq1u2/Lly4cMGQLPHept2LVLsuODrBFO1ul03333XbkH3IF/Fg5m5oAS+P5DUgxiS4SBGzjUbLH1iARBAI8xkUnNShk/erbwM7ZssVhEUYS0F6SoFz/q5x3ashKg0Dn1799/1apVlFKO46Kiojw8PG7evMm6eRXXDqstMJlMUAcQRFevXr2Sk5PRqmgwGMLDwzMyMqhNhimqMym8pgICAhSfnDp1qk2bNiAavb29eZ7v3bs3kKSMjIyvv/46MTHxo48+MpvNMD1ALwtSqlOnTgaDgRCi1WrnzZs3ZcqURo0awfTTarV5eXkbN25s2bIlWAzd3NxMJlNERMTu3butViuqK6DYfGBgoNFo9PHxgWrfubm5QGTBQE8I+fbbbxMTEzG3xSOB1cE0atSI2LJt5eXlNWvWjFJqtVpPnTp17do10GUmJydTSs+fP3/79m3oJEQgSpJ048YNKN+J5q2y6D6fPFhyJgjCyy+/XDKZKHfjrMcFLkExMTEBAQHTp08Hz3rKbOSwBTb6hzKMx2g0rl69eu/evXgyz/MZGRmTJ0+2WCyhoaGKRG64d/3jjz+cnJxEWx5m+K0gCL6+vnghVokoSZKPj09SUhJ8mJeXJ8tydHR0fHz8rVu3pk6d+sMPP8iyfOfOHUKIr69vVlbWwIEDsRR9qRBF8datW3CzWq22V69ectGEJg48K3AwMweKQCG8Wb8fgMLcw2pH2BZwLVCY24gqGSwrtrFNVPMo1hTWhdwBAD4jQsh77703ffp0GNu0tLRLly5hAc1SdS0oz0RRnDFjBjTIcdzu3btNJhNe5dVXXx0/fjy1MWxBEKpUqcJGGkIL+JRBSrGP8vjx47Nnz4assGAu12q1/v7+wcHBXl5e9evXN5lMHh4edevWBYKl1WohBZ0oiu7u7tCyh4cHcCwXFxeYMBqNhlL67bffbt68GToTERGRnJwcEBAgM+lX0tPTXVxc/P394XwvLy+IlOR53tXVVRCEwMBAjUaj0+k8PT0XLFhAVTL+kSDLspOTU15ensFgEEUxPz+/RYsWsiwvX76cUrp///6uXbsSQoYOHQoUtl+/fnPnzrVarWD0nzhxYlRUFMvznk5aRill00mcPXv2cVyCFC2zAWCzdk2aNEmj0YCjoVw0wali9NAfHxxbKaWRkZErVqwAzSWc8/rrr8PWglXb47OAX61du9bDwyM/Px93rVarFd0o2YvC36FDh3bo0IHtFYzb/v37s7KyOnXq1L9//44dO1JKExMTw8LCYmNjFy5cWKraW7JlBZo6dSrsdZs2bdqiRQu7yjYHUXv64WBmDighF3V/ZgU/fAJrkJqukaLBSpTZYopMYn38KzHZQdUkjD0TJT3brANU5dJ+8ODBvn37wjHHcbdu3Ro0aBCOdslNoVKB4zhPT8/c3Fxof//+/dnZ2dQmegcMGPDuu+/CE4GrV6lSBQ036kcDOdnxEpTSU6dOTZ06FWaUTqeTZdnFxQUnAwg5WZbv3bsH5Emn04Fq5MaNG6gj8fPzA7o2ZcqU/fv3g5JJkqT169dv3LgRrhUUFJSTkxMQEJCXlwe3bzQatVotiFVo1sXFBbuq0+l4nkffShDb5WNCbAiCm5tbnz59Ro8efebMmYKCAqjJCFL87NmzQUFBoigOHDgwJiYGOglhN35+fsePH+/Zsydl3penVv/BKtoppTVr1jSZTJVIIlllFWVSZLE7QBic+/fv+/n5ubi4LFiwwGw2swot3C3wPG82m7/55ht3d3eoug36s3nz5mHIi9VqBXtiWFiYwhEQF0OYtLdu3XJycoqNjYV5W1BQAE9NoaKDRiwWS8OGDeGFAoDTmyAIUJY3NDTU19f3nXfeEQQBkj42btyYFvP+EhtwNCwWy5kzZyilHTp08PHxcejMnlE4mJkD9lHyBt3uJt7uzsyuvk1taKAqkkFVyzG7DDkAwAcBNt/jx48PGDAAqXN2dvbs2bMVNNouINUcNBUaGjpw4ED8yaRJk4CHgUu+Xq8/ePAgtWUloJRWr15dbWyijIP/Sy+99Morrzx8+PDy5csXLlw4ceLEzJkzKaU8z/v6+oqieO/evWbNmgmCEBsbm5GRcfny5eTk5BMnTvTs2dNgMHTs2HHr1q2SJNWtWxenhI+PD1yosLCwdevWgiC4u7sLghAdHd2/f//MzMxjx45Vr149JycHPL2ysrLS09MJIS4uLvn5+fPnz4fY1YSEhGrVqv32228NGzYE/dnatWvbt28vimJMTAytsLs9IcTd3R11igUFBZAuoX79+hD96urqSggZMmTI9evXYbjAeuvs7Lxo0aLatWuDkxM77Z/CVwDnIeiioqOjMRa1EtunRWcXVcW34sl3795t1KiRu7s7eNmjD1nXrl0bN278n//8p27dunXq1GHXMew/TH6O43r27Gm1Wl977TXWgqzYdkIH8vPzmzVrtnbtWniCkFMGTmNjRQEBAQGYkkaxoME8uXfvXteuXcPDwyVJ0mq1Z86c6dmzJ1tHgR0W9T45JCREluXQ0FA/P7/yjrcD/zAczMwBB55hsAKDEHL9+vW5c+eiIImNjUU/M4WzFx7Dcr9z507QJHEcN2TIkOjoaFDqnDp1ymKxoJIgLy+vd+/e06dPp4zZulOnTqX2Mzc3Nz4+/uHDh7IsW61WdAZCr22O45KSku7fvw/9TEpKgpPhtISEBLPZvGTJEsygUVBQgBkZIG8C6CHAOJWenp6RkYH2LLPZnJiY+ODBA0qpIAj37t2TZRl+BW5ekOmgb9++wCaNRmNKSkp6erpCB1x2sII5IiIC/zWZTKNHjyaEgJVZluXevXvzPP/f//737t27cPVBgwbxPN+/f39K6ZYtWz755BM02D2d7v+UmV0cx61YsYJ16noCYB8Ta7vMyMj47LPPBgwYsGDBApPJBCEj/fr16969+8CBA7Ozs+1GBJ84cQLSycKu5qOPPpIZV1fcwCh+JUnS2LFjz58/L0nS//3f/xEmZzWcCQ9RkqRvvvkGk24o2sHMHXD1pUuXZmdnz507d/DgwVgtjR3q8+fPU5tlFtv5+uuvKaUzZswYN25cJe5mWX8VNpCCUmq1WqEQHMt01e6tc+bMYZ8UHENRVLxxHBPZFtAg26r3EiaNiML28tSa+MsNBzNzwIHnAbCo3bp1CxKOAziOg/gshZCgNosMLHm//vprs2bN4JxDhw7Nnj07KSkJ/o2NjYXADtSHvf766/Hx8eCLAx5aderUKcviyFbEkpiyDdi4WvjRoo7bLEdkBT9rq0IVhcL2h1oTysg/SqnBYADB1rZt2+PHj7N3WpyKt4zApvR6PX4IWRgkSerdu3dQUFCvXr20Wi2ldPTo0WfPngVaGRQUxPN8SEgIz/MGgyEkJOTcuXNstE05OvMEAMZujuNatGgBnzwB3R47n9Hzgar2HteuXdNqtd27d2/fvv2MGTNq1669efNmqfiMHrt3746NjR04cCAhBLy+aNEJjGcqAjPnzp17+fJliOqlzGyEH86ZM8dqte7fvz80NFQx/+EYYqFgJEVRjIyM7NWrl9VqPXPmTKdOnfDWZJsP6JgxY8aOHYvhU9BUXl7emTNnQkNDBw0aRBhUZJzZBYTneZ1OhzeempoaHBxMbXFgisxqhHFHRkcCILLwc7Dd4ye4knTp0gWK0LPdgNbu3btHiibBUT+LZx0OZuaAA88w2E0qISQhIQFjIYE2zZo1i9pWfwXjgRYsFsvy5cunTJkC66O/v3///v1hf8/z/CuvvIJBtRzH3bt3b8SIEbj+QiNVqlQpNRdrCSyHFRvYN9ZzuSw6P/V9USaVQAknW63Ww4cPf//995mZmcW1UPKt2YVCECLbI4wPu9oPidjioFFQKUIrKCPtniqg8un06dNAIp9YJ1F1yvr2Ya8kSYLJ+fPPP7du3Vqv10+YMKFbt27o1wghk9gUtTmiXbt2LTw8nFI6dOhQykw/u8ZTaAfQu3dvLy8vjuNQywXgOG7NmjVGozEpKQky/FGGiEAYMiHkk08++eqrr2BjYLFY9uzZ4+rqevny5WXLlp08eZLdXQAJA+dImCfYpdWrV7u5uUEmtsp6EOz9gncmxOOnp6fr9XqYt7Is37t3D5kljG1sbCyl1Gw2Y8gquKWi8htvJy0tDZySgQRD0nL0McVB9vT0ZJ+deqv2HMDBzBxw4NkGu49PS0vD7OGUUkEQNm3ahBksaVF5iZIeiqJSSnme1+v1a9asQQ1Nhw4dkBwQQnr27Nm3b18kTHBQo0YNOL8EEsNqy9hP8BitFWpBgrYkCOfE3yrC9EhR+5HalxFbVqhVQAaotQsVVDawagCqcs3Ef6WiVV/Z20HOgfK71DCOfxaSJDVo0AAH7Qmo91g1En6IyjPZllmjfv36169fB66watUqnU73zjvvSJJksVjUQwq/AuWfKIpvvfUWq39lJ49iRgHy8/M9PT2RlhEmidqFCxcKCgo2bNjQpEkTjIvied5oNEZFRYWEhDRs2LB69eqLFy+GNoH6WK3WTp06TZgwoVGjRrm5uRCVAsxSEIT169dHRUVBXjf4xGQyNWvWTKPRQK411FFVBGAIxrFq2LAhqgPv37+v1+utVuusWbPCw8NPnTql0+lyc3MlSRo3btzYsWOvXbv25ZdfEkJatGhhsViCgoLQq9VqtULgDtRiPnny5Mcff9y6dWtCyLBhw+7fv2+xWLy8vF577bUtW7ZoNBqe5zdv3gyFp1g+ymrBnw84mJkDDjzbYKWgwWDw9fUltvJ8KLHQ40rBzBQ8YO/evd7e3mazGYndmTNnWMvgqFGjQIWGUkoURcw0W/aVsQTSg/LMrqlCrQCDdhSKLpYGsWD1cNgH1ke7cskE2xrLGkVbyQTsDyvp4QSWqym8c55OCSSKotFo3L59u/pJPT4orsKOGyHEbDYvWLBg1KhRrE4X5nNUVJS/v//gwYMppZDdlzCpE2FiQNaJsLAwhVsV+zgUNaOABm3btq1z586K0A2r1bpjx47CwsLjx49DGmFKqSRJDx8+XLp0qbu7+0svvVS9evWqVav2798/MjLy22+/XbVq1bfffrty5cqvv/46KirK29tbp9O9/fbbixcvXr169erVq9etW/ftt982btw4KirKzc3t66+/Xrt27dq1a9944w0nJ6f58+dHRUVFRUWtqTCioqK++eYbvB0/P7/33nvv3XffnTlz5rvvvgsDBUln4M3S6/VmszkgIAB9yHie12g0nTt3TkxMxI2cIAiurq6U0rFjx8bExHAcB8kUzWbzlClTUlJSKKXOzs5w8muvvZaWlgapc1jLtd2Z8KzDwcwccOAZhkKiU0ohQylllirkBCh1UHrB0paWlga7z8OHD6NTlCiKsbGxS5cuRc1NSkpKu3bt4uLiMEcGmIqqVCl9GWFZoJpz0KIpCdQ3SO3ZqlgoblZNv/DG8UwFK0IVF/vDcuuoWI0XqyGjzONQ7PixnyyHU7dZvv48AUDuD5EplPlkNHxSUWM3sCvwSddqtUaj0WKxQAoP9NCCvzk5OW3btg0KCsrMzKRFFZNwC+Hh4aIotmnTBm8QDhRzg63ti0+8bt26kO2PMp5hR48eNRgMZ86c0Wq1rCYYnSAPHDjQqFGjzz77jDKzBVgj6Nju3r0bHx/v6+t7/fp1yNdtsViuXr36119/Qelh6PzKlSu1Wi3EtVTuOMPzdXNzQ+N7Zmamv7+/xWKB4Ghqywzy4MGDAQMGsD9v2LBh+/btIb0IrkIajUaSJE9PT9BbC4IAsckREREpKSmyLIMjpizLgwcPTkpKopS6urrikLL+l09AR/vE4GBmDjjwbEOhr9JoNGazGRcptEUq7C+UkfTXrl2D5Jy//vqrp6cntUV7HTp0yGg0YgXuvLy8vn37/vzzz7CGgiTjeb5GjRqPlFqC5UaUkXNs39DGx37I2lXttlbCvpn9CtVjbAfsnlyc7u2RgNxLYsoEybbANMXJqN1hPYeIKtDvaYMoigUFBU2bNmVtXk+gqwphDJY+WZaHDh26du1a0VanBEL8FEQcenjo0CG9Xr9582bUh+F8ePvttyVJCg0NhVcAGRJeDjkZO2Hg+N1338VgTGrTqO3cuTMvL2/16tXgckBVAQTUlhCOFFUDQweAzMFpffv2/fTTT+FXVqu1efPmWVlZ0dHRcNqRI0e0Wm3lMmNWm6jX64nNbT87OzsgIIBS6uTkBEbPO3fuvPLKKzzP16tXD31SBUEAw6WzszNoE2H10Gq1oijOnj37hx9+gFQVon4AACAASURBVNjwevXqmc3mSZMmQWEMSHkoSdLw4cNv377N87yHhwcybFparfdnFA5m5oADzzDYFRx21YMHD87KyqJFtQgKacS2IIri6dOnU1JSDAbDpk2bfHx80Kyzf/9+lprEx8eD/gD5BCzTVatWxX9L7i2rPWK7zbbGCiSkUHaZJSt4WHbF2iUVrEuhvmLPp/a4GivLHxVEZWNVX5Hay3eF3VAbWBVKtacKly9fTktLg2PpySYyILb6b4SQmJgYHx8fsIvBc0RajH2jjFITtD6BgYETJ05k9ZeU0lOnTvE8P27cuNzc3GHDhilmBV6aqh4uIeTIkSNHjhxh50BGRsaHH35IKX355ZehpJjERH6wuwViA/yQjRSBz4G+x8TEDB8+XJZljuMuXry4ZMmSxo0bw67p999/f/XVV9nqCIrhetQRVii8ITU0IYTn+QcPHkDiNMhK2L59e6g/Zjab16xZo9FounTp0r59eyjTnpubm5+f/9JLL4HCj1Lq6uoKC1dQUFCjRo3A24wQMmTIkKSkJFEUId20IAj9+vWDqMy2bdu6urpiGMHT+TpUEA5m5kCFwC4fCrHBvswo4di3SCpavQQbLE5DoDDlsDxDLbbtdvJ5BbtlHzp0aHZ2dqlDgUs/x3EPHz48ceKEKIpvvvlmkyZNQKQtWbIkPj4eHyshZN68ea1atULXZlADIDMj5Q1jfKahEMxqBqk+AChmeAkUkH1N2JMVpFPRmprbKd4yxYesCkfNNtQdZo/Bo/Gll15CXUjxA1Z+sEPELiO4LEA2hytXrlBG9VXCu08YQOxLu3btQDEGS1BSUhIhpHfv3rIsHz9+fMOGDbIqG4uiKcqshEuWLGFPEwRhx44dkiSNHz8e0kyUA/iAYATMZnNgYCAk+RsyZMjq1auvXbtGCPn7779nzZr1BCgL1E6QJMlisUBSG1mWQXMG4QtAHJEfC4IART6orfiBi4sL8GNBEDIyMmD0oFQo/AXIKpT6fJ9pOJiZAxUFbDQVaz2WT4HFGl7LgoICkOvsG0WYZDZUZepSfAhgfVns4nl9Xe2ClamQoRQTQNgFqmQoI9Xi4+MppYMGDerTpw8hxGKxREZGotyFq8TFxe3atQu8Z2Rb+iWO46pWrVqyJfE5BnvXakYiFw0SpDa9puIExXZFwZbYM9m9DbvzYXcpaA9V6IrUn8iqeFW8LtrgFNdSuMRRSgVBKCwsNBgMP/74I/tiVjo/Qw0Ta1bDwMPdu3eHhoZCGDLrX1hGZsZxHMQJLly4ULQV5xUEwWAwLF++PDk5WZKkiRMngqlREczBtikzaQIh3QbOAXguoihu27Zty5YtpSaaKQ6osYbkZ5TShQsXHjt2LDEx8fjx4+BtlpSUtH379iewU2I35Ao3TVp0vrGzGh9iQEAAFGlAlzs8Bw9KxeO+x38EDmbmQEUBrxn4afI8v2TJkubNm8Pr5+vrm5WVhWvQqFGjxo4di68ouKSwb6/aEYfVtxFVcgFcBMm/UmFDVXpEWZZnzZpVMjOjKqWI1WrNyckhhHTt2nX9+vWEkOXLl8MnbMsLFy6ERE0YyAYxhlWrVn2S4XhPFVgRQhkxbNdVH09WG5oVTwTBkieFCsQuB1IYyLBZ7Bhl9EmKpkC44ld4R+qXTnELkiS1bt0aovCQspdh8B4BagqLPTeZTLVq1eJ5vqCgAJlTWcQ2K90lSYJthru7++rVq0FbA7Tj2LFjcF2O4/z8/MCIRorq9RWDCV95eXlBlmb2FjiOW7hw4ZEjR8qt0IIngnkiYJtkNpvj4+N//PFHFxcXGIoLFy6Ur/1HRalvvWJus7OI47iCggJiy/UPJyiS2qhbe+5pGXUwMwcqCFxf3N3dwf22bt264EUuCIKvry8UB0SNDm6t4K/BYBgxYgSYz8riOEyYAh2sLHyOX9EyAjedo0aNio+PL27ZYpc/1G6mp6cbjUZJknr16nXx4kVZljGjEhZ3opT26NFjzpw57A4YpNcLL7ygaPxfBbmoazllnkVBQQFuMOA0UCFLtnSa1OaczjIP9h1Rz3b4BCpcsd3A/QmrdWMrIrACD7gLqxhjnZnwNLUOQ0E6ZVvCMNbfXMFWKwtsaKQoihkZGQUFBf369Vu8eLHBYIB6X4SxJpdRciMzg/4fOHDA1dV1+/bt8O3JkycTEhKgUBikBfH29oadCS3KF+EhSpJkMplmz54tSVKtWrWo7fniLciyvGbNmgMHDtBylWRl70jxyCilWVlZ/v7+kiTdv3//zz//rGDJ1zKC3TywY84OkcIAgq+DYoNNVTrR4i7qYGYOOFA6JEmC4omCILRt29bHxwckAQSHu7q6ent7R0REbN68GWrqubu7v/POOz4+PikpKf7+/g0bNmzYsCG1lwIUDth9vF0Vgvpb9ofPMWNQ3/LQoUOvXLlS3LKl2NzDmmgwGG7evEkIgdj1vLw8iJOilIKrMvyqV69e165do0VF0a+//lq1atWCgoLn0g+3VCgEDwqYtm3bajQarVZrMplYhaKnpyecXKdOnT/++MNqtXp4eKh1PLIsWywWQRDq1q2L0guToRBC3N3dIRMEUaX2wHbwul5eXpTSpk2bUpsUbNKkCfr9FCfeWDUbYMqUKawyDAX/rVu3UlNTKWNIVRxXHDgIeNH8/HydTgeDQBmbO3xbDplNbAUYpk2bBnWEeJ6fPXv23bt3IyMjqY1SDBs2zGQyYa4yBS9ZuXIlpTQgIMBqtbZp00YURfCmkpkcGePHj58+fXr5WAXcLFaLx6vDczGZTJ6envn5+Wwuw38KdnfO7Ptit3tlHJbnmJMBHMzMgQoB37FNmzZt2LAhNjZ28+bNO3fuvH79+p49e6CkhpubGyxP0dHRkZGRsiwDY6OUSpLUr18/yZYOm1KKniKwOxdsoMybDFYGlq7B58/966oGu7pBgPqwYcN27dpVAjNTMABqq+IsiqKPj09cXNyJEycwy0DXrl3RdBISEnL//n1adF974MCBKlWqyP9WPzPKWPfwXWjWrNndu3fhE1mWeZ6HdJo8z6ekpPA8n52drdFoMDaNUorFfDDrhMFggJRyYKEDN2qIaON5Hku/E8YXENyxISMdJt0oKCj46quvCCGurq5wMqQhIDYFHm5drFar2WzmOA4y48M8gWTu6CbVqVMnRWJeUA6ZzWZ8GR8TIcAO5+XlBQcHQ+QjOoRRZlqWowNsnXJZlgMCAkaNGiUIQnR09IMHD7p16waP0mq1Pnz4cNu2bch7WP5x7969kydPRkZGBgQEvPXWW19++aXdC3399dctW7aUK5YxWD3aQLLXrVuHU+JJZr8rbsFhR4ldqBV6RBxGdj7/a5cU6mBmDlQc+P60a9du8uTJkiQ9ePCgTZs2sFOHLM+wh9uwYcM333zDcdzy5cu9vLzOnDlDbekcqe0d3r1797x580JCQmrVqqXT6UaMGLFs2bKzZ89aLBbUGciMHzREicuMS40C/8SQPFGwEppSOmjQoN27dxdHlRRLJMBqtWZnZ0uSFBwcfPny5ebNm6PcXbFiBWopdDpdYmIi25QkSfv37wdmRu25Af17wJqWAgMD79+/L8sykC1PT0+tVuvm5kYprVu3LiQCaNiwoU6nM5vNoEUzGAx6vV6n04HSBdiYKIqBgYHAsdq3b+/u7h4WFgbuUJAn/datW3PmzAkODm7QoMGVK1ckSfLy8oKWOY4Dx6/3338fJgN4gkK6AdjbvPjii9HR0U5OTpAMheO4xMREnU7n7u5+7tw5juMM/9/elYdHUaR9TlFAYpLJzGTO3AnhkhsFBMIRWEUQUZDbRRAROfwUVFRcjxUWwdWsqOCKIgIKYlgQQTmMKJccGpAjBAlHQsjkmnv6rO+P95n3qameBNSoSajfH3k6Pd3V3dVdb/3qPV2ujh07Qi0j0OFBUhVC+XJJkrR161bwvkI28JsZUlVQg25Jn3/++a233gqPQAf9aV/EbwBmIMvOzjYYDJWVlUePHn3ttdfuvfdeXDF6vd709HRtFKosy/v374dgyeLi4iNHjgBRJhTPgBdx5MgRLG77G8AUVqd1ZvDJ/SWDsZqlIP2XjimhNbsMrmdJAuDMjON3AadwQRCsViukb1YUxWaz2Ww2GGBQ/pYQsmzZsiVLloDJgBBis9kEQejXr58oilivgx7D4IdLCPH5fBcuXPjggw9mzZrVqVOnG2+80Ww2Dx8+/K233gJlD7iJgOWI1rTRYXH1FfTqkxAyZ86cNWvWVK/Ewp9gfpUkqaSkBCZvm8125MgR9D368ssvSVDsxsfHM8WqvV7vxo0bmzVrhhUtrzfQKhPa0SomJiYtLc3v97tcLp/PZ7fb4RO12WyEkAsXLoBmSxTF6OhoSZJiYmIg9wFTCygqKooQEhkZWVhYqCjKzz//3KFDB0KIyWQihJw4cQKqOyuKAg0GAgGbzQajAL4BKCOtqqpOpxszZozVaoWXKIpiQkLCyZMnJUkaM2bM5s2bVVW12Wzg9JmSkiIIQlJSEhScHjVq1IULF1RVnTRpEo5fQojH4xk8eDDcgNbtqQYBTnu33HJLbm4uEB16Rq8RIoing4J/zJgxwMAGDhx411137dixA3mnw+GAVSW9GoRbOnz48JNPPglegPSSiVZx5eXlQcav3wDGPsBQQ9z/V2nLcJu5T3pbq9qkn4V+onovuqsBZ2Ycvxc4rjp16nTXXXeBnsBsNo8ePRqS0cNiXVXVt99+e8mSJW63e+nSpatXr46Li5Mkad++fe3bt1+3bh09MtWgz4cSBKrK0GwE1E0URa/Xm5WVNXHixC5dutx8880RERH333//unXr9uzZ43K58HSiiVwL+yCkaouMovF11cqdsP/S20wjjB8G0YhyWqZjC8wGrfyfM2fOBx98UI1Qo28bTjx9+rQsy6IopqSkQHFi9ECfO3cuNpWcnExLf0VRAoHAnDlz9Hp9jetI6groFycHc7hDFerKykq9Xn/lyhVgS4QQQRBsNpuiKOfPn4e06aIomkwmVVWjoqJAtWaz2SCdJrScnJxMCEGvMhK0RUI69fz8/IyMDEEQvF4vFBNUFKV169awVgHzVqtWrUDfExMTc+DAgeTk5BMnTsCtmkwmoOaffPLJvHnzLly4oNPpbDZbVFQUjFmz2WyxWAwGg06nW7VqFSFk/vz59ITq8/nGjh0rh0vxddV+w+OrGgL0FL5o0aKJEyeCmRVV7DX+vdEjS5bluLi4PXv2TJw4cf369fn5+ag8lmUZapYzQQ+0lwXTIfRQPX/+vMFggFxfNXv/HPUGnJlx/C4AVQK9CxgXQHRWVFTgMbQ7CxwPzjSKooiiCCFmsDQPy2YYdqJQDr906Q9GDgJEUfzwww8HDx7cvn375s2b6/X6wYMHf/LJJ7m5uR6PB5QHXq8XaniDtZRRC6G0rWoZqgZD7gll4kHuSN8SCV0mapeVGCBWDcnDx2cmNsT06dOXLFlSldCnn0sJhvFv3LgR4gDGjh2bmpqKBxQUFKxYsQIUMJAyAKdMnIoee+yxuLg47T1fP6Ad/NHLG7jR888/v379ekVRQJdMCAGK5nA4QOklSVJsbKwsy3q9HjIs4CcNH15sbGxlZaXNZnM4HLAOgYgBKPN8+vTpXr16wbcHwdGghCOUBiU5ORn0x0C2wJbqdrtFUYQkn4qirFu37tlnny0uLs7IyACNkSiKHo8nJSUF1OHg3BYIBO69915CCHqV0V/sb/sAZE21ALSHwsgqLi6OjIwUBIHOJfYH6cJx8ELjW7dujYmJWbp0aV5e3vbt26Ef4DFffPFF0NDjuEZ+GZaZkeALhVSrOp0Oi89ycGjBmRlHzQDkKUpPWrNFgkwCrJbIcmBGwZK0jP8E0SymaXmnVXpjblvYRu5CXwsEKCYsePvttzMyMtLS0po3b37zzTdnZmZu27atoKCgtLSUtk/h2p2O25c1xdqYW9JW3UF+ifeGa25mfsIHV4LBd2GVUowGCw6eMGHCiy++WM28RT8FKCaPHj0qy7Lf758yZQpYcOB+3nzzTbRsEkLS0tLk0ESphJA5c+aAHohcl+SMsWMSQiRJevTRR4uLi8+fPw9lrQkhQLyg5J8sy5WVleiwpdfrBUFITk7etWuXqqrl5eXYDiEkKipKVdWxY8c+/vjjfr//0UcfBUc00JkVFBRAER5JkvR6PXxXiYmJpaWlOBCWLFkCnABiDhRFycnJsVqtqqpCI6qqrl27FmxwdrsdynsXFxcTQoYMGfLaa6+JolhaWurz+SRJ0ul0YVnRr331zCiGr5cx/xUVFWVmZr7zzjvwIOhRio3UrNmUNiLDFYEBWyyWw4cP9+7dGxTwMB5LS0tnzpzJPFE1OjNCsdiSkpKUlJQav3+O+gTOzDh+F2j2w9gXGPFN/8uUpqZjvLVraPpatMjT6smIZoagW2MoBRYnwANAWwCasy+//LJfv34tWrS46aabmjVr1rt37zVr1vj9fnAGwvvBuFEpWAVBCuazJqGcUgl1/MLph2hysitVVIJjyBlNFmlN2L333gtO39X0IX2KLMuYZeP7779PTU2FPpEkqV27dpCRC0xjqPihdWYPPfQQqtmuT+sM4/Dk9Xrdbve//vWv5557jgQLTh84cGDevHmqqn7zzTeEEFEUt23bBp/95s2boYVTp06NHz/+xIkT8C/okmNiYoDlFxQUPProowUFBfCBfffdd4IgOJ3O3bt3w5d85MgRWZYdDsfBgweffvppElw/EELuueceRVH+97//oXvAN9984/f7d+7cCcTxwoULUNVHEIStW7dOmTKltLSUEKIoSlFR0fDhwzdu3EgI8fv948ePxyeFjd9mVWQGEdOZoig6HI7mzZvDLdHPggrFX3vFq0LrJydJ0kcffZSQkNC5c+f4+HikVtCNGRkZRUVFhJBAIEArDsPSMuSU4A4LzLjGH4Gj3oAzM47fi7AlNWQqiQCp2jtVu/7Gs65RcoEQpFmLltmgvZXmUnQLaEBRKMAsC2fBfUJ86O7duzMzMxs3btyyZcvmzZvffvvtn332GdHQTWB42A94S1Wlf6TlPt2ZjBmUPpJhaYB58+Y98sgj1UyW9LSBN6MoSiAQyM/Pt1qtUBmaEAIeS3DMpUuX7r33Xrw0omfPnsOGDavZ5FV1CLQCkqFoHo9HpvJNoGbX5/OB9Rw6GXPKu1wurLcDr+Pw4cN33nknnAVEDTsfPAcURcF0WWiFdzqduHQhhAiCMHnyZMhxhXcIpzudTpoh4e3R4xS2QdWdnp4OnqNI7n8nvWDWJNgniYmJFy5cqKiocDgceAAJFTW//+pa0MsVfMYOHTqYTKZ58+ZBV6NBoKysLCEhAQeIWm26EJWKoPz+++/1ej3aCjg4tODMjON3gbZHEE3Vv7A2OMYzA7dplqY1EjEKJ63+iYTOjoxlgWmN5kB0C9rlO/6KB0NOKTgYZjhCSFlZ2S+//LJ79+7Ro0cDY4uNjc3IyFiyZIkgCCCRBUEA4e52uz0eD+yE+ZLmYSplnSShq226S/EARv2wcuXK7t27VzVJMGSOnk5UVYUc4hhoCXGvcIe5ubl333030xWCIAwcOHDw4MHVT0v1GAw50NJoAP3WcCedtZXmBLBx4MABMFwyjdBsht5QQ6NJ6BULCaUa+IHRzdJfPu2KgPeMnpQk1HNA2wnXArwZ9Mzz+/1Op/ODDz7o0KHDlStXnE4n3AY2juORXk782utWBabrSFCRD9pNm832zTfffPHFF0yfT5o0KT4+HvSg17I4Ad3z3r17weePWzM5qgJnZhw1BnqpTctxQpUo0ZoMGPHK6Nto1sVsK0FfrqoOoC9EUz26ca27GKE0eXLQox994PD+kb7IsgxlqUhQ5QDUDVRuqqo6HI5jx4598803Q4cOBdtoWlra8OHD//3vf6O3tRwM68ONqh6/mrsFnD59ukOHDldlZjQhU1UVEtFJkmSxWC5dukQIWbJkCahPoBO2b98+cuRIRt8py/LAgQOHDRsWloJfV0BHRtyDawPmG1M0dm2GLaFWxuv1YoQyY7+jW0DllkplXsWvpSprI/MTzbnp5QH8xUsw3w+dQePXgmaNhBBBECIjI0tKSmBQgCpRu97746yZ+CLo7oKuMJlMbdu2nT9/PixU6L5t37690WgcMWIE5Hur5mHlYPFNQojdbq/x0qIc9QmcmXH8LjAESMsb6GkJF6MkdH6iRaFWeVA9tLPOVW+J2an1EWFaZjYYXZr2WZRgxWic0hhLJSR8h8MOHjy4cePGBx98UKfTtWzZsnPnzhMnTly0aNGFCxdwloW5SlVVyEhCCHE4HIMGDUJjKzK5QCBw+fLl+Pj4akgSo4mEf0+ePAn5/UVR3LJlS79+/SBvFiAQCLz++usDBgxgZm5CSEpKyrx586qa/us9sAPpj5xRJjHsB8F84cwwoT9FPJ5h59WcotWfMa1ph0nYkaI1x2tVZWFPrB44IsB0Pn78eMjPAp8WbbVklhBVrU9+J5hnwduDm9mwYUNcXNyZM2eQe9FvtkePHocOHXrllVcSExOral+SJMhdAoEUUP2pZh+Boz6BMzOOEFQlL8LOMVy4/GagxgIBk4HX64VER6qq7t69e9myZffff7/NZmvevHmbNm1mz579xhtvnDt3zuVyRUZGRkdHjxgxwuVy4Zwty7LT6UxMTKTfV1WTLt6JqqqiKN55552YyR1mEVqX88QTT8yaNYtuE267devW4G/OwYGgvzdaw0TvURTF7Xbn5+dHR0cHAgF0yKudMBgMhYWFqBijF5kFBQXDhw93u91ut5uxFahBM4KiKJcvX4ZnnDlzZqdOnXAxo10K/pl5Yq8RzBPJmgx2WppOW/aZ+YJeyDGFmOifGBOH9q6quihzw3VxnuLMjCME1U/hJNTR5PpUk9QsVA1I0McFPcdp8y5I+fXr1zdq1Khx48aNGzc2GAx2u/2jjz4CgQ4Ff+QgUCZWk48Njvnpp5/gohhnCj/BRZctW7Z48WJt7q7WrVsvXLiQmWM4rjdUP0/T3x4sA6DSQJcuXT799FO6ZuWfe9dXBww9WZbvv//+6dOn7969G43UcABsrFixonPnzrBGwnNpK/OhQ4c2bdrk9/s9Hs9LL73UvXt3JtkhjtPa73xG+/mhhKEfFn4N+yz0AVgiVg5G3WqZFmMgrt4EDO1guXdALaS51wLOzDiuFcy6pxqnCo5fBZqWaW1GtGceCrJ169aZzeaxY8f+8MMPJCjj8NVA0iyfz3f27NmrCnq4biAQ6NOnz3vvvYeyj3FfGzFixIoVK9AFigQzRKSlpS1atAhpXE31CUfdQjVvX6EqcMDH7PP5Pv/88+7du/t8vsrKSlr/VAsBX/vWrVuTk5MhaY5WMbNv376RI0cSquApoUSlJEn//Oc/v/nmG7fbLUlSYmLihg0bsB00mzJqnloFEi6brkJlz6HvHLfpbmQci5lfVSp+BS9HXx0T8+IeNZy0ZC5djb6tloMzM45rghoqPWv/wq6uQCsEab8l2sChUsxYDerAFEWhM/RCvv6kpKQrV674/f5FixYRKoVv2MkPLiqK4qlTpyIjIzEnMKGEoM/ni4mJefPNN7Wn6/X6nJwclXMyjnCgp2pCiN/vdzgc0dHReXl5crAKCKk2i+FfC+Qffr8fqpC5XC4SWm2JEAI1RtVQ7RGOzUAgMHbsWNDlyLJstVphnOIlSFAbJFHFgmsVGOfUwYMH63S6xMTEtm3bVlRU0MIKtYyEMrAAq2NyiSvBRImoM8PMcHQGIhBHUIKCFpK0fyREI6HgQq3/n91NNQfOzDiuApStTAZ8Uu1ahJHIHNcOxuWZhGoraY7FxKnhAtFutx89etTn840ZMwYJXDVXhJYDgcCxY8d++ukn5jYURdm/fz9YLVXKygkC0WQyff/993BkHTUccNQItGsM/IBlWYbyay+99BJ4RmJoMwkXr12roAYrzhkMhnPnzoFemWYewDkg0xsJ1eUAJEmKjY3dunWrLMvvv/9+586dwVGBXgLBkX6//8yZM6T2qc1QtsCj9erVC0qBFRYWtm7dGtgVw5Yw0hz+he7CVEEkNCcLCfquMbVbVFWF3m7RogU6tzGcDNtUQ9UH2HhdpGicmXFUBxyZOMHj6latOlaAxp96u/UFtCjBPlRDFf60KQRcwdQgdUtISJg6darP5+vUqRPdbDWvA1vu0aMHmCkJJdoeeuihxYsXP/HEE7iWhbNkWY6Jidm/f3/tnFM5/mRoh7yiKOXl5ZWVlX6//4YbbnA4HLSbP+0KWTs/Ifqubr311g0bNmzYsAEKmGK1DxgmaqjeCAWm3+/Pycn59NNPP/nkE0mS0tPTFyxYQKjlltPplCSpvLx80KBBLVu2zMjIgCw8tQ3IePx+/+233w6ioLKyMiEhQVGUjRs3duvWrUuXLm+88YaiKFOmTGnTpo3Van3yyScVRXnnnXcuXbrUpk0bNEp26NBhwYIFqampMTExR48eFUVxwIABKSkpRqMxOzu7qKjo008/TU5OjouLAy1jbGxsdHS0IAj//e9/7Xa7yWR6//33r1y5YrVav/zyS4PBIIpi69atY2Nj9Xp9r169FM36tm6BMzOO6sAsmxTKuEY0EVhh8dfcd61HVb3EpGAg1NxQlZ5SoZRbhBBRFHv27Dlo0CBCyOzZswsLC+kqotUALCxWq/Xo0aOqpqzCkiVLjEYj5pfHAwwGw8GDB9Ee8dt7hKN+QQnqV6Cu13vvvQezO3zwjGG9dtIygBxMePvqq6/GxcXl5OR8/fXXjE8Ys2Khty9dujRy5MiLFy+WlJT4/X6bzbZu3TolWIdtwYIFBoPBZDLdcMMNERERjRs3btCgQZPah5YtW950000oRrp16zZu3LiRI0dGRkbCqL/xxhudTqcgCF26dIFXD9qs9PR00BSmpKSg9CCEJCYmfvfddxDNajabeKw60gAAIABJREFUSdAZQ1VVq9XqdDr1ej0hBKrNEkKAeymKgrXgbrnlltLS0latWj3yyCOwJykpSRAEt9ut0+lIneVkAM7MOKoDUoe9e/e+/vrrbre7qKiIdqSoipBxcvb7oWg0Z3JoiQX6MHrJ/vHHH/ft21cUxe++++7EiRPXEvuGpComJgaCNJkDxo0bd8stt4wYMYK+nKqqLVu2/PHHH2vkeTnqB4C1Q1r/c+fORUZG0rKCXC3DQi0EPFFFRcVNN93k8/mgHjnzLPTApBdL999/f3l5ucVi8fl8hYWFCQkJW7ZsIaEDNhAIrFixIi0trUWLFkOGDPnTn+/qYJZ/nTt3hlccHR0NpVAiIyNjYmJMJlNsbKyiKE6nU6fTRURExMfHezyeVatWLV++HFqAB7fb7fCvKIo6nU5RlEOHDkVERJjNZiiQcOzYsYiIiKeeegr882Bnbm7uzTffbDQadTqdTqeTJCk+Pv7KlSvQ5waDAdrv2rUr/XZq7XdVDTgz47gKFEXJzc0dNmxYRUXF9u3bW7VqBfsZJ00SdBQoKCjYtGkT45aOTSlBtT8uv37VcpkeY8yJWm0TIzq1LZBwk0TYSG/mSKbNq7JPRZPNX9uClnIxJ5JQQcNMZnTk+aZNm9LS0gghgiCMHDmS8WWpBrIsDxgw4NSpU3RqAHiVJpPpvvvuA1sn3hshJCIi4vDhw1dtmeM3Q5uZScsGtMdUNazQQSosSVJDSzzRAb+MvhyBV6QPAGdtq9UKJdihTiieUodmSpXKO0gIgRAZhSrJoB1W9B549pUrV166dElRlOnTp9vt9ieffBJ+xWahtIAsyw6Ho9ZmB6TfYNeuXUExdvDgwUceecTv98fGxsK6EdLuREREQC9FR0erqrpq1ap33nmHbi01NdXj8YB8s1gs8BfOtdvtUH3E4/FkZGScOHFCEASTyQT9k5GRIcsyeLmBjr+8vJwEnfnw9vBCdVSRz5kZRwhoSY204KeffoIKPB6Px2QySZJUVFQ0e/bsXbt2ud1uKLf88MMPf/3117Axd+7cdevWwUB64IEHvvjiC+Bn69atczgcixYtOn/+fGFh4Ycffjhz5kxGM0TbTNGOUBWrCBvSpVBZdhjGQx8cdqahpyvaYhuW5DE3Rs9PYddq1bAxZg/dSNj7QYEOBzCVBPfv32+326FUVMeOHcNyPgZ46QEDBtA5P7Gc+aBBg44fP56QkECCfBGOb968+bFjx+ivhaMGgXXKtSSMCZejz2I+S5WKZSPU14IRJFipAvbD26fJByzD/H4/Bhii7xF+kHAhCK/7z3/+M3jwYBJMLsUE5dVdJCUlbd269cqVK1gwF8H8iyIoEAisWrUKhOdtt92Wlpamjcuhz62d6XYVypFOFMV+/frBV+T1epOSkkRR7Nq167vvvksIeeONNwKBQHx8/LFjx7KysvR6PejMVq9eTftUJCcnx8fHu1yuBx544OGHH/Z4PK1atTp16tT8+fP1en1ZWdkzzzzj8/ni4+NLS0tFUYR4XpfLZTabgeS9+uqrgUAgIiICXgchxGQyCYLgcrn69u1LzyN1EZyZcYQgLAU5dOjQyJEjYR1jNBr9fv9XX30VCATuv//+L774QpZlo9EoSdKRI0dkWV6yZMmHH34I+bLBV2D16tVQci4hISEzMzM/P//7779PSUm5dOnS+vXrbTYbXAXjlQg1GdB3RcdDMXQK5T5uMJon3MD2tbMXczmaujGsizmYIYjMlKmEJuYhGi89WVO7s6rHCasIway/dIybxWKBSR1KKlXDbmnIshwfH69qyi/279+/pKTk+PHjHTt2ZO62WbNmGE121fY5fi18Ph9kp8M9jF1JDeqkgWDhi4MD6EHE+EQDi4L9t912G60KzcrKAp0rrYqDnyCJMXOT+OE5nU6n0xkREXHx4kXIJQv76Xbq3HwJPQy3PXPmzDfeeANS0oRddzGjgA4bdLvd48aN69Kly4gRI4gmIhV0ZmFXdLUE+L2Jonj+/HnY9vl858+fd7lcHo/n5MmTX331FWjCZFneuXOnx+O5ePGiHCxtQqj+SU1NFQThyJEj+fn5ILsqKyvXr1/vdrsLCwtdLteFCxd27NgBxawgtnfPnj0QG5Gfn79t2zafz+f1ek+dOgWKOkEQQEFLCCkqKiKh0v6v6rTfDM7MOMKAkchHjhyJiYnR6XR2u720tJQQ4vP5tm7d+sILL8DqJCYm5sCBAzA83n333TVr1hBCHn744cOHD3/77bffffddSkqKoiig2ZYkaffu3RMmTAAGYLFY6CEE7ur0bcByX1EUoBogEzH9D4JQqXRQ6mHkNrM8VUOtNrS+h05FUZUCTA3q9rR8Du9cKw7Cauy0bdKkk54FGcVY2EZQk2EwGKB7+/btSyfXrgbQjZcvX0br5/r168GbZPLkyYIgLF++fPXq1fSTKorSpEkTzE111Utw/FqIogh6Spi5IYNAIBBAUgWkwe12o6ILVlDg5kWCKwfIkgXFheCsjIyMo0ePwrTXvXt3pP7QDsTQwa8w3DweDxiMoHEY7PDRgrHS7/dPnz796aefZpTWzLdRp3WrDofjlVdeCQQC2qxjNAmgHxmzeRFCJEkaPnw4CEP4tSqFfS0HqAzhLSvBUA8ECkxG0UtXjklKSoLPBr1i6IU3rBzotGQo4elgXvpfuBxGHvxpXfEHgTMzjhBotUGEkNzc3FGjRrndbtgvimJcXJzH45FluX///oQQSZKmTZuWkJAgyzIwM1EUjUbjwYMHz549+8svv+Tn5/v9fvAVIIR8++2348aNgyEHcTR4xaysrKeffnrq1KmTJk3KyMi49dZbExMTY2JiWrRo0bRpU5PJlJCQ0KVLl5EjR06aNOmdd9559913P/zww507d27btu3EiRNlZWUQAQRLdlitQqohGLTIXeg8IDh/oKzBW6IVTloqRkfOk+DimPFB0UpwvIQsy9rsr8xZYZfmcmhqH7wiboDLhd/vf/TRR7WUrpr3TltIMzMzFUVZsGABFPubMGECdCDq/GRZbtasGTCzqlrm+D0IBALghUOC72jy5MnJyck2m23btm2yLEOCU4/HYzAY4L107drV5/MdPnw4ISEhOTl53rx5kiRlZWVdunQJXBFg6jIajXa73WKxeL3enj17xsXFxcTELFmyhBBy/PjxKVOmCIKwc+dOnU6XlpaWnZ29evVqVVUtFsvEiRMNBkObNm2QfxQXF58+fRpsSTiaZKqkGDxLneAcDHCVAsLB6/XabDZwC6tqdDPn0lAUJTMzs0+fPrj+pIczCWcQqCWgFWbMGhU2MGMwfRbIKOgr5jPYsWMHHobpzdB9RWud0LI9Qs1QtFwCoGSuo+DMjCMEWkIgSdIPP/xwzz33gDQB3dXgwYNlWf7qq68yMjJgme7xeCBkaeXKlf/5z38IIWfOnBkwYAAJ+poIggDRNIIg5OTkjBs3DtICWSwWEurHQCiBBRMJ/AoDGNkPSka04+C4/frrr3ft2rV06dIZM2ZMnTp1xIgRmZmZ3bp1S0xMjI2NbdWqVZMmTW666abY2Ng2bdoMGTJkypQpTz31VHZ29ubNm7/66quDBw8eOXLk4sWLTqdTu7qFR6CtPwyfAx0DLvLoZSXKGq1AxyWjEkwap7Vp0mIR/F7pNunCShDKpCjK7t27ryVlBq448Z59Pl+3bt1uvfXW2NjY2NjYpUuX0r5KeFaLFi0KCgqqb5zjN0MQhOTkZCWIjz76aNasWfBCbTabKIrgk15RUbF69eq8vDxRFFNSUnCsEULALrlixYq2bdvSU13//v1RZwZjUJIkk8mkquovv/wyatSoQCAAGjJJkgYMGLBy5UpCSFRUFNRTiouLQ7Vxhw4dNmzYIAhCVUUmSLhZtm4BvnxwtD106BA+qfZZJKqsmRo0AoCMUlX1b3/72x133MG0TBOOWlulCoBsWwqtSkKDFlm0+QW/ATpanLFp4FXoPsR1LH2wlvqHvZlaSHOvBZyZcbCgV2+EEKjbM378eEKNNIvFYjAYjh492qtXL0EQUlJSDAbDvHnzwLBiMplMJhMh5JlnnjEYDHq9/l//+pckSa1btwb11a5du6ZNm6Yois/nS0pKYsxzjD8ygiFtRBPgqR38cIrf7wc6haNUEASfzwdn0VlV4facTicJEh1FUf73v/+98847zz///OjRo4cPH96vX7/27dsnJCSYTKaoqKjmzZs3bdq0SZMmcXFxd911V2Zm5vz585cvX75v376cnJyDBw+ePn26oKDg8uXL0DjMhbIsY6oe0JyBwz6zhmZyhdMULTU19eTJk06nkzH+EkJ+/PFHWNnLspyXl3ft710QBCWYUnLq1KljxowxGo3Hjh0rLi6urKxEUQiHwcfQtGnTwsJC+tVw1CD8fj/QJkKILMvDhg27fPkyvNmJEycWFBRs2bJl48aNDz30kKIoUD5o8uTJhBCDwRAVFWW1WiMjIz0ez9tvv/3+++/TY+rOO+/84Ycf4LPv3r078HJQYF+4cGH06NGSJOl0OliELFq0aPXq1bIs6/V6r9crCMK8efP27t0LAxC/W4UCLkjo6ZORLXUCaG6DdZHNZgMfKYaXMI/GOITgqvKll14aNGgQap3pIcOE3dROqKEVDuj7p6U3oYJCCMXnCCWrwzpB0tASLxJudmCuArgWQ0FtBmdmHCxw5JBQAkQvPmj9CiN56dNJqKiiVTuMCKPPokdaWPGn1XUTaplF76yK3jFXoVXohPKq1qrWVcrDTA3nQ4N2RvpXdH24cuXKZ599tmDBgtmzZw8ePLhDhw5JSUn6IJo1a9aoUaNGjRo1b97carVmZmbec889y5Yty87OPn/+/NmzZy9cuFBSUlJaWlpSUmI0Gm+88ca4uLjHH3+8oqKC7sBDhw71798fO5yxrlb10sF7CY5Zt25dt27dWrduDUV16BPpaUOW5QYNGjgcjjoq/mo/AoGAzWbD73DUqFE7d+4UBAGWQ5Ikud3uDh06WK1WQkh6evrf//53cCaLiYnBN+VyubKysv773//Cv3DWgAEDfvzxR/BF69y5M/xktVoVRbl48eKoUaMURbnpppvgzc6aNQt0ZuC/SAh54oknQOVGNJYjegIGqKFBx3UItMiCDYPBMG3aNJ/PxzwLM7gYJvr4449DI8uWLUtMTCShXUGriGotVI1FUtbUb7hG/aiWrhHNjBCW6dLTAXMzCuVqwvxUF8GZGQfHHwi1aihB1zfG3qGEghZGsKoWRdHr9ep0uoYNGzZv3jwmJqZjx46jRo06c+YMHJaVlQVZTki4aDgtNyWEYOYLRVGOHTum1+shuzfebdinE0WxadOmDoejbmlB6hC8Xm9ycvK33367e/fu7Oxsj8cTHR1dXl6+efPmpKQkQoiqqiaTadSoUYSQb7/91m63K4oiCEJCQsLatWslSTpz5kwgEPjwww9XrVpFf0sffPDB7NmzgVrdcccd8FWYzWa/319cXDxmzBhCSLt27WbMmPHdd9916NDhgw8+IISgAm/OnDm5ubmEilyux0AjmiiKiYmJbrd706ZNOC7ox9d2BdDWbt26geY+Ozsb6nPU+07j+D3gzIyD4w+HlpaF/Qn/pWkZ6r3oaQDm49GjR4MPH5ogRVEUBOGOO+6AqRoDHbQKDNR6KopSWlrap0+foqIi2DNq1CiTyeRyuRRNvg+6Efh7ww03QJw84ZPNH4OKigqn0+nxeCorK6Gff/zxx4qKChJ875BKAA6urKxEiu90Ovfu3QsRcHQ4IbxQURTz8vLKysoIIWC+J4Q4HA5CiNfrLS8vh4O9Xq/f758zZ86XX34pyzLsV1UVLlrvGTmj2VJVFSy8ffv2pf3DGKUXDkb4t6yszGw2f/PNN5IkrVy5EjK9kTqoQeT408CZGQdHLUI1HE4Jhn+SYG5x/InxurPZbAcOHMBzsR3G0EyCdtvevXt3794dWB2Yzx588EEscVgVM4OdTZo0CWtH5qgpMImvwOJM61OZKGM8Ef0EaIcBQr0mpHRhPw+Xy/Xpp58qiuLxeKKiouiWMSjnj3zuWgR6CEB6udTU1EAg4PF4mCPpaGs1qK7Oy8vD3ECffPIJRFP9mffPUefAmRkHx1+AqhhPNb/Snv5q0LVC1iQSg3BXSLoI1U6wTRI6+0KDXbp0OXv2LATWVVZWLliwwGaz5efnw4xezewLd9iwYUMSzp+Po0agpVP4uiWqghbjWKPNxqdSjtu0goem73hF/Dzy8vKee+65FStW0MkjaN2trMkyU/9A94zH40lMTBQEoVOnTrSqkg7QwYNxrE2fPj0+Ph6cFp5++mmIWCdcZ8ZRNTgz4+D4C/Db9A1o09RmD0IiderUKZ1OV1JSsnbtWvhJCc1IwoBWfqiqGhkZCfUDrkUpIklSgwYNtNoajhoEHYwCe+iaSEQTm8aQOXonQ+8YNZj20kowlJhukDm43pNy2lFdVdW+ffuWlJSUl5fn5OQwwxD9ROlsZ7Isjx49etq0aRBhM2bMmA8//FANRltzcIQFZ2YcHHUATDU9rdEK8dxzz7Vv337Xrl0QW0CoSZ2xasnBYgnAq0RR3Llzp91uj4iIoBO2hQXqZho2bCjL11r9iePXQqvpZOg1ms/o/fi1aMMkFSqqmr4KgKHjdOoc7Q2gXbWmHrYWglEQEkK6desGuaxnzZqFCTW0vBa7xel0xsXF7d27F3Y+8MAD4HD2Zz4FR50DZ2YcHHUDkOCAWaDTUyOYS3r06LF58+Y777wTdtLHk+AUy1Qvgdn9zTff7Nmz57lz5+x2O31KWOAk3ahRI5kqxVNTD8vBQKWyKzN52AlViZXeD2nnCGW+xJgPbFN7Fn1FbJy2iYf1Vqyhp6x1YJz8JEl6+umni4qKJEn6+9//Th8Aw5OE0llVVQ8cOGA2m9ErdMqUKSdOnKCpHgeHFpyZcXDUAeDcGdbXHi0jUDEzEAjMmDGDmURp/yTYoDPSHT58ODs7W1GUjRs3tm3bFnOHXhWgM+MRAH8QGHsl0ZiwYUPrLsYU7GKsn/QltBxLy71IOD6nvZ/6ClQZyrLcv39/CJKdPXs2RsjCYXQn487bb7/9tttuwzDntm3bQvWO66HfOH4zODPjYEEvrBknYmYCCOu8AqDng2rmD+0G/ns9TPPY1UpomkStZzeh7FB4IlS5JpS9EmoDnDlzZtu2bXDkNXbj/PnzL1++rKrq3LlzZ8yYQTRWMwZozWzUqBFdjoaDo45C66WnaqoMud3uJ554oqSkRFXVX3755dKlS3gwvYGC8R//+EdcXNyWLVsgdwkhpGvXrpcvXyZ1bRmDT8Sk+Gf6h5EDzJQRVlOotapXc8z145zHmRlHCKrxGgZgRBJaxFRNbmhkCUyzamgZNdyoW0KqRhBW5cBQNDyAloCEEEEQKisrn3rqKbPZbLFYdDqd1Wo1m82RkZHx8fErV65csGABvB30g7lqD1+4cAFiORMTE0+dOhXWpUkLRVEaNmyohNYS5uCoc2CoAD1e6FGgquqzzz5bWFioBhPCkVCZycDtdk+YMGHNmjUoDNPT0ysqKurcSobxQaT7B4zscmgxGCbBG22I14o+bZ4ROo4YN7TTSj0GZ2YcIaAzejPFN7SzOz2KGH8meo9Wby8H63bDv9chMyNUt2ANPhJO5NH/nj59ukuXLkajsVWrVsePHy8vL3e73fCa1q5dCyZI8DYj4URkNfMBvmiTycS8nWpOUVW1QYMGKg8046j7QILFqH/oSBpCyLhx40pKSgRB8Hq9GzduxDWntnwtjOuKigqLxYIDuWvXrqWlpWodjJyg5QmqzLUprEk44wmAcW9VgrV3SXBGoBf2jDUAm62LXfcbwJkZRxhU5fCLQ0K7pmFOZH7V2kMB2hmdPqB+M7awVmASJMR08XUQWzNnzrTb7RaL5cknnwTNJfYnSCsM2sda6cxyv/qbkSQpNzfXarWiL3P1fAuu3rBhQzVcbBoHR92CllWQcIWxBw4cCOyktLT07bffpu0AtKhEf4Nz584lJycrwdSDw4cPP3/+fB01FNBrSASdUhFVa3Qn0EwXf9LqyXA/bTCFDUyv/Yc+Xa0CZ2YcIUDLFGSEJ6FJFBkdNa2MoRdPHo8H0mtB/lLmeMzPhC3TQ+46YWaobmT6R8uJCSEejyczM9Nut48bN87j8dBKTVr2gdSjX0ogEFi4cKHL5cI2q7of+OnBBx/85JNPfD4fXWCgmuMVRWncuLGsyXbLwVG3wBjR0A0A/sUsJLIsp6WlgRYtPz9/+fLlJLT6AsMqJEnKysq6++67Udz16dMHK1/VIdDiHR1aFEWBkl+gp4fCoIzNBCkaqhVxEoFuhK6GnNjV6OlpPlfneu83gDMzjjAAipCcnJyenh4XF/fYY4/Rs29YckaCUkmW5TVr1gwcOPCzzz6D2CUASDdG9xZWbxTWtFcvodXkA2h7gSiK06dPNxgMP//88/bt2202W3FxMUoxPBK6lw4pUBRFEISpU6e63W5otppFJ3BEMGViYMFVoShK06ZN4WY4OeOou6BlDm0QYFw7hg0bNmjQIOQlJ0+eJBoDAqNYGj58+MaNG/GY+++/H6Nz6uKQAcW8wWCAJ/L5fEVFRXFxcYQQu90OBVgZ7xfU6/t8PpPJRCg/maSkpJ07dxYXF4P4omtXEEo7QEI1c9cDODPjCAEq4Qkht99+e2VlZSAQgPxJoI/xeDzgxel0Ot1utxQEpJ2EY1JSUmAUXb582eFwoGoHl0ckODh9Pl9aWhosmK4fQgagaRkJXZXKVP2lc+fOWa3Wdu3aLVu2zGKxlJSUEM38gVMFngVGgX379kGfXwvTWr9+fXp6OqEY9rWIQqibybjEcXDUOeBnD0VpwaavqurXX3/9/PPPDxo0SKfT9evXD9TJoCfDuplhvTtge/HixcuXL0cl3AcffHDvvff+uU9WY4AukiTJaDSSoAtESUlJamqq3++HBLx+vx+cX/1+P8wUYhBerzcqKooEe8blctlsNpAzaMQMBALQ+ZWVlSQo0wKBwI4dO5544gl0oq334MyMg4UarJfcvXt3JGo+n2/ixImxsbF2ux10MJCVVKfTEUJefPFFk8mUkJDg8/kWL15sNpujoqJkWXY4HFar1Wg0QnESWZZzcnKsVmt0dPTSpUsJIUajMSkpCUrRaRVp9Ri4jty5cycssumFJq1ZzMrKio6O9ng848aNg3j7qnzImA48f/78ggULtB7NYaEoysqVK/v16wcT0rWIP7hKo0aNrvF4Do5aDiAHhw8fHjRoULt27WJiYsxms9VqNRgMXbt23bRpE4wmVBcxPu/00gg23G73li1bFi5ciOrqtWvXZmZmkrom5WjZoqoqxjSoqnrlyhVYXUdHR8uy/PPPP2/atMlut9vt9h07dkBf3XrrrRaLpXPnzrfccgshRJZll8tlsVj0er3FYgkEAs8995zBYIiMjFy1apXH45Ek6Y477oiOjjabzXl5ebIs6/V6o9EYExND6lrX/TZwZsYRAlp7n5CQMGLEiNGjR5eWls6fP3/hwoWwuLFaraqqdunSpUePHh6P59y5c7Nnz4a1Ufv27T0ej16vDwQC5eXlMFYVRfnb3/6WnZ3tdrv1ej1o4Lp27epwOCRJ0uv1dMwOupOjJ2m9BAnaBVq2bKnT6YYPH3706FESzLeuBuX7sGHDhgwZEggEvvjii9tuu+3OO+9EDzBtzDk60gqCUFpaeuutt2rjZNWg2wccLIri5cuXz58/TwhZsGDBihUrSKjetPrvRJblhg0bcoUZRx0CDkBC6Z4lSTpw4EC7du3sdntKSsrcuXO3bdu2Z8+eyspKv9+PbIxUoX6m4wpxaECzM2bMuOeeezBbxPnz5/v06fOHOrPjGk8OrWZLPzjeNn0KXasNBjVaMwKBwMcff4yCy263x8bGmkwmyNSTnJysqiqwrhMnTsTHx4M2MTo6mhDyyCOPrFq1CjTrZrMZ14qiKMIBBw4c+Nvf/gaeGzfffLPb7Z46der69etBfxkTEyOK4q5du6ZNm0aum0UgZ2YcLFDK9OrViwT19sCoiouLCSEWi0WSpLZt2548edLpdN53332JiYkGg8FoNOp0OkEQzGazKIrl5eUtW7YEK6fP52vbtu2aNWsWLVoE+uoDBw7cd999sixbLBbwiIKr9+3bNyMjo2fPnnfUa/Tu3btPnz59+/Zt1qxZo0aNbrzxxsjISJvNNn369IsXL0qS5Pf733777aSkJJBEdrv97NmzixcvVsIlD2NiKX755ReLxSIIgiAIWjMxPcd4PB673Q7HZGRknDlzhim5WD1kWW7cuPF15f/BUadBK7dA5ng8HkVR7r777hkzZly+fBm/f4iJRiubtpIspgwM6zWrBkubE0JuueUWdD4TRTExMZFmQjUCNVRrzlhXtRfSZgJnwrOA2J08eXLEiBGtWrV6+eWX6Qb1ej2c6/f7S0pKrFYrzBGKouTl5U2dOhUsJFarFQ8GwwuYQUmwwpjRaJQkaeLEiSdPnoTbmD9//rFjxxITEyVJcjqdoihCSZJdu3bNmTOH8KwZHNctMPlCz549cWqPjo72+XxAoSIiIgghbdq0OXv2rKIojz/+OOh7cMAALUAVmt/v93q9AwcO3Llz5yOPPALHZGdnv/rqq4FAwGAwEEpGwIilBWi9BMpug8GQlpZ27Ngx6FvUe/3888+RkZG5ubmKokyZMsVsNjscDjV0OU40in1RFA8dOjRv3jxoH0OZ1NBEkZIkCYJw5MiRmJiYffv2wb+pqalwvByaNLIayLLcpEkTfKia+Po4OP5YYNVRZGbvvfceyDRVVSGivCqKg2tIZoAwmSPwWjAGu3XrVlhYCHv8fr/BYMDENDUIJp6U3kPHQjI3D2NfVdWSkhJ42LKyshdeeKFVq1Z33303NoLqNDhRr9djC1euXElJSSGExMZ/cY2OAAARyUlEQVTGCoJw7Nix6dOnw5OC8TEmJiYQCAiCANLe7XbjLYGf2dy5cz/66CPY06NHDzCkwK0GAgGTySRJ0vbt2//v//6PaJKi1VdwZsYRAnr91LNnT3RO/+6779q2bSuK4qpVqzp37iyKYu/evSFZvCRJERER58+f93g8p06d8ng8oFQjhBiNxpMnT7pcrnbt2oFHZ1RUVF5e3sWLF1u0aAFCITY29sqVK4QSc8ghQK9eL0EoguXz+UioYJUkyWKx9OvXjxDi9XoHDBjw+uuvg3sfaPjpdqC7IEAS9gCHDluDAf/NzMwcP348zFKBQOCtt96aNm3ar/L2g4s2bdpUDTom/v7Pj4PjzwGqkXJycuLi4kBVlpub+3//93/gZaFQuTDCOvjD2NmxYwdmkVApxRUMT2hh0qRJX3/9NTZisVjIH2CV05JF7a8ItHjCY4K5sEmTJl27dgVpTGdMxDxKJMg17XY7Pu/ly5fj4+NFUTQajbIsHzlyZPr06XCYyWQKBAI5OTkJCQlut/vFF18EcwoJSi2z2QyW4vj4+KKior179xoMhoqKisLCQqvVWlZWtmTJkiFDhpSVlTkcjo4dO546dYpcH4nNODPjYBEIBEBO7d+/nxDi9/th9AYCgYkTJ549exaG7p49ewRBgDBpSZJefPHFRYsWlZWVKYqyZ88eHPPr1q1btGgRkDAQB6tXr16+fLkcTDR/9uzZefPmwRVpaUjqZlT5NYLmPRj6irzK7XZHRUXB9DBkyBCgUBAAC6eg9IeN/Pz8s2fPHj16FNILYeO0DQWPR8n47rvvKori9/vPnTsHi2Caul1LOKeiKM2aNdM+EQdHLYeqql6vt1+/fjqd7sqVK7IsZ2dngxOnGmovwwGFhADTyrz33nuVlZWwsiLUSpJuRJblhx9++NKlS+jZGR0dTee4qUEwgQiYW4f2PPN6vcjG8vPzwQXl22+/pR9Qm5YMuwIar6yshO3KykqI9IIJQqWsAS6Xy+fzgXbQ4XC8++67KpXfBwCp3SD8f8uWLRcuXKCf5b333vN4PPBSZFk+ceLE9u3ba7zTaic4M+NgAeOH8augaQEOe6Blqqr6fD5Y+sDEj5IL1UKQH1VVVXCnRT8G2rmBIWT1fgSC3GRCMmFjwoQJaWlp5eXlQ4cO3bNnD+rVQDWFsetOp/Pw4cNRUVG9evUyGAwg5uCl0OIPAD7IqNz65z//CeGxr7322i233BIZGQnsmYS6M1f/CIqi3HDDDTXcLxwcfxhQlUUI2bBhg9VqBZ1xSUlJdnY2oSKQmCGpUjZBEkxMM3fuXDQRhh0ycEr79u1h/MqyfPHixdtuu438ActOhkth3nzmQQRB6NChQ/PmzZcuXYqSxOv1gpKMUbTTMhk1gkpoXvGKigqv14urPq/XC6mtgbERShYVFxeXlJTQVwGmiAwSZxnMDQReMcgCIQn29bAI5MyMIwyYoB6aPeBgJkEVl9b+pVLlerQCgj4S9Tc4Vpkk2vUV2u5F2ffwww/bbLYhQ4Z8/PHHU6ZMwaU2fRZOHosXL4bTO3XqJAjC008/vXv3bmaJjwq5lStX7tq1C15u69atCSGff/75gw8+mJiYCB4hACZVdzX3rygKWDO1D8XBUTuhKIrP59u4cSOkS/X7/S1btoTUDHgAbNARzTRlcTgczz77bKdOnbS1MvFfaKS8vNzn8+l0OiRwq1ateuqpp2gdeY1AKxnKyspgD+QGmzlz5o033jhhwoSCgoLy8nLUbIV126J9Whj1Of6rLe7CLK2Zp6PLMdGH0TMFbQgmFBtmuut6kDOcmXGEgNFXaeOutdu03p45BmZ3ho1pvcvxANqBoH4PP0b00P8ajUbQ6jdr1qyyshIZEnYI6iPVoPVz1qxZCxcuJITs37+fzqNN92FBQcFHH31UUFAAsjgxMbF///6TJk2qrKx8+eWXY2Njof9/LSFu2rTp7+4MDo4/CTgudDqd1+utqKiIjo6GOCdG+ND8jJFdy5YtEwShpKQEXD/pOBsSWjlAFMX09PRVq1YBM/P5fBaL5ZdffiE1Ld9Uyh8OvEVlWV67di2ktPjpp5/APxV+om2p9In4FGHvjTaDkCroFyM96D5h9jBXxwO0K3OGKNd7WwqAMzMOjr8eKBD37t3buXPnwsJCk8l05syZsWPHag9GmQiayCtXrhiNxp9//hl99QhlkoZTBEGIi4tDTrx//36dTjdmzBigYg899FDHjh3x4GucM+CwJk2aXA8OuRz1A8CicnJy+vTpQwiJi4srLi4Ou+AEH83y8vKcnJzFixeTYG1H+JXRGzHKHmQPubm57dq1U4JYtGiRXq9nxgtDQZimaNBrM1RsA9mCspWEkMuXL/fu3btFixZbtmxxu91KKKDZ+m2OqB/gzIyD468HMjO3292+fXu9Xl9RUSEIAqY+IqGrWzQ3BAIBq9UaHx/v9/u1tQEA4OcHqYPg188++2zo0KGVlZUw/dx1111PPvkkqTr4Pyzg4MaNG5NQ8wcHR22GJEm33XZbeXn5Dz/8EBcXB2kyVE18sSiKgwcPttlsHTt27NatG9g9SbhMGarGsR18bZ999lk02KmqeubMGb1ev2vXLvDo0nrW05YKeoN2ICEafzJCSGVl5dixY1u1arVw4UKPx+NyucD8ChdSwuUequE+5ahpcGbGwVErgBLzrbfeWrhwYXl5OaQ+KigoIOHEMURr2u32ysrKGTNmbN68GV1MtIYVj8fz8ssv4wRw9OjR3r17g+wWBGHQoEHvv/8+ozmonma53e6XX3752Wefbdy4cVZWFvj8conPUcsB2iaTybR3795Bgwb17duX+WhVVQWOBVooVVW7des2f/58zFaDh6mh3pzQOBMmRYKBPj6fLzk5+bPPPmOuhccwG0zCDvhXlmW32x0IBNxutyiKr732WlRUFKRpRWusGkzVQeve+MCsc+DMjIOjVgAEqCRJFy9e7Natm8lkstvtqampc+fOff7554kmTkKWZb1e/+abbxJCDh069MADD0DUOjZIS2pBENAwGggE3nvvvQMHDkDhP7/fbzKZjh8/zniEkGqZlizLCxcubNCgQcOGDZs2bcoLNHHUfiBrSU1NnTx5ckJCQnFxMQwl9IhXgx6fQIlOnTplMpkgolzbGqrEQEmGEeiEEEjfCF7tXq83Pj7+qaee2rRpE6F8eeFgbfATaqBRjQcaO0EQNm/ebLVaO3bsiKE8fr+/tLQUnoIJ+uGjsu6CMzMOjtoCNIt89NFHRqPx8OHDmZmZkydPLioqGjBgAKaihSnB4/FMmjRJVVWfz1dQUGCxWGbNmpWbm8vUR6c9diFJhyAInTt3BtOMIAgLFy585plntNacqy61fT5fkyZNbrzxxldffZU2g3Jw1ELgwOnRo8err77qdrufe+65s2fPMoZ42hnL7/fb7fYtW7ag+oouXkTrz2RZzs3Nfeyxx1544QVQtgUCAb/fn5eX9+9//zshIeH06dNHjhxZsGBB2ASztM4MFG9A9QghoigeOXKkf//+RqMRGkeuBts0ZaQpJt7bH9OdHH8sODPj4KhdAKl6/PhxvV5vt9tNJtOIESNOnjz5+uuvY7ZxQogkSVOnTo2Pj4+Kijp06FBkZCT4qLVp0+b48eNMPjPaRWb06NF6vf75559/8803O3ToYLPZYM1Nx89flWbBzNS0adMGDRrQme1qtCc4OGoM8MUuXLhw2rRpgUCgqKjIYrGkp6cTjZckqppycnIwNQbDqJjIRKfTaTabrVbrf//7Xzjd7/cPGjQoNTUVK6n88MMPzzzzDN4MarlUVa2oqKCzwvr9fofD8corr7Ro0WLo0KGQxAsSrrrdbqBfWu7FbKiaiuYcdQicmXFw1CLQ1g1Zlp1Op6Io3bp1MxqN27dv37dvHx6jKApUYYIF98MPP2yxWKBKaXp6+tChQz0eD1a7wzp9w4YNMxgMkydPXrZsWXp6empq6vTp0+nCUPQqvBp+Bj+NHz++UaNG5GrJzzg4/lqgu1VGRsazzz47evRog8FQXFzcq1cvSJlBNG74giC0b98e9WckXAZs/OnSpUsmk+mpp54ChVleXp7Vao2Njc3LyyNBldi6deu2bduGp8NOv9+fmJg4ZMgQQojH49m1a1fLli1TUlJA60YHENCXo5+INnoiX7xOUkvUY3BmxsFR64B8C3yQZVn+3//+Z7fbIyIiWrRokZaWNnTo0ISEhMTExKlTp86aNat37947duzo37+/xWLZunWr0+ncvn272WxOT083m82PPfbY1q1bX3nllVatWnXs2BG89cH9H1xk6HLFeAPXcp8ul+u+++7jnIyjlgN5THl5+dq1a61W61dffSUIwksvvUQIgewS9PGyLFssFoPBMHLkSFr9rIZGyeD2iRMnbDYb1OH2+XxTp05NS0ujDYuKoixYsODgwYOEStx49OjR9u3bN2jQoGnTpi1btjx9+jSyMfQZpZ3SsCkmXhvvmX4EhUqrxlHnwJkZB0cdAIhdt9vtcrn8fv+6det69Oih0+kmT5781ltv3XHHHW3btnW5XBs3btTr9Var1Wazmc1mu91utVpjYmKSk5N1Ot1XX30FbIxebf+e0C2n01lWVqYldhwctRaPPfZYnz590tLSsrKyrFZrYmIipDSDzxiq0nXo0GH58uXZ2dk2m41WSmkB+91ut9Fo3LBhQyAQ2Lt3r8ViKS0tdbvdmPDC5/O1a9cOalZC/SK9Xt+kSRPwB2jVqhWUIWKMpBzXLTgz4+CoG6DTRRLKOQYmAKgu5/V6fT6fw+E4derUpk2bvv76661bt+bn5wcCAZgVmBIoiN92S4FAAMs5c80ZR+0HGO6zs7PNZnO7du0KCwtTUlJ69epFKGvm+PHjz507Rwjxer0JCQkY3YJuW4w6CgJrDhw4AFUj09LSEhMTly5dSq9Vvv/++9tvv12SJL/f7/V6RVEUBMHtdldUVJSXlx89erS8vBxyxnJaxkE4M+PgqBPA2udEk+sS88cykZW4E51USBXL8d8wGSC9Yxxffm07HBx/JmA4yLJ85syZpKQkl8sF3pkdO3YEX0xRFBMSErKyshITE+Pi4hISEtq3b8/UfKRjBZiN0tJSg8Hw888/jxo16rXXXoNTvv322/T0dK/Xiz7+dApZsJYGAgFtplmO6xacmXFw1AHQUf0kNFAA+ZASLDBPJ2dSqQwaNXg/TNaAamgfB0dtg6IoLpdr2LBhJpPJZrOtWbMGrI1Y4OiJJ56YM2fOzJkzJ02aNGHChHbt2o0cOZIQgqsghjyBKk6SpMcff9xsNrvd7osXL957772xsbE2my09Pd3tdsNIRM03EwpAqqhEyXF9gjMzDo66AZoJ0eFajCjHPVodmzbAvkbuh5tgOOoKVCpxv6Ioubm5Tz75pE6nS0tLO3HiRN++fVNSUrZs2YIlaEVRNBqNK1asKCsrS0pKAiskrTlDTRghZN++fTqdzmw2x8bGWiwWk8nUpk2brKwsURTp1RGtcsM74XoyDhqcmXFw1A1o3ZBp8wejG4Ntukg5vV1TzIyryjjqHGillyAIkCfs4MGDOp0uKSnp7rvvttlsERERc+fOvf3229PS0mJiYpKSkhISEqZOnWqxWIYMGTJ06FC/319cXFxSUrJ37961a9c++OCDBoMhMTFx+vTpMBwgVazb7YZiACRUJUbXdKIHNay4OEvj4MyMg6MOIGxdcwCqrBj3FzoAk9mP5/4elhbWoMnBUcuhUlWY6D2guHK5XF6vt6CgIBAIjBs3btSoUWfPnhUE4R//+Efnzp2NRqPBYAB9mF6vt9lsoCSLi4sbOHCgEiyzgS6eyAK1HmngjUCH48B+HknDQTgz4+CoQ2D4mVagV5PfKOxCvMb1ZxwctRn0GobJzopOAhBVgxpoKI8hy7LH41EU5ZNPPnnjjTc2bNhw6dIl0EMD8aILCWA+QkLprbXkjPEu4OSMA8GZGQcHBwcHx9WhXg1/9Q1y1BNwZsbBwcHBwXF1cGbG8eeAMzMODg4ODo6rgzMwjj8HnJlxcHBwcHBcKzgz4/ijwZkZBwcHBwcHB0dtwf8DtWsc8jVQ45kAAAAASUVORK5CYII=

Zúčastnili sme sa s Arrowkom a Ablinkou výstav v Lučenci, dňa 14.9.2013 a 15.9.2013

V sobotu celý deň pršalo a v parku, kde bola výstava, bolo samé blato, handleri a aj psíky boli celí mokrí.

V sobotu sme dostali ocenenia:

Arrow V2 RCAC a Able VD2

V nedeľu sa počasie umúdrilo a svietilo slniečko, bola príjemná teplota.

Náš kruh bol pre ochorenie p. rozhodkyne Gyárfás Marianne zrušený a boli sme preradení do kruhu číslo 8, k p. rozhodkyni

Anne Brankovič. To sme ešte nevedeli aký úspech nás čaká :)))

Ablinka získala Výborná 2 v konkurencii 3 sučiek, bohužial nepodarilo sa mi ju handlovať na 100%, ohrýzala mi vodítko a stále skákala.

Arrowko sa pochlapil a získal V1 CAC, Víťaz Slovenska v triede všetkých psov a nakoniec čo sme vôbec nečekali a aj BOBa!!! a to vyhral spomedzi 18 labradorov!

Ďakujeme p. rozhodkyni Anne Brankovič za korektné posudzovanie.

Arrowko sa stal  čakateľom na šampióna Slovenska.

Arowko a Able boli na vyšetrení RTG bedrových kĺbov a lakťov. Sme nesmierne šťastní, vyšetrenie dopadlo nadmieru uspokojivo.

Arrow DBK A/A DLK 0/0 , Able DBK A/A DLK 0/0. Aj to svedčí o kvalite barf stravy, ktorou kŕmime.

S Arrowkom a Able sa zúčastníme DUO CAC Lučenec, ktorá sa koná 14.-15.9.2013

duocaclucenec

21.7.2013 sme sa zúčastnili skúšok OVVR. Obaja naši hafani, Arrow a Able urobili skúšku v I .cene. Skúšky sa konali v Choči, bola super atmosféra.

Po dlhom očakávaní sa nám narodili šteniatka - prvé čokoládky v našej chovateľskej stanici.

Narodilo sa 9 šteniatok, 3 chlapci a 6 dievčatiek.

Fotogalériu a prvé video si môžete pozrieť  v sekcii šteniatka =>

Pripájame niekoľko fotiek Honey tesne pred pôrodom, čakáme každým dňom narodenie šteniatok,

minulý vrh sme to zvládli na 62. deň, uvidíme kedy si to Honeynka tentokrát rozmyslí.

Okolo domu už hľadá a hrabe. Najlepšie je jej pod kotercom, tam má prachový kúpeľ :)

Začali sme trénovať na prvú výstavu - premierovú, vo Veľkej Ide. Celkom to Arrowkovi a Able ide. Konečne už prestalo pršať.

Arrowko:

Ablinka:

Boli sme s Honey na ultrazvuku a brezosť honey je potvrdená videli sme asi 8 guličiek.

Tešíme sa na šteniatka. Budú to naše prvé čokoládové šteniatka :).

9.4.2013 a 11.4.2013 sme kryli Honeynku s Ethankom. Krytie prebehlo v poriadku. O mesiac pôjdeme na ultrazvuk a uvidíme :)

Honey sa začala hárať 26.3.2013. Predpokladaný termín krytia bude 12-13.4.2013.

Tešíme sa na šteniatka. Bude to riadna zaberačka aj z pohľadu svorky, toľko psíkov pokope to bude radosti.

Celá svorka oddychuje doma v obývačke...

Arrow a Able trocha aportovali v záhrade.

Už im je poriadne dlho z dlhej zimy. Tešia sa na jar a prácu s aportami :)

Prajeme všetkým Á-čkam, ktoré majú dnes 1 rok, všetko dobré a veľa zdaru so svojimi majiteľmi

Nácvik aportu

S Arrowkom a Able trénujeme na OVVR a to aporty a odovzdávanie.

Už im to celkom ide. Krátka ukážka práce Arrowka :)

https://www.youtube.com/watch?v=Fk41JC0-uxg

V nedeľu sme boli na Liptovskej Mare, bolo pod mrakom, a mrzlo.Po týždni sa nevedeli hafani dočkať dlhšej vychádzky :)

Malé šantenie v záhrade a nácvik postojov na výstavy :-( moc sa im nechcelo...

ARROW BLACK MADIT BELIEVE ME

Narodený : 15.2.2012

DSC 1319

ŠAMPIÓN SLOVENSKA

ZDRAVIE:

HD A/A ED 0/0

teeth : chýbajú horné a dolné P3

EIC N/N  Normal/Clear (by parentage)

 OPTIGEN PRCD-PRA Normal/Clear (by parentage)

HNPK Carrier

DM Normal/Clear

CNM Normal Clear

HUU Normal Clear

Cystinuria Normal/Clear

PKD Normal/Clear

 


CH REPAY EVILWITH GOOD Bohemia Bras

HD A/A ED 0/0

Optigen A

EIC N/N

 

Waifin's PERFECT STORM

HD ED

Optigen A

CH Weathertop EL NINO

HD good, ED normal

Optigen A

CH Beechcrofts REGAL AIR

Optigen A

CH Beechcroft WEATHERTOP WIND

CH Wiscoy DISGUISE THE LIMIT

HD good, ED normal

CH Linrays OVER THE TOP

HD 2/2, ED 0/0

Optigen A

Wiscoys SKYES T'LIMIT

CH CZ,SK I'M YOUR SAFETY Bohemia Bras

HD A/A

Optigen A

Stretlaw NEVER SMOKE AGAIN HD B1, ED 0,

PRA/CAT neg.

Farringford MASTER BLUE AT ROCHEBY

Stretlaw KISS ME KATE

THERAPY FOR SOUL Bohemia Bras

ICH Minimaxin QUITE A HERO MET

KIMI NICE MEMORY Bohemia Bras

JESSY HONEY DLHÁ LÚKA

HD A/A ED 0/0

EIC N/N

OPTIGEN A

CNM N/N

Mallorn's Roque's Gallery

HD A/A ED 0/0

Optigen A

EIC N/N

HMLR clear

RD/OSD clear

MH clear

Narc clear

MALLORN'S ROMEO

HD A/A ED 0/0

Optigen A

EIC N/N

 

Visions I'M ABLE

Rosanan LA ROSA

MALLORN'S TERRACOTTA

HD A/A ED 0/0

Optigen A

 

CH Tjotte's BROKEN ARROW

Malorn's MMM MARABOU

JULY JULLIETT Aldamity

HD A/A ED 0/0

CH Farbourne's DUTCH MARINE

DBK 0/1 DLK 0/0

CH Rocheby ROYAL MARINE

Farbourne's FORTUNE COOKIE

CH Midnight Sun CHOCO BEAUTY

BRANDY BROWN PYRHOS of Prag

CH Boothgates KOLOUR SCHEME

 

Výsledky výstav:

 

Dátum

Miesto

Typ výstavy

Trieda

Známka

Rozhodca

6.7.2013 Veľká Ida medzinárodná stredná veľmi dobry Z.Kiss HU
14.9.2013 Lučenec národná stredná V2 RCAC M. Kašpar CZ
15.9.2013 Lučenec národná stredná V1 CAC, Víťaz Slovenska, BOB A. Brankovič CRO
28.3.2014 Nitra klubová otvorená V1 CAC Beppe Masia IT
6.7.2014 Veľká Ida medzinárodná otvorená V2 RCAC Judit Beke H
17.8.2014 Bratislava medzinárodná otvorená V3 Mijo fury SLO
13.9.2014 Lučenec národná otvorená V1 CAC Janka Janek SK
14.9.2014 Lučenec medzinárodná otvorená V1 CAC R.CACIB Lenka Frnčová CZ

Skúšky:

OVVR I.cena, 175bodov, čuch 4.

 

Arrowkova fotogaléria :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABLE TO LOVE BELIEVE ME

Narodená : 15.2.2012

DSC 0033

PLNOCHRUPÁ

HD A/A ED 0/0

GENETICKÉ VYŠETRENIA

img Urinary 

Urogenital (Associated with the Urinary and Genital Tracts)

 

CANINE HYPERURICOSURIA

NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED]

 CYSTINURIA (SLC3A1) labrador RETRIEVER TYPE NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED]

 img Brain

Neurologic (Associated with the Brain, Spinal and Nerves)

  
 CENTRONUCLEAR MYOPATHY (labrador RETRIEVER TYPE)  NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED]
CONGENITAL MYASTHENIC SYNDROME (LABRADORRETRIEVER TYPE)  NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED]
DEGENERATIVE MYELOPATHY  NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED]
EXERCISE INDUCED COLLAPSE(RETRIEVER TYPE)  NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED]
NARCOLEPSY (labrador) NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED]

img metabolism

Metabolic (Associated with the Body's Enzymes and Cell Metabolism)

MALIGNANT HYPERTHERMIA NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED]
PYRUVATE KINASE DEFICIENCY (CANINE) NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED]

img circulatory system

Haemolymphatic (Associated with the Circulatory System)

 ELLIPTOCYTOSIS B-SPECTRIN (labrador RETRIEVER/POODLE TYPE) NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED]

 img Skin

Dermatologic (Associated with Skin)

HEREDITARY NASAL PARAKERATOSIS/DRY NOSE (labrador RETRIEVER TYPE) NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED]

 img Bones

Musculoskeletal (Associated with Bones and Muscles)

  
MILD DISPROPORTIONATE DWARFISM (labrador TYPE) NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED]
MYOTUBULAR MYOPATHY X-LINKED (labrador RETRIEVER TYPE) NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED]
SKELETAL DYSPLASIA 2 (DWARFISM SD2) NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED]

img Eyes

Ophthalmologic (Associated with the Eyes)

PROGRESSIVE ROD CONE DEGENERATION (PRCD) - PRA NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED]

 

Rodokmeň:

 


CH REPAY EVILWITH GOOD Bohemia Bras

HD A/A ED 0/0

Optigen A

EIC N/N

 

Waifin's PERFECT STORM

HD ED

Optigen A

CH Weathertop EL NINO

HD good, ED normal

Optigen A

CH Beechcrofts REGAL AIR

Optigen A

CH Beechcroft WEATHERTOP WIND

CH Wiscoy DISGUISE THE LIMIT

HD good, ED normal

CH Linrays OVER THE TOP

HD 2/2, ED 0/0

Optigen A

Wiscoys SKYES T'LIMIT

CH CZ,SK I'M YOUR SAFETY Bohemia Bras

HD A/A

Optigen A

Stretlaw NEVER SMOKE AGAIN HD B1, ED 0,

PRA/CAT neg.

Farringford MASTER BLUE AT ROCHEBY

Stretlaw KISS ME KATE

THERAPY FOR SOUL Bohemia Bras

ICH Minimaxin QUITE A HERO MET

KIMI NICE MEMORY Bohemia Bras

JESSY HONEY DLHÁ LÚKA

HD A/A ED 0/0

EIC N/N

Mallorn's Roque's Gallery

HD A/A ED 0/0

Optigen A

EIC N/N

HMLR clear

RD/OSD clear

MH clear

Narc clear

MALLORN'S ROMEO

HD A/A ED 0/0

Optigen A

EIC N/N

 

Visions I'M ABLE

Rosanan LA ROSA

MALLORN'S TERRACOTTA

HD A/A ED 0/0

Optigen A

 

CH Tjotte's BROKEN ARROW

Malorn's MMM MARABOU

JULY JULLIETT Aldamity

HD A/A ED 0/0

CH Farbourne's DUTCH MARINE

DBK 0/1 DLK 0/0

CH Rocheby ROYAL MARINE

Farbourne's FORTUNE COOKIE

CH Midnight Sun CHOCO BEAUTY

BRANDY BROWN PYRHOS of Prag

CH Boothgates KOLOUR SCHEME

 

Výsledky výstav:

 

Dátum

Miesto

Typ výstavy

Trieda

Známka

Rozhodca

6.7.2013 Veľká Ida medzinárodná stredná výborná 3 Z. Kiss
14.9.2013 Lučenec národná stredná veľmi dobrá 2 M.Kašpar
15.9.2013 Lučenec národná stredná výborná 2 A.Brankovič
28.3.2014 Nitra klubová otvorená výborná Beppe Masia

Skúšky:

OVVR I.cena, 185 bodov, čuch 4

 

Ablinka fotogaléria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradične na štedrý deň sme si urobili vychádzku do lesa aj s celou našou svorkou. Bolo super, hafani sa vybláznili a tak trochu si začali nacvičovať sliedenie :-).

 

V piatok 2.8.2013 odišiel do nového domova Britanko k Lucii Látečkovej do Bratislavy.

 

Vo štvrtok 1.8.2013 odišiel Bastianko do nového domova do rodiny Hodúlovcov do Piešťan.

 

Dnes utorok 30.7.2013 odišla domov Tarka, do rodiny Belkovcov , do Košíc. Nech sa Tarke darí v novej rodine :).

 

Prvé šteniatka už dnes odišli domov k novým majiteľom, nech sa im dobre darí v nových domovoch :)

Sučka BARBIE CHIARA BELIEVEME odišla v sobotu 27.7.2013 do Zvolena k rodine Sitárovcov

Psík BECKY BELIEVEME odišiel v sobotu 27.7.2013 do Popradu k rodine Beckovcov

 

Narodilo sa nám 3 psíkovia a 6 sučiek

všetky čokoládovej farby

Pohlavie

Rezervácia

Čas

narodenia

Meno podľa stužky Farba stužky

Pôrodná

hmotnosť

10.6 11.6 12.6 15.6 17.6 26.6 29.6 12.7 15.7
Psík Rezervovaný 12:15     408g 438g 503g 570g 790g 1000g 1905g 2112g 3950g  
Sučka Rezervovaná 13:01     421g 456g 513g 580g 780g 860g 1620g 1940g 3510g  
Psík Rezervovaný 14:17

 

  487g 512g 598g 680g 830g 990g 2002g 2090g 4200g  
Sučka Rezervovaná 15:05     434g 440g 479g 535g 710g 860g 1710g 2002g 3510g  
Sučka Rezervovaná 16:12     401g 441g 514g 620g 830g 1002g 1800g 2126g 3800g  
Sučka Rezervovaná 16:50     380g 415g 480g 580g 760g 830g 1680g 1880g 3520g  
Sučka Rezervovaná 17:25     450g 505g 530g 640g 793g 950g 1850g 2068g 3700g  
Psík Rezervovaný 19:57     401g 438g 491g 550g 750g 905g 1720g 2070g 4000g

 

DEŇ 45.

Šteniatka si užívajú posledné dni pred odchodom. Šantia v záhrade a hlavne pod kotercom :)

DEŇ 29.

Pripájame pár fotiek šteniatok.

https://www.youtube.com/watch?v=cA1Ma_BZGpY

DEŇ 26.

Šteniatka nám rastú pre očami. Priberajú a jedia 5x denne, mäsko, tvaroh, kozie mliečko.

DEŇ 21.

Deti zo ZŠ na Sládkovičovej ulici boli na školskom výlete v našej  chovateľskej  stanici. Mohli sledovať kŕmenie, starostlivosť Honey o šteniatka a ich šantenie. Škoda, že sme nemali viac šteniatok, aspoň pre každéhoJ. Z Denisky, Ninky, Lindušky  a Nikolky  určite vyrastú  skvelé veterinárky...

DEŇ 20.

Boli sme prvý krát vonku. Páčilo sa nám. Štekali sme a oňuchávali všetko čo nám prišlo do cesty.

Zoznámili sme sa aj s ostatnými členmi svorky, Arrowkom a Ablinkou :))

https://www.youtube.com/watch?v=gLNAbMCdDao

DEŇ 19.

Jedli sme tvaroh s kozím mliekom, cely sme boli od tvarohu :)

DEŇ 12.

Začali sme jesť kozí tvaroh s kozím mliečkom, veľmi nám chutí :)

DEŇ 8.

DEŇ 7.

Krásne priberáme na váhe, Honey má mliečka dosť pre všetkých. Je to bitka keď príde do pelechu o každý cecík.

DEŇ 4.